MENU

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny


PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH
MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Sierpień 2018 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

STAN JAKOŚĆI POWIETRZA

POLECAMY:

WYSTĘPY NASZYCH ZESPOŁÓW PODCZAS 24. FINAŁU WOŚP W TERESPOLUDrukuj

DELEGACJE PARTNERSKICH SAMORZĄDÓW POWIATU BIALSKIEGODrukuj

  • 11/01/2016 15:22:18

W dniu 8 stycznia br. w gminie Terespol gościły  zagraniczne delegacje partnerskich samorządów powiatu Bialskiego m.in. delegacja z powiatu Oberhavel (Niemcy), rejonu Samborskiego (Ukraina), oraz rejonu Wileńskiego (Litwa).

/images/photoalbum/album_375/dsc00113_t2.jpg

GALERIA ZDJĘĆ

Informacja ARiMR na temat ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSNDrukuj

  • 08/01/2016 14:45:35

Logo

Informacja ARiMR na temat ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020. Pobierz

BUDŻET GMINY NA 2016 ROK UCHWALONYDrukuj

  • 05/01/2016 14:27:09

http://gminaterespol.pl/images/news/dsc_6886.jpgW dniu 29 grudnia 2015 r.  w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się IX Sesja Rady Gminy Terespol  której  obradom  przewodniczył  Pan Mieczysław Romaniuk. Najważniejszym elementem posiedzenia Sesji było uchwalenie budżetu Gminy Terespol na 2016 rok. Zgodnie z porządkiem obrad w pierwszej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności.

W kolejnej części posiedzenia Radni Gminy  podjęli uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, następnie   uchwalili budżet Gminy Terespol na 2016 rok. Za przyjęciem uchwały budżetowej na rok 2016  głosowało 14 radnych,  przeciw – 1, wstrzymujących się – 0.

 Zgodnie z procedurą, uchwalenie budżetu poprzedziły prace Komisji Rady Gminy. Projekt budżetu uzyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

Dochody budżetu gminy określone zostały łącznie  w wysokości 30.772.000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 23.581.061,90 zł i dochody majątkowe w kwocie 7.190.938,10 zł, natomiast łączna kwota  planowanych wydatków budżetu gminy została określona  w wysokości 35.685.000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 22.756.000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12.929.000,00 zł.

Pełny tekst uchwalonego budżetu gminy na  rok 2016 znajduje się pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl.

Podczas posiedzenia IX Sesji zostały podjęte następujące uchwały:

  • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  • w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach.
  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
  • w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum prowadzonych przez Gminę Terespol.

 Zachęcamy do zapoznania się z tekstami uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

DARMOWA POMOC PRAWNADrukuj

  • 29/12/2015 12:12:51
  • 2035 czytań

/images/news/pomoc_prawna_2016.jpgOd początku 2016 roku, na terenie całej Polski zaczęła funkcjonować organizowana przez powiaty darmowa pomoc prawna. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
•    młodzież do 26. roku życia,
•    osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
•    seniorzy po ukończeniu 65 lat,
•    osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
•    kombatanci,
•    weterani,
•    zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Więcej informacji pod adresem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/


Taki punkt na mocy Porozumienia ze Starostą Bialskim został  utworzony m.in. w Gminie Terespol.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ MIEŚCI SIĘ W URZĘDZIE GMINY TERESPOL, POK. NR 26,
I PIĘTRO PL. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO 1, 21-540 KOBYLANY.
POMOCY PRAWNEJ UDZIELA
RADCA PRAWNY MAGDALENA SZYMAŃSKA – CHMIEL, TEL. 83 411 20 28

ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

 

/images/news/tabliczka-ugter-2-3.jpg

40,274,796 unikalne wizyty