MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej PolskiejDrukuj

 • 03/05/2021 10:07:29

 2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej PolskiejFlaga w barwach biało – czerwonych jest naszym znakiem rozpoznawczym, symbolem naszego państwa, a jej kolory towarzyszą nierozerwalnie dziejom historycznym naszego narodu.

>>> Galeria zdjęć <<<

Od początków państwa Piastów nasz symbol ojczyzny pomaga rodakom określić swoją narodowość. Flaga reprezentowała króla polskiego za granicą i na wszystkich podległych mu ziemiach. Na nią przysięgali książęta lenni podczas uroczystych hołdów.Czytaj więcej

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie LubelskimDrukuj

 • 30/04/2021 09:04:45

OdezwaZachęcamy do zapoznania się z odezwą  Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim opublikowaną przez Wojewodę Lubelskiego Lecha Sprawkę.

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim

Konsultacje społeczneDrukuj

 • 29/04/2021 15:09:20

OGŁOSZENIE

do mieszkańców wsi: Koroszczyn, Samowicze, Lebiedziew, Michalków, Neple, Krzyczew i Bohukały

Urząd Gminy Terespol informuje, że od dnia 1 maja 2021r. do dnia 31 maja 2021r. przeprowadzane będą konsultacje z mieszkańcami wsi Koroszczyn, Samowicze, Lebiedziew, Michalków, Neple, Krzyczew i Bohukały dotyczące zniesienia urzędowych nazw miejscowości w gminie Terespol: Koroszczyn kolonia, Lebiedziew kolonia, Michalków kolonia, Surowo kolonia, Wielkie Pole kolonia, Wzgórek  część wsi Bohukały, Koroszczyn  osada wsi Koroszczyn, Łany część wsi Krzyczew, Majątek część wsi Krzyczew, Miasteczko część wsi Krzyczew, Majątek przysiółek wsi Neple, Morderowicze przysiółek wsi Neple i  Kosomina przysiółek wsi Samowicze,  położonych w gminie Terespol.

Konsultacje odbywać się będą zgodnie z zasadami i trybem określonym w uchwale NR XIII/139/21 Rady Gminy Terespol z dnia 31 marca 2021 r. - uchwała załączona poniżej.

Ankiety stanowiące załączniki do w/w uchwały są skierowane do mieszkańców miejscowości: Koroszczyn, Samowicze, Lebiedziew, Michalków, Neple, Krzyczew i Bohukały.

Ankiety są dostępne  do pobrania:

-   na stronie internetowej gminy Terespol www.gminaterespol.pl /zakładka Konsultacje/;

-   w  BIP UG Terespol http://ugterespol.bip.lubelskie.pl /zakładka konsultacje społeczne/;

-   w punkcie obsługi interesanta UG Terespol w dniach i godzinach urzędowania;

- u sołtysów wsi  Koroszczyn, Samowicze, Lebiedziew, Michalków, Neple, Krzyczew i Bohukały.

Wypełnioną ankietę należy złożyć nie później niż do dnia 31 maja 2021r:

- w punkcie obsługi interesanta UG Terespol lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Terespol Kobylany Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze;

- u Sołtysa;

- przesłać scan ankiety drogą elektroniczną na adres mailowy:  laleksandruk@gminaterespol.pl.

 

Uchwała NR XIII/139/21 Rady Gminy Terespol z dnia 31 marca 2021 r.

Odpowiedzialność za wprowadzanie odpadów opakowaniowych - obowiązek firm czy gmin?Drukuj

 • 29/04/2021 15:04:24

Rynek jest coraz bardziej nastawiony konsumpcyjnie. Lawinowo wzrasta masa odpadów opakowaniowych jednorazowych wprowadzanych na rynek przez koncerny spożywcze. Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” , koszty wprowadzenia opakowań jednorazowych na rynek powinny ponosić firmy. Tak dzieje się w krajach Unii Europejskiej. W Polsce jest dokładnie odwrotnie - koszt ten jest przesunięty na mieszkańców.
Komisja Europejska wszczęła już wobec Polski postępowanie za to, że wszystkie obciążenia związane z gospodarką odpadami komunalnymi przesuwa na mieszkańców.
Po wprowadzeniu przez nasz kraj odpowiedzialności producentów odpadów i producentów produktów w opakowaniach w zagospodarowaniu odpadów  samorządy gminne byłyby wyłącznie odpowiedzialne za odbiór od mieszkańców i zagospodarowanie odpadów resztkowych (pozostających po segregacji  u źródła) oraz innych odpadów komunalnych takich jak: odpady biodegradowalne, rozbiórkowe i gabarytowe. Wówczas mieszkańcy będą płacić za odbiór i zagospodarowanie tych właśnie odpadów natomiast producenci poniosą koszty za odpady.

Odpowiedzialność za wprowadzanie odpadów opakowaniowych

Biorąc pod uwagę strumień odpadów komunalnych odbieranych w naszej gminie odpady opakowaniowe stanowią prawie 30 % łącznej masy odpadów komunalnych.
Dla przykładu: z terenu gminy Terespol w 2020 r. odebrano łączną masę odpadów -  1556,1420 Mg, z czego 452,540 Mg stanowiły odpady opakowaniowe.
Wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów odpadów opakowaniowych mogłoby, wg prognoz, spowodować spadek cen śmieci o 30-40%.
Przepisy w tej kwestii, zgodnie z zapowiedziami rządu mają wejść w życie prawdopodobnie 1 stycznia 2022 r., chociaż nie ma jeszcze na stole ani jednego projektu.

DZIEŃ STRAŻAKA - 4 MAJADrukuj

 • 29/04/2021 13:18:49

DODATKOWE ŚRODKI NA WDRAŻANIE LOKLANEJ STRATEGII ROZWOJU BLGDDrukuj

 • 28/04/2021 12:22:11

DODATKOWE ŚRODKI NA WDRAŻANIE LOKLANEJ STRATEGII ROZWOJU BLGD

W związku ze zmianami w PROW 2014-2020 Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania po raz kolejny staje przed możliwością zwiększenia dotychczasowego budżetu na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Dzięki wydłużeniu okresu programowania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nakreśliło zasady podziału dodatkowej alokacji środków dla działania z zakresu inicjatywy LEADER wynoszącej ogółem 179 673 110 euro.

Wartość o jaką będą mogły ubiegać się poszczególne Lokalne Grupy Działania uzależniona jest od dotychczasowego poziomu realizacji LSR. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania na dzień
28 luty 2021r. osiągnęła poziom ponad 95% podpisanych umów, dlatego będzie mogła liczyć na dodatkowe ponad 3 mln zł, z czego warunkiem koniecznym jest przeznaczenie minimum 35% tych  środków na premie z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zobowiązana jest przedstawić do Samorządu Województwa propozycję aktualizacji Planu Działania LSR wraz z budżetem oraz dodatkowymi wskaźnikami do osiągnięcia. W ramach dodatkowych środków mogą być realizowane zarówno nowe wskaźniki jak również obecnie zapisane w LSR ze zwiększoną wartością. Nowe wskaźniki, bądź zwiększone wartości obecnych muszą wpisywać się w diagnozę obszaru, którą jeśli sytuacja tego wymaga można zaktualizować. 

Obecnie Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania rozpoczyna pracę nad zmianą Lokalnej Strategii Rozwoju, w związku z czym zaprasza do udziału w aktualizacji Strategii poprzez udział
w konsultacjach społecznych wszystkie zainteresowane tematem osoby. Zwracamy się z prośbą do Państwa  o propozycję wskazanie kierunku wykorzystania dodatkowych środków, poprzez wypełnienie i wysłanie ankiety uwag, która dostępna jest do pobrania na stronie internetowej www.blgd.eu  na adres e-mail: biuro@blgd.eu.

Dodatkowo publikujemy ankietę, w której zamieściliśmy przykładowe kierunki rozwoju.

Czas trwania konsultacji – 21 maja 2021r.

Ankieta uwag do pobrania

Zarząd Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania

BRACIA NA MEDAL!Drukuj

 • 28/04/2021 12:17:08

 BRACIA NA MEDAL!W dniach 23-25 kwietnia 2021 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do lat 20 w podnoszeniu ciężarów. W zawodach bardzo dobrze zaprezentowali się sztangiści GCK Kobylany.

Z medalami z imprezy powrócili bracia Łukasz (złoty medal w kat. wag. 55 kg) i Kacper Bogusz (srebrny medal w kat. 61 kg). Szóste lokaty wywalczyli Sebastian Kłos (73 kg) i Hubert Myć (+109 kg). Czytaj więcej

Gratulujemy!

WYWIEŚMY FLAGI NARODOWE!Drukuj

 • 27/04/2021 17:04:00

W związku ze zbliżającym się Świętem Flagi
i Świętem Uchwalenia Konstytucji 3 Maja serdecznie zapraszamy
mieszkańców gminy Terespol po bezpłatne flagi narodowe.

Flagę można odebrać w biurze obsługi Urzędu Gminy Terespol

Umieśćmy je w oknach, na balkonach, w uchwytach na fasadach budynków
z zachowaniem szacunku dla naszego narodowego symbolu.

Spędźmy te święta radośnie i z dumą!

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 27/04/2021 08:50:49

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO


o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę


Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 20 kwietnia 2021 r., została wydana decyzja Nr 41/21, znak: IF-I.7840.7.10.2021.JF, dotycząca pozwolenia na rozbudowę pojemności do magazynowania estrów w Bazie Paliw nr 22 na działce nr 65/1, jednostka ewidencyjna 060116_2, obręb ewidencyjny 0025 Zastawek, gmina Terespol.
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju i wprowadzone obostrzenia, z treścią przedmiotowej decyzji oraz ze zgromadzoną dokumentacją, można zapoznać się: drogą telefoniczną, drogą elektroniczną na adres mailowy: jflor@lublin.uw.gov.pl oraz osobiście w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Lubomelskiej 1-3 po uprzednim umówieniu wizyty (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek (oprócz środy) w godzinach 8.30 do 14.30).

Z up. Wojewody Lubelskiego
/-/
Aneta Ciesielczuk Dyrektor Wydziału Infrastruktury
/podpisano elektronicznie/

Grypa ptaków o wysokiej złośliwosci HPAIDrukuj

 • 27/04/2021 08:32:54

ROZPORZĄDZENIE NR 8 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego

 Treść rozporządzenia znajduje się w załączniku poniżej.


OBWIESZCZENIEDrukuj

 • 23/04/2021 08:53:45

OBWIESZCZENIE

PISMO W SPRAWIE EPIDEMII SARS-CoV-2Drukuj

 • 20/04/2021 13:18:17

PISMO W SPRAWIE EPIDEMII SARS-CoV-2

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021Drukuj

 • 20/04/2021 11:10:18

Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021Drukuj

 • 20/04/2021 11:03:51

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 19/04/2021 11:11:58

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 16 kwietnia 2021 r. o wejściu w życie z dniem 14 kwietnia 2021 r.  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 683) oraz wejściu w życie z dniem 16 marca 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 700), wskazujących nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 

89,865,148 unikalne wizyty