MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

Sesja Rady Gminy Terespol

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

GeoportalHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Luty 2019 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

KONDOLENCJEDrukuj

 • 16/01/2020 20:59:28

KondolencjeZ wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy w dniu dzisiejszym informację o śmierci naszego Kolegi, radnego, strażaka, leśnika, człowieka o wielu pasjach Tomasza Sylwesiuka. Rodzinie składamy wyrazy współczucia.

Jego śmierć spowodowała pustkę w sercach wszystkich, którzy go znali. Zawsze przyjazny, pomocny i otwarty. Będzie nam Ciebie brakowało!

Koleżanki i Koledzy z Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz Rady Gminy Terespol.

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓWDrukuj

 • 15/01/2020 12:57:52

Szanowni Państwo!
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców gminy i ma na celu właściwe zdiagnozowanie lokalnych problemów społecznych występujących na obszarze naszej gminy. Zebrane opinie, oceny i sugestie będą stanowiły wskazówki do opracowania skutecznego planu pomocowego osobom potrzebującym.
Badania przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety są anonimowe.
Ankieta będzie dostępna do 15 lutego 2020 roku.
Link dla mieszkańców:
https://www.interankiety.pl/i/VMRqed3E
Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety.

VII POWIATOWY NOWOROCZNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK - KOBYLANY 2020Drukuj

 • 14/01/2020 12:17:22

Kliknij aby powiększyćW minioną niedzielę 12 stycznia 2020r. odbyła się VII edycja Powiatowego Noworocznego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Wszystkich przybyłych uczestników i gości przywitała Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Dorota Szelest.   

>>> Galeria zdjęć <<<

 Przegląd jak co roku przeznaczony był dla solistów, zespołów i chórów z powiatu bialskiego. Do konkursu zgłosiło się 13 solistów, 1 chór oraz 5 zespołów. Uczestnicy występowali w 5 kategoriach. Każdy solista i zespół wykonywał jedną kolędę lub pastorałkę z akompaniamentem lub z podkładem muzycznym. Czytaj więcej

FERIE ZIMOWE 2020Drukuj

28. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY !!!Drukuj

 • 10/01/2020 11:52:23

Kliknij aby powiększyć

 

 

 

Wielkimi krokami zbliża się
28. Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

❤️❤️❤️

Wspierając tę szlachetną inicjatywę przekazujemy na licytację
płyty i autografy gwiazd
zeszłorocznej edycji Festiwalu
"Kultura bez Granic" 

Gadżety przekazujemy do sztabu
WOŚP w Białej Podlaskiej,

  gdzie będzie można je licytować
w niedzielę na Placu Wolności!

 

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNEDrukuj

 • 10/01/2020 10:42:45

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ KRAJOWY: NOWE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA INICJATYW OBYWATELSKICHDrukuj

 • 10/01/2020 10:36:26
 • 60 czytań

Konferencją z udziałem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców zainaugurowany został dziś w Warszawie nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE BIALSKIMDrukuj

 • 08/01/2020 12:27:05
 • 88 czytań

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE BIALSKIM

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE BIALSKIM

VII SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 08/01/2020 12:15:10

VII SESJA RADY GMINY TERESPOLW dniu 30 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się VII Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.

Najważniejszym punktem  posiedzenia VII Sesji Rady Gminy Terespol było podjęcie uchwały budżetowej na rok 2020.

Zgodnie z procedurą, uchwalenie budżetu poprzedziły prace Komisji Rady Gminy, które pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały budżetowej na rok 2020. Projekt budżetu uzyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

Dochody budżetu gminy określone zostały łącznie w wysokości 32.330.000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 30.414.699,07 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.915.300,93 zł, natomiast łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy została określona
w wysokości 34.574.000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 29.217.500,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5.356.500,00 zł.

Pełny tekst uchwalonego budżetu gminy na  rok 2020 znajduje się pod adresem www.bip.gminaterespol.pl.

Wykaz podjętych uchwał:

 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2019.
 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na 2020 rok.
 • uchylająca uchwałę w sprawie określenia miesięcznych stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
 • w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Terespol na lata 2020-2024.
 • w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Terespol.
 •  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Terespol w roku szkolnym 2019/2020.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

PTASIA GRYPA – APEL DO HODOWCÓW DROBIUDrukuj

 • 08/01/2020 09:26:19

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu.
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób
 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Ulotka ptasia grypa.pdf

Galeria zdjęć z koncertu: MAGDA STECZKOWSKA - Kolędy i pastorałkiDrukuj

 • 07/01/2020 09:45:28

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW I PÓŁROCZE 2020Drukuj

ROZKŁAD GODZIN PRAC APTEK W POWIECIE BIALSKIMDrukuj

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE SESJI RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 19/12/2019 12:29:57

Serdecznie zapraszam na posiedzenie VII Sesji Rady Gminy  Terespol, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 32.

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIA

Sesja on-line dostępna będzie w dn. 30.12.2019 r. pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=mSD80jUrM1I

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2019.
7. Zapoznanie z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:
- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez Gminę Terespol na lata 2020-2023;
- w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Terespol na 2020 rok;
- w   sprawie   zaopiniowania   przedłożonego  przez   Wójta   Gminy  Terespol projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia miesięcznych stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Terespol na lata 2020-2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Terespol.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Terespol w roku szkolnym 2019/2020.
15. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
16. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MIECZYSŁAW ROMANIUK

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETOWO- FINANSOWEJ I SPRAW SPOŁECZNYCHDrukuj

 • 19/12/2019 12:26:57

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 31.

Proponowany porządek posiedzenia dostępny na www.bip.gminaterespol.pl

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWO-FINANSOWEJ I SPRAW SPOŁECZNYCH
TOMASZ SYLWESIUK

45,781,100 unikalne wizyty