MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

WICEWOJEWODA LUBELSKI Z WIZYTĄ W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 29/06/2020 15:01:21

WICEWOJEWODA LUBELSKI Z WIZYTĄ W GMINIE TERESPOL25 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyło się spotkanie robocze Wicewojewody Lubelskiego Bolesława Gzika z władzami Gminy Terespol, podczas którego  przedstawiono ofertę inwestycyjną skierowaną do osób pragnących się budować i zamieszkać w Centrum Gminy w Kobylanach, omówiono sieć dróg gminnych w Centrum Gminy (drogi wybudowane i planowane do budowy z Funduszu Dróg Samorządowych) oraz poinformowano o projekcie budowy przychodni. Wizyta przedstawiciela administracji rządowej była również okazją do rozmowy o dzisiejszych problemach samorządów wiejskich, głownie związanych z utratą dochodów i ciągle pogarszająca się demografią.  

WICEWOJEWODA LUBELSKI Z WIZYTĄ W GMINIE TERESPOLPrzedstawiono również pojawiającą się szansę rozwoju regionu i gminy w kontekście inicjatywy „Nowy Szlak Jedwabny” i związanymi z nią projektami przygotowywanymi przez spółki kolejowe: Cargotor Sp. z o.o. – „Modernizacja Rejonu przeładunkowego Małaszewicze”;  PKP PLK – „Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol – Brześć, Etap 1- Rozbudowa układu torów o prześwicie 1520 mm stacji Terespol” oraz GDDKiA – „Budowa autostrady A2 (Węzeł DOBRYŃ – granica polsko-białoruska w Kukurykach)”. Mając na uwadze przygotowywane projekty kolejowe infrastrukturalne i drogowe na terenie gminy, widząc potrzebę skorelowania komunikacyjnego ich ze sobą, Wójt Gminy Terespol przedstawił wstępną propozycję  połączeń drogowych, które zasięgiem wychodzą poza teren gminy Terespol, do dalszego procedowania. Zwrócił się z prośbą do Wicewojewody Lubelskiego o wspólne działania na rzecz budowy dróg stanowiących nowy układ komunikacyjny dla obsługi w dużej mierze w/w przedsięwzięć. Po spotkaniu w urzędzie zaproszeni goście i gospodarze udali się na wizję lokalną gminy Terespol.

OBWIESZCZENIEDrukuj

 • 29/06/2020 14:11:45

OBWIESZCZENIE

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNEDrukuj

 • 29/06/2020 12:50:07

Ostrzeżenie meteorologiczne

WYNIKI GŁOSOWANIA W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 29/06/2020 12:44:04

WYNIKI GŁOSOWANIA W GMINIE TERESPOL

WYNIKI GŁOSOWANIA W GMINIE TERESPOL W WYBORACH NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/60116

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGODrukuj

 • 25/06/2020 15:04:26

Drodzy Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGOMiesiąc czerwiec jest niezmiennie miesiącem zakończenia nauki w szkołach. Zakończenie  roku szkolnego 2019/ 2020 podsumowuje wyjątkowy okres nauki przypadający w dużej części na czas walki z pandemią, która zaburzyła cały dotychczasowy porządek. Organizacja nauki i pracy szkół w warunkach podyktowanych stanem epidemii wymagała od Państwa dużej sprawności i niestandardowych działań.

Dziękuję wszystkim Państwu Dyrektorom i Nauczycielom za zaangażowanie i wysiłek włożony w organizację i przebieg kształcenia na odległość, za poświęcenie i rzetelne  wykonywanie pracy z uczniem. Dziękuję Rodzicom uczniów, którzy niezaprzeczalnie odegrali dużą rolę w procesie nauki zdalnej, za wsparcie działań szkoły i pomoc dzieciom w realizacji zadań w nowych, nieoczekiwanych okolicznościach.

Uczniom gratuluję sukcesów, także tych dotyczących zdania egzaminu z samodzielności i odpowiedzialności za swoje działania. Przed Wami zasłużone wakacje, życzę udanego, beztroskiego wypoczynku, radosnych i niezapomnianych wrażeń. Wyjątkowo w tym roku proszę o zachowania rozsądne, gwarantujące bezpieczny powrót do szkół i przestrzeganie wszystkich obowiązujących zasad służących ochronie zdrowia nas wszystkich.

 Do zobaczenia po wakacjach

Krzysztof Iwaniuk

MINISTROWIE DYSKUTOWALI Z SAMORZĄDOWCAMI O MILIARDACH NA INWESTYCJEDrukuj

 • 24/06/2020 20:06:56

MINISTROWIE DYSKUTOWALI Z SAMORZĄDOWCAMI O MILIARDACH NA INWESTYCJEZdajemy sobie sprawę, jak duże są ubytki podatkowe w budżetach gmin; 6 mld zł z Funduszu Inwestycji Samorządowych zbilansuje tę różnicę – powiedziała wicepremier Jadwiga Emilewicz. Mamy nadzieję, że samorządy nie zatrzymają  inwestycyjnego konia w biegu – dodała.

W środę, 24 czerwca, w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie na temat Funduszu Inwestycji Samorządowych. W konferencji oprócz wicepremier Jadwigi Emilewicz wzięli udział także Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Piotr Patkowski, wiceminister finansów, a także przedstawiciele środowiska samorządowego: Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Paweł Osiewała ze Związku Miast Polskich, Eugeniusz Gołębiewski, wiceprezes Unii Miasteczek Polskich, Tomasz Fijołek z Unii Metropolii Polskich oraz Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich. Czytaj więcej...

Źródło: https://samorzad.pap.pl/

WYTYCZNE MRIRW I GIS DLA PRODUCENTÓW ROLNYCHDrukuj

Ostrzeżenie meteorologiczneDrukuj

 • 22/06/2020 11:19:02

Ostrzeżenie meteorologiczne

UWAGA – ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!Drukuj

 • 22/06/2020 01:00:00

 UWAGA – ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!

 Urząd Gminy Terespol informuje,

że od 18.05.2020 r. do 30.06.2020 r.

na ul. Słonecznej w Małaszewiczach (skrzyżowanie z ul. Wiejską)

wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu.

Zmiana organizacji ruchu wynika z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Małaszewiczach”

Bardzo prosimy o zachowanie ostrożności !

UWAGA – ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU!


NOWY SZLAK JEDWABNY - MODERNIZACJA REJONU PRZEŁADUNKOWEGO MAŁASZEWICZEDrukuj

 • 19/06/2020 12:59:10
 • 2258 czytań

NOWY SZLAK JEDWABNY W dniu 17 czerwca 2020 r. odbyło się robocze spotkanie w ramach realizowanego przez Spółkę Cargotor projektu modernizacji infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią.   W spotkaniu  uczestniczył Wojewodą lubelski Lech Sprawka, Wicewojewoda Bolesław Gzik, prezes Zarządu CARGOTOR sp. z o.o. Andrzej Sokolewicz wraz z przedstawicielami spółki. Obecni byli również Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, Burmistrz Miasta Terespol Jacek Danieluk,  dyrektor Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie  Damian Wierak, komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej Jacek Szcząchor, a także przedstawiciele  służb celno-skarbowych.

NOWY SZLAK JEDWABNYZałożeniami projektu dotyczącego modernizacji infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią są m.in. podniesienie przepustowości Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze w celu uzyskania możliwości przejazdu do 55 par pociągów na dobę, przystosowanie układów torowych do przyjmowania pociągów o długości 1050 m po torze 1520 mm, i podniesienie prędkości pociągów towarowych do 40 km/h. Zakres projektu obejmuje przebudowę istniejących stacji Kobylany, Małaszewicze Centralne, Małaszewicze Rozrządowa, Chotyłów, Bór, budowę nowych stacji Kobylany Zachodnie, Zaborze, Osypisko, Karaczewo, WOC, budowę brakującego odcinka linii kolejowej nr 906 od podg. Mętraki do stacji Małaszewicze Centralne, przebudowę istniejących linii kolejowych Magdalenka-Małaszewicze Centralne, Magdalenka-Małaszewicze Rozrządowa, Małaszewicze Centralne-Małaszewicze MsE, przebudowę linii szerokotorowej K-W-K, w tym dobudowa drugiego toru pomiędzy stacjami Kobylany i Kobylany Zachodnie, a także przebudowę pozostałych torów dojazdowych do terminali.

INFORMACJADrukuj

 • 19/06/2020 11:30:29

WÓJT GMINY TERESPOL

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).

ODWOŁUJE

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 700/1 o pow. 1,0000 ha, obręb Kobylany, LU1B/00129736/9.

Przetarg miał się odbyć w dniu 8 lipca 2020 r. o godzinie 16.00 w Sali konferencyjnej nr 32, w Urzędzie Gminy Terespol, Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1.

Powodem odwołania przetargu jest wycofanie przedmiotowej nieruchomości ze sprzedaży z uwagi na to, że nie został zamieszczony wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Infrastruktury i Środowiska Urzędu Gminy Terespol (pokój Nr 4), lub pod nr telefonu 83/411-20-36.

Krzysztof Iwaniuk

Wójt Gminy Terespol

KONKURS NA RACHMISTRRZADrukuj

 • 18/06/2020 13:41:31

OBWIESZCZENIEDrukuj

 • 18/06/2020 09:45:50

OBWIESZCZENIE

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 10/06/2020 12:39:35

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGOINFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 9 czerwca 2020 r.
Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję, że z dniem 6 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1006) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Pozostałe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 966) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 991) pozostają bez zmian i są obowiązujące.

Pliki do pobrania: informacja.pdf

RAPORT O STANIE GMINY TERESPOL ZA ROK 2019 R.Drukuj

82,426,764 unikalne wizyty