MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

UPŁYWA TERMIN PŁATNOŚCI III RATYDrukuj

 • 06/09/2023 11:37:15

UPŁYWA TERMIN PŁATNOŚCI III RATY
PODATKU I OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Urząd Gminy w Terespolu przypomina, że 15 września 2023 roku upływa termin płatności trzeciej raty z tytułu:
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Należności z tego tytułu można uiścić w kasie Urzędu Gminy Terespol, u sołtysa wsi, lub na rachunek bankowy nr: 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228

Planowane pomiary pól elektromagnetycznych w lokalnym środowiskuDrukuj

 • 05/09/2023 09:11:13

Szanowni Państwo! Laboratorium NetWorks! z Warszawy zwróciło się do nas o opublikowanie informacji o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!, co niniejszym czynimy.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na Państwa tablicach informacyjnych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu stale dostępnej informacji o adresie strony internetowej:

https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/

na której publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!, a także adres do kontaktu: laboratorium@networks.pl

Funkcjonowanie ww. strony ma na celu informowanie o planowanych pomiarach w ramach wypełnienia zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

W załączeniu treść ogłoszenia.

BEZPIECZNE KAWAŁKI – AKCJA OGÓLNOPOLSKADrukuj

 • 30/08/2023 14:48:42

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi akcji Bezpieczne Kawałki, która skierowana jest do opiekunów, rodziców celem edukacji w zakresie podawania małemu dziecku jedzenia, tak aby zminimalizować ryzyko zadławienia.

AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIEDrukuj

 • 30/08/2023 12:50:40

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Informuję, że w dniach od 11 do 13 września 2023 roku* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów na kompleksy leśne, pola oraz łąki z pominięciem terenów zabudowanych.
 • Dawkę szczepionki stanowi blister z płynem o wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu.
 • Nie wolno dotykać szczepionki!
 • Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa lub skaleczenia skóry - należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
 • Ręce lub inne niezakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem.
 • Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii.
 • Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

* Termin akcji może ulec zmianie. Informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie.

Wydłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń do konkursu "Nasz Sołtys"Drukuj

 • 30/08/2023 10:00:58

Szanowni Państwo,
informujemy, że nabór do konkursu na najbardziej aktywnego lidera lokalnej społeczności „Nasz Sołtys” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego został wydłużony do 31 sierpnia br. Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń również Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców sołectw.
Cel konkursu
Celem konkursu jest zachęcenie do aktywnego zaangażowania w inicjatywy na rzecz rozwoju sołectw oraz promowanie działalności sołtysów. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: dla pań pełniących funkcję sołtysów oraz dla panów pełniących funkcję sołtysów.
Nagrody
Na laureatów, prócz przyznania tytułu „Nasz Sołtys”, w każdej kategorii czekają atrakcyjne nagrody:
I miejsce – 5 000 zł;
II miejsce – 4 000 zł;
III miejsce – 3 000 zł.
Dla Uczestników wyróżnionych prac konkursowych przewidziane są nagrody finansowe o wartości 2 000 zł.
Jak zgłosić Kandydata/Kandydatkę do tytułu „Nasz Sołtys”?
Zgłoszenie w formie filmu lub prezentacji multimedialnej obejmuje opisanie oraz przedstawienie działalności sołtysa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i swojego sołectwa, m.in.
- wpływ na integrację społeczności lokalnej,
- materialne rezultaty działalności np. poprawa infrastruktury komunalnej, wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego;
- działalność społeczna,
- współpraca z samorządem gminy,
- udział w konkursach,
- aktywna reprezentacja sołectwa.

Zgłaszający mogą wykorzystać najnowocześniejsze techniki multimedialne. Prace nie mogą być drukowane, malowane, pisane lub w innej formie przeniesionej na papier.
Kto może zgłaszać Kandydatów/Kandydatki?
Zgłoszeń dokonywać mogą:
- rady sołeckie,
- mieszkańcy sołectwa (co najmniej 5 osób),
- rady parafialne,
- organizacje społeczne i pozarządowe działające na wsi,stowarzyszenia sołtysów, organy władzy samorządowej – powiaty.

Kto może zostać Kandydatem/ Kandydatką do tytułu „Nasz Sołtys”?
Do tytułu „Nasz Sołtys” można zgłaszać sołtysów z województwa lubelskiego, którzy aktualnie pełnią funkcję i pełnili ją przez cały poprzedni, 2022 rok.

Termin przesyłania zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 2023 r. do godz. 15:30.
Zgłoszenia można przesyłać do Urzędu Marszałkowskiego pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4 20-029 Lublin, Kancelaria Ogólna(parter);
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, ul. M. Curie- Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin (pok. 519 na V piętrze).
Zachęcamy do zgłaszania swoich Sołtysów!

XXIX SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 30/08/2023 09:41:05

XXIX SESJA RADY GMINY TERESPOLW dniu 9 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.
Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:
- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023;
- w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Terespol;
- w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Terespol.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem https://ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/f1522946-ce5d-4f52-8368-3fdc898da32e

POŻEGNANIE WAKACJI 2023Drukuj

 • 30/08/2023 08:58:20

POŻEGNANIE WAKACJI 202327 sierpnia 2023r. na Stanicy przy Kąpielisku w Kobylanach odbyła się ostatnia impreza plenerowa zorganizowana w ramach Akcji na Wakacje z Gminnym Centrum Kultury w Kobylanach pn. „Pożegnanie wakacji”.

>>> Galeria zdjęć <<<

Od początku lipca oferowaliśmy mieszkańcom gminy Terespol i okolic bogaty wachlarz zajęć wakacyjnych. W naszej ofercie znalazły się m.in.: turnieje, warsztaty z Gminną Biblioteką Publiczną, spływ kajakowy, rajd rowerowy, paintball, biwak letni, zabawy na dmuchanych zjeżdżalniach, a dodatkowo rodzinne wycieczki do Parku Wodnego Suntago i Białowieży.Czytaj więcej

Czerniak – profilaktyka nie tylko latemDrukuj

 • 25/08/2023 11:14:52
 • 77 czytań

Czerniak należy do najbardziej złośliwych nowotworów. Wykryty we wczesnym stadium daje duże szanse na wyleczenie. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o profilaktyce tego groźnego nowotworu. Koniec wakacji to dobry moment, by sprawdzić swoje znamiona i przebarwienia na skórze.

Czerniak jest nowotworem agresywnym, ponieważ szybko rozwija się, tworzy przerzuty i często jest odporny na leczenie. Zazwyczaj kojarzymy go ze zmianami na skórze, ale może się pojawić także w obrębie błony śluzowej jamy ustnej, nosa czy gałki ocznej. Z danych z Krajowego Rejestru Nowotworów na lata 1980-2020 wynika, że zapadalność na ten nowotwór skóry zwiększyła się o 300% w ciągu ostatnich 30 lat. Jak podkreślają specjaliści, co roku w Polsce wykrywa się około 3500 nowych przypadków czerniaka, umiera - ok. 1400 osób.

Środa z profilaktyką. Jak utrzymać kręgosłup w dobrej formie?Drukuj

 • 24/08/2023 13:37:04
 • 80 czytań

DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP KOROSZCZYNDrukuj

 • 24/08/2023 07:55:58

Decyzją z dnia 04.08.2023r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2023 z upoważnienia Ministra Finansów Sekretarz Stanu Sebastian Skuza wprowadził do budżetu środki w wysokości 750 000 zł z przeznaczeniem dla Gminy Terespol na zakup nowego średniego 4x4 samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koroszczynie. Uchwałą nr XXIX/294/23 Rada Gmina Terespol w dniu 9 sierpnia br. również zabezpieczyła w budżecie gminy 750 000 zł jako wymagany wkład własny.
W dniu 23 sierpnia br. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie Umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w roku 2023 na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nowego średniego 4x4 samochodu pożarniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koroszczynie” pomiędzy Wojewodą Lubelskim oraz Wójtem Gminy Terespol przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Terespol.

DOTACJA NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP KOROSZCZYN
W spotkaniu udział wzięli m.in. Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie, przedstawiciele OSP Koroszczyn i Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

PODPISANIE UMOWY Z WOJEWODĄ LUBELSKIMDrukuj

 • 23/08/2023 14:45:00

W dniu 22 sierpnia 2023r. Wójt Gminy Terespol podpisał z Wojewodą Lubelskim umowę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r. Dofinansowanie dotyczy Remontu drogi gminnej nr 100829L od km 0+027,00-0+738,86 w miejscowości Kuzawka. Kwota dofinansowania wynosi 224 952,59 zł. Remont drogi gminnej obejmuje: wzmocnienie istniejącej konstrukcji, ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami.

XXIII DOŻYNKI POWIATOWE W DRELOWIEDrukuj

 • 21/08/2023 09:54:35

XXIII DOŻYNKI POWIATOWE W DRELOWIE

„Nasze Westerplatte” - 84. Rocznica Bombardowania Lotniska w MałaszewiczachDrukuj

 • 18/08/2023 14:17:09

POŻEGNANIE WAKACJI 2023Drukuj

 • 18/08/2023 14:16:40

REMONT DRÓG W KUZAWCEDrukuj

 • 18/08/2023 14:15:39

REMONT DRÓG W KUZAWCEW dniu 18 sierpnia 2023 r. zostały zawarte umowy na realizację dwóch zadań dotyczących wykonania remontu dróg gminnych w Kuzawce. Wykonawca remontu Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Sidorska 84-90, 21-500 Biała Podlaska został wyłoniony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Remont dróg gminnych obejmuje wzmocnienie istniejącej konstrukcji oraz ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami dwóch dróg publicznych w Kuzawce:
- droga gminna nr 100829 L (dw 698 – do wsi Kuzawka) od km 0+027,00 – 0+738,86 za kwotę brutto 721 018,02 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 224 952,59 zł;
- odcinek drogi gminnej nr 100783 L (we wsi Kuzawka) za kwotę brutto 708 735,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 199 734,82 zł.
Termin wykonania remontu: do dnia 31.10.2023r.

82,119,196 unikalne wizyty