MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/domyslna

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCHDrukuj

 • 02/03/2021 13:03:14

Kliknij aby powiększyćGdy wolny świat świętował zakończenie II wojny światowej, oni bili sięz wojskami NKWD, KBW, grupami operacyjnymi Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. Skutecznie bronili Polaków przed samowolą komunistycznej władzy, rozbijali posterunki, areszty, więzienia, uwalniając zatrzymanych przez bezpiekę. Nie zgadzali się na zniewolenie Polski i pozostali do końca wierni Niepodległej Rzeczypospolitej.

Spośród uczestników antykomunistyczne-go powstania niezłomnych Żołnierzy Wyklętych mało kto doczekał wdzięczności. Dziś nie sposób policzyć inicjatyw przywracających pamięć o Wyklętych walczących w latach 1944 – 1963.

Czytaj więcej

KONKURS „KULINARNE SKARBY WIELKANOCY”Drukuj

 • 26/02/2021 10:43:06

Konkurs dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego na opis i przepisy tradycyjnych potraw wielkanocnych.

Czytaj więcej

II WOJEWÓDZKI KONKURS NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄDrukuj

 • 23/02/2021 15:22:45

W imieniu organizatorów zapraszamy mieszkańców Gminy Terespol
do udziału w konkursie.

Prace należy złożyć w terminie do dnia 05.03.2021r.
w biurze Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach,
Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze.

Najlepsze prace przekażemy do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej,
które zgodnie z Regulaminem dostarczy prace
do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.

>>> Regulamin i karta zgłoszenia <<<

STYPENDIUM HORYZONTY CZEKA NA CIEBIEDrukuj

 • 22/02/2021 14:35:54

Program Stypendialny Horyzonty dla młodzieży z województwa lubelskiegoHoryzonty! To szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej.
•    Pokrywamy pełne koszty zamieszkania w bursie, wyżywienia i biletów komunikacji miejskiej oraz częściowo szkolnych wycieczek.  
•    Organizujemy i finansujemy wakacje i ferie, podczas których uczymy się żeglować, pływać na desce, jeździć na nartach czy snowboardzie.
•    Wiemy, że znajomość języków obcych jest ważna, dlatego finansujemy naukę w szkole językowej i egzaminy na certyfikaty.
•    Podchodzimy do stypendystów indywidualnie i wspieramy ich w rozwijaniu zainteresowań i pasji.
•    Pomagamy otworzyć się na świat i jego różnorodność, angażujemy w projekty społeczne i obywatelskie.
•    Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy pracujący w miastach, w których uczy się młodzież. W trudnych sytuacjach stypendyści nigdy nie są sami, mogą też liczyć na wsparcie naszych psychologów.
Zapraszamy uczniów klas 8 szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 1200 złotych netto na osobę. Średnia ocen nie jest kryterium udziału w Programie, jednak wyniki w nauce powinny wskazywać na możliwość dostania się do jednego z 19 liceów lub techników, z którymi współpracuje Fundacja EFC.
Rekrutacja ruszyła 15 lutego i potrwa do 31 marca 2021! Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji EFC: www.efc.edu.pl i na Facebooku: @fundacjaEFC.
Zapraszamy! Daj szansę swojemu dziecku rozwinąć jego potencjał!

SPOTKANIE KAZACHSTANDrukuj

 • 18/02/2021 18:23:33

Spotkanie Kazachstan

Spotkanie Kazachstan18 lutego br., tym razem w gminie Terespol odbyło się kolejne już spotkanie, przedstawicieli samorządu województwa lubelskiego reprezentowanego przez Wicemarszałka Zbigniewa Wojciechowskiego z przedstawicielem Ambasady Kazachstanu  w Polsce Bakytzhanem Bulegenovem  oraz firmami z Republiki Kazachstanu  zainteresowanymi inwestowaniem w rejonie Małaszewicz, w perspektywie powstającego nowego jedwabnego szlaku.

INFORMACJADrukuj

 • 17/02/2021 18:16:00

ZEBRANIE OGÓLNE UDZIAŁOWCÓW SPÓŁKI DLA ZAGOSPODAROWANIA
WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WE WSI KOBYLANY

Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Kobylany powiat bialski, województwo lubelskie zaprasza udziałowców Wspólnoty wsi Kobylany na zebranie ogólne, które odbędzie się w dniu:
                                                 

25 lutego 2021r. o godz. 15.30 (I termin zebrania)
i  6 maca 2021r. o godz. 16.00 (II termin zebrania) (odbędzie się tylko w przypadku braku quorum w I terminie)
Zebranie odbędzie się w świetlicy w Kobylany (Prochownia) ul. Słoneczna 4

Porządek zebrania:
1.    Otwarcie obrad zwyczajnego ogólnego zebrania członków
2.    Stwierdzenie quorum
3.    Wybór sekretarza zebrania
4.    Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego ogólnego zebrania
5.    Sprawozdanie Zarządu Spółki
6.    Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży gruntów i udzielenia zarządowi pełnomocnictw (reasumpcja poprzednio przyjętej uchwały )
7.    Wolne wnioski
8.    Zakończenie obrad zwyczajnego zebrania członków
 

Wiesław Chwesiuk
przewodniczący zarządu

KONKURS 'POLSKA WIEŚ - DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ'Drukuj

 • 10/02/2021 14:27:55

XIII edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich

KONKURS 'POLSKA WIEŚ - DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ'Miło nam poinformować, że Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

 W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

1. Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2021 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Jakub Zieliński, e-mail: j.zielinski@fdpa.org.pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

UWAGA PODATNICY GMINY TERESPOL !Drukuj

 • 09/02/2021 08:57:29

Od dnia 01.01.2021r. dane przekazane dla Urzędu Gminy Terespol ze Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, wynikające ze zmodernizowanej ewidencji gruntów i budynków będą podstawą do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

W związku z tym wszyscy podatnicy u których zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie zmian w zakresie podatków zobowiązani są złożyć organowi podatkowemu informacje o gruntach, nieruchomościach i lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru.

            Wzory formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania dostępne są w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Terespol oraz na stronie BIP w zakładce Urząd Gminy / Wzory dokumentów (http://ugterespol.bip.lubelskie.pl w zakładce wzory dokumentów /referat finansowo-podatkowy/Deklaracje i wnioski 2021).

Wymiar podatków za 2021 rok częściowo będzie sporządzony wg danych ewidencyjnych obowiązujących do końca 2020 roku i w trakcie roku będzie sukcesywnie zmieniany zgodnie z nową ewidencją obowiązującą od 01.01.2021 r. i złożonymi informacjami podatników.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 poz. 333), art. 6a ust. 5;
 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym  (Dz.U. z 2019, poz. 888 z późn. zm.) art.6 ust. 2;
 • ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019, poz.1170 z późn.zm.)  art. 6 ust. 6.

ROZPOCZYNAMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA USUWANIE AZBESTU!Drukuj

 • 08/02/2021 10:05:36

Szanowni Państwo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego" , w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

XII SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 01/02/2021 14:05:55

W dniu 30 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XII Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.

     Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:

 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
 • w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020;
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=23qaOdiH1qo

BUDŻET NA 2021 ROK UCHWALONYDrukuj

 • 01/02/2021 14:05:06
 • 781 czytań

W dniu 8 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XI Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.

Podczas posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:

 • · w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez Gminę Terespol na lata 2021-2024;
 • · w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Terespol na 2021 rok;
 • · w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Terespol projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

Następnie Rada Gminy Terespol podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 11 radnych, przeciw - 0, wstrzymujących się - 2 (dwóch radnych było nieobecnych na posiedzeniu Sesji).      

Nadrzędnym punktem obrad, podczas posiedzenia XI Sesji Rady Gminy Terespol, było podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.

Podjęcie tej ważnej decyzji, zgodnie z procedurą, poprzedziły prace Komisji Rady Gminy Terespol. Projekt budżetu na 2021 rok został pozytywnie zaopiniowany przez stałe Komisje. Pozytywną opinię wystawiła także Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. 

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy została określona w kwocie 35.556.903,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 34.174.600,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.382.303,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy została określona w kwocie 39.404.270,00 z, z tego wydatki bieżące w kwocie 32.003.270,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.401.000,00 zł.

Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok głosowało - 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1. (dwóch radnych było nieobecnych na posiedzeniu Sesji). Tym samym budżet został przyjęty.

Podczas posiedzenia Rada Gminy uchwaliła nową stawkę opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 20 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny pozostaje bez zmian w wysokości 52 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Przypomnienie o obowiązku odśnieżania dachówDrukuj

 • 01/02/2021 11:39:18

RCB

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z opadami śniegu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości.

 Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty tymczasowe, wykorzystywane przy szpitalach i przychodniach dla chorych na COVID-19 oraz budynki wielkopowierzchniowe, m.in.: hipermarkety, hale targowe, sportowe i magazyny.


płk SOP Mariusz Haponiuk
Szef Zmiany Służby Dyżurnej

Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

OBWIESZCZENIEDrukuj

 • 29/01/2021 14:59:40

OBWIESZCZENIE

Potwierdzenie umowy dzierżawyDrukuj

 • 29/01/2021 09:45:16


INFORMACJA

w sprawie potwierdzania przez Wójta Gminy Terespol
umów dzierżawy zawieranych przez rolników

W dniu 31 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W obowiązującym stanie prawnym rolnicy zaprzestający działalności rolniczej dla celów emerytalno – rentowych mają możliwość zachowania prawa własności gruntów wyłącznie w przypadku ich wydzierżawienia na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty;

b) jego zstępnym lub pasierbem;

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie omowym;

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b) lub c) (art. 28 ust. 4 pkt 1 u.u.s.r.).

Działając na mocy art. 28 ust. 4 pkt.1 lub art. 38 pkt. 1 tej ustawy Wójt Gminy Terespol właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, potwierdza zawarte od dnia 31 lipca 2020 roku na co najmniej 10 lat umowy dzierżawy gruntów.

Umowę można potwierdzić

w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany,

informacje w  Biurze Obsługi.

Nadmienia się również, że na podstawie w/w przepisów wójtowie dokonują tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdzają faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządzają umowy dzierżawy i nie poświadczają własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto organ wykonawczy danej gminy władny jest tylko do potwierdzenia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości miejscowej gminy. Zatem w niektórych przypadkach w umowie dzierżawy potwierdzenia mogą być dokonywane przez kilku wójtów, stosownie do ich właściwości.

Uzyskanie potwierdzenia zawartej umowy jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546)

Informacja o obowiązkach stron umowy dzierżawy gruntów rolnych

Strony umowy dzierżawy gruntów rolnych muszą zadbać o to, żeby stosowne dane zostały ujawnione np. organom podatkowym. Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.

Osoby fizyczne będące podatnikami podatku rolnego, m.in. dzierżawcy, są zobowiązane złożyć organowi podatkowemu informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego. Jeżeli bowiem nie zostaną złożone odpowiednie deklaracje podatkowe, zgodne ze stanem faktycznym, wówczas nakazy podatkowe będą wystawiane na właścicieli gruntów rolnych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 poz. 333), art. 3 pkt 3 oraz art. 6a ust. 6.

71,763,837 unikalne wizyty