MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

DZIEŃ STRAŻAKA - 4 MAJADrukuj

  • 29/04/2021 13:18:49

DODATKOWE ŚRODKI NA WDRAŻANIE LOKLANEJ STRATEGII ROZWOJU BLGDDrukuj

  • 28/04/2021 12:22:11

DODATKOWE ŚRODKI NA WDRAŻANIE LOKLANEJ STRATEGII ROZWOJU BLGD

W związku ze zmianami w PROW 2014-2020 Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania po raz kolejny staje przed możliwością zwiększenia dotychczasowego budżetu na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Dzięki wydłużeniu okresu programowania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nakreśliło zasady podziału dodatkowej alokacji środków dla działania z zakresu inicjatywy LEADER wynoszącej ogółem 179 673 110 euro.

Wartość o jaką będą mogły ubiegać się poszczególne Lokalne Grupy Działania uzależniona jest od dotychczasowego poziomu realizacji LSR. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania na dzień
28 luty 2021r. osiągnęła poziom ponad 95% podpisanych umów, dlatego będzie mogła liczyć na dodatkowe ponad 3 mln zł, z czego warunkiem koniecznym jest przeznaczenie minimum 35% tych  środków na premie z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zobowiązana jest przedstawić do Samorządu Województwa propozycję aktualizacji Planu Działania LSR wraz z budżetem oraz dodatkowymi wskaźnikami do osiągnięcia. W ramach dodatkowych środków mogą być realizowane zarówno nowe wskaźniki jak również obecnie zapisane w LSR ze zwiększoną wartością. Nowe wskaźniki, bądź zwiększone wartości obecnych muszą wpisywać się w diagnozę obszaru, którą jeśli sytuacja tego wymaga można zaktualizować. 

Obecnie Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania rozpoczyna pracę nad zmianą Lokalnej Strategii Rozwoju, w związku z czym zaprasza do udziału w aktualizacji Strategii poprzez udział
w konsultacjach społecznych wszystkie zainteresowane tematem osoby. Zwracamy się z prośbą do Państwa  o propozycję wskazanie kierunku wykorzystania dodatkowych środków, poprzez wypełnienie i wysłanie ankiety uwag, która dostępna jest do pobrania na stronie internetowej www.blgd.eu  na adres e-mail: biuro@blgd.eu.

Dodatkowo publikujemy ankietę, w której zamieściliśmy przykładowe kierunki rozwoju.

Czas trwania konsultacji – 21 maja 2021r.

Ankieta uwag do pobrania

Zarząd Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania

BRACIA NA MEDAL!Drukuj

  • 28/04/2021 12:17:08

 BRACIA NA MEDAL!W dniach 23-25 kwietnia 2021 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do lat 20 w podnoszeniu ciężarów. W zawodach bardzo dobrze zaprezentowali się sztangiści GCK Kobylany.

Z medalami z imprezy powrócili bracia Łukasz (złoty medal w kat. wag. 55 kg) i Kacper Bogusz (srebrny medal w kat. 61 kg). Szóste lokaty wywalczyli Sebastian Kłos (73 kg) i Hubert Myć (+109 kg). Czytaj więcej

Gratulujemy!

WYWIEŚMY FLAGI NARODOWE!Drukuj

  • 27/04/2021 17:04:00

W związku ze zbliżającym się Świętem Flagi
i Świętem Uchwalenia Konstytucji 3 Maja serdecznie zapraszamy
mieszkańców gminy Terespol po bezpłatne flagi narodowe.

Flagę można odebrać w biurze obsługi Urzędu Gminy Terespol

Umieśćmy je w oknach, na balkonach, w uchwytach na fasadach budynków
z zachowaniem szacunku dla naszego narodowego symbolu.

Spędźmy te święta radośnie i z dumą!

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

  • 27/04/2021 08:50:49

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO


o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę


Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 20 kwietnia 2021 r., została wydana decyzja Nr 41/21, znak: IF-I.7840.7.10.2021.JF, dotycząca pozwolenia na rozbudowę pojemności do magazynowania estrów w Bazie Paliw nr 22 na działce nr 65/1, jednostka ewidencyjna 060116_2, obręb ewidencyjny 0025 Zastawek, gmina Terespol.
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju i wprowadzone obostrzenia, z treścią przedmiotowej decyzji oraz ze zgromadzoną dokumentacją, można zapoznać się: drogą telefoniczną, drogą elektroniczną na adres mailowy: jflor@lublin.uw.gov.pl oraz osobiście w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Lubomelskiej 1-3 po uprzednim umówieniu wizyty (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek (oprócz środy) w godzinach 8.30 do 14.30).

Z up. Wojewody Lubelskiego
/-/
Aneta Ciesielczuk Dyrektor Wydziału Infrastruktury
/podpisano elektronicznie/

Grypa ptaków o wysokiej złośliwosci HPAIDrukuj

  • 27/04/2021 08:32:54

ROZPORZĄDZENIE NR 8 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego

 Treść rozporządzenia znajduje się w załączniku poniżej.


OBWIESZCZENIEDrukuj

  • 23/04/2021 08:53:45

OBWIESZCZENIE

PISMO W SPRAWIE EPIDEMII SARS-CoV-2Drukuj

  • 20/04/2021 13:18:17

PISMO W SPRAWIE EPIDEMII SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021Drukuj

  • 20/04/2021 11:10:18

Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021Drukuj

  • 20/04/2021 11:03:51

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

59,512,137 unikalne wizyty