MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2021 R.Drukuj

 • 18/11/2020 12:12:27

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2021 R. Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej, https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/ w zakładce Budżet Gminy / 2020, zamieszczony został projekt budżetu gminy na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz wieloletnia prognoza finansowa z objaśnieniami przyjętych wartości i wykazem przedsięwzięć.

Wszelkie opinie i uwagi dotyczące budżetu planowanego na kolejny rok prosimy kierować do Skarbnika Gminy p. Edyty Maruda na adres e-mail: emaruda@gminaterespol.pl lub pod numer tel.: (83) 411-20-21, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy tj.: poniedziałek 800 - 1600 ; wtorek - piątek 730 - 1530, do dnia 30.11.2020 r.

PSR 2020 - PROŚBA O ZGŁASZANIE TEL. ROLNIKÓWDrukuj

 • 17/11/2020 11:39:40

PSR 2020 - PROŚBA O ZGŁASZANIE TEL. ROLNIKÓW

Powszechny Spis Rolny 2020 jest realizowany w trudnym okresie pandemii, dlatego też zależy nam bardzo na tym, by jak najwięcej osób spisało się przez Internet lub telefon.

Urząd Statystyczny w Lublinie nie dysponuje numerami telefonów do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych w naszym województwie. Dlatego też prosimy, żeby użytkownicy gospodarstw rolnych, które jeszcze nie zostały spisane, udostępnili nam swój numer telefonu do tego celu.

Numer telefonu można przekazać do Urzędu Statystycznego w Lublinie na kilka sposobów:

 1. mailem na adres RolnyLublin@stat.gov.pl – podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS oraz swój numer telefonu,
 2. SMS-em na numer 571506060 – ze swojego telefonu, podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS.

Adres e-mail i nr telefonu są również na stronie US Lublin:

https://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/numer-telefonu-i-e-mail-do-urzedu-statystycznego-w-lublinie-spis-rolny-2020-,180,1.html

Mogą Państwo również podać swój numer telefonu pracownikom Gminnego Biura Spisowego w swoim urzędzie gminy/miasta, którzy przekażą go odpowiedniemu rachmistrzowi spisowemu, żeby mógł się z Państwem skontaktować i umówić na spotkanie lub przeprowadzić spis przez telefon.

Wdrożenie czasowej organizacji ruchu - zamknięcie przejazdu kolejowego w miejscowości KobylanyDrukuj

 • 16/11/2020 15:34:47

Wdrożenie czasowej organizacji ruchu - zamknięcie przejazdu kolejowego w miejscowości Kobylany

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz Państwowego Zakładu Higieny w sprawie stosowania nagrzewnic powietrza w pomieszczeniach hal produkcyjnychDrukuj

 • 13/11/2020 15:14:32

OBWIESZCZENIEDrukuj

 • 12/11/2020 13:21:35

OBWIESZCZENIE

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCIDrukuj

 • 11/11/2020 11:45:39

Kliknij aby powiększyć DZIŚ 11 LISTOPADA - tak mocno zakorzeniony w świadomości Polaków dzień, w którym Polska odzyskała niepodległość.

Dając świadectwo patriotyzmu, w miejscach pamięci na terenie gminy Terespol, pojawiły się biało - czerwone wstęgi, kwiaty oraz znicze, a na fasadach domów zawisły polskie flagi.

Kliknij aby powiększyć

Na pamiątkę tak ważnych dla narodu polskiego wydarzeń z 1918 roku, w imieniu mieszkańców, Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk oraz Przewodniczący Rady Gminy Terespol Mieczysław Romaniuk złożyli wieniec przed Pomnikiem Niepodległości i Nieznanego Żołnierza w Koroszczynie.

Niech łączą nas ideały, które prowadziły na drodze do wolności wiele pokoleń polskich bohaterów!

 Czytaj więcej

Stanowisko GIS dot. postepowania ze zwłokami osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2Drukuj

 • 10/11/2020 11:48:14

postepowania ze zwłokami osób zmarłych na SARS-CoV-2

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 7 listopada 2020 r.Drukuj

 • 10/11/2020 11:32:59

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 7 listopada 2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Pobierz

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Pobierz

INFORMACJADrukuj

 • 09/11/2020 12:00:00

Kliknij aby powiększyć

POLICJA: Informacji o znalezieniu pieniędzyDrukuj

 • 09/11/2020 09:58:57

Komisariat Policji ogłoszenie

 

Komisariat Policji w Terespolu zwraca się z prośbą o podanie do publicznej wiadomości informacji o znalezieniu w dniu 23 października 2020 r na parkingu przy ulicy Czerwonego Krzyża w Terespolu pieniędzy w banknotach. Właściciela w/w pieniędzy pomimo podjętych w tym kierunku czynności dotychczas nie ustalono. Kontakt z prowadzącym postępowanie pod numerem telefonu 47 814 92 26 lub 734-402-475.

„CZYSTE POWIETRZE” – WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIADrukuj

 • 06/11/2020 14:34:22

Czyste powietrze

http://wfosigw.pl/czyste-powietrze/

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”.

W GMINIE TERESPOL ZAŚWIADCZENIA SĄ WYDAWANE

PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Gospodarstwo domowe tworzą:
1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1)  przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2)  ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) adres miejsca zamieszkania;
4) adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.

W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Wzór wniosku został ustalony w rozporządzeniu ministra klimatu, które publikujemy w załączniku Dz.U. 2020 poz. 1713.

Tak można złożyć

WNIOSEK - ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Terespolu:

 • dostarczyć osobiście do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 47,  21-550 Terespol, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 • wysłać pocztą na adres:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 47,  21-550 Terespol,
 • wysłać elektronicznie - taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem.

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 83 375 37 48.

30 LAT SAMORZĄDNOŚCI TO DOROBEK POKOLENIA RADNYCH, SOŁTYSÓW I WIELU INNYCH OSÓB KTÓRE WSPOMAGAŁY ODTWORZENIE SAMORZĄDU OD LAT 90. XX WIEKUDrukuj

 • 30/10/2020 13:18:41

Perły Samorządu - dyplomW 2020 roku mija 30 rocznica reformy samorządowej. Tegoroczny kongres „Perły samorządu” to edycja inna niż wszystkie dotychczasowe, ze względu na trwającą pandemię. Pomimo tych trudności organizatorzy postarali się by nie zaważyły one na ocenie odpowiedzi – zarówno gminy, jak i włodarze zostali wybrani przez pryzmat 2019 roku.

Ranking został podzielony na cztery grupy uwzględniające wielkość samorządów – gminy wiejskie, gminy miejsko - wiejskie, gminy miejskie do 100 tys. mieszkańców oraz gminy miejskie powyżej 100 tys. mieszkańców. Liderami w swoich kategoriach kolejno zostały następujące samorządy: Iława, Prusice, Sopot oraz Gdańsk.

Z okazji 30 lecia redakcja Dziennika Gazety  Prawnej nagrodziła również tych którzy szczególnie zasłużyli się na rzecz samorządności, wskazują błędy w przepisach i podpowiadają gminom jak rozwiązywać problemy lokalnych ojczyzn.: Krzysztofa Iwaniuka – Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP, Leszka Świętalskiego Sekretarza Generalnego Związku Gmin Wiejskich RP, Marka Wójcika Pełnomocnika Zarządu Związku Miast Polskich, Andrzeja Porawskiego – Dyrektora Biura Związku Miast Polskich i Grzegorza Kubalskiego – Zastępcę Dyrektora Związku Powiatów Polskich .

Wójt

Można to opowiadać jak bajkę: dawno, dawno temu kiedy w okolicach mojej gminy nie było prawie nic, zaczynaliśmy w ramach budowanych Komitetów Obywatelskich, wierząc, że wreszcie będziemy u siebie, że trójpodział władzy, nadrzędność prawa, autonomia dla społeczności  lokalnych pozwolą zmieniać rzeczywistość - tak po informacji o wyróżnieniu mówił w wywiadzie dla Gazety Prawnej, Krzysztof Iwaniuk Przewodniczący ZGW RP , Wójt Gminy Terespol -  jednocześnie podkreślając, że te 30 lat to dorobek pokolenia radnych, sołtysów i wielu innych osób które wspomagały odtworzenie samorządu od lat 90. XX wieku.

Konkurs dla klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa”Drukuj

 • 28/10/2020 14:10:51

Organizatorem konkursu dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa” jest Urząd Statystyczny w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin.

Zadanie konkursowe polega na jak najszybszym odnalezieniu w wyszukiwance słów w języku angielskim związanych z przestawionymi na obrazkach zagadnieniami nawiązującymi do zwierząt gospodarskich, pracy rolników, maszyn rolniczych i innych aspektów objętych Powszechnym Spisem Rolnym, który realizowany jest obecnie przez Urzędy Statystyczne w całej Polsce, a także na wykorzystaniu tych słów do ułożenia wyrazu stanowiącego hasło.

Pierwszych dwudziestu uczniów, którzy nadeślą poprawne rozwiązanie zadania konkursowego, otrzyma atrakcyjne nagrody!

Do wygrania atrakcyjne nagrody: gry logiczne, świnki skarbonki, kredki, puzzle i wiele innych.

Kto pierwszy, ten lepszy!

Cel konkursu:

 • rozwijanie spostrzegawczości u dzieci;
 • poszerzenie kompetencji językowych dzieci z zakresu słownictwa z języka angielskiego, związanego z zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym, który trwa od 1 września do 30 listopada 2020 r. i dotyczy ponad 1,5 miliona gospodarstw rolnych w całej Polsce,
 • poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wśród dzieci.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 01.09.2020-30.11.2020

Uczniu! Rozwiąż zadanie konkursowe i poznaj nowe słówka w języku angielskim związane z pracą rolników, zwierzętami gospodarskimi, maszynami rolniczymi i innymi zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym 2020.

 

Poniżej w pliki do pobrania -Zadanie konkursowe - wyszukiwanka,  Regulamin Konkursu dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa”.

 

Źródło: https://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/konkurs-dla-uczniow-klas-1-3-szkoly-podstawowej-pt-wyszukiwanka-jezykowa,173,1.html

Rekrutacja kadry medycznej do szpitala tymczasowegoDrukuj

 • 28/10/2020 10:56:14
 • 348 czytań

Wojewoda Lubelski
poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy
w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19
z terenu województwa lubelskiego

 

W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej. Rosnąca liczba chorych w powiązaniu z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami.

 

Wychodząc naprzeciw konieczności zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego oraz realizując misję wyznaczoną przez Rząd RP, Wojewoda Lubelski PILNIE poszukuje osób gotowych do podjęcia pracy w organizowanym w Lublinie szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19, przede wszystkim z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w podmiotach leczniczych systemu ochrony zdrowia.

W szczególności poszukuje się następujących lekarzy specjalistów lub lekarzy kończących szkolenie specjalistyczne w zakresie:

 

 • anestezjologii i intensywnej terapii,
 • chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem pneumonologii,
 • medycyny ratunkowej,
 • wszystkich dziedzin chirurgicznych – szczególnie pożądani są lekarze chirurdzy posiadający podstawowe umiejętności obsługi respiratora,
 • neonatologii posiadający umiejętności obsługi respiratora,
 • neurologii,
 • medycyny rodzinnej.

 

Ponadto poszukuje się personelu pielęgniarskiego celem udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu:

 • anestezjologii i intensywnej opieki medycznej,
 • chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem pneumonologii,
 • chirurgii,
 • neurologii,
 • medycyny ratunkowej.

 

Zakres obowiązków związanych z pracą w szpitalu tymczasowym będzie określany w zależności
od specjalizacji oraz zakresu umiejętności deklarowanej po przyjęciu do pracy.

 Dane adresowe

Komunikat Głównego Lekarza WeterynariiDrukuj

69,638,352 unikalne wizyty