MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 16/03/2023 14:22:37

Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Polatycze powiat bialski, województwo lubelskie informuje i zaprasza udziałowców Wspólnoty wsi Polatycze na ogólne zebranie członków spółki, które odbędzie się w dniu:

 • 24 marca 2023r. o godz. 17.00 (I termin zebrania)
 • 31 marca 2023r. o godz. 17.00 (II termin zebrania – odbędzie się tylko w przypadku braku połowy liczby udziałowców w dniu 24.03.2023r.)

Zebranie odbędzie się w świetlicy w Polatycze.
Porządek zebrania:
1. Wybór Przewodniczącego ogólnego zebrania członków
2. Otwarcie obrad zwyczajnego ogólnego zebrania członków
3. Stwierdzenie quorum
4. Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego ogólnego zebrania
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z bieżącej działalności;
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania zarządowi absolutorium z działalności;
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego i wieloletniego planu finansowego;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na cele społeczne, kulturalne Wspólnoty;
10. Wolne wnioski
11. Zakończenie obrad zwyczajnego zebrania członków

AKCJA SPRZĄTANIA GMINY TERESPOLDrukuj

 • 15/03/2023 13:11:05

AKCJA SPRZĄTANIA GMINY TERESPOL

AKCJA  SPRZĄTANIA GMINY TERESPOL – 2023


Wójt Gminy Terespol zwraca się do wszystkich, którym leży na sercu dobro środowiska, którzy mają doświadczenia w organizacji akcji sprzątania, którzy są w tej mierze aktywni, aby włączyli się w tę akcję. Z pewnością w pobliżu Państwa siedziby znajdują się tereny, które wymagają posprzątania.
W terminie od  dnia 20 marca do 20 kwietnia 2023 r. oczekujemy na pisemne zgłoszenia uczestnictwa w „Akcji Sprzątania Gminy Terespol – 2023”, w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszewicze – tel. 83 411 20 38.

Prosimy o podanie w zgłoszeniach następujących informacji:
1. Termin sprzątania (dzień, godzinę rozpoczęcia akcji oraz przewidywany czas jej trwania).
2. Teren jaki będzie porządkowany (dot. użyteczności publicznej z wyłączeniem terenów w obrębie zakładów, przedsiębiorstw, lasów państwowych,  na zasadach określonych pomiędzy Wójtem Gminy Terespol a Nadleśniczym).
3. Planowane miejsce składowania zebranych podczas akcji odpadów w workach.
4. Planowana liczba uczestników.
5. Imię i nazwisko, nr telefonu i adres osoby organizującej akcję.
6. Potrzebna ilość worków i rękawic dla uczestników akcji.

Uwaga:
1. Worki z odpadami nie mogą być złożone w kontenerach na terenach szkolnych lub pojemnikach osiedlowych. Odpady zostaną zebrane wyłącznie z uzgodnionych wcześniej przez Urząd Gminy Terespol miejsc i w ustalonych terminach.
2. Urząd Gminy Terespol jest zobowiązany do poinformowania EKO-BUG Spółka z o.o. w Kobylanach ul. Słoneczna 7, 21-540 Małaszewicze, tel. 83 375 15 39, o planowanej akcji,  miejscach złożenia zebranych w czasie akcji odpadów komunalnych i terminach ich wywiezienia.
Gmina Terespol zakupi worki foliowe i rękawice dla uczestników "Sprzątania Gminy" oraz zapewni wywóz zebranych podczas akcji odpadów na zorganizowane składowisko odpadów w Białej Podlaskiej.
Worki i rękawice dla uczestników akcji będzie można odbierać w siedzibie EKO-BUG Sp. z o.o. w Kobylanach ul. Słoneczna 7 na 2 dni przed planowaną akcją sprzątania w godzinach  od 800 do 1500.
Nieodpłatnie odbierane będą odpady komunalne zebrane podczas „Akcji Sprzątania Gminy Terespol - 2023" wyłącznie od uczestników, którzy zadeklarują swój udział składając pisemne zgłoszenie do Urzędu Gminy Terespol.

Zgłoszenie uczestnictwa w Akcji Sprzątania Gminy Terespol

DZIEŃ KOBIET W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 15/03/2023 12:39:54

…”Od grzechu zaczął się jej świat,
A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał,
Jest więc odtąd na wieki i grzeszna, i święta,
Zdradliwa i wierna, i dobra i zła,
I rozkosz i rozpacz, i uśmiech i łza,
I gołąb i żmija, i piołun i miód,
I anioł i demon, i upiór i cud,
I szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna,
Początek i koniec - kobieta, acha!”…

 >>> Galeria zdjęć <<<

Tak pisał o kobietach w swoim poemacie Julian Tuwim, który zwrócił uwagę na naszą podwójną tożsamość, czyniąc ją symbolem każdej kobiety. Wszakże nie od dziś wiadomo, że prawdziwa kobieta nigdy nie ma czasu, pieniędzy, w co się ubrać; zawsze ma rację, i z niczego potrafi zrobić sałatkę, zupę i awanturę!

Na szczęście w niedzielę 12 marca wiele Pań znalazło czas i odpowiednią garderobę, by wspólnie z nami świętować ten jedyny dzień w roku jakim jest Dzień Kobiet.Czytaj więcej

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIEDrukuj

 • 13/03/2023 11:55:31

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Informuję, że w dniach 27-29 marca 2023 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów na kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
 • Dawkę szczepionki stanowi blister z płynem, zatopiony w przynęcie o intensywnym zapachu, wielkości około 3 cm
 • Nie wolno dotykać szczepionki
 • Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem • Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem
 • Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
 • Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę
Termin akcji może ulec zmianie, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl i na @LublinWeterynaria.

11 MARCA - DZIEŃ SOŁTYSADrukuj

 • 10/03/2023 08:31:42

Dzień sołtysa

INFORMACJA O TERMINIE PŁATNOŚCI I RATY PODATKÓWDrukuj

 • 09/03/2023 14:04:40

Urząd Gminy Terespol informuje, że w przypadku kiedy nakaz płatniczy dotyczący wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2023 r. nie został doręczony co najmniej na 14 dni przed dniem 15 marca 2023 roku, który jest ustawowym terminem płatności I raty - to termin ten nie obowiązuje i zostaje przesunięty na 14 dzień od daty doręczenia decyzji.
Terminy płatności pozostałych rat, tj.: 15 maja, 15 września oraz 15 listopada pozostają bez zmian.

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 08/03/2023 11:33:58

Trakcja S.A. informuje o planowanym w dniu: 20.03.2023r. ok. godz. 10.00, zamknięciu istniejącego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Błotków w Terespolu na czas jego przebudowy tj. do dnia 30.04.2023r.
Przebudowa przejazdu kolejowego realizowana jest przez Trakcję S.A jako Wykonawcy zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej E-20 Siedlce-Terespol, Etap III – LCS Terespol”.

DZIEŃ KOBIET!Drukuj

 • 08/03/2023 07:47:34

Dzień Kobiet

Świat bez kobiet, byłby jak ogród bez kwiatów.
Pierre de Brantome

Drogie Panie,
pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i pogody ducha. Życzę, by szczery uśmiech nie znikał z Waszych twarzy, a każdy nowy dzień był wyjątkowy i był powodem do zadowolenia.
Niech nigdy nie zabraknie ciepła i miłości najważniejszych osób w Waszym życiu.

Krzysztof Iwaniuk

Wójt Gminy Terespol

SPRZEDAŻ WĘGLA TYLKO DO KOŃCA MARCA!Drukuj

 • 07/03/2023 14:13:26

https://gminaterespol.pl/images/koparka_eko_bug2023.jpgInformujemy, że wpłaty na zakup węgla przez osoby fizyczne przyjmowane będą wyłącznie

do 31 marca 2023 roku.

 NA PODSTAWIE WPŁAT

ZOSTANIE ZAMÓWIONY WĘGIEL,

NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZWROTU ŚRODKÓW!!!

Cena węgla - 1900 zł/t

Zasady sprzedaży węgla:

 1. Złożenie wniosku na zakup węgla po preferencyjnych cenach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
 2. Wpłata na konto bankowe o numerze: 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228 w PKO BP S. A. przelewem lub w kasie Urzędu Gminy Terespol. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby która złożyła wniosek i jest uprawniona do preferencyjnego zakupu węgla, jego ilość i sortyment tj. groszek lub orzech.
 3. Punkt dystrybucji węgla w gminie Terespol - Spółka EKO - BUG w Kobylanach, ul. Słoneczna 7, (tel. 833751539, kom. 601362806).
 4. Po opłaceniu proszę czekać na telefon ze Spółki z informacją o terminie odbioru węgla (faktura przy odbiorze). Cena węgla nie obejmuje transportu do posesji.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCHDrukuj

 • 02/03/2023 08:57:05

„Naród, który traci pamięć, traci sumienie”

Zbigniew Herbert

 

Pierwszego marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia w 1951r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i 7 jego najbliższych współpracowników.

>>> Galeria zdjęć <<<

Ta tragiczna data została uznana za symboliczny dzień żołnierzy polskiego, powojennego, niepodległościowego i antykomunistycznego podziemia. Walcząc z nowym agresorem musieli zmierzyć się z propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandytami reakcyjnego podziemia”. Mobilizacja i walka „Żołnierzy Wyklętych” była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko radzieckiej agresji i polskim władzom komunistycznym, ale też przykładem antykomunistycznej konspiracji zbrojnej. Temat Żołnierzy Wyklętych stał się szerzej znany dopiero na początku lat 90-tych XX wieku. Dzięki determinacji  rodzin, towarzyszy walki  i Lidze Republikańskiej, która w 1993r. na Uniwersytecie Warszawskim przygotowała wystawę „Żołnierze Wyklęci-antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944r.”Czytaj więcej

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 28/02/2023 10:19:39

W imieniu Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsiach Łobaczew Duży i Mały zapraszam wszystkie osoby zainteresowane wydzierżawieniem gruntów Wspólnoty Gruntowej Wsi Łobaczew Duży i Mały na spotkanie, podczas którego Zarząd będzie przyjmował oferty na dzierżawę gruntu.

Spotkanie odbędzie się 12 marca 2023 roku o godz. 13:00 w świetlicy wiejskiej w Łobaczewie Dużym.
Wspólnota Gruntowa Wsi Łobaczew Duży i Mały jest właścicielem gruntu o numerze geodezyjnym 414 w obrębie nr 14 - Łobaczew Mały, o łącznej powierzchni 103,9803 ha:
 • pastwiska trwałe PsIV 18,1267 ha
 • pastwiska trwałe PsV 36,1476 ha
 • pastwiska trwałe PsVI 44,6935 ha
 • nieużytki N 5,0125 ha
z poważaniem
Łukasz Dragun - przewodniczący Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsiach Łobaczew Duży i Mały

Adres do korespondencji:
Przewodniczący  Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsiach Łobaczew Duży i Mały
ul. Janowska 105, 21-550 Łobaczew Duży
e-mail: wspolnota[at]Lobaczew.pl

KAMPANIA EDUKACYJNA: „#ROZMAWIAJ#REAGUJ”Drukuj

 • 27/02/2023 11:46:34
 • 102 czytań

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowana przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 27/02/2023 08:36:20

Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Łęgi powiat bialski, województwo lubelskie informuje i zaprasza udziałowców Wspólnoty wsi Łęgi na ogólne zebranie członków spółki, które odbędzie się w dniu:

 • 3 marca 2023r. o godz. 17.00 (I termin zebrania)
 • 3 marca 2023r. o godz. 17.15 (II termin zebrania – odbędzie się tylko w przypadku braku połowy liczby udziałowców w dniu 03.03.2023 r. godz.17.15.)

Zebranie odbędzie się w świetlicy w Łęgi.
Porządek zebrania:
1. Wybór Przewodniczącego ogólnego zebrania członków
2. Otwarcie obrad zwyczajnego ogólnego zebrania członków
3. Stwierdzenie quorum
4. Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego ogólnego zebrania
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z bieżącej działalności ;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielania Zarządowi absolutorium z działalności;
8. Omówienie kwestii dzierżawy gruntów Wspólnoty;
9. Wolne wnioski
10. Zakończenie obrad zwyczajnego zebrania członków.

IV WOJEWÓDZKI KONKURS NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄDrukuj

 • 23/02/2023 10:04:51
 • 105 czytań

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną. Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia typowych dla regionu form twórczości ludowej i powrót do tradycji związanych z okresem wielkanocnym.

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy urząd gminy lub wyznaczoną przez urząd gminną instytucję kultury. Do wzięcia udziału w konkursie w szczególny sposób zachęcamy twórców ludowych, rękodzielników, Koła Gospodyń Wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolną.
Przewidziano 4 kategorie konkursowe:
I. Pisanka wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ
II. Pisanka wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ
III. Palma wielkanocna wykonana techniką TRADYCYJNĄ
IV. Palma wielkanocna wykonana techniką WSPÓŁCZESNĄ

W każdej z w/w kategorii konkursowej zostaną wytypowani laureaci w 3 podkategoriach:
a) dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia
b) dorośli i młodzież od 15 roku życia
c) praca zbiorowa

DZIEŃ KOBIET W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 23/02/2023 08:16:59

79,266,852 unikalne wizyty