MENU

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

Sesja Rady Gminy Terespol

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

GeoportalHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Kwiecień 2019 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

SPOTKANIE ZARZĄDU SPÓŁKI DLA ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WE WSI KOBYLANYDrukuj

 • 28/03/2019 11:56:40

Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Kobylany powiat bialski, województwo lubelskie informuje i zaprasza udziałowców Wspólnoty wsi Kobylany na ogólne zebranie członków spółki, które odbędzie się w dniu:

 28 marca 2019r. o godz. 17.00 (I termin zebrania)

5 kwietnia 2019r. o godz. 18.00

(II termin zebrania – odbędzie się tylko w przypadku braku połowy liczby udziałowców w dniu 13.03.2019r.)

Zebranie odbędzie się w świetlicy w Kobylany

Porządek zebrania:

 1. Wybór Przewodniczącego ogólnego zebrania członków
 2. Otwarcie obrad zwyczajnego  ogólnego zebrania członków
 3. Stwierdzenie quorum
 4. Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego ogólnego zebrania
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania 
 6. Sprawozdanie Zarządu Spółki
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie zarządowi absolutorium z działalności
 8. Podjęcie uchwały w sprzedaży gruntów i udzielenia zarządowi pełnomocnictw   
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków zarządu spółki ;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji rewizyjnej spółki;
 11. Wolne wnioski
 12. Zakończenie obrad zwyczajnego zebrania członków

MIESZKAŃCY WYBRALI SWOICH REPREZENTANTÓWDrukuj

 • 22/03/2019 10:38:32
 • 464 czytań

MIESZKAŃCY WYBRALI SWOICH REPREZENTANTÓWNa terenie Gminy Terespol  w pierwszej połowie marca, zgodnie z harmonogramem odbyły  się zebrania wiejskie zorganizowane w celu przeprowadzenia  wyborów sołtysów i rad sołeckich.  Mieszkańcy dwudziestu pięciu sołectw, w tajnym głosowaniu wybrali swoich reprezentantów na najbliższe pięć lat. Zmiany są niewielkie.Tylko w pięciu sołectwach nastąpiła zmiana sołtysa (Kołpin Ogrodniki, Koroszczyn, Kukuryki, Łobaczew Duży, Neple). Frekwencja wyniosła 17 %. Uprawnionych do głosowania było 5415 mieszkańców, w głosowaniu udział wzięły 933 osoby.

MIESZKAŃCY WYBRALI SWOICH REPREZENTANTÓW20 marca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli gminy Terespol z nowowybranymi sołtysami, oraz  z tymi, którzy pełnili tę funkcję w ubiegłej kadencji, a nie otrzymali mandatu na kolejną.  Była to okazja do złożenia podziękowań i gratulacji, jak również do omówienia spraw bieżących.

>>> WYKAZ NOWYCH SOŁTYSÓW <<<

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

 

 

MIESZKAŃCY WYBRALI SWOICH REPREZENTANTÓW

OGŁOSZENIE INFORMACYJNEDrukuj

 • 20/03/2019 11:35:59

Logo Eko-Bug

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE

EKO-BUG Sp. z.o.o informuje, iż w związku z zakończoną przebudową technologii stacji uzdatniania wody w miejscowości Koroszczyn, w dniu 21. 03.2019 o godzinie 10:00 rozpocznie się przełączanie „starej „ technologii stacji na technologię nowo wybudowaną. Proces technologiczny przełączania, ze wszelkimi próbami nie powinien trwać dłużej niż ok 2 godziny.

W dniu 19.03.2019r. Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej, dokonała badań wody  na nowej technologii, od czasu dokonania prób nowa technologia stacji była w ciągłym ruchu wodnym, bez podawania wody w istniejącą sieć wodociągową. Wyniki dokonanych badań, są pozytywne, woda nadaje się do spożycia. Przełączenie, teoretycznie powinno być niezauważalne  dla Odbiorców, odbywać się to będzie na zasadzie odcięcia zasuwą „starej” nitki wody, i otwarciu zasuwy nitki zasilanej z  nowej technologii. Dla sprawdzenia  jakości wody z nowej technologii będą przeprowadzone kolejne badania wody przez  Państwową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej  w dniu 27.03.2019. Za wszelkie nieudogodnienia przepraszamy.OGŁOSZENIEDrukuj

 • 19/03/2019 12:02:32

Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Murawiec Żuki powiat bialski, województwo lubelskie informuje i zaprasza udziałowców Wspólnoty wsi Murawiec Żuki na ogólne zebranie członków spółki, które odbędzie się w dniu:

21 marca 2018r. o godz. 16.30 (I termin zebrania)
29 marca 2018r. o godz. 17.00 (II termin zebrania – odbędzie się tylko w przypadku braku połowy liczby udziałowców w dniu 21.03.2018r.)

Zebranie odbędzie się w świetlicy w Murawiec Żuki.  
Porządek zebrania:
1. Wybór Przewodniczącego ogólnego zebrania członków
2. Otwarcie obrad zwyczajnego  ogólnego zebrania członków
3. Stwierdzenie quorum
4. Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego ogólnego zebrania
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania  
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z bieżącej działalności i udzielenie zarządowi absolutorium z działalności
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru skarbnika
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części dochodów spółki na prowadzenie księgowości spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu finansowego
10. Wolne wnioski
11. Zakończenie obrad zwyczajnego zebrania członków

Konkurs 'Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość'Drukuj

 • 18/03/2019 14:00:54

XI edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich

Konkurs 'Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość'Miło nam poinformować, że Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

1. Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2019 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: konkurs@fdpa.org.pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIA I SESJĘ RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 15/03/2019 08:57:36

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIA

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
które odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 16.00
w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,
Kobylany, Piętro II, Sala Nr 31.

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie III Sesji Rady Gminy Terespol,
która odbędzie się w dniu 29 marca 2019 r. o godz. 11.00
w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,
Kobylany, Piętro II, Sala Nr 32.

Proponowany porządek posiedzenia dostepny na www.bip.gminaterespol.pl

Ogólnopolski Konkurs Kulinarny dla Kół Gospodyń WiejskichDrukuj

 • 15/03/2019 08:22:07

Kliknij aby powiększyć

WYRÓŻNIENIE ZA OŚWIETLENIEDrukuj

 • 14/03/2019 14:50:50

WYRÓŻNIENIE ZA OŚWIETLENIEGmina Terespol została wyróżniona w konkursie na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2018 Roku oraz na Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2018 Roku.  Dyplomy uznania odebrał w dniu 13 marca 2019 roku w Warszawie  Zastępca Wójta Gminy Terespol Bogdan Daniluk.

Zadaniem Konkursu jest nagradzanie najlepszych inwestycji oświetleniowych służących podniesieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa mieszkańców, celom społecznym i komercyjnym, jak również podniesienia atrakcyjności turystycznej obiektów,
a także dekoracji świątecznych.

Gmina Terespol została doceniona przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego za budowę: wydzielonego oświetlenia drogi gminnej w Lechutach Dużych, wydzielonego oświetlenia drogi gminnej – ul. Kolejarzy w Małaszewiczach, jednego stanowiska oświetleniowego drogi gminnej zasilanego baterią fotowoltaiczną w m. Bohukały, oświetlenia w Krzyczewie, oświetlenia ulicznego na nowym osiedlu mieszkaniowym w Kobylanach
i dwóch stanowisk oświetleniowych zasilanych baterią fotowoltaiczną w miejscowości  Łobaczew Mały oraz przez Związek Gmin Wiejskich w kategorii” Oświetlenie drogowe i terenów publicznych”

Komisja wyraziła uznanie dla władz samorządowych Gminy Terespol za zajęcie się problemem oświetlenia na rozległym obszarze gminy i podjęty w związku z tym wysiłek finansowy i organizacyjny.

https://lightfair.pl/najlepiej-oswietlona-gmina-i-miasto-…/…

WSCHODNIA BRAMA EUROPY NABIERA KSZTAŁTUDrukuj

 • 12/03/2019 14:15:05

WSCHODNIA BRAMA EUROPY NABIERA KSZTAŁTU
WSCHODNIA BRAMA EUROPY NABIERA KSZTAŁTUWspólne wyzwania. Wspólny rozwój
Jest szansa, aby idea Nowego Jedwabnego Szlaku zmaterializowała się w Polsce. Kluczowym czynnikiem jest realizacja wszystkich planowanych inwestycji infrastrukturalnych (w tym budowa nowego mostu na rz. Bug, wspólnie ze stroną białoruską), które znacząco zwiększą przepustowość Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze. Podwyższenie jakości infrastruktury przyczyni się do wzrostu znaczenia Małaszewicz w obrocie towarowym na szlaku Azja-Europa oraz wzmocnienia roli Polski w Unii Europejskiej.
Wspólne wyzwania. Wspólny rozwój
WSCHODNIA BRAMA EUROPY NABIERA KSZTAŁTUW dniach 21 - 22 lutego 2019 r. odbyły się konsultacje inwestorskie – w ramach realizowanego przez firmę CARGOTOR Sp. z o.o. - projektu pt. ”Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne”. Realizacja ww. Projektu będzie stanowić uzupełnienie innych inwestycji realizowanych na tym obszarze przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, m.in. „Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol”, „Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol - Brześć, Etap 1 - Rozbudowa układu torów o prześwicie 1520 mm stacji Terespol” czy też rozważanej budowy mostu na Bugu. Podjęte, uzupełniające się wzajemnie działania to z jednej strony konieczność wyrównania standardów w ramach UE w zakresie jakości infrastruktury kolejowej, ale także szansa na powstanie nowoczesnego hubu przeładunkowego w Małaszewiczach. Tylko gotowość techniczna sprawi, że Nowy Jedwabny Szlak zmaterializuje się w Polsce, w Małaszewiczach.
Wspólne wyzwania. Wspólny rozwój
Projekt . ”Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne” Podczas spotkań zaprezentowane zostały cztery warianty realizacyjne różniące się zakresem i skalą inwestycji. W spotkaniach wzięli udział, m.in. aktualni i przyszli interesariusze Projektu: przedstawiciele gmin, na terenie których projekt jest zlokalizowany, lokalnych terminali przeładunkowych oraz spółek kolejowych.
Uczestnicy konsultacji wielokrotnie  podkreślali znaczenie Projektu jako szansy na wspólny rozwój. W kontekście zdefiniowanych wyzwań formalnych, prawnych, finansowych i społecznych deklarowano elastyczność i gotowość podjęcia rozmów na rzecz powodzenia realizacji Projektu, zwłaszcza w kwestiach wymagających pogodzenia interesów różnych stron. Wspólnie zastanawiano się jak połączyć siły, by zwiększyć szanse jego realizacji. Interesariusze wskazywali, że ranga projektu i sprzyjające prognozy dotyczące obrotu towarowego pomiędzy Europą i Azją stanowią ogromną szansę, a powodzenie może wymagać specjalnych rozwiązań ustawowych.
Informację przygotował: Cezary Mitrus, www.cargotor.com

>>> KONCEPCJA WIADUKTU I UKŁADU DROGOWEGO W KOBYLANACH <<<

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 12/03/2019 14:01:57

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W GMINIE TERESPOLZarządzeniem nr 21/19 Wójta gminy Terespol z dnia 8 marca 2019 r. zostały   ustalone zasady udzielania nieodpłatnej  pomocy prawnej w gminie Terespol w 2019 roku.
Nieopłatna  pomoc  prawna  będzie  udzielana  wyłącznie   dla  mieszkańców  zameldowanych  na terenie Gminy Terespol, których dochód na członka rodziny nie przekracza kwot wskazanych  w  rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  11  lipca.2018 r.  w sprawie zweryfikowanych  kryteriów  dochodowych  oraz  kwot  świadczeń  pieniężnych  z  pomocy  społecznej ( Dz.U. 2018, poz.  1358) tj. kwot:
1) 701  zł  –  dla  osoby  samotnie  gospodarującej   (kryterium  dochodowe  dla  osoby  samotnie gospodarującej);
2) 528 zł – dla osoby w rodzinie (kryterium dochodowe na osobę w rodzinie).

Pomoc prawna będzie świadczona w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach 10.00 - 14.00 w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Terespol,  Plac  Ryszarda  Kaczorowskiego  1;  21-540  Małaszewicze w  pok.  Nr  12,  począwszy  od  29  marca  2019 r. do końca  roku 2019 r. Ewentualne  zmiany dotyczące w/w terminu będą każdorazowo publikowane na stronie www.gminaterespol.pl.
Niedopłata pomoc prawa będzie obejmowała:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym  oraz  przysługujących  jej  uprawnieniach  lub  spoczywających  na  niej  obowiązkach, w  tym  w  związku  z  toczącym  się  postępowaniem  przygotowawczym,  administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
3) sporządzenie  projektu  pisma  o  zwolnienie  od  kosztów  sądowych  lub  o  ustanowienie pełnomocnika  z  urzędu  w  postępowaniu  sądowym  lub  ustanowienie  adwokata,  radcy prawnego,  doradcy  podatkowego  lub  rzecznika  patentowego  w  postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz o poinformowaniu o kosztach postępowania w tym związanych ze skierowaniem sprawy na drogę sądową i w razie przegranej.
Niedopłata pomoc prawa nie będzie obejmowała:
1) pism  procesowych  w  toczącym  się  postępowaniu  przygotowawczym  lub  sądowym  i  pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
2) spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Każda  osoba  uprawiona  do  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  zobowiązana  będzie  do złożenia oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do regulaminu opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej  https://ugterespol.bip.lubelskie.pl.

DZIEŃ KOBIET W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 11/03/2019 14:33:06

Kliknij aby powiększyćW sobotę 9 marca 2019r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się niezwykła uroczystość zorganizowana z okazji Dnia Kobiet. Zebrane w tym szczególnym dniu Panie przywitała Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Dorota Szelest, Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Marek Kuć, składając najserdeczniejsze życzenia.

>>> Galeria zdjęć <<<

 

11 MARCA DZIEŃ SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJDrukuj

 • 11/03/2019 08:16:58

DZIEŃ SOŁTYSA

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim składam serdeczne podziękowania za codzienną pracę na rzecz dobra wspólnego, za podejmowanie trudów aktywności społecznej służącej wszystkim mieszkańcom, za zaangażowanie i poświęcenie w procesie budowania ich pomyślnej przyszłości.
Państwo, jako reprezentanci wspólnot lokalnych dają osobisty przykład dbałości o sprawy, którymi żyją mieszkańcy Waszych miejscowości. Dlatego życzę Państwu dużo siły i wyrozumiałości ale także wrażliwości, bez której nie można skutecznie wykonywać tego szczególnego posłannictwa.
Życzę wytrwałości i powodzenia we wszystkich Państwa inicjatywach i przedsięwzięciach, niech dzięki Paniom i Panom Sołtysom nasze wsie wciąż pięknieją i stają się nowoczesnym miejscem do życia dla naszych mieszkańców.

Wójt Gminy Terespol
Krzysztof Iwaniuk

TARGI AGRO-PARK Z UDZIAŁEM KOŁA AKTYWNYCH KOBIETDrukuj

 • 06/03/2019 14:18:35

Kliknij aby powiększyćW dniach 2-3 marca 2019r. odbyły się Targi Agro-Park w Lublinie. Wśród wystawców znalazło się stoisko województwa lubelskiego z produktami regionalnymi. Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego zaprosił wystawców produktów regionalnych.

>>> Galeria zdjęć <<<

Wystawione były soki i herbatki Vita Natura Jolanty Chlebek, cebularze i chleb z piekarni Emark, wędliny z GS w Wisznicach, sery Jerzego Monia z Krupnego, pierogi i racuchy z makiem Stowarzyszenia na  Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice, zupa rybna i przetwory z ryb LGD Owocowy sad z Opola Lubelskiego.Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIEDrukuj

 • 05/03/2019 14:25:04

WÓJT GMINY TERESPOL
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach

<<< TREŚĆ OGŁOSZENIA >>>

<<< INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA >>>

DZIEŃ KOBIET W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 26/02/2019 13:37:32

Kliknij aby powiększyć

42,102,846 unikalne wizyty