MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

AKCJA SPRZĄTANIA GMINY TERESPOL – 2020Drukuj

 • 16/09/2020 09:19:52

        Akcja sprzątania  

     Wójt Gminy Terespol zwraca się do wszystkich, którym leży na sercu dobro środowiska, którzy mają doświadczenia w organizacji akcji sprzątania, którzy są w tej mierze aktywni, aby włączyli się w tę akcję. Z pewnością w pobliżu Państwa siedziby znajdują się tereny, które wymagają posprzątania.

       W terminie od dnia  21 września do 16 października 2020r. oczekujemy na pisemne zgłoszenia uczestnictwa w „Akcji Sprzątania Gminy Terespol – 2020”, w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszewicze – tel. 83 411 20 38.

 Prosimy o podanie w zgłoszeniach następujących informacji:

 1. Termin sprzątania (dzień, godzinę rozpoczęcia akcji oraz przewidywany czas jej trwania).
 2. Teren jaki będzie porządkowany (dot. użyteczności publicznej z wyłączeniem terenów w obrębie zakładów, przedsiębiorstw, lasów państwowych,  na zasadach określonych pomiędzy Wójtem Gminy Terespol a Nadleśniczym).
 3. Planowane miejsce składowania zebranych podczas akcji odpadów w workach.
 4. Planowana liczba uczestników.
 5. Imię i nazwisko, nr telefonu organizującej akcję.
 6. Potrzebna ilość worków i rękawic dla uczestników akcji.

 Uwaga :

1. Worki z odpadami nie mogą być złożone w kontenerach na terenach szkolnych lub pojemnikach osiedlowych. Odpady zostaną zebrane wyłącznie z uzgodnionych wcześniej przez Urząd Gminy Terespol miejsc i w ustalonych terminach.

2. Urząd Gminy Terespol jest zobowiązany do poinformowania EKO-BUG Spółka z o.o. w Kobylanach ul. Słoneczna 7, 21-540 Małaszewicze, tel. 83 375 15 39, o planowanej akcji,  miejscach złożenia zebranych w czasie akcji odpadów komunalnych i terminach ich wywiezienia.

      Gmina Terespol zakupi  worki foliowe i rękawice dla uczestników "Sprzątania Gminy"  oraz zapewni wywóz zebranych podczas akcji odpadów na zorganizowane składowisko odpadów w Białej Podlaskiej.

      Worki i rękawice dla uczestników akcji będzie można odbierać w Urzędzie Gminy Terespol przed planowana akcją sprzątania w godzinach  od 800 do 1500 w pokoju nr 2.

      Nieodpłatnie odbierane będą odpady komunalne zebrane podczas  „Akcji Sprzątania Gminy Terespol – 2020" wyłącznie od uczestników, którzy zadeklarują swój udział składając pisemne zgłoszenie do Urzędu Gminy Terespol.

                                                         Krzysztof Iwaniuk
Wójt Gminy Terespol


Wzór wniosku do pobrania

INFORMACJADrukuj

 • 15/09/2020 19:02:44

Szanowni Państwo

Z powodu zachorowania jednego z pracowników Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach, zgodnie z procedurami COVID-19 i decyzją Sanepidu, zajęcia stacjonarne  w  klasie ”O” i II b zostają zawieszone do dnia 18 września 2020 r. Nauka w tych klasach będzie odbywała się w systemie zdalnym.

Dyrektor szkoły podjęła wszelkie, zgodne z przyjętymi procedurami i wytycznymi GIS, działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka rozprzestrzenienia się koronawirusa. Obecnie czekamy na decyzje Sanepidu w sprawie dalszego postępowania.

Wójt Gminy Terespol
Krzysztof Iwaniuk

Turniej Tenisa Ziemnego w grze podwójnej mężczyzn o Puchar Wójta Gminy TerespolDrukuj

 • 15/09/2020 10:44:14

 Turniej Tenisa Ziemnego w grze podwójnej mężczyzn o Puchar Wójta Gminy TerespolW niedzielę 13 września na korcie tenisowym przy Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach odbył się pierwszy Turniej Tenisa Ziemnego w grze podwójnej mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Terespol. W rywalizacji wzięło udział 8 par zawodników.

>>> Galeria zdjęć <<<

Organizatorami turnieju byli: Mateusz Prokopiuk, Mateusz Iwaniuk oraz Gmina Terespol i Gminne Centrum Kultury w Kobylanach.  Czytaj więcej

600 TYS. ZŁ CZEKA NA POLSKIE PRODUKTY PRZYSZŁOŚCIDrukuj

 • 10/09/2020 10:53:54

600 tys. zł czeka na Polskie Produkty PrzyszłościWspółczesny szybko zmieniający się świat nie może obyć się bez innowacyjnych produktów i nowatorskich technologii. A ich twórcy ponownie mogą powalczyć o nagrody finansowane z UE. Aż 600 tys. zł czeka na zwycięzców XXIII edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja mogą zgłaszać projekty od 21 września do 29 października.

Czytaj więcej: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/63703:600-tys-zl-czeka-na-polskie-produkty-przyszlosci

JESIENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE 2020Drukuj

 • 08/09/2020 15:23:24

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

 

JESIENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

 

    Informuję, że w dniach od 18 do 21 września 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

• Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km²


• Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych

• Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu

 N i e   w o l n o   d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i !

• Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

• Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem

• Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii

• Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w związku z pandemią COVID-19, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.

INFORMACJADrukuj

 • 02/09/2020 11:32:56

INFORMACJA

STANOWISKO DO SAMOSPISU W RAMACH POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020Drukuj

 • 01/09/2020 10:31:25

Od 1 września 2020 r. w Urzędzie Gminy Terespol dostępne będzie stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego.

Stanowisko zostało przygotowane dla osób, które nie posiadają możliwości technicznych do wypełnienia formularza spisowego w domu. Wyznaczeni pracownicy w razie potrzeby będą zapewniali wsparcie merytoryczne i techniczne przy dokonywaniu samospisu.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek ten można wypełnić trzema metodami poprzez:
- samospis internetowy za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: https://spisrolny.gov.pl - od 1 września 2020 r.

- wywiad telefoniczny przeprowadzony przez rachmistrza telefonicznego – od 16 września 2020 r.

- wywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym – od 1 października 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://spisrolny.gov.pl.

Stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego będzie dostępne od 1 września do 30 listopada 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Terespol.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

INFORMACJADrukuj

 • 28/08/2020 06:42:04

Podstawowe informacje dla uczniów i rodziców

obowiązujące od 1 września 2020 roku.


UCZEŃ

 • Do szkoły/przedszkola może przyjść tylko:

-   uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych ;

- uczeń, w domu którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 • Uczeń wsiada do autobusu w maseczce i zajmuje miejsca siedzące w kolejności od początku do końca; zaleca się, aby w pierwszej kolejności wsiadały dzieci najmłodsze; uczeń/dziecko w maseczce pozostaje przez całą podróż.
 • Uczniowie oczekujący na autobus a także po wyjściu z autobusu powinni zachowywać dystans 1,5 m.
 • Po przyjściu do szkoły/przedszkola uczeń/dziecko powinno bezzwłocznie umyć ręce.
 • Uczeń powinien być wyposażony we wszystkie potrzebne przybory do nauki a także chusteczki higieniczne na wypadek kaszlu czy kichnięcia.
 • Uczeń wchodząc do świetlicy i  do szatni powinien zdezynfekować ręce.
 • Uczniowie przebywając w przestrzeni wspólnej szkoły powinni dbać o zachowanie dystansu społecznego, nie gromadzić się na korytarzach.
 • Uczniowie powinni myć regularnie ręce: po wejściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Uczniowie powinni wypracować przyzwyczajenie do jak najmniejszego kontaktu z przedmiotami czy jakąś powierzchnią.

 RODZICE

 

 • Dnia 1 września 2020 r. nie kursują autobusy szkolne, prosimy rodziców o dowiezienie dzieci do szkół. Szczegółowe harmonogramy rozpoczęcia roku szkolnego ogłaszają dyrektorzy poszczególnych szkół (e-dziennik, strona internetowa, e-mail). https://malaszewicze.pl/, http://kobylany.pl/, https://spneple.gminaterespol.pl/.
 • Rozkłady jazdy autobusów do szkół – jak w ubiegłym roku.
 • Uczniowie/dzieci mogą być przyprowadzani do szkoły/przedszkola i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Opiekun w przestrzeni wspólnej szkoły/przedszkola powinien zachować dystans społeczny min. 1,5 m i przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Rodzice ucznia zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły, dlatego rodzic powinien udostępnić telefony do kontaktu i pilnie odebrać dziecko.
 • Uczeń/dziecko nie powinien zabierać ze sobą do szkoły/przedszkola niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE NA OBSZARZE POWIATU BIALSKIEGO W 2020 R.Drukuj

 • 20/08/2020 12:03:58

INFORMACJA

KAMPANIA SPOŁECZNA „SADZA PŁONIE. CZAD ZABIJA. ŻYJ”Drukuj

 • 20/08/2020 11:24:50

INFORMACJADrukuj

 • 20/08/2020 09:45:21

INFORMACJA

APEL DO HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJDrukuj

 • 18/08/2020 11:09:07

INFORMACJADrukuj

 • 11/08/2020 13:56:56

INFORMACJA

WOTUM ZAUFANIA ORAZ ABSOLUTORIUM UDZIELONEDrukuj

 • 07/08/2020 12:47:40
 • 1791 czytań

WOTUM ZAUFANIA ZA 2019 ROK ORAZ ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK UDZIELONE WÓJTOWI GMINY TERESPOL

WOTUM ZAUFANIA ORAZ ABSOLUTORIUM UDZIELONEW dniu 23 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się IX Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.

Podczas posiedzenia został uzupełniony skład osobowy Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych. Nowym członkiem Komisji została Zenobia Kopeć.

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Tomasza Sylwesiuka, pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych, na IX Sesji Rady Gminy dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych. Została nim Jolanta Gawryluk.

Jednym z punktów IX Sesji Rady Gminy było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Terespol. W związku ze złożeniem rezygnacji przez Jolantę Gawryluk z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Andrzeja Jawtoszuka z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych Rada Gminy Terespol dokonała zmiany Wiceprzewodniczących w/w Komisji. Na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rada Gminy wybrała Janusza Semeniuka natomiast Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych została Zenobia Kopeć.

Wystawa: W setną rocznicę Cudu nad WisłąDrukuj

 • 07/08/2020 11:50:02

Kliknij aby powiększyć

82,117,737 unikalne wizyty