MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODYDrukuj

  • 17/07/2020 19:04:56

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY Na ujęciu wody  w Koroszczynie została uruchomiona nowa technologia filtracji wody przeznaczonej do picia. Wymienione i uruchomione zostały także zbiorniki przeznaczone do magazynowania wody pitnej, są to dwa naziemne zbiorniki o pojemności 150 m3 każdy. Podczas modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Koroszczynie zostały zastosowane materiały i urządzenia  z atestami pozytywnie ocenionymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej. Całość armatury filtracyjnej i przesyłowej wykonano z materiałów o najwyższej jakości tj. stali kwasoodpornej gwarantującej długowieczność i niezawodność.  Stacja Uzdatniania Wody w Koroszczynie przez cały czas jest modernizowana, unowocześniana zarówno pod względem technicznym jak i estetycznym. Wszystkie podejmowanie działania służą jednemu celowi - dostarczanie dla odbiorców wody pitnej o  jak najlepszych parametrach.

Ponadto dla wspomagania systemu energetycznego zasilającego ujęcie wykonano instalację  fotowoltaiczną o mocy 40 kWp.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

INFORMACJADrukuj

  • 16/07/2020 08:00:33

UWAGA !

Przypominamy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników, w związku z trwającym stanem epidemii od 23 marca br. wyłączone zostały z użytku do odwołania gminne place zabaw i siłownie na świeżym powietrzu na terenie gminy Terespol.

Na obiektach są umieszczone informacje o zakazie korzystania.

WYNIKI GŁOSOWANIA W GMINIE TERESPOLDrukuj

  • 13/07/2020 12:26:34

W gminie Terespol wyniki wyglądały następująco:
DUDA Andrzej Sebastian liczba głosów: 2316 - 70,85%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz liczba głosów: 953 - 29,15%
Frekwencja w gminie Terespol wynosi 63,20 %.
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/2/gm/60116

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnejDrukuj

  • 09/07/2020 11:23:43
  • 1133 czytań

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

UWAGA!!!Drukuj

  • 08/07/2020 10:33:27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu przypomina, że wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) złożone w 2019 r. realizowane są do 31 maja 2021 r.

Prosimy o składanie wniosku na 500+ jedynie w sytuacji nowo narodzonego dziecka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu informuję, iż od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu ,,Dobry start”.

Świadczenie jest przyznawane w wysokości 300 zł i przysługuje raz w roku na dziecko

uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat.

Wnioski można składać za pośrednictwem portali PUE ZUS, drogą elektroniczną oraz bankową.

Wzór wniosku dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzorwnioskuoswiadczeniedobrystrt.
Więcej informacji na temat świadczenia na stronie: http://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start.
Od 1 sierpnia 2020 r. można składać wnioski w wersji papierowej w budynku GOPS.

OGŁOSZENIEDrukuj

  • 07/07/2020 09:40:26

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE

SZACOWANIA SZKÓD W ROLNICTWIE

SZACOWANIE SZKÓD

W związku z możliwością wystąpienia szkód w uprawach rolnych na terenie Gminy Terespol spowodowanych deszczem nawalnym i gradem, Wójt Gminy Terespol informuje, że rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach w wyniku tych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o oszacowanie strat.

Wnioski o oszacowanie strat należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2020 roku w Urzędzie Gminy Terespol, Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze.

Zgodnie z wytycznymi działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. W związku z powyższym rolnicy, którzy zamierzają złożyć wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, proszeni są o niepodejmowanie żadnych prac agrotechnicznych w uprawach, w których powstały straty.

Wszystkie dane we wniosku o oszacowanie strat, dotyczące upraw, powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty  składanym do ARiMR, kopię którego należy dołączyć do składanego wniosku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem :

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

OBWIESZCZENIEDrukuj

  • 07/07/2020 09:32:55

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIEDrukuj

  • 02/07/2020 09:44:03

dot. podtopien_pans_pow_insp_sani

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH II PÓŁROCZE 2020 r.Drukuj

AKTYWNE POGRANICZEDrukuj

  • 30/06/2020 11:34:38

„Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o ponowne wypełnienie anonimowej ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie sytuacji Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze w obliczu obecnego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, a także wyznaczenie nowych lub potwierdzenie kierunków rozwoju do roku 2030, które wskazane zostały w poprzedniej wersji badania. Istotnym celem ankiety jest przeanalizowanie trendów i zmian w podejściu do rozwoju całego obszaru. Wyniki ankiety będą uwzględnione w strategii rozwoju Aktywnego Pogranicza na lata 2020-2030.

Jest to kolejna wersja ankiety i ma ona charakter anonimowy. Jednak jeśli uważacie Państwo za stosowne, można ją podpisać lub wskazać instytucję, w imieniu której występujecie.

ANKIETA BĘDZIE DOSTĘPNA DO 5 LIPCA 2020”

66,295,854 unikalne wizyty