MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

GeoportalHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Kwiecień 2021 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

INWESTYCJE A OCHRONA RZEKI CZAPELKIDrukuj

 • 18/02/2019 12:07:05

W dniu 15 lutego 2019r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Terespol: Krzysztofa Iwaniuka Wójta Gminy Terespol, Bogdana Daniluka Zastępcy Wójta Gminy Terespol, Bogusława Wolskiego Prezesa Zarządu Eko-Bug Sp. z o.o. w Kobylanach z przedstawicielami PERN S.A. w Płocku: Tadeuszem Zwierzyńskim Wiceprezesem Zarządu PERN S.A. oraz Robertem Woroszyło Pełnomocnikiem Zarządu ds. inwestycji Strategicznych PERN S.A. w sprawie inwestycji planowanych na Bazie Paliw nr 22 PERN S.A. w Małaszewiczach.

INWESTYCJE A OCHRONA RZEKI CZAPELKI

Podczas spotkania przedstawiciele PERN S.A. przedstawili zamierzenia inwestycyjne planowane do podjęcia w najbliższych latach w Bazie Paliw w Małaszewiczach tj. budowę zbiornika paliw o pojemności nominalnej  32 000 m3 wraz z infrastrukturą techniczną. Przedstawiciele Gminy Terespol  przedstawili swoje oczekiwania dotyczące uwarunkowań środowiskowych planowanej inwestycji oraz bieżących działań w zakresie gospodarki ściekowej. Zaproponowali przyjęcie ścieków bytowych z Bazy Paliw do gminnej oczyszczalni w Koroszczynie. W tym celu należałoby wybudować przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości ponad 1 km oraz przepompownię ścieków, na wykonanie których już w ubiegłym roku Prezes Spółki Eko-Bug wydał warunki techniczne. Z punktu widzenia ochrony wód rzeki Czapelka kwestia odpowiedniego oczyszczania ścieków technologicznych, wód opadowych i roztopowych z Bazy Paliw jest  o tyle ważna, że odbiornikiem oczyszczonych ścieków z Bazy Paliw jest właśnie ta rzeka, która zasilać będzie w wodę nowobudowany przez gminę Terespol zbiornik  retencyjno-rekreacyjny w Kobylanach.

Zebrani zgodnie stwierdzili, że oczyszczanie ścieków technologicznych, wód opadowych i roztopowych z Bazy Paliw Nr 22 w Małaszewiczach powinno być gruntownie zmodernizowane z użyciem najnowocześniejszych technologii w tym zakresie. Omówiono możliwy, realny harmonogram wykonania tych prac.

Pan  Tadeuszem Zwierzyński Wiceprezes Zarządu PERN S.A. potwierdził, że Spółka w najbliższych dniach postara się złożyć Gminie Terespol wiążącą deklarację o działaniach w tym zakresie.

CHOINKA NOWOROCZNA W MAŁASZEWICZACH DUŻYCHDrukuj

 • 11/02/2019 13:13:09

Kliknij aby powiększyćW dniu 03 lutego 2019r. w świetlicy wiejskiej w Małaszewiczach Dużych odbyła się "Choinka Noworoczna" dla dzieci.

W programie był występ artystyczny naszych pociech, słodki poczęstunek, gry i zabawy, spotkanie z Mikołajem. Dzieci otrzymały paczki, w których oprócz słodyczy były książki i maskotki. Organizatorzy jak zawsze zachęcają  dzieci do czytania, ponieważ zgodnie z  przysłowiem - „Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem”. Ponadto dzieci miały możliwość wyglądać karnawałowo i pomalować twarz, oraz brać udział w konkursach i zabawach.Czytaj więcej

NOWE ULICE NA NOWYM OSIEDLUDrukuj

 • 07/02/2019 08:48:51

Zapraszamy do wyrażenia opinii w sprawie nazewnictwa ulic na nowym osiedlu w Centrum gminy Terespol.

Proponowane nazwy:

 • Ulica Kardynała Stefana  Wyszyńskiego
 • Ulica  Jana Pawła II
 • Ulica Zielone wzgórza.

Na Państwa opinie czekamy do końca lutego 2019 roku.

Ulice Kobylany

FERIE 2019Drukuj

Złote Gody w Gminie TerespolDrukuj

 • 05/02/2019 09:35:07

„...Po cóż żyjemy, jeśli nie po to, by życie  czynić łatwiejszym dla siebie nawzajem?”

George Eliot

 Kliknij aby powiększyć3 lutego 2019r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol spotkali się dostojni Jubilaci, którzy w sposób szczególny uczcili piękne Jubileusze 50-cio, 55-cio, 60–cio i 65 – cio lecia zawarcia związku małżeńskiego. Z tej okazji swą obecnością zaszczycili zaproszeni na uroczystość goście Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący Rady Gminy Terespol Pan Mieczysław Romaniuk, Zastępca Wójta Gminy Terespol Pan Bogdan Daniluk, Skarbnik Gminy Terespol Pani Edyta Maruda, Radny Powiatu Bialskiego Pan Wojciech Mitura, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Terespolu Pan Rafał Miszczuk, ks. Proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kobylanach Zbigniew Rozmysł.Czytaj więcej

>>> Galeria zdjęć <<<

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 31/01/2019 14:41:35

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i udzieleniu pozwolenia na budowę

Działając  na podstawie art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam,   że   w   dniu   25 stycznia 2019 r.   została   wydana   decyzja   Nr 8/19, znak: IF-I.7840.8.64.2018.JF,  dotycząca  pozwolenia  na  rozbiórkę  linii  napowietrznej  SN  15  kV kolidującej z projektowanym parkingiem samochodów ciężarowych i budowę linii SN 15 kV w  ramach  zadania  pn.  „Projekt  przebudowy  i  rozbudowy  terminala  intermodalnego w  Małaszewiczach  wraz  z  zakupem  wyposażenia”,  na  działce  nr  21/57,  obręb  ewidencyjny 0015 Małaszewicze, jednostka ewidencyjna 060116_2 Terespol, gmina Terespol.
Zgodnie  z  przepisami,  z  treścią  decyzji  można  zapoznać  się  w  Lubelskim  Urzędzie Wojewódzkim   w   Lublinie   przy   ul.   Lubomelskiej   1-2,  II  piętro,  pokój  nr  212  telefon (81) 74-24-157, w godzinach pracy Urzędu.

HARMONOGRAM WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 29/01/2019 14:35:32

Wybory sołtysa i rady sołeckiejUprzejmie informuję, że Zarządzeniem Nr 11/19 Wójta Gminy Terespol z dnia 28 stycznia 2019 r. ustalone zostało miejsce, dzień i godzina przeprowadzenia Zebrań Wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy Terespol w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy 2018-2023.

Pełny tekst Zarządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl w zakładce Zarządzenia Wójta, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Terespol.


Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich

ZARZĄDZENIE NR 11/19 WÓJTA GMINY TERESPOL z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w poszczególnych sołectwach Gminy Terespol

INFORMACJADrukuj

 • 28/01/2019 09:17:45

Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych w gminie Terespol na rok szkolny 2019/2020

Informujemy, że na stronach Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „ogłoszenia”  podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów i liczby punktów możliwe do uzyskania za poszczególne kryteria oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  i klas pierwszych szkół podstawowych.

>>> Terminy przeprowadzenia postepowania <<<

>>> Kryteria postępowania <<<

VI POWIATOWY NOWOROCZNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK – KOBYLANY 2019Drukuj

 • 21/01/2019 14:50:16

 VI Powiatowy Noworoczny Przegląd Kolęd i Pastorałek – Kobylany 2019W minioną niedzielę 20 stycznia 2019r. odbyła się VI edycja Powiatowego Noworocznego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Wszystkich przybyłych uczestników i gości przywitała Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Dorota Szelest.       

>>> Galeria zdjęć <<<

Przegląd jak co roku przeznaczony był dla solistów i zespołów z powiatu bialskiego. Do konkursu zgłosiło się 23 solistów oraz 8 zespołów. Uczestnicy występowali w 5 kategoriach. Każdy solista i zespół wykonywał jedną kolędę lub pastorałkę z akompaniamentem lub z podkładem muzycznym.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 18/01/2019 14:26:07

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

58,718,605 unikalne wizyty