MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCHDrukuj

 • 17/04/2023 11:32:35
 • 134 czytań

Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Nr 100787 L i 100788 L
w miejscowości Łobaczew Mały, Samowicze i Kukuryki

W dniu 14 kwietnia 2023r. została zawarta umowa na realizację zadania: Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych Nr 100787 L i 100788 L w miejscowości Łobaczew Mały, Samowicze i Kukuryki , którego Wykonawcą jest Konsorcjum Firm: PPHU TRANSBET Marian Wojtiuk 21-500 Biała Podlaska ul. Grzybowa 52 a – lider i PPHU Transbet Wojtiuk Sp. Jawna 21-500 Biała Podlaska ul. Grzybowa 52 a – partner. Wykonawca wyłoniony został w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego za kwotę 6 946 201,78 zł.
Gmina Terespol na realizację tego zadania uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa inwestycyjna udzielona w dniu 14 kwietnia 2023r. r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację tego zadania wynosi 4 997 000,00 zł. Gmina Terespol z własnych środków budżetowych finansuje 28,06 % wartości zamówienia w kwocie 1 949 201,78 zł oraz ponosi koszty nadzoru inwestorskiego w dwóch branżach (drogowej i telekomunikacyjnej) w kwocie 47 904,00 zł.

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 14/04/2023 13:48:10

Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Krzyczew powiat bialski, województwo lubelskie informuje udziałowców Wspólnoty wsi Krzyczew, że ogólne zebranie członków spółki w dniu:

I termin zebrania odbędzie się:
21 kwietnia 2023r. o godz.16.00 (I termin zebrania)
II termin zebrania odbędzie się:
21 kwietnia 2023r. godz.16.30 (II termin zebrania) tylko w przypadku braku połowy udziałowców w dniu 21.04.2023r., na I terminie zebrania.

Zebranie odbędzie się w świetlicy w Krzyczewie
Porządek zebrania:
1. Wybór Przewodniczącego ogólnego zebrania członków
2. Otwarcie obrad zwyczajnego ogólnego zebrania członków
3. Stwierdzenie quorum
4. Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego ogólnego zebrania
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie zarządowi absolutorium z działalności
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia środków na cele gospodarcze, społeczne, kulturalne
9. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego plan finansowy,
10. Wolne wnioski
11. Zakończenie obrad zwyczajnego zebrania członków.

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 13/04/2023 13:13:59

Przebudowa skrzyżowania ul. Słonecznej, Al. Wspomnień i ul. Krótkiej w Kobylanach w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W dniu 12 kwietnia 2023 r. została zawarta pomiędzy Gminą Terespol a Wykonawcą umowa na przebudowę skrzyżowania ul. Słonecznej, Al. Wspomnień i ul. Krótkiej w Kobylanach w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawcą przedmiotowej inwestycji jest Przedsiębiorstwo Drogowe TRE-DROM Harasimiuk Spółka Jawna z Białej Podlaskiej, ul. Metalowa 10 za kwotę brutto 222 040,53 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.:
• wykonanie robót rozbiórkowych;
• ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego o pow. ok. 507 m2;
• wykonanie zjazdów;
• wykonanie dojść do furtek oraz chodników z kostki brukowej o pow. ok. 122 m2;
• wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o pow. ok. 76 m2;
wykonanie nowej organizacji ruchu obejmującej ul. Słoneczną, Al. Wspomnień i ul. Krótką w Kobylanach w okolicy skrzyżowania tych ulic.
Roboty mają zostać wykonane w terminie sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy.

IT Fitness Test 2022 – sprawdź swoje kompetencje cyfrowe!Drukuj

 • 12/04/2023 14:04:03

Postępująca transformacja cyfrowa jest niezaprzeczalna, a umiejętności z obszaru ICT stają się coraz bardziej potrzebne. Już teraz wpływają na całe społeczeństwo i rynek pracy, dlatego naszym zadaniem jest zadbanie o to, aby uczniowie wchodząc za kilka lat na rynek pracy mogli być pionierami i wyznaczali trendy.
Jako organizacja, której szczególnie zależy na rozwoju nowych technologii innowacji, ale również edukacji cyfrowej organizujemy IT Fitness Test, test kompetencji cyfrowych wśród uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i nauczycieli. Sprawdzian odbywa się już po raz drugi – w 2022 r. badaniu poddaliśmy 30 tys. osób. Niestety wyniki nie były zadowalające. W tym roku pragniemy przebadać jeszcze większą grupę uczniów i nauczycieli.
Będę ogromnie wdzięczny za wsparcie i rozpowszechnienie informacji o IT Fitness Test wśród samorządów jako podmiotów współodpowiedzialnych za system edukacji w Polsce. Pozwoli nam to dotrzeć do szerszego grona uczniów i nauczycieli. Dzięki temu będziemy mogli lepiej określić stan obecnej wiedzy, następnie precyzyjne określić plan wzmocnienia kompetencji cyfrowych. By ułatwić przeprowadzenie cyfrowego sprawdzianu przygotowaliśmy pakiet materiałów dla uczniów oraz nauczycieli, który można znaleźć tutaj. Będziemy wdzięczni za ich dystrybucję w placówkach oświatowych podlegającym jednostkom samorządowym.
Test potrwa do 31 października 2023 r., ale już dziś zachęcamy do jego wypełnienia. IT Fitness Test 2023 znajduje się pod adresem http://itfitness.eu/pl. Dodatkową zachętą niewątpliwie są nagrody dla osób z najlepszymi wynikami.
Jednocześnie pragnę poinformować, że nasza organizacja prowadzi lekcje pokazowe w placówkach oświatowych na terenie całego kraju. Samorządy, które byłyby zainteresowane organizacją takich zajęć w swoich szkołach, zachęcam do kontaktu z biurem Związku Cyfrowa Polska: biuro@zipsee.pl lub pod numerem telefonu (22) 666 22 46. Jesteśmy również otwarci na Państwa sugestie i komentarze. Chętnie też odpowiemy na wszelkie pytania.

https://itfitness.eu/pl/

Związek Cyfrowa Polska

 1. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

Tel.: +48 (22) 666 22 46; fax: +48 (22) 666 22 47; e-mail: biuro@zipsee.pl

INFORMACJADrukuj

 • 12/04/2023 13:33:38

W związku z pracami serwisowymi,

dnia 13 kwietnia 2023 r. (czwartek)

kasa Urzędu Gminy Terespol będzie czynna do godz. 12:00

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNYDrukuj

 • 12/04/2023 12:58:06

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 11/04/2023 12:19:28

Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Bohukały powiat bialski, województwo lubelskie informuje i zaprasza udziałowców Wspólnoty wsi Bohukały na ogólne zebranie członków spółki, które odbędzie się w dniu:
21 kwietnia 2023r. o godz. 19.00 (I termin zebrania)
28 kwietnia 2022r. o godz. 18.00 (II termin zebrania – odbędzie się tylko w przypadku braku połowy liczby udziałowców w dniu 21.04.2023r.

Zebranie odbędzie się w świetlicy w Bohukałach
Porządek zebrania:
1. Wybór Przewodniczącego ogólnego zebrania członków.
2. Otwarcie obrad zwyczajnego ogólnego zebrania członków.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego ogólnego zebrania.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu finansowego.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad zwyczajnego zebrania członków.

ŻYCZENIA WIELKANOCNEDrukuj

 • 06/04/2023 08:59:06

ŻYCZENIA OD PREZYDENTA RPDrukuj

 • 05/04/2023 12:35:14

ŻYCZENIA OD PREZYDENTA RP

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 04/04/2023 11:26:54

herb Gminy Terespol

 

 

Dnia 7 kwietnia 2023 r. (piątek)
Urząd Gminy Terespol
czynny będzie do godz. 13.00, natomiast
kasa Urzędu Gminy do godz. 12.00

WARSZTATY PALM WIELKANOCNYCHDrukuj

 • 03/04/2023 14:25:43

Przed nami Niedziela Palmowa, święto przypadające na siedem dni przed Wielkanocą. Z tej okazji 30 marca 2023r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylanach gościła w swojej siedzibie dzieci wraz z rodzicami, które wzięły udział w warsztatach Palm Wielkanocnych.

>>> Galeria zdjęć <<<

Tradycyjna palma wielkanocna składa się  przede wszystkim z gałązek wierzbowych, które  symbolizują zmartwychwstanie i nieśmiertelność duszy. Według tradycji Palmy przetrzymuje się w domach przez cały rok, ponieważ służą nie tylko w Niedzielę Palmową, ale również jako kropidło. W gospodarstwach święci się nią zboże i głaszcze bydło, np. krowy, by dawały więcej mleka. Ponadto nakazuje się połknąć kotka z bazi, aby przez kolejny rok nie bolało gardło. Z kolei popiół ze spalonych palm przetrzymuje się, by podczas Środy Popielcowej w kolejnym roku posypać nim głowy. Czytaj więcej

ROZPORZĄDZENIE NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BIAŁEJ PODLASKIEJDrukuj

ZARZĄDZENIEDrukuj

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓWDrukuj

 • 27/03/2023 11:45:12

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na szkolenie:
„Nowe zasady przyznawania płatności bezpośrednich w 2023 roku; e - Wniosek, Warunkowość i Ekoschematy”.
Szkolenie odbędzie się: 31 marca 2023 r. (piątek) godz. 10.00 w Kobylanach w siedzibie Urzędu Gminy Terespol, sala konferencyjna, II piętro plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany

CHOROBA ALZHEIMERA- W RAMACH AKCJI „ŚRODA Z PROFILAKTYKĄ”Drukuj

 • 23/03/2023 08:30:36

Na prośbę Narodowego Funduszu Zdrowia przekazujemy informacje w zakresie Choroby Alzheimera, która była w dniu 15 marca 2023 r. tematem w ramach akcji „Środa z Profilaktyką” w celu wykorzystania oraz jej szerokiej dystrybucji.

Choroba Alzheimera to neurozwyrodnieniowa choroba mózgu, która nieodwracalnie niszczy jego komórki nerwowe. Charakteryzuje się postępującymi zaburzeniami pamięci i innych funkcji poznawczych, które po kilku latach trwania prowadzą do całkowitej utraty samodzielności intelektualnej i fizycznej. Zwiększone ryzyko zachorowania występuje dla osób chorujących na nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemię, chorobę niedokrwienną serca czy cukrzycę typu 2.

Zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia, każdego roku w Polsce mamy ponad 100 tys. nowych pacjentów z rozpoznaniem choroby Alzheimera i chorób pokrewnych. Chorobowość rejestrowana choroby Alzheimera i chorób pokrewnych wynosiła w 2022 roku 357 tys., z czego 70 % chorych stanowiły kobiety.

Wsparcie dla chorego i opiekuna:

Liczenie, przypominanie sobie dat urodzin, krzyżówki, gra w karty, planszówki.

Jakie mogą być pierwsze oznaki choroby? Jak wygląda życie osób z chorobą Alzheimera i ich opiekunów. Jakie są formy leczenia?

Zobacz wypowiedź eksperta na kanale YouTube Akademia NFZ – https://www.youtube.com/watch?v=lzb-MOBSH7w&list=PLZ2X-9LnwIVEIyeStWSDV5c-nMvRKMaza&index=2

Informacja: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

79,267,322 unikalne wizyty