MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Tożsamości rachmistrzaDrukuj

 • 24/05/2021 13:24:09

https://spis.gov.pl

Szanowni Państwo,

Respondent w trakcie wywiadu ma możliwość potwierdzić tożsamość rachmistrza na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl wprowadzając informacje, które uzyska od rachmistrza tj. jego imię, nazwisko oraz 3 wybrane cyfry identyfikatora z pozycji wylosowanych przez system.

 

DOFINANSOWANIE BUDOWY DRÓG DLA GMINY TERESPOLDrukuj

 • 24/05/2021 10:29:51

Dofinansowanie budowy dróg dla Gminy Terespol

ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych

W dniu 7 maja 2021 r. Wójt Gminy Terespol podpisał z Wojewodą Lubelskim dwie umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych. Dofinansowanie dotyczy budowy następujących dróg gminnych:

Rozbudowy drogi nr 100753 L (ul. Kodeńska) w Małaszewiczach Małych. Kwota dofinansowania wynosi 424 940,00 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 370 m (na odcinku od DK 2 do przejazdu kolejowego K-W-K) wraz z budową chodnika, zjazdów na posesje, dojść do furtek oraz ścieku poprzecznego i rowu odwadniającego.

- Budowy dróg nr 121081 L, 121080 L i części drogi nr 121076 L (6KDD) na terenie Centrum Gminy w Kobylanach. Kwota dofinansowania wynosi 707 362,00 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz budowy kanałów technologicznych dla zlokalizowania światłowodów.

Dofinansowanie ze  środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Obecnie Gmina Terespol jest na etapie wyłaniania Wykonawców robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

W/w zadania są zadaniami jednorocznymi.

WSPARCIE FINANSOWE DLA GKS TWIERDZA KOBYLANYDrukuj

 • 24/05/2021 08:06:13

WSPARCIE FINANSOWE DLA GKS TWIERDZA KOBYLANY19 maja br.  w Urzędzie Gminy Terespol odbyło się podpisanie umowy na wsparcie  realizacji zadania własnego Gminy Terespol  z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku.  
W postępowaniu konkursowym został złożony jeden wniosek. Komisja konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonego projektu i wystąpiła do Wójta Gminy Terespol o przyznanie dotacji Gminnemu Klubowi Sportowemu „Twierdza Kobylany” w wysokości  75000 zł na zadanie - promocja sportu, współzawodnictwa sportowego i aktywnego trybu życia poprzez szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłka nożna.  
Wójt Gminy Terespol w oparciu o ocenę końcową komisji przyznał dotację we wnioskowanej kwocie. Umowę podpisali, Prezes GKS „ Twierdza Kobylany – Wiesław Chwesiuk oraz  Wójt Gminy – Krzysztof Iwaniuk.

OBWIESZCZENIEDrukuj

 • 21/05/2021 09:46:20

OBWIESZCZENIE

BEZPŁATNE MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓWDrukuj

 • 14/05/2021 12:30:17

BEZPŁATNE MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓWInformujemy, że w związku z przekazaniem przez Wojewodę Lubelskiego bezpłatnych maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy Terespol, będą one możliwe do odebrania u sołtysów od 18 maja 2021 roku.

MISTRZ ORTOGRAFII - II EDYCJADrukuj

 • 11/05/2021 14:06:55

Pragniemy zaprosić wszystkie szkoły - od podstawowych po średnie - do udziału w ogólnopolskim konkursie Mistrz Ortografii edycja II, którego organizatorem jest portal edukacyjny www.dyktanda.pl.

Celem konkursu Mistrz Ortografii jest propagowanie znajomości prawidłowej pisowni wyrazów wśród polskiej młodzieży. Uczestnicy będą mieli za zadanie rozwiązywać dyktanda poprzez portal Dyktanda.pl. Wskazywanie prawidłowych odpowiedzi nagradzane będzie punktami.

Dodatkową motywacją do zaangażowania się w konkurs będą nagrody, które tym razem przyznamy nie tylko indywidualnym uczestnikom, ale również szkołom, których uczniowie zgromadzą łącznie najwięcej punktów.

Aby wziąć udział w konkursie Mistrz Ortografii wystarczy, że szkoła mieć będzie aktywny profil (oraz utworzone klasy i przypisanych do nich uczniów) w Module dla Szkół w portalu Dyktanda.pl. Założenie oraz prowadzenie profilu jest całkowicie bezpłatne, a zarejestrować szkołę może dyrektor lub nauczyciel. Poniżej zamieszczamy nagranie przeprowadzające przez proces rejestracji szkoły:
https://www.youtube.com/watch?v=_t8GNHSYm0E&ab_channel=DyktandaPL

Konkurs Mistrz Ortografii edycja II rozpocznie się 14 maja 2021 r. i potrwa do 13.06.2021 r. Rywalizacja będzie rozgrywać się w 5 kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoły średnie, dorośli (serdecznie zachęcamy do wspólnej zabawy również nauczycieli) oraz w specjalnej kategorii Szkoły. Nagrodzimy łącznie stu uczestników indywidualnych (dwudziestu z najlepszym wynikiem punktowym z każdej kategorii wiekowej) oraz 3 szkoły z najwyższym wynikiem. Nagrodami dla uczniów i dorosłych będą wybrane przez nich nagrody rzeczowe o danej wartości, zależnej od uzyskanego miejsca (np. zdobywcy 1. miejsca z każdej grupy wiekowej będą mieli możliwość wybrać dla siebie nagrodę o wartości do 200 zł). Nagrody dla szkół przybiorą natomiast formę praktycznych pomocy naukowych.
https://dyktanda.pl/konkursy/mistrz-ortografii-edycja-ii?school=1

Poprzednia edycja konkursu Mistrz Ortografii, która miała miejsce wiosną 2020 r., spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział ponad 8 tys. osób, które rozwiązały łącznie aż 423 916 dyktand!

Zapisy do konkursu: https://dyktanda.pl/konkursy/mistrz-ortografii-edycja-ii

Serdecznie prosimy, aby zamieścili Państwo powyższe informacje wraz z linkiem do strony Dyktanda.pl na Państwa stronie internetowej oraz na profilach w mediach społecznościowych. Pomożecie nam Państwo w ten sposób w dotarciu do wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie uczniów oraz szkół.

Z góry serdecznie dziękujemy!

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji,
Zespół Dyktanda.pl

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOKUMENTU OKREŚLANEGO JAKO PROJEKT USTAWY O OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJDrukuj

 • 11/05/2021 14:04:29
Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej
Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.
Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line i będą transmitowane on-line (szczegóły techniczne podane zostaną wkrótce na stronie www.zosprp.pl).
Problematykę zawartą w ww. dokumencie podzielono na 5 bloków tematycznych.
Dyskusji nad każdym z bloków poświęcony będzie osobny dzień konsultacji.
Harmonogram konsultacji:
• Blok nr 1 – „Organizacja systemu ratowniczego” – poniedziałek, 10 maja,
• Blok nr 2 – „Sprawy organizacyjne OSP, mundur, statut” – wtorek, 11 maja,
• Blok nr 3 – „OSP – finansowanie nadzór, kontrola” – środa, 12 maja,
• Blok nr 4 – „Działalność społeczna OSP” – czwartek, 13 maja
• Blok nr 5 – „Dodatek do emerytur” – piątek 14 maja.
Pozostałe ustalenia dotyczące konsultacji: Początek spotkań – godz. 17.00. W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/FnFagEGQfTYfU96L6
Uwaga: W spotkaniu będzie mogło brać udział max. 50 zgłoszonych. W przypadku większej liczby zgłoszeń – decydować będzie losowanie.
Można się zgłaszać do dyskusji w kilku blokach tematycznych.
Zgłoszenia do dyskusji w poszczególnych blokach należy nadsyłać nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania.
Osoby, które wezmą udział w spotkaniach otrzymają link do spotkania na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.
Link do opracowania prawnego wspomnianego projektu ustawy o OSP: http://www.zosprp.pl/?q=content/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Nina Mirgos-Kilanowska
Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Ja już się spisałem!Drukuj

 • 11/05/2021 12:02:16

Ja już się spisałem!

Szanowni Państwo!

 Główny Urząd Statystyczny od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Uzyskane podczas spisu powszechnego dane indywidualne są opracowywane i przedstawiane w postaci agregatów danych o różnych przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjnego kraju. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych.  Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.

Udział w spisie jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich  mieszkańców Polski.

Jak się można spisać?

 • metodą samospisu internetowego

Wystarczy wejść na stronę internetową GUS spis.gov.pl, zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy. Na stronie znajdują się również szczegółowe informacje dotyczące logowania do formularza spisowego i zawartych w nim pytań.  W przypadku braku dostępu do Internetu mogą Państwo spisać się w każdym Urzędzie statystycznym lub urzędzie miasta i gminy, gdzie zostało przygotowane specjalne miejsce spisowe tj. dla osób, które nie posiadają warunków technicznych do wypełnienie formularza spisowego w domu. Takie stanowisko funkcjonuje w Urzędzie Gminy Terespol  w godzinach pracy Urzędu, gdzie każdy zainteresowany może przyjść  i dokonać samospisu.  

Osoby, które dokonają samospisu mogą wziąć  udział w loterii promocyjnej związanej z udziałem w spisie powszechnym.

 • metodą wywiadu telefonicznego

Osoby, które  nie mają możliwości  dokonać samospisu internetowego  mogą zadzwonić na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

 • metodą wywiadu bezpośredniego

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie.

Rachmistrze będą dzwonić wyłącznie z niżej podanych  numerów:
22 828 88 88,  22 279 99 99.

 Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić:

 • poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
 • poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Jeśli respondent będzie miał uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności kontaktującego się z nim rachmistrza spisowego, powinien zaistniały incydent niezwłocznie zgłosić na infolinię spisową lub do właściwego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decyzją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich czyli odwiedzać Państwa w domach aż do odwołania. Dlatego, proszę zgłaszać na policję przypadki osób które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów.

Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy  w  najdogodniejszej dla nich formie.

Ja już się spisałem! Teraz Twoja kolej! 

Zachęcam Państwa,  do zrealizowania obowiązku spisowego.

 

                                                                                                         Gminny Komisarz Spisowy
                                                                                                               Wójt Gminy Terespol

                                                                                                                  Krzysztof Iwaniuk

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY TERESPOLDrukuj

Test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla studentów szkół wyższychDrukuj

 • 10/05/2021 11:07:24

https://spis.gov.pl

 

1. Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest udzielenie odpowiedzi  na 40 pytań w formie testu wyboru pod adresem: :

https://www.testportal.pl/test.html?t=9x5ng3zjeDuy

2. Uczestnik powinien samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte w quizie.

3. Uczestnik może wysłać odpowiedzi na pytania tylko jeden raz.

4. Uczestnik musi podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz pełną nazwę uczelni, w której się uczy (jest to warunek niezbędny do otrzymania przez ucznia nagrody).

5. Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz do 11 czerwca 2021 r. Po tym terminie formularz będzie nieaktywny.

 

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody;

Miejsca od 1 do 10  - powerbank i dysk twardy

Organizator wyłoni 10 zwycięzców Konkursu, którzy otrzymają największą liczbę punktów w quizie. W przypadku równej liczby uzyskanych punktów w quizie decyduje kolejność nadsyłanych odpowiedzi.

W quizie można zdobyć maksymalnie 42 punkty.

Zapraszamy do udział wszystkich studentów.

Regulamin konkursu NSP Test Student

Kontakt: m.rosolowska@stat.gov.pl
Magdalena Rosołowska
Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych
Tel 81 53 327 14

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021Drukuj

 • 06/05/2021 14:37:07

https://spis.gov.pl

https://spis.gov.pl

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021Drukuj

 • 06/05/2021 09:34:43

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

ASF - Zasady Bioasekuracji - materiały informacyjne dla hodowcówDrukuj

 • 05/05/2021 09:52:38

ZASADY BIOASEKURACJI

w gospodarstwach utrzymujących świnie

Ulotki:

 1. Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach podlegających wymaganiom rozporządzenia ws środków ASF - [docx]
 2. Zasady mycia i dezynfekcji środków transportuobuwia i pomieszczeń - [docx]
 3. Ulotka ASF cz. II zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF - [pdf]

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ STRAŻAKADrukuj

 • 04/05/2021 08:00:00

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ STRAŻAKA

4 maja obchodzimy dzień św. Floriana – patrona Strażaków. Z tej okazji  Druhom i Druhnom wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Terespol składam najserdeczniejsze życzenia. Niech dopisuje Wam zdrowie, nie opuszcza szczęście, a życie osobiste i zawodowe dostarcza powodów do dumy i zadowolenia.

Dziękuję za Wasz trud i poświęcenie w ratowaniu życia i mienia ludzkiego, za Waszą nieustanną gotowość do niesienia pomocy i zaangażowanie w funkcjonowanie Waszych jednostek oraz życie lokalnej społeczności. Życzę Wam opieki patrona strażaków – św. Floriana, bezpiecznych powrotów z akcji, a przede wszystkim wytrwałości i satysfakcji z pełnienia strażackiej służby.

Ze strażackim pozdrowieniem

Krzysztof Iwaniuk

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 MajaDrukuj

 • 03/05/2021 10:10:31

Kliknij aby powiększyćKonstytucja 3 maja zarysowywała kształt reformy, a w zamyśle jej twórców stanowiła początek zmian przez wprowadzenie zasad regulujących organizację władz państwowych oraz praw i obowiązków obywateli.W tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ze względu na utrzymujący się w kraju stan epidemii, tegoroczne uroczystości upamiętniające wydarzenia odbyły się w skromnej formule, zachowując obowiązujące obostrzenia.

W symbolicznym geście połączonym z naszą pamięcią i wdzięcznością, oddając hołd twórcom Konstytucji, Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk oraz Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Romaniuk złożyli kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości i Nieznanego Żołnierza w Koroszczynie. Czytaj więcej

89,867,662 unikalne wizyty