MENU

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

Sesja Rady Gminy Terespol

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

GeoportalHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Grudzień 2019 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU PARAFIALNYM W MAŁASZEWICZACHDrukuj

 • 27/09/2019 10:19:21

Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w MałaszewiczachGmina Terespol rozpoczęła budowę parkingu przy cmentarzu parafialnym w Małaszewiczach. Zadanie jest realizowane pod  nazwą „Budowa drogi na dz. nr 515 i 517 w Małaszewiczach”. W ramach tego zadania wykonane będą roboty drogowe w zakresie:  budowy drogi o jezdni z betonowej kostki brukowej o pow. 512,83 m2 (od ul. Kolejarzy do końca parkingu) oraz jezdni z kruszywa naturalnego o pow. 874,17 m2; budowy parkingu z kostki brukowej o pow. 798,67  m2, budowy chodników z kostki brukowej o pow. 102,18 m2 a także roboty elektryczne w zakresie oświetlenia parkingu – 4 szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED 36 W.

Wykonawcą robót jest P.R-B „ELBUD” Eliasz Pietraszuk z Łobaczewa Dużego za kwotę brutto 511 242,27 zł.

Termin wykonania – 29 października 2019 r.

Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Małaszewiczach

AKCJA SPRZĄTANIA GMINY TERESPOLDrukuj

 • 25/09/2019 12:02:08

AKCJA SPRZĄTANIA GMINY TERESPOL

AKCJA  SPRZĄTANIA GMINY TERESPOL – 2019


Wójt Gminy Terespol zwraca się do wszystkich, którym leży na sercu dobro środowiska, którzy mają doświadczenia w organizacji akcji sprzątania, którzy są w tej mierze aktywni, aby włączyli się w tę akcję. Z pewnością w pobliżu Państwa siedziby znajdują się tereny, które wymagają posprzątania.
W terminie od  dnia 1 do 24 października 2019 r. oczekujemy na pisemne zgłoszenia uczestnictwa w „Akcji Sprzątania Gminy Terespol – 2019”, w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszewicze – tel. 83 411 20 38.

Prosimy o podanie w zgłoszeniach następujących informacji:
1. Termin sprzątania (dzień, godzinę rozpoczęcia akcji oraz przewidywany czas jej trwania).
2. Teren jaki będzie porządkowany (dot. użyteczności publicznej z wyłączeniem terenów w obrębie zakładów, przedsiębiorstw, lasów państwowych,  na zasadach określonych pomiędzy Wójtem Gminy Terespol a Nadleśniczym).
3. Planowane miejsce składowania zebranych podczas akcji odpadów w workach.
4. Planowana liczba uczestników.
5. Imię i nazwisko, nr telefonu i adres osoby organizującej akcję.
6. Potrzebna ilość worków i rękawic dla uczestników akcji.

Uwaga:
1. Worki z odpadami nie mogą być złożone w kontenerach na terenach szkolnych lub pojemnikach osiedlowych. Odpady zostaną zebrane wyłącznie z uzgodnionych wcześniej przez Urząd Gminy Terespol miejsc i w ustalonych terminach.
2. Urząd Gminy Terespol jest zobowiązany do poinformowania EKO-BUG Spółka z o.o. w Kobylanach ul. Słoneczna 7, 21-540 Małaszewicze, tel. 83 375 15 39, o planowanej akcji,  miejscach złożenia zebranych w czasie akcji odpadów komunalnych i terminach ich wywiezienia.
Gmina Terespol zakupi worki foliowe i rękawice dla uczestników "Sprzątania Gminy" oraz zapewni wywóz zebranych podczas akcji odpadów na zorganizowane składowisko odpadów w Białej Podlaskiej.
Worki i rękawice dla uczestników akcji będzie można odbierać w Urzędzie Gminy Terespol przed planowana akcją sprzątania w godzinach  od 8.00 do 15.00 w pokoju nr 11.
Nieodpłatnie odbierane będą odpady komunalne zebrane podczas „Akcji Sprzątania Gminy Terespol - 2019" wyłącznie od uczestników, którzy zadeklarują swój udział składając pisemne zgłoszenie do Urzędu Gminy Terespol.

Zgłoszenie uczestnictwa w Akcji Sprzątania Gminy Terespol

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE SESJI RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 18/09/2019 18:42:38

Serdecznie zapraszam na posiedzenie V Sesji Rady Gminy  Terespol, która odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. o godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 32.

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIA

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Terespol, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol dla części miejscowości Koroszczyn.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym dotyczącej wprowadzenia w życie Polityki  Zarządzania Konfliktem Interesów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum w Zespole Szkół im. W.S. Reymonta w Małaszewiczach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Piszczac w zakresie dowozu dzieci z Gminy Terespol do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zalutyniu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na kadencję 2020 – 2023.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli.
18. Pismo dotyczące świadczenia usług pielęgniarskich dla mieszkańców Gminy Terespol w Punkcie Wyjazdowym Zespołów Ratownictwa Medycznego w Terespolu przy ul. Sienkiewicza 18.
19. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
20. Informacje dotyczące terminu i sposobu złożenia oświadczeń majątkowych.
21. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MIECZYSŁAW ROMANIUK

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIEDrukuj

 • 18/09/2019 18:38:23

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 23 września 2019 r. o godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 31.

Proponowany porządek posiedzenia dostępny na www.bip.gminaterespol.pl

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWO-FINANSOWEJ I SPRAW SPOŁECZNYCH
TOMASZ SYLWESIUK

VII Letni Festiwal Biegów „WROTA WOLNOŚCI” już za nami…Drukuj

 • 16/09/2019 14:34:47

 VII Letni Festiwal Biegów „WROTA WOLNOŚCI” już za nami…W niedzielę 15 września 2019 roku w sąsiedztwie pomnika „Wrota Wolności” odbyła się siódma już edycja Festiwalu Biegów. W tym roku do rywalizacji stanęło 172 amatorów biegania jak i zawodowych biegaczy. Wydarzenie z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, w szczególności kategorie dla dzieci, które gromadzą i integrują całe rodziny. Najliczniejsza grupa uczestników zarejestrowała się w: biegu na 60 m (roczniki 2014 i młodsi), na 100 m (roczniki 2012 i 2013), na 200 m (roczniki 2010 i 2011), na 400 m (roczniki 2088 i 2009) i na 800 m (roczniki 2006 i 2007). Czytaj więcej

>>> Galeria zdjęć <<<

>>> Wyniki biegów <<<

CZY WARTO TWORZYĆ STRATEGIE ODDOLNE?Drukuj

 • 16/09/2019 10:03:25

CZY WARTO TWORZYĆ STRATEGIE ODDOLNE?Strategie zintegrowane – rozwój lokalny na bazie inicjatyw lokalnych, to temat przewodni konferencji zorganizowanej w gminie Terespol w dniach 10-11 września br.
z udziałem Katarzyny Szumielewicz, przedstawiciela Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej, Marszałka Województwa Lubelskiego Dariusza Stefaniuka, przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, samorządowców reprezentujących  Aktywne  Pogranicze, Dolinę Zielawy oraz obszar funkcjonalny miasta Biała Podlaska, oraz ekspertów zewnętrznych.

Podczas spotkania została przedstawiona propozycja pakietu rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-2027. Rozmawiano o pozytywnych doświadczeniach i wspólnych projektach realizowanych przez gminy powiatu bialskiego, jak również dlaczego warto tworzyć strategie oddolne.

O projektach, które mają znaczenia ponadlokalne, mówił gospodarz gminy Terespol Wójt Krzysztof Iwaniuk, prezentując szanse, jakie daje nowy Jedwabny Szlak.

<<< GALERIA ZDJĘĆ >>>

DW

INFORMACJADrukuj

1000 lat Miasta BrześćDrukuj

 • 12/09/2019 10:36:34

Delegacja Gminy Terespol uczestniczyła w obchodach Dni Miasta Brześć.

1000 lat Miasta BrześćObchody 1000 rocznicy istnienia miasta Brześć na Białorusi odbyły się w dniach 5 – 8 września 2019 roku i obfitowały w wiele wydarzeń. Towarzyszył im festiwal sztuki ludowej, festiwal teatrów ulicznych, zawody sportowe i pokazy mody. Na kilku scenach odbywały się spektakle, gdzie wystąpiły  zespoły z różnych krajów m.in. z  Ukrainy, Rosji, Estonii czy Polski. Duże wrażenie na uczestnikach święta zrobiła również parada, która przeszła przez centrum miasta.


FOTORELACJA

80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 09/09/2019 13:00:13

Kliknij aby powiększyć8 września 2019 r. w gminie Terespol obchodziliśmy 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej, rocznicę nie tylko polskiej, ale i światowej tragedii.

Uroczystość rozpoczęła się w Dziele Międzyfortowym Kobylany I prelekcją Pana Józefa Dawidziuka, mieszkańca gminy Terespol, który uświetnił obchody przygotowaną prezentacją pn. „Baza lotnicza w Małaszewiczach”. Całości dopełniała wystawa zdjęć „Złamane skrzydła” -  wojskowego lotniska w Małaszewiczach z okresu II wojny światowej, z prywatnej kolekcji Pana Pawła Oleszczuka – znawcy i pasjonata regionalnej historii. Zdjęcia wykonane przez ówczesnego agresora i okupanta – nazistowskie Niemcy - dokumentują zniszczenia lotniska po bombardowaniach we wrześniu 1939r. oraz infrastrukturę i życie codzienne w późniejszym okresie wojny. Uzupełnieniem wystawy był model samolotu PZL 37 „Łoś” stacjonujący na lotnisku w Małaszewiczach przed wybuchem wojny. Czytaj więcej

>>> Galeria zdjęć <<<

Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnymDrukuj

 • 04/09/2019 13:33:41

LOGO FE

Gmina Terespol realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna, tytuł projektu: „Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym”.

Cel szczegółowy projektu: Zwiększanie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług w zakresie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lata na terenie Gminy Terespol poprzez utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego wraz z 10 nowymi miejscami wychowania przedszkolnego, wyrównywanie stwierdzonych deficytów z zakresu wad wymowy i wad postawy u dzieci w wieku 3-6 lat oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli z zakresu edukacji sensorycznej.

Planowane efekty:

- utworzenie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i wyposażenie jednego nowego oddziału przedszkolnego Szkole Podstawowej im Orła Białego w Kobylanach - dla dzieci 3-4 lata i zwiększenie;

- realizacja specjalistycznych zajęć logopedycznych w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci, u których zdiagnozowano dysfunkcje w zakresie komunikacji językowej poprzez stymulację rozwoju mowy - wzrost umiejętności z zakresu komunikacji u 12 dzieci;

- realizacja specjalistycznych zajęć korekcyjnych w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci ze stwierdzonymi wadami postawy poprzez usprawnienia zaburzonego układu ruchu – poprawa z zakresu wad postawy u 15 dzieci;

- szkolenia nauczycieli z zakresu integracji sensorycznej – ukończenie kursu i uzyskanie certyfikatu terapeuty SI gwarantującego wzrost umiejętności przez dwóch nauczycieli.

Wartość projektu: 122.500,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 104.125,00

DOŻYNKI POWIATOWE W WILCZYNIEDrukuj

 • 02/09/2019 13:07:33

Kliknij aby powiększyćDnia 1 września 2019 r. na terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Wilczynie, gm. Biała Podlaska, miało miejsce Powiatowe Święto Plonów. Uroczystość rozpoczęła się polową Mszą św., po której nastąpił przemarsz korowodu dożynkowego, a następnie prezentacja wieńców oraz stoisk dożynkowych miast i gmin z terenu powiatu bialskiego. Po części oficjalnej jak co roku odbyły się konkursy m.in. na najlepszy chleb, „Piękne, bo bialskie”, konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz stoisko promocyjne. Czytaj więcej

>>> Galeria zdjęć <<<

80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 02/09/2019 10:56:47

Kliknij aby powiększyć

Uwaga! - Nowa organizacja ruchu - Uwaga!Drukuj

 • 30/08/2019 15:16:24

ZNAK


Uwaga !

Nowa organizacja ruchu na ul. Słonecznej, ul. Sosnowej
i ul. Modrzewiowej w KobylanachUrząd Gminy Terespol informuje, że od dnia 1.09.2019r. obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu na ul. Słonecznej, ul. Modrzewiowej i ul. Sosnowej w Kobylanach, zgodnie z nowym oznakowaniem poziomym i pionowym.

Przeniesione zostało przejście dla pieszych na ul. Słonecznej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej, zamontowano progi zwalniające oraz nastąpiła zmiana pierwszeństwa ruchu na skrzyżowaniu ul. Modrzewiowej i ul Sosnowej w Kobylanach.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

OGWIESZCZENIEDrukuj

 • 30/08/2019 09:20:11

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGO

VII Letni Festiwal Biegów "WROTA WOLNOŚCI" - Kobylany 2019Drukuj

 • 28/08/2019 12:40:32
45,195,154 unikalne wizyty