MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODYDrukuj

 • 17/07/2020 19:04:56

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY Na ujęciu wody  w Koroszczynie została uruchomiona nowa technologia filtracji wody przeznaczonej do picia. Wymienione i uruchomione zostały także zbiorniki przeznaczone do magazynowania wody pitnej, są to dwa naziemne zbiorniki o pojemności 150 m3 każdy. Podczas modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Koroszczynie zostały zastosowane materiały i urządzenia  z atestami pozytywnie ocenionymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej. Całość armatury filtracyjnej i przesyłowej wykonano z materiałów o najwyższej jakości tj. stali kwasoodpornej gwarantującej długowieczność i niezawodność.  Stacja Uzdatniania Wody w Koroszczynie przez cały czas jest modernizowana, unowocześniana zarówno pod względem technicznym jak i estetycznym. Wszystkie podejmowanie działania służą jednemu celowi - dostarczanie dla odbiorców wody pitnej o  jak najlepszych parametrach.

Ponadto dla wspomagania systemu energetycznego zasilającego ujęcie wykonano instalację  fotowoltaiczną o mocy 40 kWp.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

INFORMACJADrukuj

 • 16/07/2020 08:00:33

UWAGA !

Przypominamy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników, w związku z trwającym stanem epidemii od 23 marca br. wyłączone zostały z użytku do odwołania gminne place zabaw i siłownie na świeżym powietrzu na terenie gminy Terespol.

Na obiektach są umieszczone informacje o zakazie korzystania.

WYNIKI GŁOSOWANIA W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 13/07/2020 12:26:34

W gminie Terespol wyniki wyglądały następująco:
DUDA Andrzej Sebastian liczba głosów: 2316 - 70,85%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz liczba głosów: 953 - 29,15%
Frekwencja w gminie Terespol wynosi 63,20 %.
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/2/gm/60116

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnejDrukuj

 • 09/07/2020 11:23:43
 • 1307 czytań

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

UWAGA!!!Drukuj

 • 08/07/2020 10:33:27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu przypomina, że wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) złożone w 2019 r. realizowane są do 31 maja 2021 r.

Prosimy o składanie wniosku na 500+ jedynie w sytuacji nowo narodzonego dziecka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu informuję, iż od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu ,,Dobry start”.

Świadczenie jest przyznawane w wysokości 300 zł i przysługuje raz w roku na dziecko

uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat.

Wnioski można składać za pośrednictwem portali PUE ZUS, drogą elektroniczną oraz bankową.

Wzór wniosku dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzorwnioskuoswiadczeniedobrystrt.
Więcej informacji na temat świadczenia na stronie: http://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start.
Od 1 sierpnia 2020 r. można składać wnioski w wersji papierowej w budynku GOPS.

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 07/07/2020 09:40:26

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE

SZACOWANIA SZKÓD W ROLNICTWIE

SZACOWANIE SZKÓD

W związku z możliwością wystąpienia szkód w uprawach rolnych na terenie Gminy Terespol spowodowanych deszczem nawalnym i gradem, Wójt Gminy Terespol informuje, że rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach w wyniku tych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o oszacowanie strat.

Wnioski o oszacowanie strat należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2020 roku w Urzędzie Gminy Terespol, Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze.

Zgodnie z wytycznymi działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. W związku z powyższym rolnicy, którzy zamierzają złożyć wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, proszeni są o niepodejmowanie żadnych prac agrotechnicznych w uprawach, w których powstały straty.

Wszystkie dane we wniosku o oszacowanie strat, dotyczące upraw, powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty  składanym do ARiMR, kopię którego należy dołączyć do składanego wniosku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem :

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

OBWIESZCZENIEDrukuj

 • 07/07/2020 09:32:55

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 02/07/2020 09:44:03

dot. podtopien_pans_pow_insp_sani

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH II PÓŁROCZE 2020 r.Drukuj

AKTYWNE POGRANICZEDrukuj

 • 30/06/2020 11:34:38

„Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o ponowne wypełnienie anonimowej ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie sytuacji Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze w obliczu obecnego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, a także wyznaczenie nowych lub potwierdzenie kierunków rozwoju do roku 2030, które wskazane zostały w poprzedniej wersji badania. Istotnym celem ankiety jest przeanalizowanie trendów i zmian w podejściu do rozwoju całego obszaru. Wyniki ankiety będą uwzględnione w strategii rozwoju Aktywnego Pogranicza na lata 2020-2030.

Jest to kolejna wersja ankiety i ma ona charakter anonimowy. Jednak jeśli uważacie Państwo za stosowne, można ją podpisać lub wskazać instytucję, w imieniu której występujecie.

ANKIETA BĘDZIE DOSTĘPNA DO 5 LIPCA 2020”

WICEWOJEWODA LUBELSKI Z WIZYTĄ W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 29/06/2020 15:01:21

WICEWOJEWODA LUBELSKI Z WIZYTĄ W GMINIE TERESPOL25 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyło się spotkanie robocze Wicewojewody Lubelskiego Bolesława Gzika z władzami Gminy Terespol, podczas którego  przedstawiono ofertę inwestycyjną skierowaną do osób pragnących się budować i zamieszkać w Centrum Gminy w Kobylanach, omówiono sieć dróg gminnych w Centrum Gminy (drogi wybudowane i planowane do budowy z Funduszu Dróg Samorządowych) oraz poinformowano o projekcie budowy przychodni. Wizyta przedstawiciela administracji rządowej była również okazją do rozmowy o dzisiejszych problemach samorządów wiejskich, głownie związanych z utratą dochodów i ciągle pogarszająca się demografią.  

WICEWOJEWODA LUBELSKI Z WIZYTĄ W GMINIE TERESPOLPrzedstawiono również pojawiającą się szansę rozwoju regionu i gminy w kontekście inicjatywy „Nowy Szlak Jedwabny” i związanymi z nią projektami przygotowywanymi przez spółki kolejowe: Cargotor Sp. z o.o. – „Modernizacja Rejonu przeładunkowego Małaszewicze”;  PKP PLK – „Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol – Brześć, Etap 1- Rozbudowa układu torów o prześwicie 1520 mm stacji Terespol” oraz GDDKiA – „Budowa autostrady A2 (Węzeł DOBRYŃ – granica polsko-białoruska w Kukurykach)”. Mając na uwadze przygotowywane projekty kolejowe infrastrukturalne i drogowe na terenie gminy, widząc potrzebę skorelowania komunikacyjnego ich ze sobą, Wójt Gminy Terespol przedstawił wstępną propozycję  połączeń drogowych, które zasięgiem wychodzą poza teren gminy Terespol, do dalszego procedowania. Zwrócił się z prośbą do Wicewojewody Lubelskiego o wspólne działania na rzecz budowy dróg stanowiących nowy układ komunikacyjny dla obsługi w dużej mierze w/w przedsięwzięć. Po spotkaniu w urzędzie zaproszeni goście i gospodarze udali się na wizję lokalną gminy Terespol.

OBWIESZCZENIEDrukuj

 • 29/06/2020 14:11:45

OBWIESZCZENIE

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNEDrukuj

 • 29/06/2020 12:50:07

Ostrzeżenie meteorologiczne

WYNIKI GŁOSOWANIA W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 29/06/2020 12:44:04

WYNIKI GŁOSOWANIA W GMINIE TERESPOL

WYNIKI GŁOSOWANIA W GMINIE TERESPOL W WYBORACH NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/gm/60116

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGODrukuj

 • 25/06/2020 15:04:26

Drodzy Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGOMiesiąc czerwiec jest niezmiennie miesiącem zakończenia nauki w szkołach. Zakończenie  roku szkolnego 2019/ 2020 podsumowuje wyjątkowy okres nauki przypadający w dużej części na czas walki z pandemią, która zaburzyła cały dotychczasowy porządek. Organizacja nauki i pracy szkół w warunkach podyktowanych stanem epidemii wymagała od Państwa dużej sprawności i niestandardowych działań.

Dziękuję wszystkim Państwu Dyrektorom i Nauczycielom za zaangażowanie i wysiłek włożony w organizację i przebieg kształcenia na odległość, za poświęcenie i rzetelne  wykonywanie pracy z uczniem. Dziękuję Rodzicom uczniów, którzy niezaprzeczalnie odegrali dużą rolę w procesie nauki zdalnej, za wsparcie działań szkoły i pomoc dzieciom w realizacji zadań w nowych, nieoczekiwanych okolicznościach.

Uczniom gratuluję sukcesów, także tych dotyczących zdania egzaminu z samodzielności i odpowiedzialności za swoje działania. Przed Wami zasłużone wakacje, życzę udanego, beztroskiego wypoczynku, radosnych i niezapomnianych wrażeń. Wyjątkowo w tym roku proszę o zachowania rozsądne, gwarantujące bezpieczny powrót do szkół i przestrzeganie wszystkich obowiązujących zasad służących ochronie zdrowia nas wszystkich.

 Do zobaczenia po wakacjach

Krzysztof Iwaniuk

69,639,958 unikalne wizyty