MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Drugie konsultacje społeczne w sprawie koncepcji tunelu w TerespoluDrukuj

 • 17/03/2021 15:41:00

Drugie konsultacje społeczne w sprawie koncepcji tunelu w Terespolu odbędą się w poniedziałek 22 marca  od godziny 17.00. Zapraszamy na konsultacje.

 Link do konsultacji społecznych, które odbędą się w dn. 22.03.2021 r. od godziny 17:00

 

Materiały informacyjne w nawiązaniu do poprzednich konsultacji

Konkurs "MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO"Drukuj

 • 16/03/2021 15:18:00

Pismo

Lista pytań w NSP 2021Drukuj

 • 16/03/2021 13:08:41

 

Uprzejmie informujemy, że GUS udostępnił na stronie spis.gov.pl wykaz pytań w spisie.

Osoby zainteresowane mogą się z nimi zapoznać pod adresem

https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/ 

SZANSA DLA DALSZEGO ROZWOJU NASZEGO REGIONU I KRAJUDrukuj

 • 16/03/2021 13:00:54

Na terenie Gminy Terespol oraz w gminach sąsiednich przygotowywane są do realizacji wielomilionowe projekty kolejowe m. innymi:

- „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Republiką Białoruś – projekt realizowany przez CARGOTOR sp. z o.o.;

- „Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol- Brześć, Etap 1 – Rozbudowa układu torów o prześwicie 1520 mm stacji Terespol – projekt realizowany przez PKP PLK S.A,  mające na celu dostosowanie kolejowego przejścia granicznego Terespol-Brześć i infrastruktury towarzyszącej do przyjmowania większej ilości składów pociągów ze Wschodu.

W/w projekty  realizowane  przez spółki z grupy PKP, a także prywatnych przedsiębiorców  są związane z powstającym wielkim przedsięwzięciem „Nowego Szlaku Jedwabnego”.  Przywiduje się przyjmowanie nawet do 55 składów na dobę przy kilkunastu obecnie.

Wobec tego, że znaczna część towarów będzie musiała  być przetransportowana również drogami, wójt Krzysztof Iwaniuk zainicjował działania mające na celu zaprojektowanie i wybudowanie przez GDDKiA drogi łączącej Port Przeładunkowy Małaszewicze z autostradą A2 „Węzeł Dobryń”, poprowadzonej poza obszarem zabudowanym miejscowości Małaszewicze Duże i Wólka Dobryńska. Istniejący ruch samochodów ciężarowych w tych miejscowościach już dziś jest bardzo uciążliwy.

Ponadto w ubiegłym roku, z uwagi na decyzję o zakończeniu budowy autostrady A2 na Węźle Dobryń,  gmina Terespol wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury o zaprojektowanie i wykonanie łącznika autostrady A2 z drogą krajową nr 2, z przeniesieniem ruchu poza miejscowości Wólka Dobryńska, Małaszewicze Duże i Małaszewicze Małe.

W wyniku wielu spotkań i uzgodnień inwestorów, projektantów, zarządców infrastruktury kolejowej, przedstawicieli gmin i służb granicznych, zdefiniowane zostały potrzeby i oczekiwania.

         W związku z powyższym w dniu 11 marca 2021 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się spotkanie  dotyczące koncepcji połączeń drogowych autostrady A2 z Drogowym Przejściem Granicznym w Terespolu oraz planowaną budową „Portu Logistycznego” w Małaszewiczach, z udziałem  Wojewody Lubelskiego, a także Wicewojewody, Wicemarszałka, Prezesa Cargotor, Dyrektora oddziału lubelskiego GDDKiA, przedstawicieli gminy Terespol, Zalesie i miasta Terespol oraz szefów służb granicznych.

Należy to jednoznacznie podkreślić, że 30 letnie wysiłki i propozycje samorządu gminy Terespol w zakresie rozwoju Portu Przeładunkowego Małaszewicze po raz pierwszy zostały zauważone i otrzymały właściwą sobie rangę na poziomie władz województwa.

 Powstanie inicjatywy „Nowy Szlak Jedwabny” jest ogromną szansą dla dalszego rozwoju naszego regionu i kraju.

 

 Mapa

MONOGRAFIA WSI ŁOBACZEW DUŻY I MAŁYDrukuj

 • 11/03/2021 13:38:46

Szanowni mieszkańcy naszej "Małej Ojczyzny"!

Wszystkich, którzy chcieliby posiadać Monografię wsi Łobaczew Duży i Mały
w swoich prywatnych zbiorach informujemy,

iż można ją odebrać w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach,
Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze.


*Ilość bezpłatnych egzemplarzy ograniczona
*Rezerwacja telefoniczna pod nr tel. 83 411 20 63

Wersja elektroniczna publikacji:
>>> Pobierz <<<

Kliknij aby powiększyć

BEZPIECZNIE, ZDROWO, BEZGOTÓWKOWODrukuj

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJDrukuj

 • 11/03/2021 09:52:29

Organizacja  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej

dla dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
wraz z Filiami

w Międzyrzecu Podlaskim, Terespolu i Wisznicach

INFORMUJE

Dzieci, uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferuje Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wraz z filiami. Placówki te działają bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2.

Udzielanie bezpośredniej pomocy przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną polega m.in. na prowadzeniu diagnozy, terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Placówka wspiera także rodziców oraz nauczycieli w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, emocjonalnych i  wychowawczych. Informacje dotyczące powyższych zagadnień są dostępne na stronie internetowej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej http://powiatowa-poradniabp.pl/ oraz w szkołach.

Dane teleadresowe:

 • POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

ul. WARSZAWSKA 12C

21-500 BIAŁA PODLASKA

TEL/FAX 83 343 31 23

e-mail: poradniapedagog@interia.pl , bialapodlaska@powiatowa-poradniabp.pl

 • FILIA W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

ul. CZYSTA 11

21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI

TEL 691419531

e-mail:  pppmiedzyrzec.podl@wp.pl , miedzyrzecpodlaski@powiatowa-poradniabp.pl

 • FILIA W TERESPOLU

ul. WOJSKA POLSKIEGO 88

21-550 TERESPOL

TEL 83 375 23 44

e-mail: ppppfiliaterespol@interia.pl , terespol@powiatowa-poradniabp.pl

 • FILIA W WISZNICACH

ul. WARSZAWSKA 44

21-580 WISZNICE

TEL 83 378 22 37

e-mail: poradniapp@poczta.fm , wisznice@powiatowa-poradniabp.pl

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.

Do korzystania z poradni on-line zachęcamy w szczególności:

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • placówki doskonalenia nauczycieli,
 • instytucje wspierania rodziny, pomocy społecznej,
 • instytucje ochrony zdrowia, Centra Zdrowia Psychicznego,
 • instytucje wymiaru sprawiedliwości,
 • inne podmioty publiczne i niepubliczne w zależności od potrzeb.


Formuła on-line zapewnia specjalistom uproszczoną ścieżkę spotkań i konsultacji, co ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń specjalistów z różnych regionów Polski.

Osoby potrzebujące pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Ponadto poradnia posiada bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć. Będzie ona aktualizowana.

Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. W zakładce „zarejestruj się” należy wybrać opcję „Instytucja”, a następnie założyć profil, podając swoje dane, krótką informację o profilu działalności oraz kadrze merytorycznej. Więcej informacji na temat Poradni Psychologicznej online  

Bezpłatna infolinia 800 080 222

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatną, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

                                                    p.o. Dyrektora  Powiatowej  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

mgr Małgorzata Świderska - Poniatowska

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGODrukuj

 • 11/03/2021 09:48:25

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

11 MARCA DZIEŃ SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJDrukuj

 • 11/03/2021 07:00:00

11 MARCA DZIEŃ SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

INFORMACJADrukuj

 • 09/03/2021 14:44:44

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE TERESPOL

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

 • 09/03/2021 14:21:31

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 


Wójt Gminy Terespol ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Terespol, położonych w miejscowości Kobylany

https://ugterespol.bip.lubelskie.plBUDOWA PRZYCHODNI W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 09/03/2021 13:39:01

Gmina Terespol informuje, że przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa  przychodni w Gminie Terespol. Zakres budowy obejmuje wykonanie trzy kondygnacyjnego budynku wraz z infrastrukturą  w następującym zakresie:
   - budowa budynku niepodpiwniczonego,  pow. zabudowy 450,08 m2, powierzchnia użytkowa 1 095,10 m2, kubatura 4 726,30 m3,
    -   wykonanie dojść i dojazdów z kostki betonowej o łącznej powierzchni 307,71 m2,
    -   budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego,
    -   budowa przyłącza centralnego ogrzewania o długości 66,0 m (wraz z węzłem cieplnym),
    -   budowa przyłącza elektrycznego.
Na parterze budynku zlokalizowane będzie przychodnia z gabinetami lekarskimi: ginekologicznym, stomatologicznym, szczepień, zabiegowym oraz wymaganym zapleczem a także punkt apteczny. Na piętrze i poddaszu planowane są pomieszczenia biurowe.  
Wykonawcą robót jest firma Tres-Bud Usługi Ogólnobudowlane Mateusz Treska, Biała Podlaska, za kwotę 3 526 554,53 zł. Nad realizacją inwestycji został ustanowiony nadzór inwestorski za kwotę 58 700,00 zł.
Termin wykonania 30 września 2022 r.

BUDOWA PRZYCHODNI W GMINIE TERESPOL

DZIEŃ KOBIET!Drukuj

 • 08/03/2021 12:14:50

DZIEŃ KOBIET!

Świat bez kobiet, byłby jak ogród bez kwiatów.
Pierre de Brantome

Drogie Panie,
pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i pogody ducha.
Życzę, by szczery uśmiech nie znikał z Waszych twarzy,
a każdy nowy dzień był wyjątkowy i był powodem do zadowolenia.
Niech nigdy nie zabraknie ciepła i miłości najważniejszych osób w Waszym życiu.

Krzysztof Iwaniuk

Wójt Gminy Terespol

KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICHDrukuj

 • 05/03/2021 12:08:45

Uprzejmie informujemy, że przedłużono termin przesyłania zgłoszeń
do dnia 18 kwietnia 2021 r.


KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICHhttps://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw

90,776,347 unikalne wizyty