MENU

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny


PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH
MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Sierpień 2018 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

STAN JAKOŚĆI POWIETRZA

POLECAMY:

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGODrukuj

 • 10/05/2016 14:22:43

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ĆWICZENIA TAKTYCZNO-BOJOWE W KUKURYKACHDrukuj

 • 09/05/2016 11:27:01

7 maja 2016 roku na Przejściu granicznym w Kukurykach na podstawie rozkazu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej zostały przeprowadzone ćwiczenia zgrywające we współpracy Straży Pożarnej z Białej Podlaskiej ,  Straży Pożarnej z Brześcia na Białorusi, Straży Granicznej, Służby Celnej oraz  jednostek Ochotniczych Staży Pożarnych z  Nepli i Krzyczewa.

Ćwiczenia taktyczno-bojowe w KukurykachCelem ćwiczeń było sprawdzenie praktycznych możliwości współdziałania poszczególnych służb i podmiotów uczestniczących w działaniach ratowniczych, sprawdzenie systemów alarmowania i kierowania akcją ratowniczo-gaśniczą, a także współpraca z zastępem gaśniczym z Republiki Białoruś podczas pożaru samochodu ciężarowego na drodze dojazdowej do mostu granicznego w Kukurykach.

Scenariusz, jak zwykle w takich przypadkach, był wielowątkowy. W dniu 7 maja 2016 roku o około godziny 10.00 samochód ciężarowy przewożący  palne  materiały budowlane z Polski do Białorusi uległ zapaleniu  znajdując się na drodze dojazdowej do mostu granicznego na rzece Bug po stronie polskiej. Pożar jako pierwsi zauważyli funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy natychmiast powiadomili Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej.  Jednocześnie pomogli kierowcy wydostać się z płonącego pojazdu oraz podjęli próbę gaszenia pożaru gaśnicą proszkową. Ponadto zgodnie z procedurami wewnętrznymi o zdarzeniu powiadomili funkcjonariuszy Służby Celnej, kierownictwo Wydziału Zamiejscowego Obsługi Przejść Granicznych, własną jednostkę zwierzchnią oraz służby graniczne republiki Białoruś. Z uwagi na możliwość przeniesienia ognia z palącego się samochodu ciężarowego na inne pojazdy uczestniczące w ruchu funkcjonariusze Straży Granicznej podjęli  decyzję o wyłączeniu zagrożonego odcinka drogi południowej i skierowaniu ruchu na drogę północną wprowadzając ruch dwukierunkowy. W toku akcji wynikły kolejne problemy, brak możliwości zasilenia wodą samochodów pożarniczych z hydrantu nadziemnego, zbudowanie stanowiska wodnego na brzegu rzeki Bug i zasilenie w wodę samochodów z JRG Małaszewicze – to tylko niektóre zdarzenia, z którymi przyszło zmierzyć się ratownikom i pozostałym służbom. Należy podkreślić że ostatecznie wspólne działania ratownicze zakończyły się sukcesem, samochód został ugaszony.

Po zakończeniu działań, wszystkie jednostki przemieściły się pod siedzibę OSP Neple. Przedstawiciele poszczególnych służb dokonali tam podsumowania operacji, która według sporządzonego raportu została przeprowadzona w sposób prawidłowy.

Galeria zdjęć

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 225 ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-GO MAJADrukuj

 • 06/05/2016 14:18:32

Dni Świąt Narodowych upamiętniają najjaśniejsze karty w historii polskiego narodu. W dniu 2 maja 2016 r. w Gminie Terespol odbyły się uroczystości upamiętniające 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, które przywiodły pamięć o podjęciu największej w dziejach Polski reformy ustroju państwa. Organizatorami było Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Kobylanach, Urząd Gminy Terespol oraz  Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miejskiej Terespol. Czytaj więcej...

>>> Galeria zdjęć <<<

AKCJA SPRZĄTANIA GMINY TERESPOLDrukuj

Z WIZYTĄ W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 06/05/2016 09:12:17

Jednym z punktów wizyty robocze w dniu 5 maja br. przedstawicieli Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie i podległych Wojskowych Komend Uzupełnień  było spotkanie w Urzędzie Gminy Terespol, podczas którego Wójt Gminy Terespol w formie prezentacji multimedialnej przedstawił ocenę zagrożenia powodziowego gminy Terespol.

/images/photoalbum/album_378/dsc_7251.jpg

GALERIA ZDJĘĆ

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA STRAŻAKADrukuj

 • 04/05/2016 14:38:29

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA

DZIEŃ STRAŻAKA W KRZYCZEWIEDrukuj

 • 02/05/2016 12:06:35

Dzień Strażaka w Krzyczewie

1 maja br. w kościółku w Krzyczewie zjechali Strażacy z gminy Terespol, aby świętować swoje święto patronalne i prosić św. Floriana o błogosławieństwo Boże i opiekę do każdej akcji, do której często wyjeżdżają ratując życie i mienie ludzkie. Gminny Dzień Strażaka zgromadził Druhny i Druhów na mszy św., a następnie przemaszerowali do miejscowej remizy, aby zasiąść do wspólnego stołu.

Zapraszamy na fotorelację z Gminnego Dnia Strażaka w Krzyczewie: www.neple.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

 • 29/04/2016 17:00:00
 • 1858 czytań

przetargNa podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) i  §3, §4, §6 ust. 1 oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz.1490), Wójt Gminy Terespol ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres do 30 lat nieruchomości położonej na terenie miejscowości Kobylany, zapisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 1057/1 o pow. 0,3316 ha, stanowiącej własność Gminy Terespol.

1. Przedmiot dzierżawy

Przedmiotem dzierżawy jest niezabudowana nieruchomość położona na terenie Centrum Gminy w Kobylanach, zapisana w ewidencji gruntów jako działka nr 1057/1 o pow. 0,3316 ha, objęta Księgą Wieczystą LU1B/00060895/9, - księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką. Czytaj więcej...

Rodzina 500 Plus - UWAGA !Drukuj

 • 28/04/2016 01:00:00

Rodzina 500 Plus - UWAGA !

OBCHODY KONSTYTUCJI 3 MAJA W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 27/04/2016 11:43:45
 • 1797 czytań

OBCHODY KONSTYTUCJI 3 MAJA W GMINIE TERESPOL

Piknik Majowy już za nami...
Więcej zdjęć pod adresem:
http://www.gck.gminaterespol.pl/photogallery.php?album_id=51

PLAN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARU DORZECZA WISŁYDrukuj

 • 25/04/2016 12:10:14

Dorzecze Wisły

Sprzedaż składników majątku ruchomegoDrukuj

 • 22/04/2016 15:29:56
 • 1028 czytań

Ogłoszenie

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I EDrukuj

 • 22/04/2016 09:23:02

herbWójt  Gminy  Terespol
zaprasza Zarządy Wspólnot Gruntowych z terenu Gminy Terespol na spotkanie informacyjne, celem omówienia zmian zagospodarowania wspólnot gruntowych,  po wejściu w życie nowych uregulowań prawnych z dniem 1 stycznia 2016r.

(Dz.U z 2015r., poz. 1276).
Spotkanie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016r. o godz. 11.00  w sali nr 32 (II piętro) Urzędu Gminy Terespol, Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1.

Serdecznie zapraszam
Krzysztof Iwaniuk
Wójt Gminy Terespol

SZANSA NA PRZEJAZD W MAŁASZEWICZACH?Drukuj

 • 14/04/2016 12:39:59

SZANSA NA PRZEJAZD W MAŁASZEWICZACH?14 kwietnia br. z wizytą gościli u Wójta Gminy Terespol przedstawiciele CARGOTORU,  nowy Prezes Zarządu Spółki Krzysztof Szymborski oraz Dyrektor Adam Moroz.
Podczas spotkania zostały poruszone kwestie bardzo istotne z punktu widzenia gminy wiejskiej Terespol, m. in.  wraca pomysł modernizacji Małaszewicz z możliwością uzgodnienia przejazdu w miejsce rozebranej kładki, o co niejednokrotnie wnioskowały władze gminy, jak również mieszkańcy Małaszewicz.
Spółka CARGOTOR powstała w listopadzie 2013 roku. 100% udziałów  CARGOTOR objęło PKP CARGO SA. Infrastruktura Spółki to 38 punktów stacyjnych o łącznej długości torów wynoszącej ponad 25 km. Zasadnicza część infrastruktury i terenów znajduje się w rejonie Małaszewicz - łączna długość torów, to blisko 170 km, łączna powierzchnia gruntów - 219 ha.

WÓJT GMINY TERESPOL CZŁOWIEKIEM ROKU 2015Drukuj

 • 08/04/2016 14:10:10

Krzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol został Człowiekiem Roku 2015 Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego w plebiscycie Wspólnoty Bialskiej. Statuetkę wraz z gratulacjami wręczył Redaktor Naczelny Tygodnika Mateusz Orzechowski.

CZŁOWIEKIEM ROKU 2015

40,274,759 unikalne wizyty