MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Jesienna Biesiada w Klubie Seniora „Złoty Wiek”Drukuj

 • 12/10/2023 13:26:18

7 października 2023r. w świetlicy w Małaszewiczach odbyła się Jesienna Biesiada, której organizatorami byli seniorzy z klubu seniora „Złoty Wiek”.

Swoją obecnością zaszczycili tego dnia: Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach Pani Dorota Szelest, ks. Andrzej Wolanin Proboszcz Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej z Małaszewicz, przedstawiciele rady gminy Terespol z Małaszewicz oraz Pani sołtys Kamila Korneluk.

>>> Galeria zdjęć <<<

BONUS FREKWENCYJNY ZA UDZIAŁ W WYBORACHDrukuj

 • 12/10/2023 10:12:33

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca mieszkańców do udziału w wyborach parlamentarnych w najbliższą niedzielę 15 października 2023 roku.
Premiowana będzie frekwencja powyżej 60%. Gminy, w których zostanie uzyskany taki wynik otrzymają bony w wysokości 250 tysięcy złotych na działalność kół gospodyń wiejskich, orkiestr dętych lub lokalnych klubów sportowych.

BONUS FREKWENCYJNY ZA UDZIAŁ W WYBORACH

LINIE KOMUNIKACYJNE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGODrukuj

XII Turniej o Puchar Wójta Gminy Terespol - Małaszewicze 2023Drukuj

 • 10/10/2023 09:37:58

Najlepsi zawodnicy XII Turnieju o Puchar Wójta Gminy Terespol:

Julia Linkiewicz z Olimpijczyka Łuków Oliver Jabkiewicz z GCK Kobylany (U17) Michał Zrol z MOK Terespol (U20)

W ubiegłą sobotę 7 października 2023r. w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach odbył się XII Turniej o Puchar Wójta Gminy Terespol w podnoszeniu ciężarów. Czytaj więcej

 

>>> Galeria zdjęć <<<

Wycieczka integracyjna KGW NepleDrukuj

 • 10/10/2023 09:37:13

6 października 2023r. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Neplach wzięły udział w wycieczce integracyjnej do położonego w południowej części województwa lubelskiego, pięknego miasta Zamość. Podczas całodniowego pobytu uczestniczki zapoznały się z historią tego „idealnego miasta”, zwiedzały lochy pod Ratuszem Miejskim, podziemia kościoła Franciszkanów, a w międzyczasie podziwiały zabytki i zakamarki wokół rynku głównego miasta, z kamienicami ormiańskimi.

>>> Galeria zdjęć <<<

Zamość był jednym z bardziej znaczących ośrodków osadnictwa ormiańskiego, najdalej wysuniętą na zachód gminą ormiańską, stąd ta nietypowa architektura. Oczywiście tego dnia nie mogło zabraknąć czegoś dla ciała: obiad w Restauracji Muzealnej Ormiańskie Piwnice, która jak sama nazwa wskazuje, słynie z kuchni ormiańskiej. Feeria charakterystycznych smaków zadowoliła podniebienia nawet najbardziej wymagających smakoszy. Dodatkowym atutem wizyty w Restauracji Muzealnej na rynku głównym były warsztaty kulinarne i wypieki chaczapuri oraz pokaz wypieku pizzy ormiańskiej na bazie ostro doprawianego mięsa wołowego i baraniny.Czytaj więcej

XXX SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 06/10/2023 12:02:11

XXX SESJA RADY GMINY TERESPOLW dniu 28 września 2023 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.
Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:
- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023;
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Terespol a Gminą Piszczac w zakresie przekazania przez Gminę Terespol Gminie Piszczac realizacji zadania w zakresie zapewnienia niepełnosprawnemu uczniowi zamieszkałemu na terenie Gminy Terespol bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zalutyniu;
- w sprawie zmiany Statutu Gminy Terespol;
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2024 roku;
-zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
- w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Kobylany;
- w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Terespol w 2024 roku - odstąpienie od wprowadzania opłaty;
- w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Terespol w 2024 roku - odstąpienie od wprowadzania opłaty;
- w sprawie opłaty reklamowej na terenie Gminy Terespol w 2024 roku - odstąpienie od wprowadzania opłaty.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem: https://ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/c6e2f039-5d2d-4f33-a078-e88785ce2791

Informacja w sprawie kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ściekówDrukuj

 • 05/10/2023 14:02:34

Wójt Gminy Terespol informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami od 9 sierpnia 2022 r. do 9 sierpnia 2024 r. każda nieruchomość nie podłączona do sieci kanalizacyjnej musi zostać skontrolowana pod kątem prawidłowości postępowania z nieczystościami ciekłymi i osadami z przydomowych oczyszczalni ścieków. Urząd Gminy Terespol ma obowiązek przeprowadzenia kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, a także faktu zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych ich transport z przedsiębiorcą wykonującym takie usługi.
Rada Gminy Terespol uchwałą Nr XXVII/273/23 z dnia 30 marca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Terespol”, wprowadziła regulację o częstotliwości wywozu nieczystości. Zgodnie z obowiązującym regulaminem, opróżnianie zbiornika bezodpływowego (tzw. szamba) określono - nie rzadziej niż dwa razy w roku lub przydomowej oczyszczalni - nie rzadziej niż jeden raz w roku.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, lub przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie! 

W związku z powyższym posiadane umowy oraz dowody uiszczania opłat za usługi należy okazać w Urzędzie Gminy Terespol, Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, pokój 2A, tel. 83 411 20 31 w godz. 8:00 – 15:00. Z czynności kontrolnych przedstawienia dokumentów w Urzędzie lub na posesji zostanie sporządzony protokół spisany z właścicielem nieruchomości.
W sytuacji niedostarczenia dokumentów właściciel nieruchomości otrzyma wezwanie w celu okazania dokumentów w tutejszym Urzędzie, w innym przypadku kontrola zostanie przeprowadzona bezpośrednio na nieruchomości. Czynności kontrolne realizowane będą co najmniej raz na dwa lata w celu sprawdzenia poprawności opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Kontrola korespondencyjna obejmować będzie sprawdzenie następujących dokumentów:
1) posiadanie umowy na świadczenie usługi wywozu nieczystości ciekłych przez właścicieli zbiorników bezodpływowych lub osadów ściekowych w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków;
2) dowodów uiszczania opłat za te usługi, za okres dwóch lat oraz częstotliwości opróżniania szamb i osadników z oczyszczalni przydomowych;
3) ilości pobranej wody przez użytkowników niepodłączonych do kanalizacji;
4) zgłoszenia faktu posiadania i eksploatacji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni.

Właściciele nieruchomości, którzy nie złożyli zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie (pokój nr 2A w Urzędzie Gminy Terespol)!

 

JESIENNY KIERMASZDrukuj

 • 03/10/2023 15:07:00

JESIENNY KIERMASZ

KONDOLENCJEDrukuj

 • 26/09/2023 10:24:19

„Nie umierają nigdy Ci,
o których pamiętamy
- bo pamięć to nieśmiertelność”

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Naszego Kolegi Ś.P. Jerzego Lubeńczuka, sołtysa sołectwa Lechuty Małe w latach 1999-2023.

Msza pogrzebowa odbędzie się w dniu 26.09.2023 r. o godz. 14.00 w kościele pw. Świętej Trójcy w Terespolu.


Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają Wójt Gminy Terespol, Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi wszystkich kadencji, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, sołtysi Gminy Terespol.

NOWOTWORY GŁOWY I SZYI - ŚRODA Z PROFILAKTYKĄ W OW NFZDrukuj

 • 21/09/2023 09:59:54

ZAWODY W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW - MAŁASZEWICZE 2023Drukuj

 • 19/09/2023 12:42:24

INFORMACJADrukuj

 • 18/09/2023 15:08:03

INTERNET.GOV.PL został uruchomiony 1 grudnia 2022 roku. Można w nim sprawdzić jakie usługi szerokopasmowe są dostępne pod danym adresem oraz kto świadczy tam usługi. Poza tym istnieje możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na internet, zweryfikowania danych oraz zgłoszenia pustostanów.
Pełne wdrożenie systemu przewidywało podział prac na dwa etapy. Pierwszy z nich polegał na zasileniu danymi pochodzącymi od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz aktualizacji i uzupełnienia tych danych przez podmioty zobowiązane do sprawozdawczości do Systemu poprzez stronę INTERNET.GOV.PL. Następnie w grudniu 2022 r. podmioty zobowiązane do sprawozdawczości przekazały po raz pierwszy informacje o adresach budynków, w których mają możliwość świadczenia usług, a od 1 stycznia 2023 r. informacje te aktualizowane są na bieżąco. Drugi etap, dotyczący planów inwestycyjnych, wdrożony został z dniem 1 czerwca 2023 r. Aktualnie baza na stronie INTERNET.GOV.PL zawiera wszystkie zaplanowane dla niej funkcjonalności.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/internetgovpl-z-nowymi-funkcjami

DOFINANSOWANIE NA REMONT DROGI W KUZAWCEDrukuj

 • 15/09/2023 14:48:23

W dniu 13 września 2023r. Gmina Terespol reprezentowana przez Zastępcę Wójta Gminy Terespol Bogdana Daniluka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Edyty Marudy podpisała z Wojewodą Lubelskim umowę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r. Dofinansowanie dotyczy Remontu drogi gminnej nr 100783L w miejscowości Kuzawka gm. Terespol od km 0+000,00-0+382,65 i od km 0+000,00-0+292,63.
Kwota dofinansowania wynosi 199 734,82 zł. Remont drogi gminnej obejmuje: wzmocnienie istniejącej konstrukcji, ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami.

REKOLEKCJE KAPELANÓWDrukuj

 • 15/09/2023 11:47:50

W dniach 10 – 13 września w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej około 120 kapłanów, którzy pełnią posługę jako kapelani straży pożarnej na terenie całego kraju, odbywało swoje rekolekcje. W poniedziałek 11 września br. księża gościli również w  Urzędzie Gminy Terespol, podczas którego Wójt Krzysztof Iwaniuk przedstawił prezentację o gminie i jej strategicznym położeniu na Nowym Jedwabnym szlaku.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

 

OBWIESZCZENIEDrukuj

 • 15/09/2023 08:36:53

84,112,885 unikalne wizyty