MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

Sesja Rady Gminy Terespol

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

GeoportalHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Listopad 2020 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

INFORMACJADrukuj

 • 09/11/2020 12:00:00

Kliknij aby powiększyć

POLICJA: Informacji o znalezieniu pieniędzyDrukuj

 • 09/11/2020 09:58:57

Komisariat Policji ogłoszenie

 

Komisariat Policji w Terespolu zwraca się z prośbą o podanie do publicznej wiadomości informacji o znalezieniu w dniu 23 października 2020 r na parkingu przy ulicy Czerwonego Krzyża w Terespolu pieniędzy w banknotach. Właściciela w/w pieniędzy pomimo podjętych w tym kierunku czynności dotychczas nie ustalono. Kontakt z prowadzącym postępowanie pod numerem telefonu 47 814 92 26 lub 734-402-475.

„CZYSTE POWIETRZE” – WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIADrukuj

 • 06/11/2020 14:34:22

Czyste powietrze

http://wfosigw.pl/czyste-powietrze/

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”.

W GMINIE TERESPOL ZAŚWIADCZENIA SĄ WYDAWANE

PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Gospodarstwo domowe tworzą:
1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1)  przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2)  ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) adres miejsca zamieszkania;
4) adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.

W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Wzór wniosku został ustalony w rozporządzeniu ministra klimatu, które publikujemy w załączniku Dz.U. 2020 poz. 1713.

Tak można złożyć

WNIOSEK - ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Terespolu:

 • dostarczyć osobiście do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 47,  21-550 Terespol, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 • wysłać pocztą na adres:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 47,  21-550 Terespol,
 • wysłać elektronicznie - taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem.

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 83 375 37 48.

30 LAT SAMORZĄDNOŚCI TO DOROBEK POKOLENIA RADNYCH, SOŁTYSÓW I WIELU INNYCH OSÓB KTÓRE WSPOMAGAŁY ODTWORZENIE SAMORZĄDU OD LAT 90. XX WIEKUDrukuj

 • 30/10/2020 13:18:41

Perły Samorządu - dyplomW 2020 roku mija 30 rocznica reformy samorządowej. Tegoroczny kongres „Perły samorządu” to edycja inna niż wszystkie dotychczasowe, ze względu na trwającą pandemię. Pomimo tych trudności organizatorzy postarali się by nie zaważyły one na ocenie odpowiedzi – zarówno gminy, jak i włodarze zostali wybrani przez pryzmat 2019 roku.

Ranking został podzielony na cztery grupy uwzględniające wielkość samorządów – gminy wiejskie, gminy miejsko - wiejskie, gminy miejskie do 100 tys. mieszkańców oraz gminy miejskie powyżej 100 tys. mieszkańców. Liderami w swoich kategoriach kolejno zostały następujące samorządy: Iława, Prusice, Sopot oraz Gdańsk.

Z okazji 30 lecia redakcja Dziennika Gazety  Prawnej nagrodziła również tych którzy szczególnie zasłużyli się na rzecz samorządności, wskazują błędy w przepisach i podpowiadają gminom jak rozwiązywać problemy lokalnych ojczyzn.: Krzysztofa Iwaniuka – Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP, Leszka Świętalskiego Sekretarza Generalnego Związku Gmin Wiejskich RP, Marka Wójcika Pełnomocnika Zarządu Związku Miast Polskich, Andrzeja Porawskiego – Dyrektora Biura Związku Miast Polskich i Grzegorza Kubalskiego – Zastępcę Dyrektora Związku Powiatów Polskich .

Wójt

Można to opowiadać jak bajkę: dawno, dawno temu kiedy w okolicach mojej gminy nie było prawie nic, zaczynaliśmy w ramach budowanych Komitetów Obywatelskich, wierząc, że wreszcie będziemy u siebie, że trójpodział władzy, nadrzędność prawa, autonomia dla społeczności  lokalnych pozwolą zmieniać rzeczywistość - tak po informacji o wyróżnieniu mówił w wywiadzie dla Gazety Prawnej, Krzysztof Iwaniuk Przewodniczący ZGW RP , Wójt Gminy Terespol -  jednocześnie podkreślając, że te 30 lat to dorobek pokolenia radnych, sołtysów i wielu innych osób które wspomagały odtworzenie samorządu od lat 90. XX wieku.

Konkurs dla klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa”Drukuj

 • 28/10/2020 14:10:51

Organizatorem konkursu dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa” jest Urząd Statystyczny w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin.

Zadanie konkursowe polega na jak najszybszym odnalezieniu w wyszukiwance słów w języku angielskim związanych z przestawionymi na obrazkach zagadnieniami nawiązującymi do zwierząt gospodarskich, pracy rolników, maszyn rolniczych i innych aspektów objętych Powszechnym Spisem Rolnym, który realizowany jest obecnie przez Urzędy Statystyczne w całej Polsce, a także na wykorzystaniu tych słów do ułożenia wyrazu stanowiącego hasło.

Pierwszych dwudziestu uczniów, którzy nadeślą poprawne rozwiązanie zadania konkursowego, otrzyma atrakcyjne nagrody!

Do wygrania atrakcyjne nagrody: gry logiczne, świnki skarbonki, kredki, puzzle i wiele innych.

Kto pierwszy, ten lepszy!

Cel konkursu:

 • rozwijanie spostrzegawczości u dzieci;
 • poszerzenie kompetencji językowych dzieci z zakresu słownictwa z języka angielskiego, związanego z zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym, który trwa od 1 września do 30 listopada 2020 r. i dotyczy ponad 1,5 miliona gospodarstw rolnych w całej Polsce,
 • poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wśród dzieci.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 01.09.2020-30.11.2020

Uczniu! Rozwiąż zadanie konkursowe i poznaj nowe słówka w języku angielskim związane z pracą rolników, zwierzętami gospodarskimi, maszynami rolniczymi i innymi zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym 2020.

 

Poniżej w pliki do pobrania -Zadanie konkursowe - wyszukiwanka,  Regulamin Konkursu dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa”.

 

Źródło: https://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/konkurs-dla-uczniow-klas-1-3-szkoly-podstawowej-pt-wyszukiwanka-jezykowa,173,1.html

Rekrutacja kadry medycznej do szpitala tymczasowegoDrukuj

 • 28/10/2020 10:56:14
 • 50 czytań

Wojewoda Lubelski
poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy
w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19
z terenu województwa lubelskiego

 

W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej. Rosnąca liczba chorych w powiązaniu z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami.

 

Wychodząc naprzeciw konieczności zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego oraz realizując misję wyznaczoną przez Rząd RP, Wojewoda Lubelski PILNIE poszukuje osób gotowych do podjęcia pracy w organizowanym w Lublinie szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19, przede wszystkim z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w podmiotach leczniczych systemu ochrony zdrowia.

W szczególności poszukuje się następujących lekarzy specjalistów lub lekarzy kończących szkolenie specjalistyczne w zakresie:

 

 • anestezjologii i intensywnej terapii,
 • chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem pneumonologii,
 • medycyny ratunkowej,
 • wszystkich dziedzin chirurgicznych – szczególnie pożądani są lekarze chirurdzy posiadający podstawowe umiejętności obsługi respiratora,
 • neonatologii posiadający umiejętności obsługi respiratora,
 • neurologii,
 • medycyny rodzinnej.

 

Ponadto poszukuje się personelu pielęgniarskiego celem udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu:

 • anestezjologii i intensywnej opieki medycznej,
 • chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem pneumonologii,
 • chirurgii,
 • neurologii,
 • medycyny ratunkowej.

 

Zakres obowiązków związanych z pracą w szpitalu tymczasowym będzie określany w zależności
od specjalizacji oraz zakresu umiejętności deklarowanej po przyjęciu do pracy.

 Dane adresowe

Komunikat Głównego Lekarza WeterynariiDrukuj

KRUS w Białej Podlaskiej ZAWIESZA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆDrukuj

 • 27/10/2020 07:57:47

SZANOWNI  PAŃSTWO

 

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną

Placówka Terenowa KRUS w Białej Podlaskiej
OD DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZAWIESZA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

w zakresie bezpośredniej obsługi interesanta
do momentu wykreślenia powiatu z listy „obszarów czerwonych”.

Wstrzymane zostają badania przeprowadzane przez lekarzy rzeczoznawców i komisje lekarskie.

Korespondencję kierowaną do KRUS prosimy umieszczać we wrzutni zamieszczonej

w przedsionku budynku Placówki Terenowej.

 

Wszelkie sprawy można załatwić telefonicznie, listownie lub mailowo. Zachęcamy również
do korzystania z platformy komunikacji elektronicznej ePUAP.
 

Nr tel.: (83) 344-39-12, 344-35-89, 344-35-93

Adres:  ul. Sadowa 11-21/12, Biała Podlaska

Adres e-mail:  bialapodlaska@krus.gov.pl

NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEKDrukuj

 • 23/10/2020 19:50:18

Szanowni Państwo,

od soboty, 24 października obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br.

Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Proszę o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym osobom.

Z poważaniem

Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki 

 Załączniki:

 1. Zmiany w funkcjonowaniu szkół od 24 października br. - komunikat MEN
 2. Nowelizacja rozporządzenia z art. 30b ustawy Prawo oświatowe (22.10.2020)

RADA ZNOWU W PEŁNYM SKŁADZIEDrukuj

 • 22/10/2020 09:56:19
 • 119 czytań

RADA ZNOWU W PEŁNYM SKŁADZIEX Sesja Rady Gminy Terespol odbyła się 29 września 2020 r. w Urzędzie Gminy Terespol.  Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy Mieczysława Romaniuka,  Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Terespolu Pani Wioletta Niczyporuk wręczyła Panu Kazimierzowi Dyczkowskiemu zaświadczenie o wyborze na radnego do Rady Gminy Terespol, w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 2, które odbyły się w dniu 26 kwietnia 2020 r. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radny złożył ślubowanie.

Podczas posiedzenia zostały uzupełnione składy osobowe Stałych Komisji Rady Gminy Terespol. Nowym członkiem Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został Pan Kazimierz Dyczkowski.

ZMIANA GODZIN PRACYDrukuj

 • 21/10/2020 13:06:42

Zmiana godzin pracy

Urzędu Gminy Terespol

Gminnego Centrum Kultury

Gminnej Biblioteki Publicznej

od 1 listopada 2020 roku

Informuję, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 49/20 Wójta Gminy Terespol z dnia 15 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 35/14 Wójta Gminy Terespol z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Terespol  oraz Zarządzeniem Nr 12/20 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury z dnia 15 października 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy Gminnego Centrum Kultury

od 1 listopada 2020r.

zostają wprowadzone następujące zmiany w czasie pracy:

Urząd Gminy Terespol

Gminne Centrum Kultury

Gminna Biblioteka Publiczna

 

poniedziałek 8.00 - 16.00

poniedziałek 8.00 - 16.00

wtorek 7.30 - 15.30

wtorek 7.30 - 15.30

  środa 7.30 - 15.30

środa 7.30 - 15.30

czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

  czwartek 10.00 – 18.00

piątek 7.30 - 15.30

Sekretarz Gminy Terespol
Danuta Wowczeniuk

INFORMACJADrukuj

 • 19/10/2020 11:50:23

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 19/10/2020 09:45:44

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 17 października 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję, że z dniem 17 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1829).
W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym wprowadzone zostały kolejne ograniczenia i zakazy, a także zamieszczono uaktualnioną listę powiatów i miejscowości w ramach „obszaru czerwonego”. Pozostałe powiaty i miejscowości z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieujęte w „obszarze czerwonym” znajdują się w „obszarze żółtym”.
W woj. lubelskim w „obszarze czerwonym” ujęte zostały miasta na prawach powiatu: Chełm, Lublin i Zamość oraz powiaty: janowski, lubelski, łęczyński, łukowski, puławski, rycki, świdnicki i włodawski.
W związku z tym oprócz ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z późniejszymi zmianami na terenie ww. powiatów od dnia 17 października 2020 r. obowiązują również dodatkowe ograniczenia ujęte w § 29.
W pozostałych powiatach woj. lubelskiego obowiązują dodatkowe ograniczenia dotyczące „obszaru żółtego” ujęte w § 30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z późniejszymi zmianami.
Dodatkowo informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1797) od 15 października br. do odwołania obiekty handlowe lub usługowe oraz placówki handlowe, których przeważająca działalność polega na sprzedaży żywności, produktów kosmetycznych innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania, artykułów toaletowych, środków czystości, produktów leczniczych (w tym przez apteki lub punkty apteczne), wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także na świadczeniu usług pocztowych – od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 obsługują wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.
Pozostałe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758) pozostają bez zmian i są obowiązujące.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 października 2020 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 14 października 2020 r.

WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

 • 15/10/2020 16:56:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 


Wójt Gminy Terespol ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Terespol, położonych w miejscowości Kobylany

https://ugterespol.bip.lubelskie.pl


Budowa sieci światłowodowej w gminie TerespolDrukuj

 • 15/10/2020 14:08:11

Budowa sieci światłowodowej

w gminie Terespol

 

Firma Fibe IV rozpoczęła na terenie Gminy Terespol realizację projektu budowy sieci telekomunikacyjnej – światłowodowej. Sieć światłowodowa, w części podwieszana na istniejących słupach a w części biegnąca w ziemi będzie wykonana w następujących miejscowościach Gminy Terespol: Łęgi, Bohukały, Krzyczew, Neple, Starzynka, Kuzawka, Kukuryki, Samowicze, Lechuty Małe, Koroszczyn, Polatycze, Lebiedziew, Zastawek (w części), Dobratycze Kolonia , Kołpin Ogrodniki, Żuki, Murawiec, Michalków.

Listy adresów przeznaczonych do podłączenia, zakres i trasa światłowodów były ustalane centralnie przez Ministerstwo Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Celem realizowanego projektu jest podłączenie jak największej liczby gospodarstw na danym obszarze.

Przyłącza do poszczególnych nieruchomości wykonywane będą bezpłatnie, a ich wykonanie nie zobowiązuje do zawarcia umowy.  W pierwszej kolejności prace będą wykonywane w Koroszczynie, których ukończenie przewidywane już jest w styczniu 2021 r. Ostateczny termin zakończenia inwestycji przypada na koniec 2021 r.

Ponieważ budowa sieci światłowodowej jest realizowana przy wsparciu unijnym (1.1 POPC), w związku z tym będzie ona siecią otwartą. To oznacza, że każdy operator na równych prawach będzie mógł z niej skorzystać. Koszty internetu będą zależały od tego, jakiego operatora i jaki pakiet wybierze mieszkaniec.

54,827,637 unikalne wizyty