MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Turniej Tenisa Ziemnego w grze podwójnej mężczyzn o Puchar Wójta Gminy TerespolDrukuj

 • 15/09/2020 10:44:14

 Turniej Tenisa Ziemnego w grze podwójnej mężczyzn o Puchar Wójta Gminy TerespolW niedzielę 13 września na korcie tenisowym przy Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach odbył się pierwszy Turniej Tenisa Ziemnego w grze podwójnej mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Terespol. W rywalizacji wzięło udział 8 par zawodników.

>>> Galeria zdjęć <<<

Organizatorami turnieju byli: Mateusz Prokopiuk, Mateusz Iwaniuk oraz Gmina Terespol i Gminne Centrum Kultury w Kobylanach.  Czytaj więcej

600 TYS. ZŁ CZEKA NA POLSKIE PRODUKTY PRZYSZŁOŚCIDrukuj

 • 10/09/2020 10:53:54

600 tys. zł czeka na Polskie Produkty PrzyszłościWspółczesny szybko zmieniający się świat nie może obyć się bez innowacyjnych produktów i nowatorskich technologii. A ich twórcy ponownie mogą powalczyć o nagrody finansowane z UE. Aż 600 tys. zł czeka na zwycięzców XXIII edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja mogą zgłaszać projekty od 21 września do 29 października.

Czytaj więcej: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/63703:600-tys-zl-czeka-na-polskie-produkty-przyszlosci

JESIENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE 2020Drukuj

 • 08/09/2020 15:23:24

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

 

JESIENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

 

    Informuję, że w dniach od 18 do 21 września 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

• Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km²


• Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych

• Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu

 N i e   w o l n o   d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i !

• Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

• Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem

• Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii

• Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w związku z pandemią COVID-19, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.

INFORMACJADrukuj

 • 02/09/2020 11:32:56

INFORMACJA

STANOWISKO DO SAMOSPISU W RAMACH POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020Drukuj

 • 01/09/2020 10:31:25

Od 1 września 2020 r. w Urzędzie Gminy Terespol dostępne będzie stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego.

Stanowisko zostało przygotowane dla osób, które nie posiadają możliwości technicznych do wypełnienia formularza spisowego w domu. Wyznaczeni pracownicy w razie potrzeby będą zapewniali wsparcie merytoryczne i techniczne przy dokonywaniu samospisu.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek ten można wypełnić trzema metodami poprzez:
- samospis internetowy za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: https://spisrolny.gov.pl - od 1 września 2020 r.

- wywiad telefoniczny przeprowadzony przez rachmistrza telefonicznego – od 16 września 2020 r.

- wywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym – od 1 października 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://spisrolny.gov.pl.

Stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego będzie dostępne od 1 września do 30 listopada 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Terespol.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

INFORMACJADrukuj

 • 28/08/2020 06:42:04

Podstawowe informacje dla uczniów i rodziców

obowiązujące od 1 września 2020 roku.


UCZEŃ

 • Do szkoły/przedszkola może przyjść tylko:

-   uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych ;

- uczeń, w domu którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 • Uczeń wsiada do autobusu w maseczce i zajmuje miejsca siedzące w kolejności od początku do końca; zaleca się, aby w pierwszej kolejności wsiadały dzieci najmłodsze; uczeń/dziecko w maseczce pozostaje przez całą podróż.
 • Uczniowie oczekujący na autobus a także po wyjściu z autobusu powinni zachowywać dystans 1,5 m.
 • Po przyjściu do szkoły/przedszkola uczeń/dziecko powinno bezzwłocznie umyć ręce.
 • Uczeń powinien być wyposażony we wszystkie potrzebne przybory do nauki a także chusteczki higieniczne na wypadek kaszlu czy kichnięcia.
 • Uczeń wchodząc do świetlicy i  do szatni powinien zdezynfekować ręce.
 • Uczniowie przebywając w przestrzeni wspólnej szkoły powinni dbać o zachowanie dystansu społecznego, nie gromadzić się na korytarzach.
 • Uczniowie powinni myć regularnie ręce: po wejściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Uczniowie powinni wypracować przyzwyczajenie do jak najmniejszego kontaktu z przedmiotami czy jakąś powierzchnią.

 RODZICE

 

 • Dnia 1 września 2020 r. nie kursują autobusy szkolne, prosimy rodziców o dowiezienie dzieci do szkół. Szczegółowe harmonogramy rozpoczęcia roku szkolnego ogłaszają dyrektorzy poszczególnych szkół (e-dziennik, strona internetowa, e-mail). https://malaszewicze.pl/, http://kobylany.pl/, https://spneple.gminaterespol.pl/.
 • Rozkłady jazdy autobusów do szkół – jak w ubiegłym roku.
 • Uczniowie/dzieci mogą być przyprowadzani do szkoły/przedszkola i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Opiekun w przestrzeni wspólnej szkoły/przedszkola powinien zachować dystans społeczny min. 1,5 m i przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Rodzice ucznia zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły, dlatego rodzic powinien udostępnić telefony do kontaktu i pilnie odebrać dziecko.
 • Uczeń/dziecko nie powinien zabierać ze sobą do szkoły/przedszkola niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE NA OBSZARZE POWIATU BIALSKIEGO W 2020 R.Drukuj

 • 20/08/2020 12:03:58

INFORMACJA

KAMPANIA SPOŁECZNA „SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJ”Drukuj

 • 20/08/2020 11:24:50

INFORMACJADrukuj

 • 20/08/2020 09:45:21

INFORMACJA

APEL DO HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJDrukuj

 • 18/08/2020 11:09:07

INFORMACJADrukuj

 • 11/08/2020 13:56:56

INFORMACJA

WOTUM ZAUFANIA ORAZ ABSOLUTORIUM UDZIELONEDrukuj

 • 07/08/2020 12:47:40
 • 2042 czytań

WOTUM ZAUFANIA ZA 2019 ROK ORAZ ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK UDZIELONE WÓJTOWI GMINY TERESPOL

WOTUM ZAUFANIA ORAZ ABSOLUTORIUM UDZIELONEW dniu 23 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się IX Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.

Podczas posiedzenia został uzupełniony skład osobowy Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych. Nowym członkiem Komisji została Zenobia Kopeć.

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Tomasza Sylwesiuka, pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych, na IX Sesji Rady Gminy dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych. Została nim Jolanta Gawryluk.

Jednym z punktów IX Sesji Rady Gminy było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Terespol. W związku ze złożeniem rezygnacji przez Jolantę Gawryluk z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Andrzeja Jawtoszuka z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych Rada Gminy Terespol dokonała zmiany Wiceprzewodniczących w/w Komisji. Na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rada Gminy wybrała Janusza Semeniuka natomiast Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych została Zenobia Kopeć.

Wystawa: W setną rocznicę Cudu nad WisłąDrukuj

 • 07/08/2020 11:50:02

Kliknij aby powiększyć

ZDALNA SZKOŁADrukuj

 • 31/07/2020 09:03:28

LOGO FE

Gmina Terespol realizuje projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Prirytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”  ZDALNA SZKOŁA.

Cel:     Celem projektu jest wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy do prowadzenia kształcenia zdalnego z możliwością użyczenia go nauczycielom i uczniom, którzy nie posiadają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu na odległość.

Planowane efekty: Wsparciem zostały objęte trzy Szkoły Podstawowe w gminie tj. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach, Szkoła Podstawowa w Małaszewiczach i Szkoła Podstawowa im.J.U.Niemcewicza w Neplach. W ramach projektu zakupiono 17 laptopów z oprogramowaniem, z czego 16 trafiło do uczniów i jeden dla nauczyciela. W efekcie, uczniowie i nauczyciel, którzy mieli trudności w realizacji nauki zdalnej z powodu braku sprzętu, z chwilą otrzymania laptopów uzyskali możliwość kształcenia na odległość. Sprzęt trafił do szkół w dniu 16.04.2020 r.

Wartość projektu: 59 524,92 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 59 524,92 zł.

OBWIESZCZENIE Starosty Bialskiego z dnia 23 lipca 2020 r.Drukuj

 • 27/07/2020 14:19:22

Biała Podlaska, dnia 23 lipca 2020 r.

RS.6540.1.2020.MK

OBWIESZCZENIE
Starosty Bialskiego z dnia 23 lipca 2020 r.


Starosta Bialski na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.; dalej: KPA), a także art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064) zawiadamia, że w dniu 23 lipca 2020 r. została wydana decyzja zatwierdzająca Projekt robót geologicznych dla potrzeb zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przejścia   granicznego   Terespol   -   Brześć,   Etap   1   -   Rozbudowa   układu   torów o  prześwicie 1520 mm stacji Terespol". Roboty geologiczne zlokalizowane zostały na działkach 617, 693, 694, 695, 696, 697/17 obręb Kobylany, gmina Terespol; 2, 3, 4, 5, 6/2, 6/3, 7, 8, 9, 10, 11, 134, 263, 268, 410, 413, 417, 421, 427, 429, 430, 432, 433, 438, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 458, 459, 461, 462. 464, 465, 467, 468, 469, 470 obręb Polatycze, gmina Terespol; 2028/1, 2390/2 obręb Błotków, gmina Terespol Miasto; 31/28 obręb Terespol, gmina Terespol Miasto, powiat bialski, województwo lubelskie.
      Z    treścią   powyższej    decyzji    można    się    zapoznać    w    Wydziale    Rolnictwa I  Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej  Podlaskiej, z/s ul. Brzeska 41, piętro II pokój nr 216 w godzinach pracy urzędu, w terminie od dnia 24 lipca do 6 sierpnia 2020 r., tj. przez 14 dni.
      Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej za pośrednictwem Starosty Bialskiego w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej (http://www. spbialapodlaska.bip.lubelskie.pl.) i tablicy ogłoszeń Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz przesłane do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Miasta Terespol i Urząd Gminy Terespol.

 

Pobierz dokument

90,409,321 unikalne wizyty