MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

PROJEKT – „ŁĄCZY NAS BUG”Drukuj

 • 12/04/2021 12:13:12

„Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych”Gmina Drohiczyn w partnerstwie z miejscowościami Sokal na Ukrainie i Drohiczyn na Białorusi realizuje projekt pt. „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych” ze środków programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.
W ramach projektu powstaną dwa transgraniczne szlaki kajakowo – turystyczne:
1) Kanał Dniepro-Bug, rzeka Muchawka, rzeka Bug (Białoruś – Polska).
2) Rzeka Bug – od źródła (Ukraina) do ujścia (Zalew Zegrzyński).
Projekt zakłada m.in.:
- oznakowanie szlaków kajakowych (postawienie w linii brzegowej rzeki Bug znaków informacyjnych, ostrzegawczych i turystycznych);
- opracowanie przewodników i map poszczególnych odcinków rzeki Bug.

Liderem Projektu oraz Beneficjentem Wiodącym projektu biorącym pełną odpowiedzialność ze realizację w/w jest Gmina Drohiczyn, na podstawie umowy grantowej nr PLBU.01.02.00-20-0224/17-00 z dnia 3 stycznia 2018 roku.
Partnerami Transgranicznymi w/w projektu są:
- Beneficjentem drugim w/w projektu jest Powiatowy Komitet Wykonawczy Drogichin na Białorusi.
- Beneficjentem trzecim w/w projektu jest Powiat Sokal na Ukrainie.
W ramach projektu ustawiono już w Kuzawce „Megafon” – do słuchania przyrody. Na terenie  Gminy Terespol, do 14 maja 2021 r.  ustawionych zostanie 15 znaków – oznakowanie szlaku.

Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021Drukuj

 • 09/04/2021 10:25:14

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Ruszyła Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zachęcam do wzięcia udziału.

Strona loterii: https://loteria.spis.gov.pl/

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021Drukuj

 • 09/04/2021 09:51:16

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

„Liczymy się dla Polski”Drukuj

 • 09/04/2021 09:48:16

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Od 1 kwietnia br. prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Z uwagi na obecne zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 w celu umożliwienia efektywnego przeprowadzenia spisu Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.

Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP 2021 w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021.

Pozostałe zmiany dotyczą m.in.:

- ujednolicenia stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych do 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad;

- dostosowania przepisów dotyczących popularyzacji spisu w mediach publicznych do wydłużonego czasu trwania spisu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Podstawową metodą spisu jest samospis internetowy poprzez formularz spisowy dostępny na stronie spis.gov.pl.

Każda z osób podlegających spisowi może skorzystać ze spisu „na żądanie” - wystarczy zadzwonić na Infolinię  spisową pod numer telefonu 22 279 99 99. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych.

Jeżeli ktoś nie ma komputera, dostępu do Internetu lub potrzebuje pomocy by się spisać, będzie mógł skorzystać  bezpłatnie  z udostępnionego na terenie gminy lub w Urzędzie Statystycznym w Lublinie i jego Oddziałach pomieszczenia ze stanowiskiem komputerowym umożliwiającym przeprowadzenie samospisu.  Taka forma spisu będzie możliwa tylko w przypadku gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Samospis internetowy  trwa od 1 kwietnia do 30 września br. Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie przez Internet lub infolinię do 3 maja, dopiero od 4 maja br. sukcesywnie będą  kontaktować się rachmistrze, aby zrealizować spis w formie wywiadu telefonicznego.

 

Więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie dedykowanej Narodowemu Spisowi Powszechnemu Ludności i Mieszkań 2021:  spis.gov.pl.

Test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla uczniów szkół podstawowychDrukuj

 • 09/04/2021 09:31:11

Konkurs NSP2021

Konkurs NSP test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla uczniów szkół podstawowych przygotowany przez Urząd Statystyczny w Lublinie

 Uczniu rozwiąż test umieszczony na Formularzach Google pod adresem: https://forms.gle/1duoFSiHxPtdCvCe7

 Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz Google do 10 maja 2021 r.

 Celem konkursu jest:

 • rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu statystyki, statystyki publicznej i Narodowego Spisu Powszechnego 2021 wśród uczniów szkół podstawowych;
 • wzbudzenie zainteresowania statystyką publiczną, wśród uczniów.

 Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody:

Miejsca od 1 do 5  - smartwatch

Miejsca 6-10 – głośnik bluetooth

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 Regulamin konkursu dostępny na stronie Urzędu Statystycznego w Lublinie:

https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/nsp-test-szkola-podstawowa/

 Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: m.rosolowska@stat.gov.pl

WYSŁUCHANIA PUBLICZNE W SPRAWIE KONCEPCJI NOWEGO BUDŻETU UE W POLSCE! DAJ SIĘ WYSŁUCHAĆ!Drukuj

 • 08/04/2021 12:46:36

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać! Szanowni Państwo,

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Wydarzenie zorganizowane będzie w formule on-line, które uzupełni inne formy konsultacji prowadzone dotychczas przez rząd. Będzie również możliwość oglądania wysłuchań bezpośrednio z wykorzystaniem kanałów YouTube i mediów społecznościowych. Całe spotkanie na bieżąco tłumaczone jest na Polski Język Migowy.
Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r.

Więcej na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

Oprócz projektu Umowy Partnerstwa wyznaczone są już też terminy dotyczące dwóch programów krajowych:

 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, 16 kwietnia (piątek)
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 21 kwietnia (środa)
 • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Unii
 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
 • Program Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
 • Program Ryby
 • Program Pomoc Żywnościowa

Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają ostatecznie za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat dotychczasowej propozycji Umowy Partnerstwa.

Patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa - jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Organizacyjnie

zadania podjęły się Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Fundacja Stocznia we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ponieważ zakres tematyczny i terytorialny interwencji w poszczególnych celach polityki będzie omawiany przy okazji kolejnych wysłuchań poświęconych programom krajowym realizującym Umowę Partnerstwa, to w czasie wysłuchania dla Umowy Partnerstwa organizatorzy chcieliby usłyszeć wypowiedzi na tematy horyzontalne, w szczególności:

 • Zasady horyzontalne: równe szanse, partnerstwo, zrównoważony rozwój/zasada nieszkodzenia w nadmierny sposób środowisku.
 • Wymiar terytorialny planowanych interwencji – jak terytorialnie koncentrować działania.
 • Jak uzyskać efekt synergii wydatkując środki unijne?
 • Formy wsparcia finansowego - dotacje i instrumenty finansowe.

Wysłuchanie odwołuje się do tzw. siedmiu zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takie jak: dobra wiara, powszechność, przejrzystość, responsywność, koordynacja, przewidywalność, poszanowanie interesu ogólnego. Wysłuchanie jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych), każdą instytucję i osobę prywatną. Realizacja wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. W żadnym wypadku nie jest prowadzona na zlecenie rządu, tylko we współpracy z rządem (a precyzyjniej z odpowiednim Ministerstwem, odpowiedzialnym za dany program).

Dokładne terminy i zasady udziału w wysłuchaniach dostępne są na stronie: https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/

Zgłoszenia udziału w wysłuchaniach publicznych dotyczą zarówno chętnych do zabrania głosu, jak i obserwatorów.

Daj się wysłuchać!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021Drukuj

 • 07/04/2021 13:34:49

STANOWISKO DO SAMOSPISU W URZĘDZIE GMINY TERESPOL

Gminne Biuro Spisowe w Kobylanach informuje, że w Urzędzie Gminy Terespol funkcjonuje wydzielone bezpłatne stanowisko komputerowe do samospisu w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Stanowisko zostało przygotowane w celu realizacji obowiązku spisowego dla osób, które nie posiadają warunków technicznych do wypełnienia formularza spisowego w domu.

Stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 dostępne będzie w godzinach pracy Urzędu Gminy Terespol:
poniedziałek: od 8:00 do godz. 16:00, wtorek – piątek: od 7:30 do godz. 15:30

W związku z zagrożeniem COVID-19 prosimy osoby zainteresowane, aby przed skorzystaniem ze stanowiska komputerowego do samospisu, ustaliły w Gminnym Biurze Spisowym termin wizyty - kontakt telefoniczny: 834112045.

Więcej informacji w sprawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 można znaleźć na stronie https://spis.gov.pl

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIEDrukuj

 • 07/04/2021 09:09:57

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 01/04/2021 08:01:51

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 31 marca 2021 r. o wejściu w życie z dniem 30 marca 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 574), wskazującego nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

ŻYCZENIA WIELKANOCNEDrukuj

 • 01/04/2021 07:55:42

Życzenia wielkanocne

Komunikat Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. organizacji pracy urzędówDrukuj

 • 30/03/2021 21:27:49

W ostatnim czasie obserwujemy znaczny wzrost zakażeń koronawirusem, którego skutkiem jest coraz większa liczba zajętych łóżek oraz respiratorów w szpitalach, a także wzrost liczby zgonów. Obecna sytuacja w Polsce wymaga zdecydowanych działań, dlatego od 27 marca obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Ich celem jest ograniczenie do minimum kontaktów społecznych. Dotyczy to także pracy administracji publicznej, w tym samorządowych urzędów i jednostek organizacyjnych. W tych podmiotach wszyscy pracownicy, którzy nie muszą wykonywać pracy stacjonarnie, co najmniej do 9 kwietnia powinni pracować zdalnie.Więcej na https://www.gov.pl

Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie

XIII SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 30/03/2021 08:25:14
Zapraszamy na posiedzenie XIII Sesji Rady Gminy Terespol w dniu 31 marca 2021 o godzinie 13:00.
Transmisja z posiedzenia Rady Gminy Terespol transmitowana będzie poprzez stronę https://gminaterespol.sesja.pl/
Porządek posiedzenia dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85&p1=szczegoly&p2=1615414
https://gminaterespol.pl

Lubelskie - wspólnie dla pszczółDrukuj

 • 29/03/2021 11:12:37

Plakat

DECYZJADrukuj

 • 26/03/2021 14:02:40

Decyzja

Decyzja

RUSZYŁY ZAPISY DO OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICHDrukuj

 • 25/03/2021 13:43:20

 

POLSKA OD KUCHNI

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.
Aby podkreślić rolę Kół Gospodyń Wiejskich w promowaniu bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu przygotowane zostały cztery konkursy angażujące Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każdym etapie rywalizacji.

Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie:

https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/wez-udzial-w-konkursach-s6069

89,549,857 unikalne wizyty