MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

Sesja Rady Gminy Terespol

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

GeoportalHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Luty 2020 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

GALERIA ZDJĘĆ z Czwartkowego Andrzejkowego Szaleństwa z Biblioteką!Drukuj

 • 02/12/2019 09:01:02

AKT NADANIA HONOROWEJ SZPADY GÓRNICZEJDrukuj

 • 25/11/2019 13:20:36

AKT NADANIA HONOROWEJ SZPADY GÓRNICZEJ

SZPADA

OŚWIADCZENIEDrukuj

 • 23/11/2019 17:26:56

W związku z nieprawdziwymi  komentarzami oraz pomówieniami dotyczącymi decyzji orzekającej o czasowym odebraniu zwierząt – tygrysy 9 szt. oświadczamy, że tygrysy zostały umieszczone w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu po wcześniej zgodzie Dyrektora tego ogrodu oraz oświadczeniu, że posiadają warunki do przyjęcia wszystkich 9 tygrysów. Zgoda na przekazanie zwierząt do Hiszpanii jest kwestią skomplikowaną pod wieloma względami. Postępowanie w tym zakresie zostało wszczęte niezwłocznie i jest w toku. Oświadczenia Dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu - Ewy Zgrabczyńskiej nie zawierają rzetelnych informacji.

Prosimy o powstrzymanie się od komentowania sprawy i zamieszczania krzywdzących zarzutów oraz pomówień przez osoby nie mające rzeczywistych informacji na temat sprawy. Zarzuty te stanowią pomówienia karalne jako przestępstwo zgodnie z  art. 212 kk.

 W imieniu Urzędu Gminy Terespol

Radca Prawny

Magdalena Szymańska - Chmiel

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGODrukuj

 • 21/11/2019 14:40:46

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Z okazji
Dnia Pracownika Socjalnego

wszystkim pracownikom pomocy społecznej składam wyrazy uznania za wysiłek
i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.

Życzę, aby każdy dzień przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji,
a nagrodą za trud i wysiłek niech będzie szacunek i wdzięczność osób,
którym ofiarowana jest pomoc.


Z poważaniem
Wójt Gminy Terespol
Krzysztof Iwaniuk

Akcja "Nasza Krew"Drukuj

 • 19/11/2019 15:26:09

Akcja oddawania krwi

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

 • 14/11/2019 16:00:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 


Wójt Gminy Terespol ogłasza I przetarg ustny ograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości stanowiące własność Gminy Terespol

https://ugterespol.bip.lubelskie.pl


Monografia „Krzyczew – dzieje wsi znane i nieznane”Drukuj

 • 14/11/2019 14:37:16

Kliknij aby powiększyć
Monografia
„Krzyczew – dzieje wsi znane i nieznane”

dostępna w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Kobylanach!

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją dotycząca kolejnej z naszych miejscowości. Książka została podzielona na kilka części m.in. z życia włościan, tego co się działo w dworze, a także z życia parafii i historii wsi Krzyczew. Publikacja liczy ponad trzysta stron, zawiera ponad 120 fotografii i grafik, jak również opisuje wspomnienia 26 osób.

Autorem monografii jest Maciej Barmosz - student II roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracował nad nią, aż osiem lat. Gratulujemy wytrwałości i dziękujemy za kolejną pozycję wydawniczą o naszej lokalnej historii!

101. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCIDrukuj

 • 14/11/2019 12:00:49

11 listopada 11 listopada br., w obchodach państwowych z okazji 101.rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy uczestniczył, m.in. Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk.

ŚWIĘTUJEMY NIEPODLEGŁOŚĆ!Drukuj

 • 14/11/2019 11:26:55

Z pieśnią przez dzieje Polski, świętujemy Niepodległości, to motto przewodnie wieczoru muzyczno poetyckiego zorganizowanego 7 listopada br. w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach z okazji 101. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Z pieśnią przez dzieje Polski

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

ŚWIĘTUJEMY NIEPODLEGŁOŚĆ!Przedstawienie zgromadziło wiele osób, rodziców,  dziadków, a także zaproszonych gości m.in. Małgorzatę Kiec - dyrektora delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej, Mieczysława Romaniuka - przewodniczącego Rady Gminy Terespol, oraz Krzysztofa Iwaniuka - Wójta gminy Terespol, który wydarzenie objął patronatem honorowym. Wszystkich zebranych powitała Pani Katarzyna Krawczyk Dyrektor Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach.
Jak ważna jest to data w naszej historii  świadczy fakt jak wiele osób było zaangażowanych, żeby temu przedsięwzięciu nadać wyjątkową oprawę i klimat. Począwszy od najmłodszych,  chóru ze szkoły podstawowej w Małaszewiczach oraz zespołu Hard GOCK kierowanego przez Andrzeja Maziejuka, równie pięknie zaprezentowali się wokaliści ze szkoły średniej, oraz  Panie z Klubu Seniora „Złoty Wiek”. Wszystkie utwory muzyczne nie były przypadkowe.  Zostały staranie dobrane  i wiązały się z różnymi okresami w historii Polski przybliżonymi przez młodzież z obu szkół, pod czujnym okiem Pani Małgorzaty Sowy, nauczyciela historii i autorki scenariusza.
Oprócz części artystycznej organizatorzy zadbali też o strawę dla ciała. O słodki akcent zadbała Pani sołtys Kamila Korneluk, wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich z Małaszewicz.

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 14/11/2019 11:10:11

ŚLUBUJEMY

W minionym miesiącu, we wszystkich szkołach dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Terespol odbyły się szczególne uroczystości, mianowicie w poczet społeczności uczniowskich zostali przyjęci uczniowie klas pierwszych.
Pierwszoklasiści przed Sztandarami swoich Szkół ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, a swoim zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

>>> ŚLUBOWANIE W KOBYLANACH <<<

>>> ŚLUBOWANIE W MAŁASZEWICZACH <<<

>>> ŚLUBOWANIE W NEPLE <<<

RETENCJA WODNA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIMDrukuj

 • 14/11/2019 10:49:20

8 listopada Urzędzie Gminy Terespol  odbyła się  konferencja naukowo – techniczna nt.  „Retencja wodna w województwie lubelskim” zorganizowana przez Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Lublinie.

RETENCJA WODNA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIMTematyka i ustalenia konferencji miały na celu zwrócenie uwagi na realizację programów rozwoju retencji wodnej, które są szansą dla poprawy zasobów wodnych w Polsce i na Lubelszczyźnie, które są  trzykrotnie mniejsze od średniej europejskiej oraz na wzmocnienie świadomości społecznej w zakresie potrzeby retencjonowania i oszczędzania wody w ramach zrównoważonego ich wykorzystania.

Ekstremalne zjawiska hydrologiczne, których częstotliwość znacznie wzrosła w ostatnich latach, są przykładem zachodzących zmian klimatycznych, stwarzających zagrożenie dla życia ludzi oraz otaczającego nas środowiska. Zasoby wody w Polsce wynoszą 1600 m3 wody na mieszkańca na rok, a średnia europejska wynosi ok. 4500 m3 na mieszkańca na rok. Tak małe zasoby wody pokazują, że musimy prowadzić racjonalną gospodarkę wodami, aby je chronić – tłumaczył przewodniczący Zarządu Oddziału SITWM dr Andrzej Pilcha.
Spotkanie nie przypadkowo  odbyło się w Kobylanach, gdyż to właśnie tutaj obok rzeki Czapelki powstaje zbiornik małej retencji o powierzchni ok. 25 ha i zdolności retencyjnej prawie 1 mln m sześc. wody.

Oprócz typowych funkcji zbiornik będzie służył mieszkańcom do wypoczynku oraz rekreacji, jak również podniesie atrakcyjność okolicznych terenów szczególnie, że na przeciwległym terenie w centrum gminy Terespol zostały zlokalizowane działki pod przyszłą zabudowę jednorodzinną.

Zbiornik retencyjny

Budowa zbiornika malej retencji wyniosła tyle co 1/3 kosztów, które przeznaczono na „Program małej retencji dla województwa lubelskiego”. Wartość umowna zadania wynosi 7 657 026,05 zł. Koszty inwestycji w całości finansowane z  budżetu Gminy Terespol. Wykonawcą inwestycji jest firma PRAKTIBUD z Tomaszowa Lubelskiego.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

101. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 13/11/2019 15:16:58

Naród, który traci pamięć
przestaje być Narodem
– staje się jedynie zbiorem ludzi,
czasowo zajmujących dane terytorium.

Józef Piłsudski

 Kliknij aby powiększyćOddając szacunek świętom narodowym, oddajemy go wszystkim Polakom tym, którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie.

Upamiętniając tych, którzy na przestrzeni wieków walczyli o wolność z–ca Wójta Gminy Terespol Bogdan Daniluk oraz Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Romaniuk złożyli wieńce przy Pomniku Niepodległości i Nieznanego Żołnierza w Koroszczynie.Czytaj więcej

>>> Galeria zdjęć <<<

V SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 12/11/2019 10:37:48

W dniu 30 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się V Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk. Najważniejszym punktem porządku obrad było uchwalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać  na terenie gminy Terespol w 2020 roku. Stawki podatku od nieruchomości  zostały przedstawione w kolejnym artykule.

Wykaz podjętych uchwał:

 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2019.
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2020 roku.
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol dla części miejscowości Koroszczyn.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości.
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego.
 • w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym dotyczącej wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 • w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum w Zespole Szkół im. W.S. Reymonta w Małaszewiczach.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Piszczac w zakresie dowozu dzieci z Gminy Terespol do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zalutyniu.
 • w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na kadencję 2020 – 2023.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

O G Ł O S Z E N I EDrukuj

 • 06/11/2019 12:39:54

W związku z możliwością złożenia wniosku przez Gminę Terespol do NFOŚ i GW  o dotację na odbiór i zagospodarowanie folii rolniczej i innych odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwaw ramach programu „ Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” , realizowany w latach 2019-2020, zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji o  ilościach niżej wymienionych odpadów będących w posiadaniu R O L N I K Ó W  z terenu naszej gminy :

- folii rolniczej;

- siatki;

- sznurka do owijania balotów;

- opakowań po nawozach;

- opakowań typu big bag.

Informacje powyższe można składać do dnia 29 listopada 2019r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Terespol od poniedziałku do piątku w pokoju nr 13 lub pod nr telefonu : 83-411-20-39.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W GMINIE TERESPOL W 2020 R.Drukuj

 • 04/11/2019 15:07:26

W 2020 r. stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Terespol będą wynosić rocznie:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 1) od  gruntów:

 a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 m 2 powierzchni,

 b/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,

 c/ niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2015 r. o rewitalizacji i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni,

d/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni;

 e/  zajętych oraz przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe – 0,25 zł od 1 m2 powierzchni;

 2)  od budynków lub ich części:

a/ mieszkalnych 0,81 zł – od 01.01.2018 r. wszystkie budynki mieszkalne lub ich części objęte są zwolnieniem z podatku od nieruchomości, które obowiązywać będzie również w 2020 r.,

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e/ od stodół, budynków inwentarskich, które były związane z gospodarstwem rolnym a nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f/ od garaży i budynków gospodarskich wykorzystywanych dla potrzeb bytowych nie związanych z działalnością gospodarczą –  4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

g/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,05 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej;

 3)  od budowli  - 2 % ich wartości.

Uchwała określająca wysokość stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz wzory formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania zamieszczona jest na stronie internetowej, pod adresem http://ugterespol.bip.lubelskie.pl w zakładce: wzory dokumentów/referat finansowo-podatkowy/Deklaracje i wnioski 2020

46,225,886 unikalne wizyty