MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/domyslna

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJDrukuj

 • 11/03/2021 09:52:29

Organizacja  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej

dla dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
wraz z Filiami

w Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu i Wisznicach

INFORMUJE

Dzieci, uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferuje Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wraz z filiami. Placówki te działają bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2.

Udzielanie bezpośredniej pomocy przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną polega m.in. na prowadzeniu diagnozy, terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Placówka wspiera także rodziców oraz nauczycieli w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, emocjonalnych i  wychowawczych. Informacje dotyczące powyższych zagadnień są dostępne na stronie internetowej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej http://powiatowa-poradniabp.pl/ oraz w szkołach.

Dane teleadresowe:

 • POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

ul. WARSZAWSKA 12C

21-500 BIAŁA PODLASKA

TEL/FAX 83 343 31 23

e-mail: poradniapedagog@interia.pl , bialapodlaska@powiatowa-poradniabp.pl

 • FILIA W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

ul. CZYSTA 11

21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI

TEL 691419531

e-mail:  pppmiedzyrzec.podl@wp.pl , miedzyrzecpodlaski@powiatowa-poradniabp.pl

 • FILIA W TERESPOLU

ul. WOJSKA POLSKIEGO 88

21-550 TERESPOL

TEL 83 375 23 44

e-mail: ppppfiliaterespol@interia.pl , terespol@powiatowa-poradniabp.pl

 • FILIA W WISZNICACH

ul. WARSZAWSKA 44

21-580 WISZNICE

TEL 83 378 22 37

e-mail: poradniapp@poczta.fm , wisznice@powiatowa-poradniabp.pl

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.

Do korzystania z poradni on-line zachęcamy w szczególności:

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • placówki doskonalenia nauczycieli,
 • instytucje wspierania rodziny, pomocy społecznej,
 • instytucje ochrony zdrowia, Centra Zdrowia Psychicznego,
 • instytucje wymiaru sprawiedliwości,
 • inne podmioty publiczne i niepubliczne w zależności od potrzeb.


Formuła on-line zapewnia specjalistom uproszczoną ścieżkę spotkań i konsultacji, co ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń specjalistów z różnych regionów Polski.

Osoby potrzebujące pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Ponadto poradnia posiada bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć. Będzie ona aktualizowana.

Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. W zakładce „zarejestruj się” należy wybrać opcję „Instytucja”, a następnie założyć profil, podając swoje dane, krótką informację o profilu działalności oraz kadrze merytorycznej. Więcej informacji na temat Poradni Psychologicznej online  

Bezpłatna infolinia 800 080 222

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatną, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

                                                    p.o. Dyrektora  Powiatowej  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

mgr Małgorzata Świderska - Poniatowska

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGODrukuj

 • 11/03/2021 09:48:25

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

11 MARCA DZIEŃ SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJDrukuj

 • 11/03/2021 07:00:00

11 MARCA DZIEŃ SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

INFORMACJADrukuj

 • 09/03/2021 14:44:44

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE TERESPOL

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

 • 09/03/2021 14:21:31

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 


Wójt Gminy Terespol ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Terespol, położonych w miejscowości Kobylany

https://ugterespol.bip.lubelskie.plBUDOWA PRZYCHODNI W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 09/03/2021 13:39:01

Gmina Terespol informuje, że przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa  przychodni w Gminie Terespol. Zakres budowy obejmuje wykonanie trzy kondygnacyjnego budynku wraz z infrastrukturą  w następującym zakresie:
   - budowa budynku niepodpiwniczonego,  pow. zabudowy 450,08 m2, powierzchnia użytkowa 1 095,10 m2, kubatura 4 726,30 m3,
    -   wykonanie dojść i dojazdów z kostki betonowej o łącznej powierzchni 307,71 m2,
    -   budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego,
    -   budowa przyłącza centralnego ogrzewania o długości 66,0 m (wraz z węzłem cieplnym),
    -   budowa przyłącza elektrycznego.
Na parterze budynku zlokalizowane będzie przychodnia z gabinetami lekarskimi: ginekologicznym, stomatologicznym, szczepień, zabiegowym oraz wymaganym zapleczem a także punkt apteczny. Na piętrze i poddaszu planowane są pomieszczenia biurowe.  
Wykonawcą robót jest firma Tres-Bud Usługi Ogólnobudowlane Mateusz Treska, Biała Podlaska, za kwotę 3 526 554,53 zł. Nad realizacją inwestycji został ustanowiony nadzór inwestorski za kwotę 58 700,00 zł.
Termin wykonania 30 września 2022 r.

BUDOWA PRZYCHODNI W GMINIE TERESPOL

DZIEŃ KOBIET!Drukuj

 • 08/03/2021 12:14:50

DZIEŃ KOBIET!

Świat bez kobiet, byłby jak ogród bez kwiatów.
Pierre de Brantome

Drogie Panie,
pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i pogody ducha.
Życzę, by szczery uśmiech nie znikał z Waszych twarzy,
a każdy nowy dzień był wyjątkowy i był powodem do zadowolenia.
Niech nigdy nie zabraknie ciepła i miłości najważniejszych osób w Waszym życiu.

Krzysztof Iwaniuk

Wójt Gminy Terespol

KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICHDrukuj

 • 05/03/2021 12:08:45

Uprzejmie informujemy, że przedłużono termin przesyłania zgłoszeń
do dnia 18 kwietnia 2021 r.


KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICHhttps://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw

Szczepienia przeciwko COVID-19 - ważne informacjeDrukuj

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCHDrukuj

 • 02/03/2021 13:03:14

Kliknij aby powiększyćGdy wolny świat świętował zakończenie II wojny światowej, oni bili sięz wojskami NKWD, KBW, grupami operacyjnymi Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. Skutecznie bronili Polaków przed samowolą komunistycznej władzy, rozbijali posterunki, areszty, więzienia, uwalniając zatrzymanych przez bezpiekę. Nie zgadzali się na zniewolenie Polski i pozostali do końca wierni Niepodległej Rzeczypospolitej.

Spośród uczestników antykomunistyczne-go powstania niezłomnych Żołnierzy Wyklętych mało kto doczekał wdzięczności. Dziś nie sposób policzyć inicjatyw przywracających pamięć o Wyklętych walczących w latach 1944 – 1963.

Czytaj więcej

KONKURS „KULINARNE SKARBY WIELKANOCY”Drukuj

 • 26/02/2021 10:43:06

Konkurs dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego na opis i przepisy tradycyjnych potraw wielkanocnych.

Czytaj więcej

II WOJEWÓDZKI KONKURS NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄDrukuj

 • 23/02/2021 15:22:45

W imieniu organizatorów zapraszamy mieszkańców Gminy Terespol
do udziału w konkursie.

Prace należy złożyć w terminie do dnia 05.03.2021r.
w biurze Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach,
Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze.

Najlepsze prace przekażemy do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej,
które zgodnie z Regulaminem dostarczy prace
do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.

>>> Regulamin i karta zgłoszenia <<<

STYPENDIUM HORYZONTY CZEKA NA CIEBIEDrukuj

 • 22/02/2021 14:35:54

Program Stypendialny Horyzonty dla młodzieży z województwa lubelskiegoHoryzonty! To szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej.
•    Pokrywamy pełne koszty zamieszkania w bursie, wyżywienia i biletów komunikacji miejskiej oraz częściowo szkolnych wycieczek.  
•    Organizujemy i finansujemy wakacje i ferie, podczas których uczymy się żeglować, pływać na desce, jeździć na nartach czy snowboardzie.
•    Wiemy, że znajomość języków obcych jest ważna, dlatego finansujemy naukę w szkole językowej i egzaminy na certyfikaty.
•    Podchodzimy do stypendystów indywidualnie i wspieramy ich w rozwijaniu zainteresowań i pasji.
•    Pomagamy otworzyć się na świat i jego różnorodność, angażujemy w projekty społeczne i obywatelskie.
•    Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy pracujący w miastach, w których uczy się młodzież. W trudnych sytuacjach stypendyści nigdy nie są sami, mogą też liczyć na wsparcie naszych psychologów.
Zapraszamy uczniów klas 8 szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 1200 złotych netto na osobę. Średnia ocen nie jest kryterium udziału w Programie, jednak wyniki w nauce powinny wskazywać na możliwość dostania się do jednego z 19 liceów lub techników, z którymi współpracuje Fundacja EFC.
Rekrutacja ruszyła 15 lutego i potrwa do 31 marca 2021! Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji EFC: www.efc.edu.pl i na Facebooku: @fundacjaEFC.
Zapraszamy! Daj szansę swojemu dziecku rozwinąć jego potencjał!

71,764,875 unikalne wizyty