MENU

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

Sesja Rady Gminy Terespol

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

GeoportalHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Lipiec 2019 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNEDrukuj

 • 19/06/2019 11:08:58

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 18/06/2019 10:01:42

Urząd Gminy Terespol zatrudni ratownika w miejscu okazjonalnie wyznaczonym do kąpieli w miejscowości Kobylany w okresie od dnia 2.07.2019r. do 7.07.2019r. od 11.07.2019r. do 14.07.2019r. od 18.07.2019r. do 21.07.2019r.  od 25.07.2019r. do 28.07.2019r. od 1.08.2019r. do 4.08.2019r. od 8.08.2019r. do 11.08.2019r. i od 15.08.2019r. do 18.08.2019r.  w godzinach: . 1100–1800.

Wymagane są: uprawnienia ratownika + kurs pierwszej pomocy. Proponujemy korzystne warunki finansowe.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o kontakt tel. 834112038 lub 518183730.

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE SESJI RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 18/06/2019 08:59:35

Serdecznie zapraszam na posiedzenie IV Sesji Rady Gminy  Terespol, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 32.

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIA

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wręczenie nagród za udział w konkursie „Piękne, bo bialskie”- XI edycja
  Gmina Terespol.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 6. Raport o stanie Gminy Terespol za 2018 rok.
 7. Dyskusja nad raportem o stanie Gminy Terespol za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Terespol za 2018 rok.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu gminy za rok 2018
  wraz z informacją o stanie mienia, sprawozdaniem finansowym oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia  8 kwietnia 2019 r.  w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Terespol sprawozdania z wykonania budżetu gminy za  2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Terespol.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Terespol.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 21. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
 22. Zakończenie obrad.
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

MIECZYSŁAW ROMANIUK

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIEDrukuj

 • 18/06/2019 08:57:25

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIA

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 31.

Proponowany porządek posiedzenia dostepny na www.bip.gminaterespol.pl

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETOWO-FINANSOWEJ I SPRAW SPOŁECZNYCH
TOMASZ SYLWESIUK

WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW W "AKTYWNE POGRANICZE" NA LATA 2020 - 2030Drukuj

XXI POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE OSP POWIATU BIALSKIEGODrukuj

 • 17/06/2019 09:45:52
 • 66 czytań

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy TerespolDrukuj

 • 17/06/2019 08:14:51

Kliknij aby powiększyć

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJIDrukuj

 • 14/06/2019 17:27:04

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIA

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 31.

Proponowany porządek posiedzenia dostepny na www.bip.gminaterespol.pl

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI
ADAM SEPCZUK

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 14/06/2019 17:19:12

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

KACPER BOGUSZ NAGRODZONY "BIALSKIM TALENTEM"Drukuj

 • 14/06/2019 09:58:32

Kliknij aby powiększyć11 czerwca 2019r. w Krzymoszycach odbył się Dzień Działacza Kultury powiatu bialskiego. Władze powiatu doceniły pracę wielu środowisk i osób związanych z szeroko rozumianą kulturą. W uroczystości udział wzięli m.in. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, p.o kierownika filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej, Dariusz Litwiniuk, kurator oświaty Delegatury w Białej Podlaskiej Małgorzata Kiec oraz wójtowie gmin powiatu bialskiego. Gospodarzami wydarzenia byli starosta bialski Mariusz Filipiuk wraz ze swoim zastępcą Januszem Skólimowskim, a także wójt gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz.Czytaj więcej

>>> Galeria zdjęć <<<

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PODCZAS BURZ I NAWAŁNICDrukuj

 • 13/06/2019 13:24:45

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PODCZAS BURZ I NAWAŁNICZasady zachowania się podczas burz i nawałnic

 • Słuchaj prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów
 • jeśli jedziesz samochodem postaraj się zatrzymać i przeczekać, omijając miejsca pod drzewami lub konstrukcjami, które mogą zostać przewrócone lub uszkodzone, zachowaj szczególną ostrożność przy wyjeżdżaniu na otwartą przestrzeń z drogi osłoniętej ekranami, budynkami lub drzewami
 • nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji elektrycznych itp.
 • unikaj przebywania na otwartej przestrzeni, szukaj schronienia w budynku a jeśli to niemożliwe: postaraj się przyjąć bezpieczną pozycję (kucnij, zbliżając stopy maksymalnie do siebie)
 • jeśli jesteś w grupie osób: rozdzielcie się, żeby nie tworzyć skupiska
 • nie rozmawiaj przez telefon komórkowy (najlepiej go wyłącz)
 • zejdź z roweru, żeby nie dotykać jego metalowych części
 • nie stawaj pod pojedynczym wysokim drzewem ani w pobliżu wysokich konstrukcji, linii wysokiego napięcia, przewodów lub trakcji, unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami
 • zejdź ze szczytów wzniesień w obniżenie terenu
 • na otwartych zbiornikach wodnych: natychmiast wyjdź na brzeg z wody, łódki lub kajaka
 • w mieszkaniu i domu zamknij wszystkie okna i sprawdź ich zamknięcia (w razie konieczności odpowiednio je zabezpiecz)
 • wyłącz z kontaktów urządzenia elektryczne, nie rozmawiaj przez telefon stacjonarny
 • z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usuń lub zabezpiecz przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr (donice, suszarki do prania, karmniki, meble itp.)
 • zapewnij bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymasz na dworze, zamknij je w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach
 • po burzy mogą być przerwy w dostawie prądu - miej w domu, latarkę na dynamo lub na baterie, świece z zapałkami, radio na baterie, zapasowe baterie, zapasowe źródło zasilania (powerbank) do naładowania telefonu komórkowego

Telefony alarmowe w razie niebezpieczeństwa:

 • 112 – numer alarmowy
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe
 • 998 – Straż Pożarna
 • 997 – Policja

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 12/06/2019 12:49:37
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych organizuje wyjazd na wypoczynek letni do Jarosławca w formie kolonii w 2019r

 

KOLONIE LETNIE 2019!

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych organizuje wyjazd na wypoczynek letni w formie kolonii w 2019r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Kosz jaki ponoszą rodzice to: 399,00 zł za turnus+ transport

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2003 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone

w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.

 

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – obowiązkowo.

2. Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.

Miejsce wypoczynku:

I Ośrodek „Marysieńka” przy ul.Bałtycka 1, 76-107 Jarosławiec

Terminy:

1) 06.07 – 15.07.2019 r.

2) 16.07 – 25.07.2019 r.

3) 26.07 – 04.08.2019 r.

4) 05.08 – 14.08.2019 r.

5)15.08-23.08.2019r.

DANE KOORDYNATORA:

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

biuro w Krasnymstawie:

ul. Podwale 6/107, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 14 16 e-mail: mar_gol1@op.pl

osoba kontaktowa – Mariusz Gołębiowski (tel. 507 751 786 )

Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt, gdyż ilość miejsc jest ograniczona.

NA UPAŁY NIE MA RADY? SĄ!!!Drukuj

 • 12/06/2019 09:33:24

NA UPAŁY NIE MA RADY? SĄ!!! OTO NAJWAŻNIEJSZE:

PIJ DUŻO WODY – podstawą dobrego samopoczucia podczas upałów jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Zaleca się picie 2-3 litrów płynów – z czego głównie powinna to być woda wysoko zmineralizowana, dodatkowo np.  słaba herbata oraz soki owocowo-warzywne. Zdecydowanie należy unikać natomiast napojów z kofeiną (np. kawa, cola) oraz alkoholu.

 
UNIKAJ EKSPOZYCJI SŁONECZNEJ – słońce najsilniej operuje w środku dnia, dlatego w godzinach 11:00 – 15:00 lepiej pozostań w pomieszczeniu. Jeśli musisz wyjść z domu, ochroń ciało – zastosuj kremy z filtrem UV, ubierz jasne lekkie, przewiewne ubranie, kapelusz lub czapkę na głowę i staraj się przebywać w cieniu.
 
OCHŁADZAJ SWOJE MIESZKANIE – podczas gorących dni zasłaniaj okna, szczególnie te od słonecznej strony. Otwieraj je i odsuwaj żaluzje dopiero wieczorem, gdy temperatura spadnie.
 
ZATROSZCZ SIĘ O STARSZYCH I DZIECI – ich organizmy najgorzej reagują na upały. Dzieci i osoby starsze nie czują dobrze pragnienia i są narażone na nadmierną utratę wody. Powinny być otoczone szczególną opieką. Każdy starszy człowiek może mieć schorzenia sercowo-naczyniowe.
 
PAMIĘTAJ O ZWIERZĘTACH – pamiętaj, aby Twoje zwierzaki miały zawsze zapewniony swobodny dostęp do chłodnej wody i przebywały w możliwie chłodnych pomieszczeniach.
 
SAMOCHÓD NA SŁOŃCU TO ŚMIERTELNA PUŁAPKA - Pod żadnym pozorem nie zostawiaj dziecka, osoby starszej, zwierzęcia zamkniętego w samochodzie – temperatura rośnie w nim błyskawicznie i może okazać się dla nich zabójcza.
 
PORADŹ SIĘ LEKARZA – jeśli cierpisz na jakieś choroby – poradź się  lekarza, który powie Ci,  jak postępować, aby uniknąć odwodnienia  i zaostrzenia Twoich schorzeń.  Nadmierne ciepło nasila problemy układu krążenia. Masz obrzęki nóg lub szybciej
się męczysz  zgłoś się do lekarza.
 
WZYWAJ POMOC  - TELEFON ALARMOWY 112 – zadzwoń, gdy dzieje się coś niepokojącego z Tobą lub z innymi osobami w Twoim otoczeniu.
 
UTRZYMAJ LEKKĄ DIETĘ – w gorące dni najlepiej jeść potrawy składające się z warzyw i owoców. Doskonale zatem sprawdzą się np. lekkostrawne sałatki, które nie tylko orzeźwią, ale również nie obciążą dodatkowo organizmu, zajętego radzeniem sobie z upałem.
 
UWAŻAJ NA RÓŻNICE TEMPERATUR – w upalne dni przejście z gorącego podwórka do zimnego pomieszczenia może się wydawać zbawienne. Jednak w ostatecznym rozrachunku duże różnice temperatur nie są korzystne dla organizmu. Zaleca się picie napoi o temp. Pokojowej. Nie należy gwałtownie zanurzać się w zimnej wodzie (ze względu na niebezpieczeństwo szoku termicznego). Nie należy „rozkręcać” klimatyzacji (może skutkować przeziębieniami, infekcjami dróg oddechowych, bólami mięśni, czy nerwobólami).

INFORMACJADrukuj

 • 10/06/2019 13:03:25

INFORMACJA O ZASADACH ZGŁASZANIA MIESZKAŃCÓW
 DO UDZIAŁU W DEBACIE

NAD RAPORTEM O STANIE GMINY TERESPOL ZA 2018 ROK

 

Zgodnie z art. 28 aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy  raport o stanie Gminy za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem  przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie Gminy zabierają głos radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Zgłoszenia będą przyjmowane w siedzibie Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszewicze w pokoju Nr 10.

W załączeniu raport o stanie Gminy Terespol za 2018 rok oraz  zgłoszenie udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Terespol za 2018 rok.

RAPORT O STANIE GMINY TERESPOL ZA 2018 R.

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE


ROZSTRZYGNIĘCIE GMINNEGO ETAPU KONKURSU POWIATOWEGO „PIĘKNE, BO BIALSKIE”Drukuj

 • 10/06/2019 11:45:53

Na terenie naszej gminy odbyła się XI edycja konkursu „Piękne, bo bialskie” – Gmina Terespol. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach:

- „Gospodarz roku”,

- „Najpiękniejszy ogród roku”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było złożenie formularza w terminie do dnia 3 czerwca 2019 r. Wpłynęło 4 zgłoszenia w kategorii „Najpiękniejszy ogród roku”. W kategorii „Gospodarz roku” zgłoszeń nie złożono. Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 39/19 Wójta Gminy Terespol w dniu 7 czerwca br.  dokonała wizytacji zgłoszonych ogrodów. Przy ocenie pod uwagę były brane następujące kryteria: estetyka i funkcjonalność ogrodu,pomysłowość aranżacji  kompozycji roślinnych, ogólne wrażenie, jakie wywołuje ogród, dodatkowe elementy aranżacyjne np. oczka wodne, domki i karmniki  dla ptaków, bocianie gniazda, ule, itp. zharmonizowane z kompozycją ogrodu.

Po podsumowaniu przyznanych punktów, Komisja przyznała następujące miejsca:

I miejsce – Państwo Irena i Stefan Boniukowie zam. Samowicze,

II miejsce – Państwo Justyna i Sławomir Klekotka zam. Kobylany,

III miejsce – Państwo Sabina i Zbigniew Skowronek, zam. Koroszczyn,

IV miejsce – Pani Barbara Czuchraj zam. Kobylany.

Zwycięzca gminnego etapu będzie reprezentował Gminę Terespol w konkursie powiatowym.

<<< GALERIA ZDJĘĆ >>>

I miejsce – Państwo Irena i Stefan Boniukowie zam. Samowicze

I miejsce – Państwo Irena i Stefan Boniukowie zam. Samowicze

II miejsce – Państwo Justyna i Sławomir Klekotka zam. Kobylany

II miejsce – Państwo Justyna i Sławomir Klekotka zam. Kobylany

 III miejsce – Państwo Sabina i Zbigniew Skowronek, zam. Koroszczyn

III miejsce – Państwo Sabina i Zbigniew Skowronek, zam. Koroszczyn

 IV miejsce – Pani Barbara Czuchraj zam. Kobylany

IV miejsce – Pani Barbara Czuchraj zam. Kobylany

43,076,235 unikalne wizyty