MENU

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny


PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH
MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Wrzesień 2018 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

STAN JAKOŚĆI POWIETRZA

POLECAMY:

MAGDA CZWARTA W NOWEJ RUDZIEDrukuj

 • 20/07/2016 12:35:39

Kliknij aby powiększyćW dniach 7-10 lipca w Nowej Rudzie rozegrane zostały Finały  XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w podnoszeniu ciężarów. Spośród trójki startujących reprezentantów GCK Kobylany najlepiej zaprezentowała się Magda Pietruczuk. Startująca w kat. wag. 75 kg nasza zawodniczka w dwuboju uzyskała 130 kg i zajęła najbardziej nielubianą przez sportowców IV lokatę. Na ósmej pozycji zawody zakończył Jakub Panasiuk występujący w kat. wag. 105 kg. Uzyskał on w dwuboju 167 kg. Trzeci z naszych reprezentantów Bartłomiej Greczuk występujący w kat. 77 kg z wynikiem 183 zajął XVI miejsce.

MONITORING LASÓW 2016-2020Drukuj

 • 20/07/2016 12:23:24

/images/lasy_2016.jpgMinisterstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

Program monitoringu lasów stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, treść programu dostępna jest na stronie http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms

Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich  form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

Prace terenowe odbywają się corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w s sieci 8x8 km, które są częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.

Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020.

W związku z powyższym prosimy właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu na teren tych lasów oraz dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGODrukuj

 • 14/07/2016 15:19:51

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGO

LETNIE KINO PLENEROWEDrukuj

 • 13/07/2016 09:22:38

http://gck.gminaterespol.pl/images/news/letnie_kino_20161.jpg

Realizacja Programu Rodzina 500+ w Gminie TerespolDrukuj

 • 13/07/2016 07:55:14

Realizacja Programu Rodzina 500+  w Gminie Terespol

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu przyjął do dnia 12.07.2016 r. 521 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. W miesiącu kwietniu 2016 r. mieszkańcy Gminy Terespol złożyli 440  wniosków, w maju – 44 , w czerwcu - 33, w lipcu - 4.

Blisko  65,83 % wniosków stanowią wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego także na pierwsze lub jedyne dziecko. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł, jeśli zaś członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, kryterium to wynosi 1 200,00 zł.

Po dokonaniu analizy wniosków wydano 513 decyzji administracyjnych, tj.  decyzje przyznające prawo do wnioskowanego świadczenia, decyzje negatywne oraz mieszane (takie, w których odmówiono prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, a zarazem przyznano to prawo na drugie dziecko).

 

Wypłacona kwota

Liczba świadczeń

kwiecień

739.084,10

1479

maj

czerwiec

435.103,00

  871

 

1.174.187,10

2350

Spośród wszystkich złożonych wniosków 6 przekazanych zostało zgodnie z właściwością do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub rozpatrzenia przez marszałka województwa, tj. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Lublinie (zgodnie z art. 16 ust. 1 w/w ustawy).  

Zatem do dnia 12.07.2016 r. załatwionych zostało łącznie 513 spraw. W przypadku pozostałych wniosków toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji administracyjnej, dotyczącej ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Świadczenia wychowawcze i rodzinne obsługuje dwóch pracowników. Rozpatrywanie wniosków przebiega bardzo sprawnie. Środki finansowe z Urzędu Wojewódzkiego przekazywane są za pośrednictwem Urzędu Gminy pod koniec każdego miesiąca. Wypłaty świadczeń dokonywane są na rachunki bankowe wnioskodawców.  Pracownicy Ośrodka udzielają wszystkich niezbędnych  informacji dotyczących przyznawania świadczenia.  Przewiduje się, że w 2016 roku wypłacone zostaną świadczenia wychowawcze, na kwotę 3.600.000,00 zł.

WAKACYJNY ROZKŁAD JAZDY W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 08/07/2016 12:51:24

WAKACJE Z GCK

POSZUKIWANI WŁAŚCICIELE PSÓWDrukuj

 • 08/07/2016 11:03:11

POSZUKIWANI WŁAŚCICIELE PSÓW

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY TERESPOLDrukuj

 • 08/07/2016 08:48:45

/images/news/przetarg_nieruchomosc.pngWójt Gminy Terespol zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Terespol od dnia 08.07.2016 r. do dnia 29.07.2016 r. został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Małaszewicze i Kobylany, przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego oraz  nieruchomości w Krzyczewie i Małaszewiczach Dużych przeznaczone do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/16 Wójta Gminy Terespol z dnia 27.06.2016 r.

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃDrukuj

 • 07/07/2016 13:47:56

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 06/07/2016 16:43:26

/images/obw_wojewody_wyd_decy.jpg

UTWARDZENIE PLACU PRZY GARAŻACH W MAŁASZEWICZACHDrukuj

 • 05/07/2016 14:05:07

Uprzejmie informujemy, że inwestycja pn. Budowa utwardzenia placu na dz. nr 878 w Małaszewiczach (przy garażach), począwszy od wykonania projektu technicznego, jest wynikiem starań Pani Jadwigi Turula - radnej poprzedniej kadencji Rady Gminy Terespol.

Gmina Terespol jest w trakcie realizacji w/w inwestycji polegającej na wykonaniu dróg dojazdowych, podjazdów do garaży oraz odwodnienia placu.

Uwagi właścicieli garaży dotyczące wykonania podjazdów z kostki brukowej do garaży blaszanych,  zgłoszone w dniu 29 czerwca 2016r. Wójt Gminy Terespol uwzględnił i przekazał do wykonania.

/images/news/20160704_133947.jpg

FUNDUSZE UNIJNE DLA LUBELSKICH PRZEDSIĘBIORCÓWDrukuj

 • 05/07/2016 13:46:59

/images/news/fundusze_unijne_2016.jpg

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 05/07/2016 10:45:26

OGÓLNOPOLSKIE DNI NATO

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 29/06/2016 15:16:58

OGŁOSZENIE

XIII PRZEGLĄD FOLKLORYSTYCZNY "KULTURA BEZ GRANIC"Drukuj

 • 20/06/2016 14:31:39

Jak co roku w pierwszą niedzielę lipca wielbiciele dobrej zabawy spotkali się po raz XIII na terenie rekreacyjnym przy kąpielisku w Kobylanach na PRZEGLĄDZIE FOLKLORYSTYCZNYM pn. „KULTURA BEZ GRANIC”, której organizatorami był Urząd Gminy Terespol oraz Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Kobylanach.

Tegoroczna impreza była wyjątkowa, bowiem na scenie pojawiło się sporo znanych i cenionych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. Czytaj więcej...

/images/photoalbum/album_390/dsc_9474_t2.jpg

Galeria zdjęć

40,428,288 unikalne wizyty