MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/domyslna

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCHDrukuj

 • 28/06/2022 09:13:16

30-LECIe GMINY TERESPOLDrukuj

 • 27/06/2022 12:38:05

UROCZYSTA SESJA Z OKAZJI 30-LECIA GMINY TERESPOL

UROCZYSTA SESJA Z OKAZJI 30-LECIA GMINY TERESPOL

- FOTORELACJA

- VIDEO Z UROCZYSTEJ SESJI

https://gminaterespol.pl/images/photoalbum/album_511/kbg2022415.jpg

XVII FESTIWAL "KULTURA BEZ GRANIC" 2022

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 21/06/2022 10:17:02

ZARZĄD SPÓŁKI DLA ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY

GRUNTOWEJ WE WSIACH ŁOBACZEW DUŻY I MAŁY
 Adres do korespondencji:
 Przewodniczący Zarządu Spółki dla Zagospodarowania
Wspólnoty Gruntowej we Wsiach Łobaczew Duży i Mały
ul. Janowska 105, 21-550 Łobaczew Duży
e-mail: spolka[at]lobaczew.pl


 Łobaczew Duży, 19.06.2022 r.


Zapraszam członków Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsiach Łobaczew Duży i Mały na zwyczajne ogólne zebrania członków Spółki, które odbędą się w świetlicy wiejskiej w Łobaczewie Dużym w następujących terminach:

I termin – 26 czerwca 2022 r., godz. 17:00
II termin – 03 lipca 2022 r., godz. 17:00

(II termin zebrania odbędzie się w przypadku, braku co najmniej połowy liczby członków)
 
Porządek zebrań:
1.  Wybór Przewodniczącego zwyczajnego ogólnego zebrania członków Spółki;
2.  Otwarcie zwyczajnego ogólnego zebrania członków Spółki;
3.  Stwierdzenie quorum zwyczajnego ogólnego zebrania członków Spółki;
4.  Przyjęcie porządku zwyczajnego ogólnego zebrania członków Spółki;
5.  Sprawozdanie Zarządu Spółki;
      a.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania rachunkowego Spółki;
      b.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z działalności;
6.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Spółki;
7.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wysokości wynagrodzeń i diet dla pracowników Spółki oraz diet dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;  
[ propozycja Zarządu Spółki w uchwale, aby nie ustanawiać wysokości wynagrodzeń i diet]
8.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu;
[uzupełnienie składu Zarządu Spółki po śmierci Skarbnika i ewentualnie rezygnacje]
9.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej;
[ewentualne rezygnacje]
10. Podjęcie uchwały w sprawie zagospodarowania gruntów Wspólnoty Gruntowej Wsi Łobaczew Duży i Mały, w tym:
      a.  uchwalenie regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń Spółki przez członków Spółki;
      b.  ustalenie warunków użytkowania gruntów i urządzeń Spółki przez osoby niebędące członkami Spółki;
      c.  uchwalenie wieloletniego planu zagospodarowania użytków rolnych Spółki;
      d.  uchwalenie rocznego planu prac gospodarczych;
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego Spółki, w tym:
     a.  sposobu wykorzystania pożytków osiąganych ze wspólnoty i podziału tych pożytków pomiędzy poszczególnych członków Spółki;
      b.  przeznaczeniu części dochodów Spółki na cele gospodarcze, społeczne i kulturalne;
      c.  ustalenie najwyższej sumy zobowiązań, jakie Zarząd Spółki może zaciągać;
12. Sprawy bieżące, wnioski, interpelacje i zapytania;
13. Zakończenie zwyczajnego ogólnego zebrania członków Spółki.

z poważeniem
Ryszard Dragun – przewodniczący Zarządu

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGODrukuj

 • 14/06/2022 15:09:43

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 Aktualności Informacje NGO Otwarte konkursy ofert Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności

https://promocja.lubelskie.pl/aktualnosci/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-dzieci-i-mlodziezy-w-tym-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy/

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

 • 14/06/2022 14:36:40

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 


Pierwszy przetarg ustny ograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Wolnego Obszaru Celnego w gminie Terespol, obręb Małaszewicze Małe.

https://ugterespol.bip.lubelskie.plSPRZĄTANIE ZBIORNIKA WODNEGODrukuj

 • 14/06/2022 12:39:42

10 czerwca uczniowie klasy VIIa i VIIb Zespołu Szkół  im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach uczestniczyli w akcji sprzątania zbiornika wodnego. Akcja przeprowadzona była w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Aktywni Błękitni - Szkoła przyjazna Wodzie". Celem programu jest systematyczna organizacja działań zmierzających do nabycia umiejętności racjonalnego gospodarowania zasobami wody i bezpiecznego z niej korzystania. Uczniowie pod opieką nauczycieli: p. Anny Borowik i p. Justyny Szydło udali się do Kobylan, aby posprzątać wodny zbiornik rekreacyjny. Uczniowie pracowali z zaangażowaniem i w niespełna godzinę posprzątali teren wokół zbiornika. Była to praktyczna lekcja ekologii i odpowiedzialności za środowisko  naturalne.

WSPARCIE RODZIN POPEGEEROWSKICHDrukuj

 • 14/06/2022 10:45:03

WSPARCIE RODZIN POPEGEEROWSKICH

 WSPARCIE RODZIN POPEGEEROWSKICH10 czerwca w Urzędzie Gminy Terespol Wójt Gminy Krzysztof Iwaniuk wręczył laptopy dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (PPGR).
Zakup sprzętu komputerowego był możliwy dzięki złożonemu przez Gminę Terespol wnioskowi w ramach Projektu ze środków programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Celem projektu jest wsparcie rodzin z dziećmi z terenów popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Zakres dofinansowania obejmuje:
- sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
- ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
WSPARCIE RODZIN POPEGEEROWSKICH- usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.
Wartość projektu:            15 600,00 zł
Kwota dofinansowania:  15 600,00 zł

Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Terespol - Kobylany 2022Drukuj

 • 14/06/2022 07:50:27

 Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Terespol - Kobylany 2022

IV Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy TerespolDrukuj

 • 14/06/2022 07:49:50

Kliknij aby powiększyć14 czerwca 2022 r. na łowisku „Wykop” w Kobylanach po raz kolejny odbyły się Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Terespol. Organizatorem było Towarzystwo Wędkarskie „Wykop” przy współpracy z Gminą Terespol oraz Gminnym Centrum Kultury w Kobylanach.

>>> Galeria zdjęć <<<

Zapaleni amatorzy wędkarstwa rywalizowali w kategorii wiekowej 8-16 lat. Kryterium oceny była największa waga wszystkich ryb złowionych w trakcie zawodów. Kilkugodzinna rywalizacja wyłoniła spośród 27 uczestników 3 najlepszych wędkarzy, którym puchary i dyplomy wręczył Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, Prezes Towarzystwa Wędkarskiego „Wykop” Mariusz Antonowicz oraz Radny Gminy Terespol Adam Sepczuk.Czytaj więcej

XIII edycja Konkursu „Piękne bo bialskie” w Gminie TerespolDrukuj

 • 14/06/2022 07:49:14

Kliknij aby powiększyćJak co roku konkurs odbył się w dwóch kategoriach:

- Gospodarz Roku
- Najpiękniejszy Ogród Roku

Celem konkursu była m.in.: promocja kreatywnych, przedsiębiorczych i otwartych na innowacje mieszkańców powiatu bialskiego, ukazanie aktywności gospodarczej zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku powiatu bialskiego i utrzymanie ładu przestrzennego.

 

 


>>> Galeria zdjęć <<<

RAPORT O STANIE GMINY TERESPOL ZA ROK 2021Drukuj

 • 13/06/2022 14:44:35

herb

 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) Wójt Gminy Terespol przedstawia Radzie raport o stanie Gminy Terespol za rok 2021.

Raport dostępny jest na stronie BIP: https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=300&p1=szczegoly&p2=1646302

XVII FESTIWAL "KULTURA BEZ GRANIC" 2022Drukuj

 • 13/06/2022 08:24:14

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „30 LAT GMINY TERESPOL”Drukuj

 • 10/06/2022 10:05:09

Z okazji 30-lecia Gminy Terespol Wójt Gminy Krzysztof Iwaniuk ogłosił konkurs „30 lat Gminy Terespol” dla uczniów szkół podstawowych, w skład którego wchodzi:
1) konkurs plastyczny pod hasłem „Obrazek z wycieczki po Gminie Terespol” dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
2) konkurs „Wiedzy o samorządzie terytorialnym i Gminie Terespol” dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

W konkursie wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe z Gminy Terespol.
Spośród prac finalistów w konkursie plastycznym klas I-IV Gminna Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów:
I miejsce – Lena Burdzicka – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach
II miejsce – Martyna Karmasz – Szkoła Podstawowa im. J. U. Niemcewicza w Neplach
III miejsce – Barbara Chomiuk – Szkoła Podstawowa im. J. U. Niemcewicza w Neplach

I miejsce II miejsce III miejsce

Gminny etap konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym i Gminie Terespol” dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych odbył się 6 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy Terespol. W wyniku eliminacji laureatami zostali:
I miejsce – Paweł Kujawski – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach
II miejsce – Magdalena Suszczyńska - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach
III miejsce – Michał Nowicki - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu 25 czerwca 2022 r. podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Terespol z okazji Jubileuszu 30-lecia Gminy Terespol.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

DZIEŃ DZIECKA W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 10/06/2022 09:45:20

Z okazji święta Wszystkich Dzieci w szkołach podstawowych odbyły się obchody Gminnego Dnia Dziecka.

 • 31.05.2022 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach >>> GALERIA ZDJĘĆ
 • 01.06.2022 r. w Szkole Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach >>> GALERIA ZDJĘĆ
 • 02.06.2022 r. w Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach >>> GALERIA ZDJĘĆ

Na dzieci czekało wiele atrakcji m. in.: bezpłatne dmuchańce, animator, który dostarczył dzieciom wielu wrażeń poprzez zabawy z chustą i tunelami, puszczanie baniek mydlanych oraz różne gry, zabawy i konkursy. Dzięki uprzejmości Straży Granicznej i Służby Celnej dzieci dowiedziały się jak na co dzień wygląda ich praca oraz jakim sprzętem się posługują. Laureatom konkursów i zawodów wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Każde dziecko otrzymało od Wójta Gminy pamiątkowy magnes, wodę oraz „Hot-dogi”.

IV Rodzinny Piknik StrzeleckiDrukuj

 • 07/06/2022 08:42:10

 IV Rodzinny Piknik Strzelecki

72,860,912 unikalne wizyty