MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

WSTRZYMANE PRZYJMOWANIE WPŁAT NA WĘGIEL !Drukuj

 • 03/01/2023 09:45:36

WSTRZYMANE PRZYJMOWANIE WPŁAT NA WĘGIEL !W związku z dużymi opóźnieniami w dostawach zamówionego przez Gminę Terespol od spółki PGE Paliwa Sp. z o.o. węgla, z dniem 03.01.2023 roku Gmina wstrzymuje, na czas nieokreślony, przyjmowanie wpłat na zakup tego surowca.
Informujemy, że dotychczas otrzymaliśmy tylko 127 700 kg węgla z zamówionych na podstawie wpłat mieszkańców 300 000 kg.
Na dzień dzisiejszy brak jest wiążących informacji ze strony Spółki PGE Paliwa kiedy te zaległości będą zrealizowane.

X Powiatowy Noworoczny Przegląd Kolęd i Pastorałek - Kobylany 2023Drukuj

SPRZEDAŻ WĘGLA PRZEZ GMINĘ TERESPOLDrukuj

 • 21/12/2022 12:28:43

Informujemy, że rozpoczęliśmy sprzedaż węgla po cenie preferencyjnej 1800,00 zł za tonę.

SPRZEDAŻ WĘGLA PRZEZ GMINĘ TERESPOLW dniu 19 – 21  grudnia 2022 r.  Spółka EKO -BUG  odebrała 25 ton groszku i 50 ton orzecha od PGE Paliwa. Zamówienie zostało złożone na podstawie wpłat mieszkańców na 50 ton groszku i 250 ton orzecha. W kolejnych dniach spodziewamy się kolejnych dostaw (niestety nie znamy terminów kolejnych dostaw).
Sprzedaż węgla odbywa się  według kolejności złożonych wniosków i dokonanych wpłat na konto Urzędu Gminy Terespol.
Zasady sprzedaży węgla:
1. Złożenie wniosku na zakup węgla po preferencyjnych cenach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
2. Wpłata na konto bankowe o numerze: 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228 w PKO BP S. A. przelewem lub w kasie Urzędu Gminy Terespol. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby która złożyła wniosek i jest uprawniona do preferencyjnego zakupu węgla.
3. Punkt dystrybucji węgla w gminie Terespol - Spółka EKO - BUG  w Kobylanach, ul. Słoneczna 7, (tel. 833751539, kom. 601362806 )
4. Po opłaceniu proszę czekać na telefon ze Spółki z informacją o terminie odbioru węgla  (faktura przy odbiorze). Cena węgla nie obejmuje transportu.

BUDOWA GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTUDrukuj

 • 21/12/2022 11:41:01

BUDOWA GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W dniu 19 grudnia 2022r. została zawarta umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu.
Zadanie inwestycyjne realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres realizowanego zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz budowę Gminnego Centrum Kultury i Sportu, zgodnie z Programem Funkcjonalo-Użytkowym,  koncepcją budowy Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz koncepcją zagospodarowania terenu Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Łączna powierzchnia terenu pod zabudowę wynosi ok. 12 325,82 m². Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie następujących obiektów i urządzeń:
- budynek Gminnego Centrum Kultury i Sportu o powierzchni ok. 2 079,97m², z: wielofunkcyjną salą widowiskowo - konferencyjną ze sceną wewnętrzną, siedzibą Gminnego Centrum Kultury (biblioteką, salami prób, pracowniami, magazynami sprzętu i strojów, studiem nagrań), częścią hotelową, zapleczem kuchennym, zapleczem sanitarnym i ciągami komunikacyjnymi). Budynek wyposażony będzie w instalacje: elektryczną, dodatkową instalację elektryczną pod agregat, c.o. i cwu, wodno – kanalizacyjną, wentylacji z rekuperacją, klimatyzację, fotowoltaiczną połączoną z magazynem energii i agregatem prądotwórczym, zewnętrzną instalację: odgromową, teletechniczną, sygnalizacji pożarowej oraz antywłamaniową;
- scena zewnętrzna (plenerowa) z widownią w postaci trybun zamontowanych na podwyższonym nasypie ziemnym;
- elementy i urządzenia małej architektury;
- zieleń wokół budynku;
- drogi dojazdowe, miejsca postojowe, ciągi piesze;
- niezbędne przyłącza, w tym: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, ciepłownicze, energetyczne, teletechniczne a także instalacja gromadzenia i wykorzystywania deszczówki z systemem nawadniania terenów zielonych.
Wykonawcą w/w zadania, wyłonionym zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, zostało Konsorcjum z Białej Podlaskiej: PNB Budownictwo Sp. z o.o. i PNB Paweł Niczyporuk Budownictwo; za cenę  w wysokości 17 842 418,49 zł. Termin wykonania zadania wynosi 30 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

BUDOWA GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU

Koncepcja: AMN Projekt - Andrzej Nowakowski, Kielce.

WŁĄCZ SIĘ W PRACE NAD REWITALIZACJĄ!Drukuj

INFORMACJADrukuj

 • 16/12/2022 13:13:20

Informujemy, iż od 1 stycznia 2023 r zmieniają się terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą tożsame z terminami płatności podatków tj.:
I rata – płatność do 15 marca danego roku (za miesiące: styczeń, luty, marzec)
II rata – płatność do 15 maja danego roku (za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec)
III rata – płatność do 15 września danego roku (za miesiące: lipiec, sierpień ,wrzesień)
IV rata – płatność do 15 listopada danego roku (za miesiące: październik, listopad, grudzień).
Podstawa: Uchwała Rady Gminy Terespol XXV/253/22 z dnia 16 listopada 2022 r.

Od nowego roku zmianie ulegnie również stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 25 zł (osobę /miesięcznie).
Podstawa: Uchwała Rady Gminy Terespol XXV/255/22 z dnia 16 listopada 2022 r.

ŻYCZENIA OD PREZYDENTA RPDrukuj

 • 15/12/2022 15:11:25

ŻYCZENIA OD PREZYDENTA RP

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 14/12/2022 10:39:31

23 grudnia 2022 r. (piątek)
Urząd Gminy Terespol czynny będzie do godz. 12.00, natomiast
kasa Urzędu Gminy do godz. 11.00

ŚWIĄTECZNE PACZKI DLA SENIORÓW 75+Drukuj

 • 12/12/2022 11:48:47

Kliknij aby powiększyćŚwiąteczny prezent, to akcent, który na stałe wpisał się do naszej kultury, a moment wręczania go czy otrzymania, jest zawsze wyjątkowy. Tak jak wyjątkowe są Święta Bożego Narodzenia i okres je poprzedzający.

To czas kiedy doświadczamy ciepła drugiego człowieka, a dla pracowników Urzędu Gminy Terespol i Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach moment, w którym po raz kolejny mogą spotkać się z naszymi Seniorami 75+ i dzielić się tą radością, wręczając słodkie upominki od Wójta Gminy Terespol Krzysztofa Iwaniuka. Podczas wizyt nie zabrakło wzruszeń, podziękowań oraz serdecznych świąteczno – noworocznych życzeń. Czytaj więcej

>>> Galeria zdjęć <<<

ZIELONA ENERGIA W GOSPODARSTWIEDrukuj

 • 12/12/2022 11:46:34

ZIELONA ENERGIA W GOSPODARSTWIE

ĆWICZENIA 2 LUBELSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJDrukuj

 • 12/12/2022 11:36:56

ĆWICZENIA 2 LUBELSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

W dniach 17 - 18.12.2022 r. żołnierze z pododdziału 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w ramach realizacji misji „Wspieranie podsystemów ochrony w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomocy społeczeństwu" realizować będą ćwiczenia zintegrowane z Państwową Strażą Graniczną w rejonie Terespola oraz Małaszewicz.
Podczas szkolenia nie będzie wykorzystywana amunicja bojowa. W trakcie realizacji ćwiczeń nie wystąpią żadne utrudnienia oraz zagrożenia życia lub zdrowia dla lokalnej ludności.
Dowódcy ćwiczących pododdziałów zobowiązani są do zapewnienia porządku, dyscypliny oraz czystości w miejscach szkolenia. Ponadto nie będą stwarzać utrudnień w ruchu lokalnym po drogach gminnych lub innych ciągach komunikacyjnych.

152. SESJA PLENARNA EUROPEJSKIEGO KOMITETU REGIONÓWDrukuj

 • 09/12/2022 11:42:14

152. SESJA PLENARNA EUROPEJSKIEGO KOMITETU REGIONÓWW dniach 30 listopada - 1 grudnia w Brukseli odbyła się 152. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów, którą poświęcono tematom związanym z kryzysem energetycznym, produkcją żywności oraz polityką wobec młodych osób. Uczestniczył w niej również Przewodniczący ZGWRP, Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk.
Europejski Komitet Regionów to zgromadzenie przedstawicieli miast i regionów w Unii Europejskiej, pełni funkcję doradczą i opiniującą.
Więcej informacji na temat spotkania tutaj:

>>> Galeria Zdjęć <<<

KOMUNIKAT WS. SPRZEDAŻY WĘGLA PRZEZ GMINĘDrukuj

 • 02/12/2022 20:36:50

KOMUNIKAT WS. SPRZEDAŻY WĘGLA PRZEZ GMINĘInformujemy, że Wójt Gminy Terespol w dniu 29 listopada 2022r. podpisał umowę dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Po podpisaniu umowy przez PGE Paliwa Spółka z o.o. w pierwszej kolejności rozpoczniemy składanie zamówień na dostawę węgla dla mieszkańców, którzy złożyli wnioski na zakup węgla po preferencyjnych cenach w GOPS Terespol w ilościach określonych we wniosku i dokonają wpłaty w terminie do 7 grudnia 2022 roku.
Kolejne zamówienia będą sukcesywnie składane w miarę dokonywania wpłat przez osoby uprawnione.
Wpłaty należy kierować na konto bankowe o numerze: 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228 w PKO BP S. A. przelewem lub w kasie Urzędu Gminy Terespol. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby która złożyła wniosek i jest uprawniona do preferencyjnego zakupu węgla.
Punkt dystrybucji węgla typu  groszek/orzech w gminie Terespol
Spółka EKO – BUG  w Kobylanach, ul. Słoneczna 7,
(tel. 833751539, kom. 601362806 )
Węgiel frakcji groszek/orzech będzie sprzedawany luzem
w cenie 1800 zł za tonę.
Do ceny nie jest wliczony transport. Istnieje możliwość transportu węgla z siedziby spółki pod adres mieszkańca, po indywidualnym uzgodnieniu warunków dostawy ze Spółką EKO - BUG.
O terminie odbioru węgla, mieszkańcy  będą poinformowani telefonicznie wg kolejności złożonych wniosków oraz wniesionych wpłat.
Wszelkie informacje na powyższy temat, udzielane są w Urzędzie Gminy Terespol, tel. 834112035, 834112015.

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego

ODWOŁANIE PRZETARGU NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCIDrukuj

 • 02/12/2022 17:08:00

Odwołanie przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiącej własność gminy Terespol

 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)

Wójt Gminy Terespol odwołuje:

Drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomość niezabudowaną, położoną na terenie Wolnego Obszaru Celnego w gminie Terespol, obręb Małaszewicze Małe, oznaczoną zgodnie z ewidencją gruntów i budynków jako działka numer 363/114 o pow. 6,0757 ha, KW LU1B/00049033/6, wyznaczony na dzień 05.12.2022 r. na godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Terespol w Kobylanach, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1.

Powodem odwołania przetargu jest konieczność zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia budowy. Ponadto jedyny podmiot, uprawniony do uczestnictwa w przetargu, który wpłacił wadium  w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, wniósł podanie o zmianę terminu przeprowadzenia przetargu.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Terespol oraz na stronach internetowych Gminy Terespol pod adresem www.gminaterespol.pl i Biuletynie Informacji Publicznej UG Terespol www.ugterespol.bip.lubelskie.pl.

Podmiotom, które wpłaciły wadium przelewem z rachunku bankowego zwrócone zostanie ono niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od dnia planowanego przetargu na rachunek z którego dokonano przelewu środków pieniężnych.

Przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste wyżej wymienionej nieruchomości zostanie powtórzony w innym terminie, który zostanie podany do publicznej wiadomości.

DODATEK ELEKTRYCZNYDrukuj

 • 01/12/2022 15:15:51

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną z jednego z następujących źródeł:

 • pompa ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1 000 zł lub w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w roku 2021 wyniosło więcej niż 5 MWh wówczas dodatek elektryczny wynosi 1 500 zł. Przy zużyciu powyżej 5MWh do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Ważne!

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

 • gospodarstwom domowym zamieszkującym pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (fotowoltaika);
 • gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego;
 • gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła;
 • gospodarstwom domowym, które korzystały i korzystają z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, który sprzedawał paliwo stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można złożyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP;
 • osobiście w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego (liczona jest data nadania wniosku).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej  wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny

Osoba do kontaktu: podinspektor Karol Kondracki, tel. 83 411 20 37.

76,041,610 unikalne wizyty