MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?Drukuj

 • 27/08/2021 08:49:51

logo NSP2021

Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?
Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).
Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze grzywny.

https://stat.gov.pl/aktualnosci/czy-pamietasz-ze-udzial-w-spisie-powszechnym-jest-obowiazkowy,357,1.html

Nie spisałeś się przez Internet lub telefon? Spodziewaj się rachmistrza!
W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 rachmistrzowie spisowi przeprowadzają wywiady bezpośrednie oraz wywiady telefoniczne.  
Kontaktu ze strony rachmistrza mogą spodziewać się osoby, które dotychczas nie spisały się samodzielnie przez Internet lub telefon na infolinii spisowej. Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz.

https://stat.gov.pl/aktualnosci/nie-spisales-sie-przez-internet-lub-telefon-spodziewaj-sie-rachmistrza,372,1.html

Gminne Biuro Spisowe w Kobylanach

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 23/08/2021 08:14:48

Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Polatycze powiat bialski, województwo lubelskie informuje i zaprasza udziałowców Wspólnoty wsi Polatycze na ogólne zebranie członków spółki, które odbędzie się w dniu:

 • 26.08.2021r. o godz. 17.00 (I termin zebrania),
 • 02.09.2021r. o godz. 16.30 (II termin zebrania – odbędzie się tylko w przypadku braku połowy liczby udziałowców w dniu 26.08.2021r.).

Zebranie odbędzie się w świetlicy w Polatycze.  
Porządek zebrania:

 1. Wybór Przewodniczącego ogólnego zebrania członków
 2. Otwarcie obrad zwyczajnego  ogólnego zebrania członków
 3. Stwierdzenie quorum
 4. Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego ogólnego zebrania
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania  
 6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z bieżącej działalności;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania zarządowi absolutorium z działalności;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego i wieloletniego planu finansowego;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na cele społeczne, kulturalne Wspólnoty;
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażania zgody na zamontowanie na gruntach wspólnoty przewodów światołowodowych
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie w sprawie wyboru członków zarządu spółki ;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji rewizyjnej spółki;
 13. Wolne wnioski
 14. Zakończenie obrad zwyczajnego zebrania członków

82. Rocznica bombardowania Lotniska w MałaszewiczachDrukuj

 • 20/08/2021 13:57:29

82. Rocznica bombardowania Lotniska w Małaszewiczach

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGODrukuj

 • 19/08/2021 10:38:09

Uchwała antysmogowa dla województwa lubelskiego - Nowe przepisy, które Ciebie dotyczą

 

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Smog albo zdrowie - Pamiętaj, że nie możesz spalać:

 • Węgla brunatnego
 • Węgla kamiennego niskiej jakości (muł, flot, drobny miał)
 • drewna o wilgotności powyżej 20%

Spalaj dobrej jakości paliwo z legalnych źródeł - Zalecenia dotyczące paliw stałych:

 • gruboziarnisty węgiel kamienny
 • ekogroszek
 • pelet
 • brykiet
 • biomasa drzewna
 • drewno sezonowane (dąb, byk, grab, brzoza)

Nie przegap terminów!

Budujesz dom lub wymieniasz stary piec? Montuj wyłącznie kocioł spełniający normy ekoprojektu.

Montujesz nowy kominek? Pamiętaj, że musi spełniać wymagania ekoprojektu.

Jeśli masz wysokoemisyjny kocioł węglowy to pamiętaj masz czas na jego wymianę do dnia:

 • 31 grudnia 2023 r. kotły bezklasowe oraz kotły klasy 1 i 2
 • 31 grudnia 2026 r. kotły klasy 3 i 4
 • 31 grudnia 2029 r. kotły klasy 5

na kocioł Ecodesign (zgodny w wymaganiami ekoprojektu) lub inne ekologiczne i niskoemisyjne źródło ogrzewania.

Możesz liczyć na pomoc Doradcy Energetycznego z UMWL, który pomoże zdobyć informacje dot. dofinansowania na wymianę kopciucha i podjąć decyzję o wyborze nowego źródła ciepła dla Twojego domu. Kontakt z zespołem Doradców Energetycznych na adres: doradztwo.energetyczne@lubelskie.pl lub pod numerami telefonów: 81 537 16 17 i 81 537 16 16.

Więcej informacji: https://ochronapowietrza.lubelskie.pl/

Szczególną wagę wśród priorytetów polityki ekologicznej kraju i regionu lubelskiego ma ochrona powietrza. Wytyczne dotyczące takiej ochrony wskazuje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1219). zm. Są to:

 • utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach;
 • zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane;
 • zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.

Na podstawie tej ustawy, innych przepisów prawa polskiego, a także dyrektyw Unii Europejskiej, w naszym kraju rokrocznie wykonuje się ocenę jakości powietrza. Za organizację i funkcjonowanie systemu monitoringu i oceny odpowiedzialne są regionalne wydziały monitoringu środowiska (powietrze.gios.gov.pl). Dane uzyskiwane w ramach systemów oceny jakości powietrza służą opracowaniu corocznych klasyfikacji stref ustanowionych na obszarze danego województwa.

 1. W przekazywanych do 30 kwietnia każdego roku zarządowi województwa ocenach inspektor wymienia strefy, w których jakość powietrza nie odpowiada standardom.
 2. W ciągu następnych 15 miesięcy zarząd województwa zobowiązany jest do przygotowania dla nich odrębnych projektów programów ochrony powietrza (POP), które następnie opiniują właściwi wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast oraz starostowie.
 3. Ostatecznie, po 18 miesiącach, licząc od dnia otrzymania wyników oceny, sejmik danego województwa zatwierdza takie programy.

W województwie lubelskim obowiązują obecnie dwa programy ochrony powietrza. Ponadto, 19 lutego 2021 roku Sejmik Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, czyli tzw. uchwałę antysmogową.

AKCJA SZCZEPIENIA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCHDrukuj

 • 19/08/2021 10:20:23

DWIE AKCJE SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Informuję, że w dniach 14-16 września 2021 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Ponadto w dniach 25-29 października 2021 r. * planowane jest przeprowadzenie dodatkowej akcji szczepień.
• Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km2,
• Zrzuty obejmą kompleksy leśne,  pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych,
• Dawkę szczepionki  stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu,
• Nie wolno dotykać szczepionki,
• Jeśli szczepionka dostanie  się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem,
• Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem,
• Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
• Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

LUBELSKI Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Paweł Piotrkowski

* Termin akcji może ulec zmianie, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.

UROCZYSTA XV SESJI RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 17/08/2021 15:16:06

W związku z awarią techniczną systemu  obrady  uroczystej  XV  Sesji  Rady  Gminy  Terespol są dostępne wyłącznie w formie audio:

-na stronie internetowej: www.gminaterespol.pl oraz pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/,

-w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Terespol.

SZCZEPIENIOBUS W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 12/08/2021 09:57:08

SZCZEPIENIOBUS W GMINIE TERESPOL

MOBILNE PUNKTY SPISOWEDrukuj

 • 12/08/2021 08:50:32
Zapraszamy do Mobilnych Punktów Spisowych:
 • 16.08.2021 r. Łobacze Mały - świetlica wiejska godz. 9.00-13.00
 • 16.08.2021 r. Łobacze Duży - świetlica wiejska godz. 13.00-17.00
 • 16.08.2021 r. Małaszewicze Duże - świetlica wiejska godz. 9.00-16.00
 • 17.08.2021 r. Neple - świetlica wiejska godz. 9.00-16.00
 • 17.08.2021 r. Starzynka - świetlica wiejska w Neplach godz. 9.00-16.00
 • 18.08.2021 r. Koroszczyn - świetlica wiejska godz. 9.00-16.00
 • 18.08.2021 r. Małaszewicze Małe - świetlica wiejska godz. 9.00-16.00
 • 19.08.2021 r. Kuzawka - świetlica wiejska godz. 9.00-13.00
 • 19.08.2021 r. Krzyczew - świetlica wiejska godz. 13.00-17.00
 • 19.08.2021 r. Lebiedziew - świetlica wiejska godz. 9.00-16.00
 • 20.08.2021 r. Polatycze - świetlica wiejska godz. 9.00-14.00
 • 20.08.2021 r. Kobylany - szkoła podstawowa (wejście główne) godz. 9.00-16.00
Łobaczew Mały Łobaczew Duży Małaszewicze Duże
Neple Starzynka Koroszczyn
Małaszewicze Małe Kuzawka Krzyczew
Lebiedziew Polatycze Kobylany

KONKURS GRANTOWY "AKTYWNA LUBELSZCZYZNA"Drukuj

 • 12/08/2021 07:59:53

KONKURS GRANTOWY "AKTYWNA LUBELSZCZYZNA"

SPIS I PROMOCJA SZCZEPIEŃ W TERENIEDrukuj

 • 09/08/2021 10:47:46

W dniu 1 sierpnia 2021 r. na terenie rekreacyjnym przy kąpielisku w Kobylanach odbyło się "Bialskopodlaskie Święto Miodu" podczas, którego odbyła się promocja szczepień prowadzona przez pracowników Urzędu Gminy Terespol oraz funkcjonował Mobilny Punkt Spisowy, gdzie każdy zainteresowany mógł dokonać spisu. Łącznie w Mobilnym Punkcie Spisowym spisało się 237 osób.

SPIS I PROMOCJA SZCZEPIEŃ W TERENIE  SPIS I PROMOCJA SZCZEPIEŃ W TERENIE

Zachęcamy  do skorzystania z Mobilnych Punktów Spisowych w dniu 10 sierpnia 2021 r. - Małaszewicze /teren targowiska/ godz. 10.00 - 15.00, 11 sierpnia 2021 r. 
- Bohukały/świetlica wiejska/ godz. 10.00 -15.00.

Aktualnie, na terenie gminy Terespol obowiązek spisowy zrealizowało niespełna 60 % mieszkańców. Dla porównania w gminie Gniewoszów  spisało się już 97,42 %.

Pamiętajmy, że spis  trwa tylko do końca września, a udział w nim jest obowiązkowy!

63,149,266 unikalne wizyty