MENU

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Portal
Portal

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

ZAMIESZKAJ U NAS!

Zamieszkaj u Nas!


PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Kwiecień 2018 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

O G Ł O S Z E N I EDrukuj

 • 14/11/2016 13:30:29

Obrazy newsów: herb_2013.pngODWOŁANIE

WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

SOŁTYSA SOŁECTWA BOHUKAŁYO G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Terespol ogłasza, że w związku z wycofaniem rezygnacji z pełnienia funkcji Sołtysa sołectwa Bohukały z dniem 14 listopada 2016 r. odwołuję Zebranie Wiejskie Sołectwa Bohukały zwołane Zarządzeniem Nr 54/16 z dnia 7 listopada 2016 r. na dzień 12 grudnia 2016 r. godz. 16.30, w celu przeprowadzenia uzupełniających wyborów Sołtysa.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TERESPOL W SPRAWIE WSPÓLNOT GRUNTOWYCHDrukuj

 • 14/11/2016 10:50:40

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TERESPOL W SPRAWIE WSPÓLNOT GRUNTOWYCH

(dot.miejscowości: Lebiedziew, Małaszewicze Małe, Kołpin Ogrodniki, Koroszczyn, Lechuty Małe, Michalków)

Wójt Gminy Terespol informuje, że od dnia 1 stycznia 2016r. obowiązuje znowelizowana Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703).

Wobec powyższego zgodnie z art. 6 ww. ustawy uprawnieni do udziału we wspólnocie, mogą składać do Starosty Bialskiego wnioski o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie. Jednocześnie informuje się, że Uprawnionymi do udziału we wspólnocie gruntowej są osoby fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwa rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy faktycznie korzystały
z tej wspólnoty tzn. właściciele gospodarstw rolnych, którzy w okresie od 5 lipca 1962 r. do 5 lipca 1963 r. korzystali ze wspólnoty gruntowej, o nieuregulowanym stanie prawnym,

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 grudnia 2016r.

Druk wniosku można otrzymać w Urzędzie Gminy Terespol lub Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej albo pobrać ze strony www.gminaterespol.pl

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska.

Do wniosku należy dołączyć lub wskazać dowody, które świadczą, że dana nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową, a wnioskodawca spełnia warunki do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie.

W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa powyżej, starosta wydaje decyzję
o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie.

Decyzja doręczona zostanie w sposób zwyczajowo przyjęty dla danej miejscowości, wywieszona na tablicy ogłoszeń gminy i starostwa na okres 14 dni.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Terespol w pok. 26 I piętro.

/images/pdf.gifWniosek o ustalenie, które nieruchomości stanowi wspólnotę gruntową oraz o ustalenie uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej

WÓJT GMINY TERESPOL

GALERIA ZDJĘĆ Z 98 OBCHODÓW ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCIDrukuj

PLASTIK NIE DO PIECA - PIEC NIE DO PLASTIKUDrukuj

 • 14/11/2016 09:21:37

/images/news/plastik_nie_do_pieca_-_piec_nie_do_plastiku.jpg

O G Ł O S Z E N I EDrukuj

 • 09/11/2016 14:41:03

Obrazy newsów: herb_2013.png


WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
SOŁTYSA
SOŁECTWA BOHUKAŁY

 

 O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Terespol ogłasza, że w dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 16.30, w świetlicy wiejskiej w Bohukałach odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Bohukały w celu przeprowadzenia uzupełniających wyborów Sołtysa.

Porządek Zebrania Wiejskiego:
1) otwarcie obrad Zebrania Wiejskiego;
2) stwierdzenie prawomocności Zebrania;
3) wystąpienie Wójta Gminy Terespol;
4) przyjęcie proponowanego porządku obrad;
5) przeprowadzenie wyborów Sołtysa;
6) wolne wnioski;
7) zamknięcie obrad Zebrania Wiejskiego.

 

 

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ W KOBYLANACHDrukuj

 • 03/11/2016 13:21:18

Ślubowanie uczniów klas I - to wydarzenie w Zespole Szkół im.Orła Białego w Kobylanach pierwszaki świętowały w środę 26 października br. W odświętnej atmosferze, przy specjalnie przygotowanych na ten dzień dekoracjach, w obecności całej szkoły, licznie zgromadzonych rodziców  i przy wprowadzonym sztandarze szkoły uczniowie klas I złożyli ślubowanie, w ramach którego zobowiązują się być dobrym uczniem, dbać o honor szkoły, służyć pomocą słabszym, słuchać nauczycieli i przełożonych. Następnie każde dziecko zostało pasowane na ucznia przez Panią Dyrektor za pomocą specjalnego drewnianego ołówka, która to czynność symbolizuje przyjęcie w poczet uczniów.

Część artystyczna rozpoczęła się polonezem w wykonaniu pierwszaków i kilku par z klasy drugiej występujących gościnnie. Każdy uczeń przedstawił się wszystkim w kilku słowach, były wiersze,  piosenki oraz scenki z życia starszego pokolenia.

Pan Wójt przekazał każdemu uczniowi klasy I plecak, a dla całej klasy bramki do grania w sali gimnastycznej i komplet rakietek do badmintona. Bardzo dużą rolę w organizacji święta odegrali rodzice, którzy wręczyli Pani Dyrektor własnoręcznie upieczony tort i przygotowali poczęstunek dzieciom.

Ślubowanie

ALBUM ZDJĘĆ

O G Ł O S Z E N I E w sprawie ASFDrukuj

 • 27/10/2016 11:48:32

O G Ł O S Z E N I E w sprawie ASF

Na podstawie danych przekazanych przez Główny Inspektorat Weterynarii, Urząd Gminy Terespol informuje, że Gmina Terespol objęta jest aktualnie strefą niebieską zagrożenia ASF. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białej Podlaskiej organizuje kampanię edukacyjną dotyczącą ASF. Film edukacyjny, mapa przedstawiająca strefy ASF, poradnik dot. stref ASF oraz poradnik dot. najczęstszych dylematów w zwalczaniu ASF został zamieszczony poniżej. Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń jest naszą wspólną sprawa i obowiązkiem. Dlatego też apelujemy do grupy hodowców, producentów trzody chlewnej oraz pozostałych producentów rolnych o zapoznanie z w/w materiałami oraz stosowanie się do zaleceń.


regionalizacja-asf

Płukanie sieci wodociągowejDrukuj

 • 25/10/2016 09:50:27

płukanie sieci wodociągowej

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJDrukuj

 • 21/10/2016 13:03:37

http://www.gminaterespol.pl/images/photoalbum/album_398/dsc_1100.jpgDnia 20 października 2016 roku  odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej i przyjęcia ich do grona społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach. W tym szczególnym dniu pierwszoklasistów wspierali swoją obecnością rodzice.
Na początku kandydaci na pierwszoklasistów zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie, do której przygotowywały się pod kierunkiem wychowawczyni pani Małgorzaty Maleńczuk. Następnie siedmiu chłopców w niezwykle podniosłej atmosferze, złożyło uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Po ślubowaniu pani Dyrektor Mariola Borodziuk  dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Ukoronowaniem  aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów.
Na  zakończenie  nowi uczniowie zostali  obdarowani  prezentami przez uczniów klasy II i III, rodziców oraz Wójta Gminy Terespol. Konferansjerem uroczystości była przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Wanesa Demczuk.
Po ceremonii pasowania był czas na pamiątkowe zdjęcia i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

ALBUM ZDJĘĆ

STANOWISKO DOTYCZĄCE NIEODPŁATNEGO WYNAJMOWANIA ŚWIETLIC WIEJSKICH GMINY TERESPOL NA SPOTKANIA Z RADNYMIDrukuj

 • 18/10/2016 14:54:05

W ostatnim okresie do Urzędu Gminy Terespol oraz do Wójta Gminy Terespol wpłynęły wnioski części osób pełniących mandat radnego Gminy Terespol dotyczące NIEODPŁATNEGO wynajęcia świetlic wiejskich w Małaszewiczach, Łobaczewie Dużym, i Lebiedziewie na spotkania z mieszkańcami,  celem omówienia bieżących spraw mieszkańców i spraw dotyczących wspólnot gruntowych.

We wszystkich przypadkach Świetlice nie zostały udostępnione przez GCK zgodnie z wnioskiem wnioskodawców, gdyż tego rodzaju spotkania nie mieszczą się katalogu NIEODPŁATNEGO WYNAJMU określonego w Regulaminie wynajmu świetlic.  Przypomnieć należy, że katalog ten obejmuje dzieci i młodzież, zebrania wiejskie, członków  klubów sportowych i kół gospodyń wiejskich, członków OSP Gminy Terespol, Klubu Seniora, mieszkańców Gminy w ramach inicjatyw lokalnych, inne osoby i podmioty w celach prywatnych oraz w sytuacjach szczególnych inne osoby i podmioty w ramach działalności statutowej za zgodą Wójta Gminy Terespol.

W świetle Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Terespol oraz mając na uwadze treść innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, zauważyć należy, że żaden z tych przepisów nie nakłada na Wójta Gminy obowiązku nieodpłatnego udostępniania obiektów gminnych jednostek organizacyjnych w celu organizowania przez radnych spotkań z mieszkańcami.

Spotkania te również nie mieszczą się w kategorii zebrań wiejskich, których zwoływanie jest jasno uregulowane w Statutach sołectw uchwalonych przez Radę Gminy Terespol i powierzone kompetencji sołtysa, który może to zrobić z własnej inicjatywy w uzgodnieniu z Wójtem, na pisemny wniosek 10 % mieszkańców uprawnionych do głosowania, czy na wniosek Rady Gminy  lub Wójta Gminy.  Na marginesie należy podkreślić, że ogłoszenia radnych o terminach i miejscach przedmiotowych spotkaniach, zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń zaraz po złożeniu wniosków, zanim Wójt zajął stanowisko w tej sprawie.

W związku z powyższym, jednoznacznie chcemy podkreślić, że aktywność wymienionych wyżej osób w tym zakresie nie wynika ani z kompetencji Rady Gminy ani też upoważnienia Wójta czy Urzędu Gminy, dlatego też Wójt, ani Przewodniczący Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy Rady i jej reprezentowanie na zewnątrz nie bierzemy odpowiedzialności za tego rodzaju działania.

Przypomnieć należy także, że sprawy uregulowania stanu prawnego Wspólnot gruntowych, w szczególności związane ze zmianami w wykazie osób uprawnionych zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu Wspólnot Gruntowych należą do kompetencji Zarządu Spółki, zaś nadzór nad działalnością spółki sprawuje Wójt. Zatem spotkania radnych z mieszkańcami w tym przedmiocie uznać należy za niezwiązane z wykonywaniem mandatu radnego, a powoływanie się na ustawę o samorządzie gminnym za nieuprawnione.  

Merytorycznie sprawami wspólnot gruntowych zajmuje się w Urzędzie Gminy Terespol radca prawny Pani Magdalena Chmiel – Szymańska, która udziela kompetentnej pomocy dla wszystkich członków Wspólnot Gruntowych mających siedzibę na terenie Gminy Terespol.

Wójt Gminy Terespol
Krzysztof Iwaniuk

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Romaniuk

ŚWIĘTO GMINNEJ OŚWIATY - DZIEŃ NAUCZYCIELADrukuj

 • 18/10/2016 11:19:01

Galeria zdjęćDzień Edukacji Narodowej jest świętem polskiej oświaty wpisanym  na stałe do kalendarza ważnych uroczystości. W obchodach Gminnego Dnia Nauczyciela 13 października 2016 r. udział wzięli pracownicy szkół z terenu gminy Terespol: Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach, Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach, Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach i Zespołu Szkół im. W. S. Reymonta w Małaszewiczach. Gospodarzem uroczystości  w tym roku był Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach. Po ceremonii powitania licznie przybyłych gości głos zabrał Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, który skierował do wszystkich pracowników oświaty słowa uznania i szacunku za wykonywanie niełatwej pracy, złożył podziękowania i życzenia satysfakcji z wypełnianych obowiązków i wielu sukcesów zawodowych. Następnie zostały wręczone nagrody wyróżnionym pracownikom, które corocznie przyznawane są z okazji Dnia Nauczyciela. Popłynęły również życzenia od zaproszonych gości. Przerywnikiem pomiędzy kolejnymi punktami w porządku uroczystości była część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej.

ALBUM ZDJĘĆ

UROCZYSTOŚCI PARAFIALNE W KOBYLANACHDrukuj

 • 18/10/2016 11:11:16

14 października br w Kobylanach, w odnowionej cerkwi prawosławnej odbyły się uroczystości „Pokrowy”.  Jest to święto celebrowane jako najważniejsze święto po 12 głównych wielkich świętach. Uroczystość Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy była okazją do złożenia podziękowań arcybiskupowi Ablowi,  sponsorom, proboszczowi oraz na ręce Wójta samorządowi gminy Terespol za wsparcie kapitalnego remontu najstarszej świątyni w gminie.

/images/photoalbum/album_396/20161014_121242_t2.jpg

GALERIA ZDJĘĆ

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy TerespolDrukuj

NASZA KREW NASZA OJCZYZNADrukuj

 • 13/10/2016 13:22:47

nasza krew

Akcja Honorowego oddawania krwi w ZS im. W. Reymonta w MałaszewiczachDrukuj

 • 13/10/2016 13:04:02

Akcja Honorowego oddawania krwi w ZS im. W. Reymonta
w Małaszewiczach

W dniu 08.09.2016 w godz. 10:30 – 13:00 odbyła  się   akcja oddawania krwi w Zespole Szkół w Małaszewiczach pod hasłem „NASZA KREW NASZA OJCZYZNA”. Akcje zorganizował Klub HDK PCK przy PSG w Terespolu wspólnie z Dyrektorem ZS w Małaszewiczach. Akcja miała na celu promocje oddawani krwi wśród młodzieży. W akcji udział wzięli funkcjonariusze PSG w Terespolu i licealiści.
 W akcji wzięło udział 20 osób z czego do donacji zakwalifikowano 9 osób. Z czego 3 osoby oddały krew pierwszy raz. Łącznie zebrano 4,050 litrów krwi.
Akcja została ogłoszona na stronach internetowych Miasta i Gminy Terespol.
Za udział i wsparcie wszystkim dziękujemy.

Akcja Honorowego oddawania krwi w ZS im. W. Reymonta w Małaszewiczach.

39,733,967 unikalne wizyty