MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCHDrukuj

  • 03/01/2022 08:21:47

OGRANICZENIE UŻYWANIA WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGODrukuj

  • 27/12/2021 10:15:56

OGRANICZENIE UŻYWANIA WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO24 grudnia 2021 r. wejdzie w życie rozporządzenie porządkowe nr 28 wojewody lubelskiego Lecha Sprawki z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego. Rozporządzenie wydane zostało w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa obowiązuje od dnia 24 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. – z wyjątkiem 31 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 r.
Wojewoda apeluje, aby używanie wyrobów pirotechnicznych odbywało się z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów. Wszelkie naruszenia zakazu podlegają karze grzywny wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 grudnia 2021 r.Drukuj

  • 22/12/2021 13:17:35
  • 188 czytań

Wojewoda Lubelski na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, z późn. zm.) informuje, że z dniem 15 grudnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2311) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNEDrukuj

  • 22/12/2021 08:44:52

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

KONCERT ŚWIĄTECZNY - KOLĘDY AKUSTYCZNIEDrukuj

  • 22/12/2021 08:28:26

Kliknij aby powiększyć

XVII SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

  • 15/12/2021 12:38:39
  • 231 czytań

W dniu 23 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XVII Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk. Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:

XVII SESJA RADY GMINY TERESPOL

NOWOCZESNA EDUKACJA W SZKOŁACHDrukuj

  • 15/12/2021 12:35:45

LaboratoriaLaboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  Program  jest realizowany w ramach „Polskiego Ładu”.
Maksymalna wysokość wsparcia dla szkoły jest uzależniona od liczby uczniów wynikającej z danych z Systemu Informacji Oświatowej.
Kiedy liczba uczniów jest niższa niż 235, wówczas wsparcie wynosi:

  • 30 000 zł – w szkole do 100 uczniów,  
  • 60 000 zł – w szkole do 200 uczniów,  
  • 70 000 zł – w szkole do 234 uczniów.

Kiedy liczba uczniów wynosi co najmniej 235, kwota wsparcia na każdego ucznia w szkole wynosi 300 zł. Łącznie z tej inicjatywy skorzysta ponad 3 miliony uczniów, uczących się w niemal 15 tys. szkół.  
W ramach programu „Laboratoria przyszłości” Gmina Terespol otrzymała środki finansowe na ogólną kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży .
Wsparcie finansowe otrzymały:

  1. Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach - 60 000 zł
  2. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach - 60 000 zł
  3. Szkoła Podstawowa im. J. U. Niemcewicza w Neplach - 30 000 zł


Otrzymane środki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego uczniom w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

INFORMACJADrukuj

  • 14/12/2021 09:14:45

Główny inspektor sanitarnySzanowni Państwo,
w związku ze zbliżającym się okresem świątecznym oraz mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną zakażeń SARS-CoV-2 w kraju, rekomenduję Państwu nieorganizowanie bezpośrednich spotkań pracowniczych, w tym uroczystości opłatkowych.
Uprzejmie przypominam, że obok szczepień ochronnych, dla zapobiegania zakażeniom powodowanym wirusami oddechowymi takimi jak SARS-CoV-2, czy grypa, przestrzeganie stosowania niefarmakologicznych środków ochronnych ma kluczowe znaczenie. Pozwala minimalizować bądź całkowicie zapobiec zakażeniom spowodowanym wirusami przenoszącymi się drogą oddechową i przez kontakt.
Stosowanie masek prawidłowo osłaniających usta i nos, zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób, utrzymanie higieny rąk, ale też higieny oddychania (podczas kaszlu i kichania), częste wietrzenie zamkniętych przestrzeni, to działania których zachowanie jest niezbędne w dobie epidemii, w celu ograniczenia szerzenia się w populacji tych groźnych wirusów.
Głęboko wierzę w to, że tylko wspólne działania nas wszystkich pozwolą na skuteczne wygaszenie epidemii koronawirusa w Polsce.

Z poważaniem
Główny Inspektor Sanitarny
wz. Krzysztof Sączka Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO Z DNIA 7 GRUDNIA 2021 r.Drukuj

  • 10/12/2021 13:05:33
  • 298 czytań

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, z późn. zm.) informuję, że z dniem 30 listopada 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2177) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Świąteczne paczki dla mieszkańców Gminy Terespol powyżej 75 latDrukuj

  • 03/12/2021 11:41:39

Świąteczne paczki dla mieszkańców Gminy Terespol powyżej 75 latW ostatnich latach w okresie przedświątecznym w naszej gminie organizowane było uroczyste spotkanie Pana Krzysztofa Iwaniuka Wójta Gminy Terespol z seniorami naszej gminy, którzy ukończyli 75 lat. Niestety również w tym roku, w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną jest to niemożliwe. Ale nie poddajemy się! Drodzy seniorzy, przygotowaliśmy ponad 500 paczek, które osobiście Wam dostarczymyJ Oczywiście z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa!

Już 6 grudnia wyruszamy w naszą Mikołajkową trasę!
Odwiedzimy seniorów w całej Gminie Terespol!
Prosimy o cierpliwość na pewno do każdego dojedziemy!

Paczki będą dostarczane w dniach 06 - 10 grudnia 2021r.
w godzinach 9.00 – 15.00
przez pracowników Gminnego Centrum Kultury i Urzędu Gminy Terespol.

Jeśli nie zastaniemy Was w domu, prosimy o kontakt pod nr telefonu: 83-411-20-63!

Poniżej dołączamy plan naszej trasy, za opóźnienia przepraszamy!

6 grudnia – Łęgi, Bohukały, Krzyczew, Neple, Starzynka
7 grudnia – Koroszczyn, Kuzawka, Kukuryki, Samowicze, Lechuty Małe, Lechuty Duże
8 grudnia – Łobaczew Mały, Łobaczew Duży, Polatycze, Lebiedziew, Michalków,
                Murawiec, Żuki, Kołpin – Ogrodniki, Dobratycze Kolonia
9 grudnia – Podolanka, Zastawek, Kobylany, Małaszewicze Duże, Małaszewicze Małe
10 grudnia – Małaszewicze

66,295,759 unikalne wizyty