MENU

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny


PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH
MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Wrzesień 2018 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

STAN JAKOŚĆI POWIETRZA

POLECAMY:

O G Ł O S Z E N I EDrukuj

 • 26/01/2016 11:07:33

Wójt  Gminy  Terespol

odwołuje spotkanie z Zarządami Wspólnot Gruntowych z terenu Gminy Terespol, które miało się odbyć w dniu 17 lutego 2016r. o godz. 1200  w sali nr 32 (II piętro) Urzędu Gminy Terespol, Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, z przyczyn niezależnych.

Następny termin spotkania zostanie ustalony oddzielnym ogłoszeniem.

DOFINANSOWANIE NA DROGI DLA GMINY TERESPOLDrukuj

 • 26/01/2016 09:50:26

W dniu 22 stycznia 2016 r. Wojewoda Lubelski  zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zadań w 2016 roku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Gmina Terespol uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie spójności komunikacyjnej  z krajowym systemem transportowym w gminie Terespol, poprzez budowę dróg łączących drogę krajową Nr 2 z drogą powiatową Nr 1046L”.

/images/news/mapa_centrum_ug_2016.jpg

Koszt realizacji zadania - 4 867 112,20 zł.

Uzyskana dotacja - 2 433 556,10 zł.

Termin realizacji - 15.12.2016 r.

Zadanie obejmuje :

1. Budowę ul. Zielone Wzgórza / wraz z wydzielonym oświetleniem/ i drogi na dz. 128 w Kobylanach.

2. Włączenie ul. Zielone Wzgórza do drogi krajowej Nr 2, wraz ze zmianą organizacji ruchu.

3. Budowę  dróg na terenie Centrum Gminy.

Załącznik: Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach PRGiPID 2016-2019

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 25/01/2016 13:20:52

Wójt  Gminy  Terespol
SPOTKANIE ODWOŁANE
zaprasza Zarządy Wspólnot Gruntowych z terenu Gminy Terespol na spotkanie z przedstawicielem Starostwa Powiatu Bialskiego, celem omówienia zmian zagospodarowania wspólnot gruntowych,  po wejściu w życie nowych uregulowań prawnych z dniem 1 stycznia 2016r. (Dz.U z 2015r., poz. 1276).
Spotkanie odbędzie się w dniu 17 lutego 2016r. o godz. 1200  w sali nr 32 (II piętro) Urzędu Gminy Terespol, Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1.

SPOTKANIE ODWOŁANE

Serdecznie zapraszam

WÓJT GMINY TERESPOL

KRZYSZTOF IWANIUK

SPOTKANIE OPŁATKOWE W MAŁASZEWICZACH DUŻYCHDrukuj

 • 25/01/2016 11:55:06

„Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”.
Cyprian Kamil Norwid

SPOTKANIE OPŁATKOWE W MAŁASZEWICZACH DUŻYCHTe słowa dogłębnie  potwierdzają, że moment dzielenia się opłatkiem jest wspaniałą okazją do wyrażenia najgłębiej skrytych w sercu uczuć. Okres Bożego Narodzenia obfituje w spotkania opłatkowe. Chwile, kiedy można na moment zwolnić, problemy służbowe i prywatne odłożyć na bok i skupić się na tym co nas łączy, a nie dzieli, co cieszy, a nie smuci. W dniu 06 stycznia 2016r. godz. 16.00 w świetlicy w Małaszewiczach Dużych odbyło się Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez Sołtysa wsi, Rady Sołeckiej oraz Proboszcza Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Wólce Dobryńskiej. Spotkanie to rozpoczęliśmy wysłuchaniem Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa, po czym  podzieliliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia. Następnie wysłuchaliśmy tekstów oraz strof poezji o Rodzinie, roli rodziców a także miejscu  dziecka w rodzinie. Młodzież pięknie śpiewała kolędy. Gościliśmy również zespół ludowy „Dobrynianki”, który zaprezentował swój repertuar kolęd. Wobec zagrożeń dla współczesnych rodzin zebrani wysłuchali prelekcji wygłoszonej przez p.   Tadeusza Dudzińskiego z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu na temat uzależnień oraz pomocy w przypadku wystąpienia takich problemów.        

Wszystkim zebranym uczestnikom  towarzyszyła rodzinna i życzliwa atmosfera. W Betlejem, gdzie narodził się Pan Jezus nie było  miejsca w gospodzie, nie było godziwych warunków, elektryczności, fachowej opieki medycznej, ale nie zabrakło Miłości. Życzyliśmy, aby w każdej naszej Rodzinie była miłość i zgoda , a Bóg wtedy rękę poda.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

KONSULTACJE Z SAMORZĄDOWCAMI W SPRAWIE KWOTY WOLNEJ OD PODATKUDrukuj

 • 20/01/2016 11:45:04

/images/photoalbum/album_376/20160118_135231_t2.jpgPodwyższenie kwoty wolnej od podatku PIT było tematem spotkania konsultacyjnego ministra finansów Pawła Szałamachy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, które odbyło się 18 stycznia br. w Ministerstwie Finansów.

W spotykaniu tym uczestniczyło 13 przedstawicieli organizacji jednostek samorządu terytorialnego, które są uprawnione do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, tj. Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich czy Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Ten ostatni reprezentował Krzysztof Iwaniuk Wiceprzewodniczący Związku i jednocześnie Wójt Gminy Terespol.

Celem spotkania była wymiana opinii na temat podwyższenia kwoty wolnej od podatku PIT.

GALERIA ZDJĘĆ

III NOWOROCZNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK - KOBYLANY 2016Drukuj

 • 20/01/2016 09:30:23

http://gck.gminaterespol.pl/images/photoalbum/album_31/dsc_0589_t2.jpgPielęgnowanie i utrwalanie tradycji świąt Bożego Narodzenia, śpiewu kolęd i pastorałek to cel przewodni III Noworocznego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, który miał miejsce w minioną niedzielę 17 stycznia 2016r. w Gminnym Centrum Kultury w Kobylanach. Swoją obecnością zaszczycił tego dnia Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, a ponadto przedstawiciele portalu informacyjnego Biała24 oraz Radia Biper, które objęło patronatem naszą imprezę.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

Przegląd przeznaczony był dla solistów i zespołów nie tylko z Gminy Terespol, ale również z całego powiatu bialskiego. Do przeglądu zgłosiło się 30 solistów oraz 6 zespołów, m. in. z Gminy Terespol, Terespola, Kodnia, Dobrynia Dużego, Sosnówki, Rozwadówki oraz Białej Podlaskiej. Czytaj więcej...

KOMUNIKAT WS. DOPŁAT DO MATERIAŁU SIEWNEGODrukuj

 • 19/01/2016 14:05:57

http://gminaterespol.pl/images/news/arr_2015.jpgAgencja Rynku Rolnego informuje, że od 15 stycznia można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.


Dotyczy to materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka siewnego -  zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

Agencja Rynku Rolnego informuje, że zmianie uległy zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:

•    po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek dopłat,
•    decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
•    obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty.

W Województwie Lubelskim, wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać przesyłką listowną lub złożyć osobiście do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, 20-610 Lublin, ul. Leszka Czarnego 3.

Szczegółowe informacje o dopłatach można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661 72 72, w Oddziale Terenowym ARR w Lublinie tel. (81) 536 37 00 oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl.

ARR Oddział Terenowy w Lublinie

INFORMACJA DLA WSPÓLNOT GRUNTOWYCHDrukuj

 • 18/01/2016 15:12:05

/pismo informacyjne w trybie art.23 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (Dz.U. Nr 28, poz.169, z późn.zm.)/

Wójt Gminy Terespol informuje wszystkich udziałowców wspólnot gruntowych działających na terenie gminy Terespol, iż z dniem 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe uregulowania, mocą zmiany ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2015 r., poz.1276). Dają one nowe możliwości zagospodarowania i korzystania  z gruntów wspólnoty.

Ale zanim cokolwiek można wprowadzić w życie z nowych rozwiązań, należy zaktualizować listę udziałowców, która stanowi wykaz uprawnionych do udziału we wspólnotach.

Obecnie istnieje rozbieżność pomiędzy wykazami uprawnionych sporządzonych wiele lat temu a rzeczywistym stanem faktycznym co do danych osób uprawnionych.

Należy podkreślić, że aby uczestniczyć jako następca prawny wymienionej osoby w dotychczasowym wykazie należy uzyskać odpowiednie wpisy do ewidencji gruntów osób uprawnionych. Warunki dokonania zmian wpisów są następujące:

 1. Zgromadzenie dokumentów wskazujących na uprawnienie do bycia następcą prawnym tj. stwierdzenie praw do spadku, decyzja o przekazaniu gospodarstwa, inne decyzje i orzeczenia, które wyraźnie wskażą nowe dane osoby uprawnionej.
 2. Złożenie wniosku, do Zarządu Spółki ds. zagospodarowania wspólnoty, wraz z załączonymi dokumentami wymienionymi w pkt-cie 1. Treścią wniosku powinno być wskazanie zakresu zmiany tj. nowych danych /następcy prawnego/ za osobę dotychczas ujawnioną w wykazie. Ten wniosek każdy składa we własnym interesie. Bez tego nie będzie możliwe wskazanie uprawnień do korzystania z uprawnień do udziału.
 3. Obowiązkiem Zarządu Spółki jest wystąpienie do Starosty o dokonanie wpisu do ewidencji gruntów osób uprawnionych zgodnie z załączonym wykazem sporządzonym na podstawie wniosku z pkt-2. Niewykonanie obowiązku zgłoszenia przez Zarząd zagrożone jest odpowiedzialnością karną przewidzianą w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne, w związku z art. 18 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Wniosek Zarządu Spółki jest oparty na przepisie art. 18 ust. 2 cyt. ustawy „…Wszystkie późniejsze zmiany w obszarze wspólnoty gruntowej i w wykazie osób uprawnionych, jak również zmiana statutu i zmiany w składzie osobowym zarządu, zgłasza do ewidencji zarząd spółki”,, który  ma charakter przepisu szczególnego w zakresie zmiany danych dot. Wspólnoty gruntowej wcześniej wpisanej do ewidencji gruntów. Przepis ten nie wymaga uprzedniego wydania odrębnej decyzji przez Starostę w zakresie danych objętych tym przepisem.
 4. Wniosek, o którym mowa w pkt-cie 3 rozpatruje Starosta w oparciu o przesłanki wynikające z ustawy. Bada prawidłowość i kompletność załączonych do wniosku dokumentów i w razie ustalenia ich prawidłowości dokonuje określonych zmian w ewidencji gruntów. Natomiast odmowa dokonania zmian wymaga decyzji administracyjnych. O ile Starosta uwzględni wniosek oznacza to, że wpisana do ewidencji gruntów osoba (następca prawny) staje się udziałowcem i jest to prawnie wiążące dla Zarządu Spółki, jak również dla innych organów. W świetle przepisów ustawy Zarząd Spółki d/s zagospodarowania wspólnoty nie przyznaje i nie pozbawia uprawnień do udziału w wspólnocie, nie poszerza kręgów uprawnionych, w tym o następców prawnych.

Ustalenie aktualnych danych osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie w świetle nowych przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych umożliwia skorzystanie z możliwości przekształcenia tych udziałów we współwłasność w częściach ułamkowych w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Każdy udziałowiec wspólnoty stanie się współwłaścicielem odpowiadającej wielkości udziału, jaki przypadał we wspólnocie gruntowej. Wówczas, każdy będzie mógł korzystać z uprawnień współwłaściciela, tj. może zbyć udział, może uzyskać wydzielenie swojego udziału do korzystania, uzyskać zniesienie współwłasności w części lub znieść współwłasność w całości.

Jednakże uchwała uprawnionych do udziału – członków spółki do zagospodarowania,  w sprawie przekształcenia musi być podjęta jednomyślnie i w formie aktu notarialnego. W przypadku braku jednomyślności rozstrzyga ewentualnie Sąd.

Apeluję o zainteresowanie się uprawnieniami do udziałów we wspólnocie gruntowej, zgromadzenie dokumentów i złożenie wniosku o wpisanie uprawnień na swoją rzecz. Umożliwi to korzystanie na dotychczasowych zasadach ze wspólnoty gruntowej,  ale też służyć może do uzyskania na własność części gruntów wspólnoty.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub trudności można sprawę skonsultować z pracownikami urzędu gminy.

USTAWA O ZAGOSPODAROWANIU WSPÓLNOT GRUNTOWYCH

WYSTĘPY NASZYCH ZESPOŁÓW PODCZAS 24. FINAŁU WOŚP W TERESPOLUDrukuj

DELEGACJE PARTNERSKICH SAMORZĄDÓW POWIATU BIALSKIEGODrukuj

 • 11/01/2016 15:22:18

W dniu 8 stycznia br. w gminie Terespol gościły  zagraniczne delegacje partnerskich samorządów powiatu Bialskiego m.in. delegacja z powiatu Oberhavel (Niemcy), rejonu Samborskiego (Ukraina), oraz rejonu Wileńskiego (Litwa).

/images/photoalbum/album_375/dsc00113_t2.jpg

GALERIA ZDJĘĆ

Informacja ARiMR na temat ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSNDrukuj

 • 08/01/2016 14:45:35

Logo

Informacja ARiMR na temat ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020. Pobierz

BUDŻET GMINY NA 2016 ROK UCHWALONYDrukuj

 • 05/01/2016 14:27:09

http://gminaterespol.pl/images/news/dsc_6886.jpgW dniu 29 grudnia 2015 r.  w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się IX Sesja Rady Gminy Terespol  której  obradom  przewodniczył  Pan Mieczysław Romaniuk. Najważniejszym elementem posiedzenia Sesji było uchwalenie budżetu Gminy Terespol na 2016 rok. Zgodnie z porządkiem obrad w pierwszej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności.

W kolejnej części posiedzenia Radni Gminy  podjęli uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, następnie   uchwalili budżet Gminy Terespol na 2016 rok. Za przyjęciem uchwały budżetowej na rok 2016  głosowało 14 radnych,  przeciw – 1, wstrzymujących się – 0.

 Zgodnie z procedurą, uchwalenie budżetu poprzedziły prace Komisji Rady Gminy. Projekt budżetu uzyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

Dochody budżetu gminy określone zostały łącznie  w wysokości 30.772.000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 23.581.061,90 zł i dochody majątkowe w kwocie 7.190.938,10 zł, natomiast łączna kwota  planowanych wydatków budżetu gminy została określona  w wysokości 35.685.000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 22.756.000,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12.929.000,00 zł.

Pełny tekst uchwalonego budżetu gminy na  rok 2016 znajduje się pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl.

Podczas posiedzenia IX Sesji zostały podjęte następujące uchwały:

 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach.
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
 • w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum prowadzonych przez Gminę Terespol.

 Zachęcamy do zapoznania się z tekstami uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

DARMOWA POMOC PRAWNADrukuj

 • 29/12/2015 12:12:51
 • 2072 czytań

/images/news/pomoc_prawna_2016.jpgOd początku 2016 roku, na terenie całej Polski zaczęła funkcjonować organizowana przez powiaty darmowa pomoc prawna. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
•    młodzież do 26. roku życia,
•    osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
•    seniorzy po ukończeniu 65 lat,
•    osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
•    kombatanci,
•    weterani,
•    zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Więcej informacji pod adresem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/


Taki punkt na mocy Porozumienia ze Starostą Bialskim został  utworzony m.in. w Gminie Terespol.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ MIEŚCI SIĘ W URZĘDZIE GMINY TERESPOL, POK. NR 26,
I PIĘTRO PL. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO 1, 21-540 KOBYLANY.
POMOCY PRAWNEJ UDZIELA
RADCA PRAWNY MAGDALENA SZYMAŃSKA – CHMIEL, TEL. 83 411 20 28

ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

 

/images/news/tabliczka-ugter-2-3.jpg

40,432,844 unikalne wizyty