MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

INFORMACJA O ZWROCIE CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGODrukuj

  • 20/01/2022 08:17:19
  • 7 czytań

INFORMACJA O ZWROCIE CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJINFORMACJA O ZWROCIE CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

ZMIANY W 2022 ROKU

Dnia 2 grudnia 2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2227). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022.

Ustawa wprowadza zmiany w wysokości limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów oraz limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła z 30 do 40 litrów

Roczny limit zwrotu podatku ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 l oleju napędowego (w 2022 r. - 1,00 zł), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych  wg. ewidencji gruntów na dzień 1 lutego danego roku  (110 x ilość użytków rolnych) oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Radykalne uproszczenia dla rolnikówDrukuj

  • 18/01/2022 12:13:28

logo MRiRW


Misją MRiRW jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających zrównoważony rozwój polskiej wsi, rolnictwa i rybactwa.
Dlatego, w ślad za inicjatywami wskazanymi w Polskim Ładzie oraz Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi, realizowany jest projekt strategiczny, którego celem jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia  działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem.
Chcemy, aby rolnicy i pozostali mieszkańcy wsi korzystali z wysokiej jakości usług publicznych, dzięki czemu zostanie też uwolniona wiejska działalność gospodarcza.
Prosimy o pomoc  w opracowaniu listy niezbędnych do wprowadzenia zmian w obowiązujących procedurach lub prawie, które pozwolą zrealizować zakładany cel projektu, w tym również wprowadzą ułatwienia dla małych i średnich gospodarstw rolnych w Polsce.
Propozycje zmian można składać do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 31 marca 2022 r. za pomocą formularza ankiety znajdującego się na stronie https://www.webankieta.pl/ankieta/696712/radyklane-uproszczenia-dla-rolnikow.html
Wypełnienie formularza ankiety jest dobrowolne i anonimowe.

 

INFORMACJADrukuj

  • 14/01/2022 08:05:12

Wójt Gminy TerespolSzanowni Mieszkańcy!
Wchodzimy w Nowy 2022 rok. Mamy za sobą trudny rok pandemii, która patrząc na dzienne liczby zachorowań i umieralności ciągle się rozwija. Jesteśmy pełni obaw o rosnącą inflację, a z nią ceny, oraz o nowe rozwiązania podatkowe w ramach programu Polski Ład, które mają negatywne przełożenie na dochody samorządów. Oczywiście są też pozytywy, mieszkańcy mają wyższe progi podatkowe i więcej pieniędzy zostanie w ich kieszeniach, ale odbędzie się to kosztem przedsiębiorców i niestety samorządów. Niepokój musi budzić przy zmniejszonych dochodach wzrost kosztów bieżących ogrzewania, energii elektrycznej, ceny paliw co generuje większe wydatki zarówno w zadaniach bieżących jak i inwestycyjnych.
Mimo tych trudności, w bieżącym roku planujemy kolejne działania prorozwojowe. Przygotowaliśmy się do trudniejszych czasów, spłaciliśmy wszystkie kredyty.
Otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8 230 040 zł na „Budowę dróg gminnych na terenie Centrum Gminy w Kobylanach”. Za rekordową kwotę, po „historycznym” przetargu, oddaliśmy w wieczyste użytkowanie nieruchomości na terenie Wolnego Obszaru Celnego pod kolejny terminal intermodalny.
Dzięki temu utrzymaliśmy, przez kolejny, już piąty rok, zwolnienie z płacenia podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych dla naszych mieszkańców, co będzie dodatkową pomocą w tych trudnych  czasach.
Dochody w budżecie zaplanowaliśmy na kwotę 35 mln zł, a wydatki trochę śmielej na 41 mln zł. Różnicę pokryją oszczędności z poprzednich lat. Na inwestycje przeznaczyliśmy około 12 mln zł czyli 30 % całego budżetu.
Jakie zadania zamierzamy realizować?
W tym roku zamierzamy m. innymi: dokończyć budowę Przychodni i rozpocząć jej zagospodarowywanie; dokończyć budowę dróg i uzbrajanie nowych działek pod budownictwo jednorodzinne w sąsiedztwie Urzędu; wybudować drogę Podolanka - Małaszewicze, oraz drogę w strefie aktywności gospodarczej w Małaszewiczach Małych; rozpocząć proces inwestycyjny wraz z pozyskaniem środków na budowę drogi Samowicze - Terespol. W porozumieniu ze Starostą Bialskim będziemy składać wniosek o środki na modernizację drogi powiatowej od drogi krajowej Nr 2 do miejscowości Żuki, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych RZ.F. Polski Ład.
Wspólne działania z Cargotorem zaowocowały wydaniem przez Starostę decyzji ZRID na budowę wiaduktu kolejowego w Kobylanach.
Ten rok będzie decydującym o rozpoczęciu historycznej modernizacji węzła przeładunkowego Małaszewicze, stąd naturalne wyzwanie w zakresie planowania uzupełnienia dróg w bezpośrednim sąsiedztwie portu.
Będziemy wspólnie z Gminą Zalesie zabiegać o nową drogę łączącą projektowane Centrum Logistyczne Małaszewicze z autostradą A-2,  omijającą obszar zabudowany Małaszewicz Dużych i Wólki Dobryńskiej (E-30).
Planujemy przyspieszyć zagospodarowywanie terenów rekreacyjnych wokół nowo wybudowanego zbiornika małej retencji „Czapelka”. Zleciliśmy również koncepcję budowy Gminnego Centrum Kultury w sąsiedztwie zbiornika wodnego.
Nadal będziemy sukcesywnie sprzedawać uzbrojone działki pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy Koroszczynem a Kobylanami.
Jednocześnie przygotowujemy program wsparcia dla mieszkańców, którzy zechcą w najbliższym czasie wymienić stare piece węglowe na ekologiczne źródła ciepła.
Myślimy też długofalowo. Pozostając w nadziei, że zostaną odblokowane fundusze unijne w bieżącej perspektywie finansowej wspólnie przygotowujmy się do planowania zadań co najmniej do roku 2030.

Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców, radnych, sołtysów do zgłaszania do Urzędu Gminy Terespol swoich pomysłów i oczekiwań w zakresie zadań gminy, by żyło nam się tu wszystkim lepiej.

Szczęśliwego Nowego Roku
Wójt Gminy Terespol
Krzysztof Iwaniuk

PARTNERSKA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓWDrukuj

  • 14/01/2022 07:59:25

PARTNERSKA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW	W piątek 10 grudnia 2021 r. uroczyście zostało podpisane porozumienie określające zasady współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze” na lata 2021 – 2030.

Porozumienie swoim zasięgiem obejmuje 12 gmin skupionych w obszarze przygranicznym, tj: Gminę  Hanna, Gminę Janów Podlaski, Gminę Kodeń, Gminę Konstantynów, Gminę Leśna Podlaska, Gminę Piszczac, Gminę Rokitno, Gminę Sławatycze, Gminę Terespol, Miasto Terespol, Gminę Tuczna i Gminę Zalesie. „Aktywne Pogranicze” funkcjonuje od 2014 r. a liderem obszaru funkcjonalnego jest gmina Tuczna.

Porozumienie to jest wyrazem partnerskiej współpracy samorządów i jest odpowiedzią na potrzebę integracji w celu skutecznego realizowania projektów. W efekcie gminy działające w ramach porozumienia zwiększą efektywność realizowanych przedsięwzięć a także mają możliwość wspólnej realizacji zintegrowanych projektów, co jest bardzo istotne zwłaszcza w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych na ich realizację. W imieniu gminy Terespol Porozumienie zawarli Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Edyty Maruda.

PARTNERSKA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWCÓWDrukuj

  • 13/01/2022 11:04:18

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWCÓW12 stycznia br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Nowym Opolu odbyło się coroczne świąteczne spotkanie samorządowców i przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie i portalu podlasie24.pl.

Na spotkaniu obecne były władze kościelne, na czele z biskupem Kazimierzem Gurdą i Grzegorzem Suchodolskim, państwowe, samorządowcy, przedstawiciele wojska i służb mundurowych, świata nauki, biznesu, służby zdrowia i organizacji społecznych.

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO Z DNIA 4 STYCZNIA 2022 r.Drukuj

  • 12/01/2022 09:40:15

Informacja Wojewody Lubelskiego

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 4 stycznia 2022 r. o wejściu w życie 17 oraz 22 grudnia 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów z 16 oraz 21 grudnia 2021 r. (odpowiednio: Dz. U. poz. 2330 i poz. 2378) zmieniających rozporządzenie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wskazujących nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 
Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 4 stycznia 2022 r. pdf (235,59 KB)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2021 r. pdf (197,12 KB)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. pdf (183,98 KB)

DODATEK OSŁONOWYDrukuj

  • 11/01/2022 12:17:22

Wójt Gminy Terespol informuje,  że od 10 stycznia 2022 r. mieszkańcy  mogą składać wnioski o dodatek osłonowy w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Terespolu ul. Wojska Polskiego 47 oraz w formie elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

W przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie realizowana w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r., otrzymają dodatek osłonowy jednorazowo.

Wypłata dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Wnioski złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Od 4 stycznia 2022 r. będzie czynna specjalna infolinia dotycząca dodatku osłonowego. Pod numerem +48 22 369 14 44 dzwoniący otrzymają profesjonalną pomoc w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Kryterium dochodowe
Zgodnie z przepisami dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość dochodów nie przekracza 2100 zł*, oraz osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość dochodu nie przekracza 1500 zł* na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wysokości dodatku osłonowego w skali roku:
– 400 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
– 600 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
– 850 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
– 1150 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Podwyższona wysokość dodatku osłonowego w skali roku (przysługuje tylko pod warunkiem zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków):
– 500 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
– 750 zł dla gospodarstw domowych, 2-3 osobowych,
– 1062,50 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
– 1437,50 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

UWAGA podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554 z późn. zm.).

Informacja o przyznaniu świadczenia.
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej . Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

DODATEK OSŁONOWY

OBWIESZCZENIEDrukuj

INFORMACJADrukuj

  • 03/01/2022 11:38:59

INFORMACJA

IX Powiatowy Noworoczny Przegląd Kolęd i Pastorałek - Kobylany 2022Drukuj

66,296,008 unikalne wizyty