MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

POSTĘPOWANIA Z BAKTERIAMI LEGIONELLADrukuj

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSIDrukuj

Lubelskie: duże ryzyko przekroczenia poziomu szkodliwego pyłu w powietrzuDrukuj

 • 25/03/2021 12:53:19

Wydział Zarządzania Kryzysowego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim ostrzega, że dziś (24.02) istnieje duże ryzyko przekroczenia w powietrzu poziomu pyłu PM10.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 24/03/2021 09:15:20

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

Gminne Centrum Kultury w Kobylanach beneficjentem programu „Niepodległa 2021”Drukuj

 • 23/03/2021 14:00:12

Gminne Centrum Kultury w Kobylanach otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. „… bo Niepodległa jest dla wszystkich”. W ramach zadania zaplanowaliśmy następujące działania:

- wystawa pt. „Historia 34 Pułku Piechoty” wraz z prelekcją;

- warsztaty plastyczne dla dzieci pt. „Kto Ty jesteś?”;

- warsztaty kulinarne pt. „Kulinarne dziedzictwo naszej małej ojczyzny”;

- warsztaty rękodzielnicze dla seniorów pt. „Pamiętamy o naszych bohaterach”;

- warsztaty fotograficzne pt. „Poznajemy naszą historię – zabytki Gminy Terespol w obiektywie”;

- „wirtualny spacer” po fortyfikacjach Twierdzy Brzeskiej położonych na terenie Gminy Terespol;

- Ognisko dla Niepodległej.

Z przyznanej dotacji cieszymy się tym bardziej, że nasz wniosek został wysoko oceniony i znalazł się na 24 pozycji spośród 1705 złożonych wniosków z całego kraju.


ObwieszczenieDrukuj

 • 23/03/2021 13:56:24

Obwieszczenie

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021Drukuj

 • 19/03/2021 15:36:08

NSP 2021

Konkurs "MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO"Drukuj

 • 19/03/2021 11:50:32

Ministerstwo Obrony Narodowej w 22 rocznicę wejścia Polski do NATO
ogłosiło konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych pod hasłem
"MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO".

Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie
na działania patriotyczno-edukacyjne i mural.

Termin składania wniosków konkursowych mija 30 kwietnia 2021r.

Szczegóły konkursu pod adresem:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mur-ale-historia-wojska-polskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

 • 18/03/2021 13:51:56

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 


Wójt Gminy Terespol ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Terespol, położonych w miejscowości Kobylany

https://ugterespol.bip.lubelskie.pl
OGŁOSZENIEDrukuj

 • 18/03/2021 13:48:02

Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Polatycze powiat bialski, województwo lubelskie informuje i zaprasza udziałowców Wspólnoty wsi Polatycze na ogólne zebranie członków spółki, które odbędzie się w dniu:

 • 18 marca 2021r. o godz. 18.00 (I termin zebrania)
 • 25 marca 2021r. o godz. 18.00 (II termin zebrania – odbędzie się tylko w przypadku braku połowy liczby udziałowców w dniu 18.03.2021r.)

Zebranie odbędzie się w świetlicy w Polatycze.  
Porządek zebrania:
1. Wybór Przewodniczącego ogólnego zebrania członków.
2. Otwarcie obrad zwyczajnego  ogólnego zebrania członków.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego ogólnego zebrania.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z bieżącej działalności.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego i wieloletniego planu finansowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków na cele społeczne i kulturalne.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad zwyczajnego zebrania członków.

Drugie konsultacje społeczne w sprawie koncepcji tunelu w TerespoluDrukuj

 • 17/03/2021 15:41:00

Drugie konsultacje społeczne w sprawie koncepcji tunelu w Terespolu odbędą się w poniedziałek 22 marca  od godziny 17.00. Zapraszamy na konsultacje.

 Link do konsultacji społecznych, które odbędą się w dn. 22.03.2021 r. od godziny 17:00

 

Materiały informacyjne w nawiązaniu do poprzednich konsultacji

Konkurs "MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO"Drukuj

 • 16/03/2021 15:18:00

Pismo

Lista pytań w NSP 2021Drukuj

 • 16/03/2021 13:08:41

 

Uprzejmie informujemy, że GUS udostępnił na stronie spis.gov.pl wykaz pytań w spisie.

Osoby zainteresowane mogą się z nimi zapoznać pod adresem

https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/ 

SZANSA DLA DALSZEGO ROZWOJU NASZEGO REGIONU I KRAJUDrukuj

 • 16/03/2021 13:00:54

Na terenie Gminy Terespol oraz w gminach sąsiednich przygotowywane są do realizacji wielomilionowe projekty kolejowe m. innymi:

- „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Republiką Białoruś – projekt realizowany przez CARGOTOR sp. z o.o.;

- „Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol- Brześć, Etap 1 – Rozbudowa układu torów o prześwicie 1520 mm stacji Terespol – projekt realizowany przez PKP PLK S.A,  mające na celu dostosowanie kolejowego przejścia granicznego Terespol-Brześć i infrastruktury towarzyszącej do przyjmowania większej ilości składów pociągów ze Wschodu.

W/w projekty  realizowane  przez spółki z grupy PKP, a także prywatnych przedsiębiorców  są związane z powstającym wielkim przedsięwzięciem „Nowego Szlaku Jedwabnego”.  Przywiduje się przyjmowanie nawet do 55 składów na dobę przy kilkunastu obecnie.

Wobec tego, że znaczna część towarów będzie musiała  być przetransportowana również drogami, wójt Krzysztof Iwaniuk zainicjował działania mające na celu zaprojektowanie i wybudowanie przez GDDKiA drogi łączącej Port Przeładunkowy Małaszewicze z autostradą A2 „Węzeł Dobryń”, poprowadzonej poza obszarem zabudowanym miejscowości Małaszewicze Duże i Wólka Dobryńska. Istniejący ruch samochodów ciężarowych w tych miejscowościach już dziś jest bardzo uciążliwy.

Ponadto w ubiegłym roku, z uwagi na decyzję o zakończeniu budowy autostrady A2 na Węźle Dobryń,  gmina Terespol wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury o zaprojektowanie i wykonanie łącznika autostrady A2 z drogą krajową nr 2, z przeniesieniem ruchu poza miejscowości Wólka Dobryńska, Małaszewicze Duże i Małaszewicze Małe.

W wyniku wielu spotkań i uzgodnień inwestorów, projektantów, zarządców infrastruktury kolejowej, przedstawicieli gmin i służb granicznych, zdefiniowane zostały potrzeby i oczekiwania.

         W związku z powyższym w dniu 11 marca 2021 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się spotkanie  dotyczące koncepcji połączeń drogowych autostrady A2 z Drogowym Przejściem Granicznym w Terespolu oraz planowaną budową „Portu Logistycznego” w Małaszewiczach, z udziałem  Wojewody Lubelskiego, a także Wicewojewody, Wicemarszałka, Prezesa Cargotor, Dyrektora oddziału lubelskiego GDDKiA, przedstawicieli gminy Terespol, Zalesie i miasta Terespol oraz szefów służb granicznych.

Należy to jednoznacznie podkreślić, że 30 letnie wysiłki i propozycje samorządu gminy Terespol w zakresie rozwoju Portu Przeładunkowego Małaszewicze po raz pierwszy zostały zauważone i otrzymały właściwą sobie rangę na poziomie władz województwa.

 Powstanie inicjatywy „Nowy Szlak Jedwabny” jest ogromną szansą dla dalszego rozwoju naszego regionu i kraju.

 

 Mapa

90,407,830 unikalne wizyty