MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 14/09/2021 12:32:54

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

Rozbudowa i budowa infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarz 8 linii towarowej na granicy UE z Białorusią.

Konkurs NSP test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla uczniów szkół podstawowych II edycja wrzesień 2021Drukuj

 • 13/09/2021 11:16:14

Konkurs NSP test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla uczniów szkół podstawowych II edycja wrzesień 2021

W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które uczestniczyły w I edycji testu!

 

1. Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest udzielenie odpowiedzi przez ucznia na 40 pytań w formie testu wyboru umieszczonych na Formularzach Google pod adresem: https://forms.gle/1duoFSiHxPtdCvCe7

 2. Uczeń powinien samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte w quizie.

3. Uczeń może wysłać odpowiedzi na pytania tylko jeden raz.

4. Uczeń musi podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz pełną nazwę szkoły, w której się uczy (jest to warunek niezbędny do otrzymania przez ucznia nagrody).

5. Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz Google do 8 października 2021 r. Po tym terminie formularz Google będzie nieaktywny.


Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody;

Miejsca od 1 do 5  - smartwatch

Miejsca 6-10 – głośnik bluetooth

 

Organizator wyłoni 10 zwycięzców (uczniów) Konkursu, którzy otrzymają największą liczbę punktów w quizie. W przypadku równej liczby uzyskanych punktów w quizie decyduje kolejność nadsyłanych odpowiedzi.

W quizie można zdobyć maksymalnie 42 punkty.

 

Regulamin konkursu

Oświadczenie

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

 • 13/09/2021 10:12:03

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 


Wójt Gminy Terespol  ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomość niezabudowaną,  położoną na terenie Wolnego Obszaru Celnego w Małaszewiczach Małych

https://ugterespol.bip.lubelskie.pl

SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJDrukuj

 • 07/09/2021 14:26:40

SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJKampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.” jest kontynuacją kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”. 

Celem kampanii społecznej jest, aby z roku na rok z powodzeniem zwiększała się liczba domów z zadbanymi i oczyszczonymi kominami bez zagrożeń, jakie wynikają z zapominania, dlaczego przewody kominowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem powinny spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w przepisach techniczno-budowlanych przywołanych w każdej kolejnej Ustawie Prawo Budowlane oraz w przedmiotowych normach budowlanych dotyczących przewodów kominowych i wentylacji.

Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne w budynku, aby mogły być bezpieczne w użytkowaniu powinny się cechować spełnieniem nw. wymagań dotyczących:

 • ogniotrwałości, nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej biorąc pod uwagę także przewody kominowe wentylacyjne, które w przypadku pożaru w lokalu posłużą do ujścia toksycznych produktów spalania o wysokiej temperaturze,
 • drożności,
 • prawidłowości przebiegu,
 • wielkości przekroju przewodów kominowych względem ich przeznaczenia,
 • grubości przegród,
 • kształtu i wymiarów,
 • stanu powierzchni przewodów kominowych,
 • odporności na destrukcyjne oddziaływanie produktów spalania w przypadku przewodów dymowych i spalinowych,
 • szczelności przewodów kominowych pod kątem ich przeznaczenia,
 • wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych,
 • wlotów do przewodów kominowych i ich usytuowania w lokalach/domach,
 • wylotów przewodów kominowych ponad dachem łącznie z ich usytuowaniem względem ewentualnych nadbudówek i spadzistych połaci dachowych,  
 • efektywnej wysokości,
 • prawidłowości ciągu,
 • usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (przewody dymowe – co najmniej raz na 3 miesiące, przewody spalinowe – co najmniej raz na 6 miesięcy, przewody wentylacyjne – co najmniej raz w rok),
 • warunków eksploatacyjnych, w tym realizacji dopływu powietrza zewnętrznego do lokali/domów, w celu zapewnienia w nich wymaganej wymiany powietrza ze względów bytowych oraz w celu zachowania prawidłowego ciągu kominowego z otworów wywiewnych wentylacji grawitacyjnej i ewentualnych palenisk urządzeń grzewczych pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia, jeżeli znajdują się w lokalu/domu.

Utrzymanie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) w należytym stanie technicznym, aby bezpiecznie i skutecznie spełniały swoją funkcje wymaga dużego zaangażowania i ścisłej współpracy między Właścicielami budynków a kominiarzami wykonującymi na rzecz Właścicieli budynków usługi kominiarskie.  Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, jeżeli zajdzie taka potrzeba służy pomocą w nawiązaniu współpracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi, które zapewnią profesjonalną współpracę z Właścicielami budynków.

Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Spisowa wyszukiwanka językowa” III EDYCJADrukuj

 • 06/09/2021 15:49:42

Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Spisowa wyszukiwanka językowa” III EDYCJA

ANKIETADrukuj

 • 03/09/2021 12:24:05

Szanowni Państwo!
Udostępniam ankietę mającą na celu zbadanie potrzeb na usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Terespol.
Ankietę można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy i wypełnioną przesłać na e-mail: jkalinka@gminaterespol.pl lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany.
Ankieta jest anonimowa i dobrowolna, a uzyskane informacje będą służyły do zaplanowania kolejnych inwestycji.
Ankietę proszę wypełnić do 30 września 2021 roku. Link do ankiety: https://gminaterespol.pl/pliki/ankieta_opieka_dziecka_w_wieku3lat.pdf
Z poważaniem
Wójt Gminy Terespol
Krzysztof Iwaniuk

WPROWADZENIU STANU WYJĄTKOWEGODrukuj

 • 02/09/2021 18:36:10

PREZYDENT RP WYDAŁ ROZPORZĄDZENIE O WPROWADZENIU STANU WYJĄTKOWEGO
na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego


2 września 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na podstawie art. 230 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3. ustawy o stanie wyjątkowym, na wniosek Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2021 r., wydał rozporządzenie o wprowadzeniu 30-dniowego stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego.
Na terenie gminy Terespol stanem wyjątkowym zostały objęte następujące miejscowości:
MURAWIEC, ŻUKI, KOŁPIN OGRODNIKI, DOBRATYCZE KOLONIA, LEBIEDZIEW, MICHALKÓW, POLATYCZE, ŁOBACZEW MAŁY, LECHUTY MAŁE, SAMOWICZE, KUKURYKI, KUZAWKA, NEPLE, STARZYNKA, KRZYCZEW, BOHUKAŁY, ŁĘGI

Szczegółowe informacje: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2318,komunikat-ws-stanu-wyjatkowego.html

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 3 września 2021 r.

„Nasze Westerplatte”Drukuj

 • 02/09/2021 13:16:08

Kliknij aby powiększyćData 1 września młodszym przeważnie kojarzy się z zakończeniem wakacji i pierwszym dzwonkiem, który oznacza rozpoczęcie kolejnego roku wytężonej pracy i nauki. Ale my spotkaliśmy się tego dnia już o świcie, by o godzinie 5:40 uczcić pamięć o tych, którzy oddali życie w imię wolności Polski. Jak podają źródła historyczne za początek wybuchu uznaje się ostrzelanie o godz. 4.45 Westerplatte przez pancernik niemiecki „Schleswig Holstein”. Jednak 1 września 1939 r. wiele miejscowości w II Rzeczypospolitej miało „swoje Westerplatte”, w tym także Gmina Terespol. Czytaj więcej

>>> Galeria zdjęć - część oficjalna <<<

>>> Galeria zdjęć - piknik wojskowy <<<

SZACOWANIA SZKÓD W ROLNICTWIEDrukuj

 • 01/09/2021 12:48:09

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE
SZACOWANIA SZKÓD W ROLNICTWIE

W związku z możliwością wystąpienia szkód w uprawach rolnych na terenie Gminy Terespol spowodowanych deszczem nawalnym i gradem, Wójt Gminy Terespol informuje, że rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach w wyniku tych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o oszacowanie strat.
Wnioski o oszacowanie strat należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2021 roku w Urzędzie Gminy Terespol, Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze.
Zgodnie z wytycznymi działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. W związku z powyższym rolnicy, którzy zamierzają złożyć wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, proszeni są o niepodejmowanie żadnych prac agrotechnicznych w uprawach, w których powstały straty.
Wszystkie dane we wniosku o oszacowanie strat, dotyczące upraw, powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty  składanym do ARiMR, kopię którego należy dołączyć do składanego wniosku.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

Szanowni Mieszkańcy Gminy Terespol!!!Drukuj

 • 30/08/2021 12:31:03

Logo NSP2021

Przed nami ostatni miesiąc Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.
Do tej pory spisało się (lub zostało spisanych) około 78 % mieszkańców Gminy Terespol.

Apelujemy do mieszkańców którzy jeszcze się nie spisali - nie odkładajcie spisu na ostatnią chwilę! Zostało mało czasu, nie czekajcie do 30 września 2021, spiszcie się już dziś! Udział w spisie jest obowiązkowy!

Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
Nie obawiajcie się o swoje dane. Są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna.

JAK SIĘ SPISAĆ?
Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy.
Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy.
W przypadku osób mieszkających na terenie Gminy Terespol jest to Urząd Gminy Terespol. Na czas trwania spisu urząd gminy przygotował specjalne stanowisko, gdzie wykonasz samospis.

Nie możesz wykonać samospisu internetowego?
Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie bądź bezpośrednio. Jeśli rachmistrz zadzwoni lub przyjdzie do domu, zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań (art. 17a ust. 1-3) nie można odmówić mu przekazania danych.
Przypominamy, że rachmistrz aby przeprowadzić spis, dzwoni z wyłącznie z niżej podanych numerów:.
22 828 88 88
22 279 99 99

 

 

Gminne Biuro Spisowe
w Kobylanach

63,149,804 unikalne wizyty