MENU

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

Sesja Rady Gminy Terespol

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

GeoportalHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Luty 2019 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

WODA WARUNKOWO PRZYDATNA DO SPOŻYCIADrukuj

 • 23/11/2018 15:00:40

WODA WARUNKOWO PRZYDATNA DO SPOŻYCIA

ŻEGNAMY NASZEGO KOLEGĘ PREZESADrukuj

 • 23/11/2018 14:20:43

Z wielkim żalem żegnamy Naszego Kolegę Prezesa Wojciecha Panasiuka. Pełniąc swoją funkcję 17 lat zawsze był człowiekiem wytrwałym i konsekwentnym w działaniu, dlatego nie poddawał się nigdy, był optymistą. Żył dla innych, zawsze wyciągał swoją pomocną dłoń i można było liczyć na jego wsparcie. Wszyscy, mając w pamięci dobre chwile i piękne wspomnienia, żegnamy dziś śp. Wojciecha Panasiuka.

 ~Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych~

Pracownicy Eko-Bugu, Urzędu Gminy Terespol i jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 23/11/2018 13:46:29

Informujemy, że w dniu 25.11.2018 r. (niedziela) woda dla mieszkańców będzie dostarczana przez Eko-Bug w zbiornikach 1000 l (do przelewania w pojemniki), wyłącznie po złożeniu zapotrzebowania przez sołtysa.

HARMONOGRAM MIEJSC DOSTAWY WODY BUTELKOWANEJ DLA MIESZKAŃCÓWDrukuj

 • 23/11/2018 12:22:00

 

SOŁECTWO

MIEJSCE ODBIORU WODY PRZEZ MIESZKAŃCóW

TEL. KONTAKTOWY

Bohukały

Świetlica wiejska

83 3761715

Kobylany

Spółka EKO – BUG Kobylany

833751539

Dobratycze Kolonia

Posesja sołtysa

511136533

Koroszczyn

Świetlica wiejska

518530841

Kołpin Ogrodniki

Posesja sołtysa

798466809

Krzyczew

Świetlica wiejska

788634242

Kukuryki

Posesja sołtysa

833761097

Kuzawka

Świetlica wiejska

602690012

Lebiedziew

Świetlica wiejska

692431482

Lechuty Duże

Posesja sołtysa

508152481

Lechuty Małe

Posesja sołtysa

833752761

695748075

Małaszewicze

Państwowa Straż Pożarna JRG Małaszewicze

83 375 24 88

Małaszewicze Duże

Świetlica wiejska

833751560

Małaszewicze Małe

Świetlica wiejska

602526064

Michalków

Posesja sołtysa

833751263

Murawiec - Żuki

Posesja sołtysa

833751274

Neple

Świetlica wiejska

833751833

Podolanka

Posesja sołtysa

606372809

Polatycze

Świetlica wiejska

509225847

Samowicze

Świetlica wiejska

833761070

Starzynka

Posesja sołtysa

884342077

Zastawek

Posesja sołtysa

798310091

Łęgi

Świetlica wiejska

512725955

Łobaczew Duży

Świetlica wiejska

510121171

Łobaczew Mały

Świetlica wiejska

503545266

Telefony kontaktowe w sprawie dostawy wody:

EKO-BUG 693599644

Urząd Gminy Terespol 504295320, 502603613

 

 

ZACHĘCAMY DO ZAREJESTROWANIA SIĘ!Drukuj

 • 23/11/2018 08:36:13

Zarejestruj się:

www.sms.gminaterespol.pl

Bieżące informacje o ważnych sprawach w relacjach Gmina - mieszkaniec

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIADrukuj

 • 22/11/2018 16:30:13

W ZWIĄZKU Z KOMUNIKATEM PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

W SPRAWIE

BRAKU  PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

INFORMUJĘ,

IŻ OD DNIA 23 LISTOPADA 2018 ROKU

BĘDZIE DOSTARCZANA WODA BUTELKOWANA DO POSZCZEGóLNYCH MIEJSCOWOŚCI.

SZCZEGóŁOWE INFORMACJE U SOŁTYSóW

WóJT GMINY TERESPOL

KRZYSZTOF IWANIUK

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIADrukuj

 • 22/11/2018 15:00:20

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

II miejsce zespołu HARD GOCK na przeglądzie "KRÓTKIE SPIĘCIE" w SiedlcachDrukuj

 • 20/11/2018 14:31:52

OGŁOSZENIEDrukuj

100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W NEPLACHDrukuj

 • 16/11/2018 09:56:45

Fot. M. Stasiak >>> Galeria zdjęć

Sesja Rady Gminy TerespolDrukuj

 • 15/11/2018 08:08:27

Sesja Rady Gminy Terespol


Zawiadamiam, że Postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 r.
Komisarz Wyborczy w Białej Podlaskiej zwołał I Sesję Rady Gminy Terespol,
na dzień 23 listopada 2018 r. godz. 10.00.
Sesja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Terespol,
Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 32.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze Radnego i Wójta.
3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
4. Stwierdzenie quorum.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Terespol.
7. Złożenie ślubowania przez Wójta
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Terespol.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Terespol.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Terespol.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Terespol.
12. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Terespol.
13. Zakończenie obrad.


WóJT GMINY TERESPOL
KRZYSZTOF IWANIUK

100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 14/11/2018 13:14:56

Kliknij aby powiększyćUdział w Obchodach Święta Niepodległości jest potwierdzeniem wielkiego szacunku i wdzięczności wobec Polaków, którzy walczyli o wolną i niepodległą Ojczyznę. Dla tych, którzy w walce poświęcili  to co najcenniejsze - oddali swoje życie z umiłowania ziemi ojców. Dzięki tej ofierze mamy własne terytorium, godło, flagę, hymn, własny język, a także inne wartości narodowe związane z naszą tożsamością. Niech pamięć o Polakach, którzy oddali życie za wolną i niepodległą Polskę, będzie głęboko zapisana w naszych sercach i umysłach. Czytaj więcej

>>> Galeria zdjęć <<<

OFICJALNE ROZPOCZĘCIE PROJEKTU: CZYSTA RZEKA - JEST PRIORYTETEMDrukuj

 • 08/11/2018 10:50:13

OFICJALNE ROZPOCZĘCIE PROJEKTU: CZYSTA RZEKA - JEST PRIORYTETEM

W dniu 30 października 2018 r. w miejscowości Żabinka na terenie obwodu Brzeskiego Republiki Białorusi, odbyło się pierwsze, robocze spotkanie rozpoczynające realizację projektu CZYSTA RZEKA - GŁóWNY PRIORYTET w ramach programu WSPóŁPRACY TRANSGRANICZNEJ  POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2014-2020 z EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz miasta Żabinka i Gminy Terespol, przedstawiciele beneficjentów projektu tj. Przedsiębiorstwa Komunalnego „Żabinkowskoje ŻKCh”, firmy Eko-Bug Spółka z o.o. oraz Poleskiego Agrarno-Ekologicznego Instytutu Państwowej Akademii Nauk Białorusi a także menadżerowie, koordynatorzy i eksperci związani z realizacją projektu.

W ramach spotkania odbyła się konferencja poświęcona projektowi, na której przedstawiciele  Beneficjentów Projektu przedstawili cele projektu, oraz zamierzenia techniczne, których realizacja doprowadzi do ich osiągnięcia. Ponadto przyjęto harmonogram prac oraz ustalono terminarz najbliższych spotkań roboczych (kolejne odbędzie się w grudniu br. na terenie gminy Terespol).

W dniu 31 października 2018r. wszyscy uczestnicy spotkania roboczego dokonali wizji lokalnej obecnie funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Żabince oraz terenu nowobudowanego obiektu.

CZYSTA RZEKA - JEST PRIORYTETEM

W ramach realizacji niniejszego projektu CZYSTA RZEKA - GŁóWNY PRIORYTET, realizowane są dwa przedsięwzięcia infrastrukturalne tj. budowa nowej oczyszczalni ścieków  w Żabince o przepustowości do 3000 m3/dobę oraz budowa ponad 4,52 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, na terenie Centrum Gminy Terespol. Opiekę naukową nad projektem sprawować będą pracownicy naukowi z Poleskiego Agrarno-Ekologicznego Instytutu PAN Białorusi.

Program WSPóŁPRACY TRANSGRANICZNEJ  POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA od 15 lat wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Wszystkie projekty wspierane przez Program mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Każde przedsięwzięcie finansowane przez Program musi osiągać silny efekt transgraniczny, nie tylko poprzez partnerstwo zawarte między instytucjami z tych trzech krajów, ale przed wszystkim dzięki działaniom i ich pozytywnemu wpływowi na obszary przygraniczne.

<<< ZDJĘCIA ZE SPOTKANIA >>>

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGO z dnia 24 października 2018 r.Drukuj

 • 02/11/2018 14:13:59

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGO

z dnia 24 października 2018 r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Starosta Bialski zawiadamia, że w dniu 15 października 2018 r. wydano decyzję Nr T/1/18, znak: AB.T.6740.70.2018.KW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej drogę gminną w strefie aktywności gospodarczej w Małaszewiczach Małych gmina Terespol na działce nr ew. 1015 w obrębie ewidencyjnym Małaszewicze Duże, jednostka ewidencyjna Terespol - Gmina oraz na działkach nr ew. 358/1, 358/2, 364/2, 364/5, 364/7, 371/6, 371/10, 371/13, 371/15, 497/2, 498 w obrębie ewidencyjnym Małaszewicze Małe, jednostka ewidencyjna Terespol - Gmina.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znajduje się do wglądu w siedzibie tutejszego urzędu tj. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej Oddział Zamiejscowy w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 130, 21-550 Terespol, pok. 1 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Od wyżej wymienionej decyzji służy odwołanie do Wojewody Lubelskiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Pobierz dokument

100. Rocznica Odzyskania Niepodległości w Gminie TerespolDrukuj

 • 30/10/2018 13:40:01

Kliknij aby powiększyć

Uwaga KONKURS !

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursach: plastycznym oraz na przygotowanie prezentacji multimedialnejCzytaj więcej

41,279,860 unikalne wizyty