MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

CZYSTE SOŁECTWODrukuj

 • 17/07/2023 11:24:56

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wraz z Organizacją Odzysku ASEKOL PL serdecznie zapraszają do udziału w programie „CZYSTE SOŁECTWO”.

Projekt „Czyste Sołectwo” skierowany jest do sołectw/sołtysów i polega na zbiórce elektroodpadów. Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne, a sołectwa nie ponoszą żadnych kosztów związanych z akcją.

Co więcej – sołectwa mogą tylko zyskać zdobywając dodatkowe nagrody pieniężne!

Zgłoszenia udziału można dokonać na stronie:

https://czystesolectwo.pl/

Do pobrania:

Czyste sołectwo ulotka

Plakat

Regulamin

Grafika informacyjna

Krew - bezcenny dar życia - Środa z Profilaktyką w OW NFZDrukuj

 • 13/07/2023 08:43:37

 

„Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO - WOW w NGO!"Drukuj

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

 • 10/07/2023 15:56:15

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4, art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm./ oraz § 3, §4, §6 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości/Dz. U. z 2021 r., poz. 2213/ Wójt Gminy Terespol  ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomość niezabudowaną,  położoną na terenie Wolnego Obszaru Celnego w Małaszewiczach Małych, stanowiącą własność Gminy Terespol.

https://ugterespol.bip.lubelskie.pl

Medycyna podróży - Środa z Profilaktyką w OW NFZDrukuj

 • 10/07/2023 11:56:36

XVIII Festiwal Kultura Bez Granic 2023Drukuj

 • 10/07/2023 08:29:12

W minioną sobotę 1 lipca na terenie rekreacyjnym przy kąpielisku w Kobylanach po raz XVIII odbyła się szlagierowa impreza gminy Terespol i Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach.

To wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju wydarzenie rok rocznie przyciąga tłumy fanów nie tylko dobrej muzyki, ale też miłośników rękodzielnictwa, wybornych smakoszy potraw tradycyjnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich czy pasjonatów militariów.

>>> Galeria zdjęć <<<

 Czytaj więcej

AKCJE NA WAKACJE - LIPIEC 2023Drukuj

 • 10/07/2023 08:27:58

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023Drukuj

 • 04/07/2023 10:25:46

23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I-VIII. Wakacje rozpoczęło 405 uczniów szkół podstawowych Gminy Terespol.

Podczas uroczystego apelu absolwenci szkół odebrali świadectwa, dyplomy, nagrody za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe.

Za zdobycie najwyższych wyników w nauce w roku szkolnym 2022/2023 najlepsi uczniowie otrzymali od Wójta Gminy Terespol listy gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach 

 1. Maciej Niczyporuk - klasa V - 5,54
 2. Maja Roszkowska - klasa VI - 5,46
 3. Lena Tereszko - klasa VI - 5,31
 4. Julia Panasiuk – klasa VI – 5,31

Zdjęcia: https://kobylany.edupage.org/#photos:album:269

 Szkoła Podstawowa im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach 

 1. Siluk Oliwia - kl. IV - 5,17
  2. Bielecki  Łukasz - kl. VII - 5,14
  3. Zozula Piotr - kl. VIII - 5,11

Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach 

 1. Alicja Hołownia - klasa VIIIa - 5,39
 2. Urszula Kuśmierczyk - klasa VIIIb - 5,39
 3. Weronika Grom - klasa VI - 5,38
 4. Maria Józefczuk - klasa V - 5,23
 5. Karolina Wysokińska - klasa V - 5,23
 6. Michał Niczyporuk - klasa VI - 5,23

Zdjęcia: https://www.malaszewicze.pl/index.php?option=com_joomgallery&view=gallery&Itemid=188

Wszystkim uczniom życzymy przyjemnego wypoczynku w letnim słońcu oraz powodzenia w nowym roku szkolnym 2023/2024.

POŻEGNANIE PRACOWNIKÓW SZKOŁY ODCHODZĄCYCH NA EMERYTURĘDrukuj

 • 04/07/2023 10:22:14

W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach przeżyliśmy wyjątkowe zakończenie roku szkolnego. Po 36 latach pracy w zawodzie i 21 latach kierowania placówką, na emeryturę odeszła Pani Dyrektor Bożena Konieczka oraz pracownicy szkoły Pani Elżbieta Matczuk i Pani Maria Kopczyńska.

W imieniu samorządu Gminy Terespol Wójt Gminy Krzysztof Iwaniuk podziękował Paniom za współpracę, postawę godną naśladowania i serce włożone w każde działanie na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli i całej społeczności lokalnej, z życzeniami wspaniałych dni w życiu osobistym, niezawodnego zdrowia i czasu na realizację własnych pasji i marzeń.

Zdjęcia: https://kobylany.edupage.org/#photos:album:270

XVIII Festiwal "KULTURA BEZ GRANIC" 2023 - GALERIA ZDJĘĆDrukuj

 • 03/07/2023 13:08:33

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI SOŁTYSADrukuj

 • 30/06/2023 15:13:32
 • 371 czytań

SoltysOd 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa umożliwiająca Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przyznawanie świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję, które spełniają niżej opisane przesłanki.
Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa uzyskają osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:
1) pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat,
2) osiągnęły odpowiedni wiek, tj.:
a) w przypadku kobiet 60 lat,
b) w przypadku mężczyzn 65 lat,
3) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Do okresu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Do wniosku składanego do KRUS osoba uprawniona do świadczenia będzie musiała dołączyć m.in. zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa na terenie Gminy Terespol, wydane przez Wójta Gminy Terespol.
Aby uzyskać ww. zaświadczenie osoby uprawnione do świadczenia pieniężnego proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Terespol wniosku o wydanie zaświadczenia, ze wskazaniem, w jakim okresie pełniły funkcję sołtysa w Gminie Terespol.
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia można pobrać TUTAJ.

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Rozporządzenie Wojewody LubelskiegoDrukuj

BUDOWA STADIONU SPORTOWEGO W KOBYLANACHDrukuj

 • 28/06/2023 08:25:27

W dniu 23 czerwca 2023 r. została zawarta pomiędzy Gminą Terespol a Wykonawcą umowa na budowę stadionu sportowego w Kobylanach. Zakres robót w/w zadania inwestycyjnego obejmuje budowę budynku socjalnego z zapleczem szatniowo-sanitarnym o całkowitej powierzchni użytkowej 266,28 m2 oraz oświetlenia stadionu sportowego (4 szt. masztów oświetleniowych wraz zagospodarowaniem terenu).
Wykonawcą przedmiotowej inwestycji jest Tres-Bud Usługi Ogólnobudowlane Mateusz Treska Biała Podlaska ul. Unitów Podlaskich 12 za kwotę brutto 2 574 307,91 zł.
Roboty zostaną wykonane w terminie piętnastu miesięcy od dnia podpisania umowy.

BUDOWA STADIONU SPORTOWEGO W KOBYLANACH

Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy TerespolDrukuj

 • 22/06/2023 10:06:08

Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Terespol

XVIII Festiwal "KULTURA BEZ GRANIC" 2023Drukuj

 • 22/06/2023 10:05:37

XVIII Festiwal "KULTURA BEZ GRANIC" 2023

82,117,601 unikalne wizyty