MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

Sesja Rady Gminy Terespol

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

GeoportalHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Maj 2020 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

PTASIA GRYPA – APEL DO HODOWCÓW DROBIUDrukuj

 • 08/01/2020 09:26:19

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu.
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób
 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Ulotka ptasia grypa.pdf

Galeria zdjęć z koncertu: MAGDA STECZKOWSKA - Kolędy i pastorałkiDrukuj

 • 07/01/2020 09:45:28

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW I PÓŁROCZE 2020Drukuj

ROZKŁAD GODZIN PRAC APTEK W POWIECIE BIALSKIMDrukuj

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE SESJI RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 19/12/2019 12:29:57

Serdecznie zapraszam na posiedzenie VII Sesji Rady Gminy  Terespol, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 32.

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIA

Sesja on-line dostępna będzie w dn. 30.12.2019 r. pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=mSD80jUrM1I

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2019.
7. Zapoznanie z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:
- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez Gminę Terespol na lata 2020-2023;
- w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Terespol na 2020 rok;
- w   sprawie   zaopiniowania   przedłożonego  przez   Wójta   Gminy  Terespol projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia miesięcznych stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Terespol na lata 2020-2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Terespol.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Terespol w roku szkolnym 2019/2020.
15. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
16. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MIECZYSŁAW ROMANIUK

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETOWO- FINANSOWEJ I SPRAW SPOŁECZNYCHDrukuj

 • 19/12/2019 12:26:57

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 31.

Proponowany porządek posiedzenia dostępny na www.bip.gminaterespol.pl

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWO-FINANSOWEJ I SPRAW SPOŁECZNYCH
TOMASZ SYLWESIUK

Koncert - MAGDA STECZKOWSKA - KOLĘDY I PASTORAŁKIDrukuj

 • 18/12/2019 11:56:03

Kliknij aby powiększyć

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE SENIORALNE W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 17/12/2019 11:14:22

Kliknij aby powiększyćW minioną niedzielę 15 grudnia 2019r. po raz czwarty odbyło się świąteczne spotkanie dla seniorów z gminy Terespol. Swoją obecnością w tym szczególnym dniu zaszczycili przedstawiciele władz gminy, m.in.: Wójt Gminy Terespol - Pan Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący Rady Gminy Terespol - Pan Mieczysław Romaniuk oraz Sekretarz Gminy Terespol - Pani Danuta Wowczeniuk.

>>> Galeria zdjęć <<<

VII Powiatowy Noworoczy Przegląd Kolęd i Pastorałek - Kobylany 2020Drukuj

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNEDrukuj

 • 16/12/2019 14:43:34

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

OFICJALNE OTWARCIE PARKINGU PRZY CMENTARZU PARAFIALNYM W MAŁASZEWICZACHDrukuj

 • 16/12/2019 11:00:00

W dniu 01.12.2019 r. miało miejsce uroczyste otwarcie parkingu przy cmentarzu parafialnym w Małaszewiczach. W uroczystości uczestniczyli m. in.Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Romaniuk, sołtys Małaszewicz Kamila Korneluk, proboszcz parafii ks. Bogusław Mich, wykonawca robót Eliasz Pietraszuk oraz mieszkańcy Małaszewicz.
W ramach zadania wykonano roboty drogowe w zakresie: budowy drogi o jezdni z betonowej kostki brukowej o pow. 512,83 m2 (od ul. Kolejarzy do końca parkingu) oraz jezdni z kruszywa naturalnego o pow. 874,17 m2; budowy parkingu z kostki brukowej o pow. 798,67  m2, budowy chodników z kostki brukowej o pow. 102,18 m2 a także roboty elektryczne w zakresie oświetlenia parkingu – 4 szt. słupów oświetleniowych z oprawami LED 36 W.

>>> GALERIA ZDJĘĆ<<<

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 13/12/2019 08:14:26

VI SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 12/12/2019 12:28:28

W dniu 2 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się VI Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.
Najważniejszym elementem posiedzenia VI Sesji Rady Gminy Terespol było uchwalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny oraz nieselektywny.
Od 2020 roku na terenie Gminy Terespol będzie obowiązywała nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi  w sposób:
1) selektywny – 13,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
2) nieselektywny – 30,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Nadal będzie również obowiązywała ulga dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny.
Wykaz podjętych uchwał:
- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
- w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2019.
- w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kobylany.
- w sprawie przystąpienia Gminy Terespol do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 - 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2020 roku.
- zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=G-U__-lLq5I

OGŁOSZENIE O DNIU WOLNYM OD PRACYDrukuj

 • 05/12/2019 12:01:23

herb
Zarządzeniem Nr 71/19 Wójta Gminy Terespol

z dnia 2 grudnia 2019 r.

wyznacza się dzień 24 grudnia 2019 r.

dniem wolnym od pracy

/zostanie odpracowany w sobotę 14 grudnia 2019 r./

KOMUNIKAT NA TEMAT LEKÓW NA CUKRZYCĘDrukuj

 • 05/12/2019 11:09:24

leki2

W związku z informacjami dotyczącymi zanieczyszczenia metforminy, substancji czynnej używanej do produkcji leków przeciwko cukrzycy, Ministerstwo Zdrowia informuje, że 4 grudnia Minister Zdrowia, prof. Łukasz Szumowski zorganizował spotkanie z udziałem:

 • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Grzegorza Cessaka;
 • Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Pawła Piotrowskiego;
 • Głównego Inspektora Sanitarnego, prof. Jarosława Pinkasa;
 • Dyrektora Narodowego Instytutu Leków, Anny Kowalczuk;
 • Wiceprezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej, Michała Byliniaka;
 • konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych, prof. Jacka Różańskiego; 
 • konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii prof. Jarosława Kaźmierczaka; 
 • konsultanta krajowego w dziedzinie endokrynologii prof. Andrzeja Lewińskiego;
 • konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii, prof. Krzysztofa Strojka;
 • konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii prof. Krzysztofa Czajkowskiego.

W zgodnej opinii ekspertów pacjenci nie powinni rezygnować z przyjmowania leków zawierających metforminę. W przypadku uzyskania potwierdzonych informacji o zanieczyszczeniach występujących w konkretnych partiach leków Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie wyda decyzję o wycofaniu ich z obrotu. Jest to standardowa procedura, która jest każdorazowo wdrażana w takich sytuacjach. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów przekazywanie tych informacji do aptek odbędzie się w ścisłej współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską. Informacje o możliwym niepożądanym działaniu produktów leczniczych nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA), a do Ministerstwa Zdrowia nie zostały przekazane jakiekolwiek wytyczne EMA o wycofaniu leków ze sprzedaży ani o konieczności zaprzestania ich przyjmowania.

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-na-temat-lekow-na-cukrzyce

47,785,590 unikalne wizyty