MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/domyslna

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

IV Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy TerespolDrukuj

 • 07/06/2022 08:41:00

 IV Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Terespol

XX SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 06/06/2022 15:18:49

W dniu 12 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XX Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.

Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:

  w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;

● w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022;

● w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi
na uchwałę nr X/81/2003 Rady Gminy Terespol z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/8ba01a5d-d95f-433a-b4b5-38c4bca8b97b

XX SESJA RADY GMINY TERESPOL

Dzień Samorządu TerytorialnegoDrukuj

 • 02/06/2022 09:56:12

Dzień Samorządu Terytorialnego Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest corocznie 27 maja, w rocznicę pierwszych
w pełni demokratycznych wyborów, które odbyły się do organów gmin w 1990 r.

Z tej okazji na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Belwederze odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów z całej Polski. Uroczystość była okazją do wręczenia orderów i odznaczeń państwowych osobom zasłużonym w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego.

Więcej informacji na temat spotkania tutaj: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/dzien-samorzadu-terytorialnego,54407

DZIEŃ DZIECKADrukuj

 • 01/06/2022 08:05:28

DZIEŃ DZIECKA

Kochane Dzieci !

W dniu Waszego Święta życzę Wam wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia, radości, sukcesów w szkole, spełnienia najskrytszych marzeń oraz świetnej, beztroskiej zabawy.

Bądźcie zawsze radosne, uśmiechnięte i gotowe do odkrywania nieznanych Wam jeszcze przestrzeni. Bądźcie odważne, rozwijajcie swoje pasje i talenty, śmiało dążcie do wyznaczonych celów.

Niech otacza Was zawsze miłość rodziców i życzliwość przyjaciół, a miłe wspomnienia dzieciństwa niech pozostaną z Wami przez całe życie.

                                    Wójt Gminy Terespol
                                        Krzysztof Iwaniuk

30 LAT GMINY TERESPOLDrukuj

 • 31/05/2022 14:21:06

Z okazji 30-lecia Gminy Terespol Wójt Gminy Krzysztof Iwaniuk ogłosił konkurs „30 lat Gminy Terespol” dla uczniów szkół podstawowych, w skład którego wchodzi:

1) konkurs plastyczny pod hasłem „Obrazek z wycieczki po Gminie Terespol” dla oddziałów I-IV szkół podstawowych,

2) konkurs „Wiedzy o samorządzie terytorialnym i Gminie Terespol” dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

 1. Etap szkolny - 30 maja 2022 r.
 2. Etap gminny - 6 czerwca 2022 r.

W dniu 30 maja 2022 r. odbył się etap szkolny konkursu „30 lat Gminy Terespol”.

Spośród złożonych prac w konkursie plastycznym klas I-IV w każdej ze szkół Komisja konkursowa wyłoniła trzech finalistów, których prace zostały przekazane na eliminacje szczebla gminnego
do Gminnej Komisji Konkursowej.

Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych wzięli udział w etapie szkolnym konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym i Gminie Terespol”. Szkolna Komisja Konkursowa wyłoniła trzech finalistów, którzy w dniu 6 czerwca 2022 r. wezmą udział w etapie gminnym konkursu w Urzędzie Gminy Terespol.

Wręczenie nagród laureatom etapu gminnego konkursu nastąpi w dniu 25 czerwca 2022 r. podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Terespol z okazji Jubileuszu 30-lecia Gminy Terespol.

BUDOWA OŚWIETLENIA W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 30/05/2022 09:57:57

W dniu 25 maja 2022 r. została zawarta pomiędzy Gminą Terespol a Wykonawcą umowa na „Budowę i uzupełnienie oświetlenia w Gminie Terespol”.
W ramach podpisanej umowy wykonane zostaną następujące zadania:
1) rozbudowa wydzielonego oświetlenia drogowego w ulicy Piaskowej i w ulicy Kasztanowej w Lebiedziewie;
2) budowa jednego stanowiska oświetleniowego zasilanego baterią fotowoltaiczną w Bohukałach;
3) rozbudowa wydzielonego oświetlenia drogowego w Polatyczach;
4) rozbudowa oświetlenia ulicznego Centrum Gminy w Kobylanach.
Wykonawcą przedmiotowego zadania jest konsorcjum firm: BC Energia Sp. z o.o. ul. Cicha 85, 08-530 Dęblin – Lider, BC Polska Łukasz Bieńko Sp. z o.o. ul. Cicha 85, 08-530 Dęblin – Partner, które wyłonione zostało w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego za kwotę brutto 611 310,00 zł. Termin wykonania zamówienia w ciągu sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy.

BUDOWA OŚWIETLENIA W GMINIE TERESPOL

BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE CENTRUM GMINY W KOBYLANACHDrukuj

 • 30/05/2022 09:53:39

BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE CENTRUM GMINY W KOBYLANACH W dniu 12 maja 2022r. została zawarta pomiędzy Gminą Terespol, a Wykonawcą umowa na budowę dróg gminnych na terenie Centrum Gminy w Kobylanach.
Wykonawcą przedmiotowej drogi jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „Tre-DROM” Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej, ul. Metalowa 10, który wyłoniony został w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego za kwotę brutto 7 992 648,39 zł .
Gmina Terespol na realizację tego zadania uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa inwestycyjna udzielona w dniu 29.04.2022 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego  na realizację tego zadania wynosi 7 593 015,97 zł. Gmina Terespol z własnych środków budżetowych finansuje 5% wartości zamówienia w kwocie 399 632,42 zł oraz ponosi koszty nadzoru inwestorskiego w trzech branżach (drogowej, sanitarnej i telekomunikacyjnej) w kwocie 103 197,00 zł.
Przedmiot umowy obejmuje budowę dróg gminnych na terenie Centrum Gminy w Kobylanach o łącznej długości ok. 2 000 m i szerokości 2x3,0 m, w następującym zakresie:
1) budowa drogi gminnej nr 121077 L i drogi 17 KDD - długość ok. 1083 m, nawierzchnia bitumiczna, chodnik o szer. 2,5 m i 2 m;
2) budowa drogi gminnej nr 121082 L  - długość ok. 437 m, nawierzchnia bitumiczna, chodnik o szer. 2 m, kanalizacja deszczowa;
3) budowa drogi 4 KDD - długość ok. 153 m, nawierzchnia z kostki brukowej;
4) budowa drogi 7,8 KDD – długość ok. 247 m, nawierzchnia z kostki brukowej;
5) budowa drogi 13 KDD – długość ok. 69 m, nawierzchnia z kostki brukowej;
6) budowa kanału technologicznego oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Umowa zostanie zrealizowana w terminie dwunastu miesięcy od dnia podpisania umowy. Zadaniem tym Gmina Terespol w zasadzie kończy budowę podstawową infrastrukturę drogową na terenach przeznaczonych pod zwarte budownictwo mieszkaniowe i usługi na terenie CENTRUM GMINY TERESPOL.

NAGRODA SPECJALNA DLA GMINY TERESPOLDrukuj

 • 30/05/2022 09:25:36

Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i MieszkańKonkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań został rozstrzygnięty.
Spośród ponad 700 zgłoszonych gmin, 96 gminom z całej Polski, zostały przyznane nagrody główne oraz nagrody dodatkowe w postaci sprzętu elektronicznego. W każdym województwie dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę z urzędem statystycznym, wykazującej największą aktywność wśród społeczności lokalnej została przyznana nagroda specjalna.

Duże znaczenie dla powodzenia spisu miało zaangażowanie radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy Terespol,   rachmistrzów oraz innych liderów społeczności lokalnych, którzy w tym trudnym czasie pandemii wykonali swoją pracę wzorowo.

W województwie Lubelskim nagrodę specjalną sprzęt elektroniczny o wartości około 11 tys. zł z rąk  Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Lublinie   Krzysztofa Markowskiego odebrali Sekretarz Gminy Terespol Danuta Wowczeniuk i Inspektor ds. Informatyki Tomasz Daniluk.

Nagrodzone samorządy w województwie lubelskim:
Nagroda główna, Miejsce 1 gmina miejska Lublin, powiat miasto Lublin
Miejsce 2 gmina miejska Świdnik, powiat świdnicki
Miejsce 3 gmina miejsko-wiejska Parczew, powiat parczewski
Miejsce 4 gmina miejska Zamość, powiat miasto Zamość
Miejsce 5 gmina miejska Krasnystaw, powiat krasnostawski
Nagroda specjalna gmina wiejska Terespol, powiat bialski

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGODrukuj

 • 27/05/2022 12:34:38

Drodzy Samorządowcy!

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGOW dniu 27 maja co roku świętujemy Dzień Samorządu Terytorialnego, w którym to My Samorządowcy, Mieszkańcy gminy Terespol, możemy pokazać ogrom dokonanej pracy na rzecz Naszej społeczności lokalnej.

W tym roku jest to szczególna rocznica. Minęło bowiem 30 lat od momentu odtworzenia gminy wiejskiej Terespol. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy w naszej  „małej ojczyźnie", ten czas stał się okresem wzmożonego rozwoju lokalnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

W tym szczególnym dniu pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom związanych z samorządem lokalnym Gminy Terespol za trud i poświęcenie z jakim służycie społeczeństwu i życzyć samych sukcesów tak, aby nasze wspólne wysiłki przynosiły efekty na rzecz rozwoju Naszej wspólnoty samorządowej.

Krzysztof Iwaniuk

Wójt Gminy Terespol

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 18 MAJA 2022 r.Drukuj

 • 23/05/2022 09:18:40

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 18 maja 2022 r. o rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 1027), stan epidemii na obszarze kraju został odwołany z dniem 16 maja 2022 r. Natomiast rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1028) został wprowadzony na obszarze kraju stan zagrożenia epidemicznego z dniem 16 maja 2022 r.

Stypendia sportowe na rok 2022 przyznaneDrukuj

 • 19/05/2022 09:29:10

Kliknij aby powiększyćW Lubelskim Centrum Konferencyjnym, w dniu 18.05.2022r. odbyła się gala wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubelskiego. Jednym z warunków przyznania stypendium były dobre wyniki na arenie międzynarodowej oraz ogólnopolskiej. W tym roku wyróżnionych zostało 252 sportowców Lubelszczyzny w wieku od 15. do 27. lat.

>>> Galeria zdjęć <<<

Kliknij aby powiększyć


W gronie stypendystów znaleźli się zawodnicy Sekcji Podnoszenia Ciężarów GCK Kobylany: Kinga Bogusz, Łukasz Bogusz i Marek Sprychel. Okolicznościowe dyplomy wręczyli Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Członek Zarządu Zdzisław Szwed.

Gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów!             
 

AKCJA SPRZĄTANIA GMINY TERESPOL – 2022Drukuj

 • 18/05/2022 13:39:47

W okresie od dnia 2 kwietnia do 12 maja 2022r. została przeprowadzona Akcja Sprzątania Gminy Terespol – 2022”. Mogli w niej wziąć udział wszyscy, którym leży na sercu dobro środowiska.

Pisemne zgłoszenia uczestnictwa złożyli:

1.Kazimerz Dyczkowski wraz z Wiesławem Kowalukiem z miejscowości Kuzawka.

2.Adam Sepczuk z miejscowości Kobylany.

3.Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach.

4.Szkoła Podstawowa im. Juliana Uryna Niemcewicza w Neplach.

Podsumowując w sprzątaniu Gminy wzięło udział 290 osób, wydano 120 worków oraz niezbędną ilość rękawic ochronnych.

Za udział w powyższej akcji składamy serdeczne podziękowania. 

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE I PŁATNOŚCI OBSZAROWE PROW W SYTUACJI WYSTĄPIENIA PRZYPADKÓW SIŁY WYŻSZEJ I NADZWYCZAJNYCH OKOLICZNOŚCIDrukuj

 • 17/05/2022 15:12:41
 • 129 czytań

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

W związku z występującymi w pasie przygranicznym działaniami służb związanymi z ochroną granicy państwa oraz wątpliwościami związanymi z deklarowaniem we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych w kampanii 2022 gruntów rolnych niespełniających kryteriów kwalifikowalności do przyznania płatności w następstwie wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności Lubelski Oddział Regionalny ARiMR informuje:
1. Sposób postępowania przed złożeniem wniosku.
W przypadku gdy cała lub część działki nie spełnia kryteriów kwalifikowalności, powierzchnia niespełniająca warunków do przyznania płatności nie powinna być deklarowana we wnioskach o przyznanie płatności na rok 2022.

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ‘MASTER OF ENGLISH 2022’Drukuj

 • 17/05/2022 08:16:25

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ‘MASTER OF ENGLISH 2022’

11 maja 2022 r. dziewięcioro uczniów zakwalifikowanych w etapie szkolnym szkół podstawowych gminy Terespol wzięło udział w gminnym etapie Konkursu Języka Angielskiego ‘MASTER OF ENGLISH 2022’.
Finał konkursu odbył się w Szkole Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach gdzie trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły podstawowej gminy rozwiązywało test finałowy.  
Najlepsze wyniki uzyskali:

 • 1 miejsce – Malwina Wowczeniuk (Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach)
 • 2 miejsce – Urszula Kuśmierczyk (Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach)
 • 3 miejsce – Mikołaj Siluk (Szkoła Podstawowa im. J. U. Niemcewicza w Neplach)

ZAMKNIĘCIE PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W TERESPOLUDrukuj

 • 12/05/2022 10:27:31
72,860,515 unikalne wizyty