MENU

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

Sesja Rady Gminy Terespol

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

GeoportalHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Kwiecień 2019 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

FERIE ZIMOWE 2019 Z GMINNYM CENTRUM KULTURYDrukuj

 • 26/02/2019 13:37:02

Kliknij aby powiększyćTegoroczne ferie z Gminnym Centrum Kultury rozpoczęły się 18 lutego i trwały do soboty 23 lutego 2019r. Jak co roku na uczestników zajęć czekało szereg atrakcji, nie zabrakło też zabaw na świeżym powietrzu.

>>> Galerie zdjęć <<<

Pierwszym punktem tygodniowego planu były zajęcia pn. „Twierdza Pełna Przygód”, które odbywały się w obiekcie Dzieło Międzyfortowe Kobylany I, m.in.: strzelanie z łuku, układanie puzzli na czas, budowanie wieży. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie Fortu oraz ognisko z kiełbaskami na świeżym powietrzu. Nie zabrakło również kreatywnych warsztatów plastycznych dla dzieci, które prowadziła Pani Ewa Stawska.

INWESTYCJE A OCHRONA RZEKI CZAPELKIDrukuj

 • 18/02/2019 12:07:05

W dniu 15 lutego 2019r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Terespol: Krzysztofa Iwaniuka Wójta Gminy Terespol, Bogdana Daniluka Zastępcy Wójta Gminy Terespol, Bogusława Wolskiego Prezesa Zarządu Eko-Bug Sp. z o.o. w Kobylanach z przedstawicielami PERN S.A. w Płocku: Tadeuszem Zwierzyńskim Wiceprezesem Zarządu PERN S.A. oraz Robertem Woroszyło Pełnomocnikiem Zarządu ds. inwestycji Strategicznych PERN S.A. w sprawie inwestycji planowanych na Bazie Paliw nr 22 PERN S.A. w Małaszewiczach.

INWESTYCJE A OCHRONA RZEKI CZAPELKI

Podczas spotkania przedstawiciele PERN S.A. przedstawili zamierzenia inwestycyjne planowane do podjęcia w najbliższych latach w Bazie Paliw w Małaszewiczach tj. budowę zbiornika paliw o pojemności nominalnej  32 000 m3 wraz z infrastrukturą techniczną. Przedstawiciele Gminy Terespol  przedstawili swoje oczekiwania dotyczące uwarunkowań środowiskowych planowanej inwestycji oraz bieżących działań w zakresie gospodarki ściekowej. Zaproponowali przyjęcie ścieków bytowych z Bazy Paliw do gminnej oczyszczalni w Koroszczynie. W tym celu należałoby wybudować przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości ponad 1 km oraz przepompownię ścieków, na wykonanie których już w ubiegłym roku Prezes Spółki Eko-Bug wydał warunki techniczne. Z punktu widzenia ochrony wód rzeki Czapelka kwestia odpowiedniego oczyszczania ścieków technologicznych, wód opadowych i roztopowych z Bazy Paliw jest  o tyle ważna, że odbiornikiem oczyszczonych ścieków z Bazy Paliw jest właśnie ta rzeka, która zasilać będzie w wodę nowobudowany przez gminę Terespol zbiornik  retencyjno-rekreacyjny w Kobylanach.

Zebrani zgodnie stwierdzili, że oczyszczanie ścieków technologicznych, wód opadowych i roztopowych z Bazy Paliw Nr 22 w Małaszewiczach powinno być gruntownie zmodernizowane z użyciem najnowocześniejszych technologii w tym zakresie. Omówiono możliwy, realny harmonogram wykonania tych prac.

Pan  Tadeuszem Zwierzyński Wiceprezes Zarządu PERN S.A. potwierdził, że Spółka w najbliższych dniach postara się złożyć Gminie Terespol wiążącą deklarację o działaniach w tym zakresie.

CHOINKA NOWOROCZNA W MAŁASZEWICZACH DUŻYCHDrukuj

 • 11/02/2019 13:13:09

Kliknij aby powiększyćW dniu 03 lutego 2019r. w świetlicy wiejskiej w Małaszewiczach Dużych odbyła się "Choinka Noworoczna" dla dzieci.

W programie był występ artystyczny naszych pociech, słodki poczęstunek, gry i zabawy, spotkanie z Mikołajem. Dzieci otrzymały paczki, w których oprócz słodyczy były książki i maskotki. Organizatorzy jak zawsze zachęcają  dzieci do czytania, ponieważ zgodnie z  przysłowiem - „Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem”. Ponadto dzieci miały możliwość wyglądać karnawałowo i pomalować twarz, oraz brać udział w konkursach i zabawach.Czytaj więcej

NOWE ULICE NA NOWYM OSIEDLUDrukuj

 • 07/02/2019 08:48:51

Zapraszamy do wyrażenia opinii w sprawie nazewnictwa ulic na nowym osiedlu w Centrum gminy Terespol.

Proponowane nazwy:

 • Ulica Kardynała Stefana  Wyszyńskiego
 • Ulica  Jana Pawła II
 • Ulica Zielone wzgórza.

Na Państwa opinie czekamy do końca lutego 2019 roku.

Ulice Kobylany

FERIE 2019Drukuj

Złote Gody w Gminie TerespolDrukuj

 • 05/02/2019 09:35:07

„...Po cóż żyjemy, jeśli nie po to, by życie  czynić łatwiejszym dla siebie nawzajem?”

George Eliot

 Kliknij aby powiększyć3 lutego 2019r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol spotkali się dostojni Jubilaci, którzy w sposób szczególny uczcili piękne Jubileusze 50-cio, 55-cio, 60–cio i 65 – cio lecia zawarcia związku małżeńskiego. Z tej okazji swą obecnością zaszczycili zaproszeni na uroczystość goście Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący Rady Gminy Terespol Pan Mieczysław Romaniuk, Zastępca Wójta Gminy Terespol Pan Bogdan Daniluk, Skarbnik Gminy Terespol Pani Edyta Maruda, Radny Powiatu Bialskiego Pan Wojciech Mitura, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Terespolu Pan Rafał Miszczuk, ks. Proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kobylanach Zbigniew Rozmysł.Czytaj więcej

>>> Galeria zdjęć <<<

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 31/01/2019 14:41:35

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowę

Działając  na podstawie art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam,   że   w   dniu   25 stycznia 2019 r.   została   wydana   decyzja   Nr 8/19, znak: IF-I.7840.8.64.2018.JF,  dotycząca  pozwolenia  na  rozbiórkę  linii  napowietrznej  SN  15  kV kolidującej z projektowanym parkingiem samochodów ciężarowych i budowę linii SN 15 kV w  ramach  zadania  pn.  „Projekt  przebudowy  i  rozbudowy  terminala  intermodalnego w  Małaszewiczach  wraz  z  zakupem  wyposażenia”,  na  działce  nr  21/57,  obręb  ewidencyjny 0015 Małaszewicze, jednostka ewidencyjna 060116_2 Terespol, gmina Terespol.
Zgodnie  z  przepisami,  z  treścią  decyzji  można  zapoznać  się  w  Lubelskim  Urzędzie Wojewódzkim   w   Lublinie   przy   ul.   Lubomelskiej   1-2,  II  piętro,  pokój  nr  212  telefon (81) 74-24-157, w godzinach pracy Urzędu.

HARMONOGRAM WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 29/01/2019 14:35:32

Wybory sołtysa i rady sołeckiejUprzejmie informuję, że Zarządzeniem Nr 11/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 28 stycznia 2019 r. ustalone zostało miejsce, dzień i godzina przeprowadzenia Zebrań Wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy Terespol w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy 2018-2023.

Pełny tekst Zarządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl w zakładce Zarządzenia Wójta, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Terespol.


Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich

ZARZĄDZENIE NR 11/19 WÓJTA GMINY TERESPOL z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w poszczególnych sołectwach Gminy Terespol

INFORMACJADrukuj

 • 28/01/2019 09:17:45

Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych w gminie Terespol na rok szkolny 2019/2020

Informujemy, że na stronach Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „ogłoszenia”  podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów i liczby punktów możliwe do uzyskania za poszczególne kryteria oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  i klas pierwszych szkół podstawowych.

>>> Terminy przeprowadzenia postepowania <<<

>>> Kryteria postępowania <<<

VI POWIATOWY NOWOROCZNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK – KOBYLANY 2019Drukuj

 • 21/01/2019 14:50:16

 VI Powiatowy Noworoczny Przegląd Kolęd i Pastorałek – Kobylany 2019W minioną niedzielę 20 stycznia 2019r. odbyła się VI edycja Powiatowego Noworocznego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Wszystkich przybyłych uczestników i gości przywitała Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Dorota Szelest.       

>>> Galeria zdjęć <<<

Przegląd jak co roku przeznaczony był dla solistów i zespołów z powiatu bialskiego. Do konkursu zgłosiło się 23 solistów oraz 8 zespołów. Uczestnicy występowali w 5 kategoriach. Każdy solista i zespół wykonywał jedną kolędę lub pastorałkę z akompaniamentem lub z podkładem muzycznym.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 18/01/2019 14:26:07

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

ZMIANY KADROWE W URZĘDZIE GMINY TERESPOLDrukuj

 • 17/01/2019 14:34:28

Wójt Krzysztof Iwaniuk z dniem 15 stycznia 2019 r. na stanowisko Zastępcy Wójta  Gminy Terespol powołał Bogdana Daniluka. Sekretarzem gminy Terespol została Danuta Wowczeniuk.

WicewójtBogdan Daniluk to doświadczony samorządowiec. Pracował m.in.  w latach 1985- 1991 w Urzędzie Miasta i Gminy Terespol, natomiast od 1992 roku pełnił funkcję Sekretarza Gminy Terespol.

Do obowiązków zastępcy wójta będzie należał m.in. nadzór nad  Referatem Infrastruktury i Środowiska, prowadzenie spraw związanych z inwestycjami oraz funkcją Gminy jako Zarządzającego WOC, wykonywanie czynności kierownika zamawiającego w postępowaniach o zamówienia publiczne oraz pozyskiwanie  środków  finansowych  krajowych  i z  Unii  Europejskiej  na  inwestycje na terenie gminy Terespol.

Pan Bogdan Daniluk, ma 59 lat, ukończył Akademie Rolniczą w Lublinie, Wydział Zootechniki uzyskując tytuł magistra inżyniera zootechniki.  Żonaty, 5 dzieci.

SekretarzDanuta Wowczeniuk zatrudniona jest w Urzędzie Gminy Terespol od 1993 roku, a od 2000 roku na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych. 

Do obowiązków sekretarza  będzie należało m.in zapewnienie prawidłowej organizacji i sprawne funkcjonowanie Urzędu, wykonywanie zadań służby BHP oraz nadzór nad Gminnym Centrum Kultury. Sekretarz jest jednocześnie kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych.

Pani Danuta Wowczeniuk, ma 47 lat, ukończyła Politechnikę Warszawską, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji uzyskując tytuł licencjata,  Wydział Prawa i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskując tytuł magistra oraz studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada również tytuł położnej dyplomowanej i technika ekonomisty o specjalności finanse i rachunkowość. Mężatka, 2 dzieci.

27 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY !!!Drukuj

 • 10/01/2019 11:15:54

WOSP

Wielkimi krokami zbliża się 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Wspierając tę szlachetną inicjatywę przekazujemy na licytację
płyty i autografy gwiazd zeszłorocznej edycji Przeglądu
Kultura bez Granic :)

Gadżety można licytować 13 stycznia 2019r. od godz. 16.00
w hali sportowej MOK w Terespolu!

Kliknij aby powiększyć

InformacjaDrukuj

 • 08/01/2019 08:32:05

Kliknij aby powiększyć

INFORMACJA O ZWROCIE CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJDrukuj

 • 07/01/2019 08:56:13

ZMIANY W 2019 ROKU

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje tylko producentom  rolnym tj. osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstwa  rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

W przypadku gruntów oddanych w posiadanie zależne np. w drodze dzierżawy, zwrot podatku akcyzowego przysługuje  posiadaczowi zależnemu np. dzierżawcy a nie właścicielowi.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę – nie dotyczy współmałżonków. Zgoda współposiadacza powinna być wyrażona w części VIII urzędowego formularza wniosku. Brak zgody któregokolwiek ze współposiadaczy gospodarstwa rolnego na dokonanie  zwrotu podatku wnioskodawcy, uniemożliwia dokonanie tego zwrotu.

W roku 2019 wnioski składa się w terminach od dnia 1 lutego do 28 lutego i od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

1) faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00 za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, tj.:

- w I terminie faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r.

- w II terminie faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r.;

2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Wnioski składa się na urzędowym formularzu do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów. NOWE DRUKI można otrzymać w Urzędzie Gminy Terespol, adres: Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, pok. Nr 6 lub na stronie internetowej https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/ w zakładce: Urząd Gminy Terespol - Wzory dokumentów-Referat finansowo-podatkowy- Deklaracje i wnioski 2019 rok.

Kwota zwrotu podatku ustalona jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktury VAT oraz stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w  2019 r. wynosi 1,00 zł, nie więcej niż roczny limit zwrotu.

Roczny limit zwrotu podatku ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 l oleju napędowego (w 2019 r. - 1,00 zł), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych  wg. ewidencji gruntów na dzień 1 lutego danego roku  (100 x ilość użytków rolnych) oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Przy ustalaniu w/w limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Terminy zwrotu podatku: 1 – 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie oraz  1 – 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Podatek będzie zwracany  na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

42,102,435 unikalne wizyty